Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»


Завдання для самостійної роботи на заняттіСторінка14/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.69 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Завдання для самостійної роботи на занятті

 1. Курація хворих різними нозологічними формами гострої гнійної інфекції м’яких тканин.

 2. Оцінка результатів лабораторних та інструментальних методів дослідження.

 3. Складання плану комплексного лікування.

 4. Визначення показів та вибір методів хірургічного лікування.


Тематика НДРС

 1. Аналіз причин виникнення та методів профілактики гострої гнійної інфекції м’яких тканин.

 2. Особливості вибору лікувальної тактики та ведення післяопераційного періоду у хворих з опіатною залежністю.

 3. Особливості вибору лікувальної тактики при гнійній інфекції у хворих цукровим діабетом.

 4. Анаеробна інфекція: особливості патогенезу та клінічних проявів.

 5. Ускладнення бешихи та їх лікування.


Література


 1. Гостищев В. К. Оперативная гнойная хирургия. М., 1996.

 2. Колесов А. П., Столбовой А. В., Кочеровец В. И. Анаэробная инфекция в хирургии. Л., 1989.

 3. Кузин М. И. Раны и раневая инфекция. М., 1990.

 4. Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт., 1982.

 5. Маслов В. И. Малая хирургия. М., 1988.

 6. Черенько М. П. Справочник хирурга поликлиники. К., 1990.

 7. David N. Gilbert et all. The 2002 Edition of the Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. 2002.Завдання для підготовки до підсумкового

модульного контролю

предмету «Загальна практика сімейна медицина»
Тестові завдання


 1. Назвіть ціль діяльності системи державної охорони здоров'я.

 2. Які з названих принципів розвитку національної охорони здоров'я за рекомендацією ВОЗ є головними?

 3. Зазначте, які з названих проблем охорони здоров'я є пріоритетними

 4. Дайте визначення охороні здоров'я, як системі:

 5. Чому виникнула необхідність проведення реформи охорони здоров'я?

 6. У чому полягає суть реформи охорони здоров'я?

 7. У чому полягає позитивний вплив ринку на охорону здоров'я?

 8. Дайте визначення поняттю "страхова медицина"

 9. У чому полягає ціль страхової медицини?

 10. Назвіть основні напрямки реформування системи охорони здоров’я в країнах Східної Європи та СНД

 11. У чому полягає мета медичного страхування?

 12. Страхове медичне товариство (компанія) це

 13. Назвіть головні завдання страхової компанії

 14. Що слід розуміти під "страховою робочою" медициною?

 15. Що слід розуміти під "системою добровільного страхування здоров'я"?

 16. Як фінансується страхова система медичної допомоги високого звинутих країн?

 17. Назвіть основні форми страхування здоров'я за джерелами фінансування:

 18. Назвіть основні форми страхування здоров'я за умовами страхування:

 19. Назвіть основні види страхування здоров'я за організаційними формами надання медичної допомоги:

 20. Назвіть основні форми страхування здоров'я за обсягом надання медичної допомоги:

 21. Яка роль страхової медицини в умовах ринкової економіки по відношенню до системи медичної допомоги?

 22. Страхова медицина це

 23. Назвіть особливості бюджетного фінансування системи медичної допомоги

 24. Назвіть особливості фінансування системи медичної допомоги на страхових засадах

 25. Назвіть розміри коштів для застрахованих при наданні медичної допомоги?

 26. Чи потребує введення страхової медицини цільових функціональних змін щодо існуючої системи медичної допомоги?

 27. Якого виду респонсивності системи потребує введення страхової медицини?

 28. У чому проявляється захист конкуренції з боку держави стосовно ринкової економіки?

 29. Суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального медичного стра­ху­вання є

 30. Об'єктом загальнообов'язкового державного соціального медичного стра­хування є

 31. Страхувальниками загальнообов'язкового державного соціального медич­ного страхування є:

 32. Страховиком загальнообов'язкового державного соціального медичного стра­ху­вання є

 33. Чи підлягають іноземні громадяни загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню?

 34. Чи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню особи без громадянства, які постійно проживають в Україні?

 35. Чи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню особи громадян України, які тимчасово проживають за межами України?

 36. Чи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню особи громадян України, які постійно проживають за межами України?

 37. Чи підлягають непрацюючі працездатні громадяни загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню?

 38. Чи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню працівники воєнізованих формувань, фельдшерської служби, гірничорятувальних частин?

 39. Чи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню клінічні ординатори, аспіранти, магістри, докторанти?

 40. Чи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню особи, які працюють на іноземних підприємствах, установах або в міжнародних організаціях, які проводять діяльність на території України?

 41. Чи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню безробітні в період одержання допомоги по безробіттю?

 42. Хто затверджує форми та умови договору при загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню?

 43. Хто забезпечує управління загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням?

 44. Національний фонд загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є:

 45. Чи включаються кошти Національного фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування до Державного бюджету України?

 46. Хто здійснює нагляд (не державний) за діяльністю Національного фонду загального обов'язкового державного соціального медичного страхування?

 47. Чи може бути внесеним страховий внесок не грошевою формою?

 48. Для оцінки результатів роботи районних закладів охорони здоров’я за рік інформаційно-аналітичне відділення ЦРЛ повинно проаналізувати загальну захворюваність населення району. На підставі яких документів медичних закладів можна виконати це завдання ?

 49. Первинна захворюваність на сільській лікарській дільниці з радіусом обслуговування( 3-5) км складає 420 випадків на 1000 жителів. В районі, до якого належить ця дільниця показник первинної захворюваності складає 650 ‰. Яка найімовірніша причина низького рівня захворюваності на дільниці ?

 50. В районі А. функціонують: Центральна районна лікарня, районна СЕС, 15 сільських лікарських амбулаторій, 1 дільнична лікарня. Які з перерахованих закладів забезпечують вторинну лікувально-профілактичну допомогу населенню району ?

 51. В Україні впроваджується програма удосконалення первинної медико-санітарної допомоги та запровадження сімейної медицини. Яку планову питому вагу звертань за амбулаторною допомогою, згідно з цією програмою, повинні будуть забезпечувати сімейні лікарі?

 52. Цільові медичні огляди проводяться для:

 53. Періодичні медичні огляди проводяться для:

 54. Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень і т. інше):

 55. Питома вага населення, що лікується в амбулаторно-поліклінічних закладах, складає (в %):

 56. Обліковий документ для реєстрації і вивчення госпіталізованої захворюваності:

 57. Категорійність поліклініки визначається:

 58. Вкажіть, який з методів вивчення захворюваності забезпечує найповніший облік "хронічних" захворювань:

 59. За оцінкою стану здоров’я до групи практично здорових відносять:

 60. Вкажіть які із перерахованих показників є інтегрованими для оцінки здоров’я населення і системи охорони здоров’я згідно критеріїв ВООЗ.

 61. Які основні ієрархічні рівні управління охороною здоров’я в Україні.

 62. Ефективність діяльності поліклініки залежить від раціональної організації роботи всіх її служб та медичного персоналу. Вкажіть на який структурний підрозділ поліклініки покладено функції довідково-інформаційного забезпечення населення?

 63. Одною з основних задач міської поліклініки є організація та проведення диспансерного обліку населення. Яке з підрозділів поліклініки виконує цю функцію:

 64. Амбулаторно-поліклінічна допомога займає основне місце у медичному забезпеченні населення та надається переважно в поліклініках та амбулаторіях. Вкажіть чим відрізняється поліклініка від амбулаторії?

 65. Складні та відповідальні функції дільничної служби потребують планування та координації її взаємодії з іншими підрозділами поліклініки. У яких випадках для цієї роботи вводиться самостійна одиниця - завідувач відділенням.

 66. Вкажіть обліковий медичний документ, якщо хвора Н. 21.02. вперше в даному році звернулася до лікаря з діагнозом ГРВІ:

 67. Показник природного руху населення – це:

 68. Для надання невідкладної допомоги населенню на дому та при звернені до поліклініки з 20-ої до 8-ої години, а також по вихідним дням в поліклініці працює пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги. Хто з лікарів працює на пункті невідкладної допомоги?

 69. У поліклініці проводяться реабілітаційні заходи серед одужуючих. Серед них найбільшу кількість складають хворі:

 70. "Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я" десятого перегляду була затверджена 43 Асамблеєю ВООЗ 1 січня 1993 року. Що є основним нововведенням МКХ 10?

 71. Загальна захворюваність населення вивчається на основі поточної реєстрації всіх звернень (гострих та загострень хвороби) населення за лікувально-профілактичною допомогою. Яка основна медична документація використовується при вивченні загальної захворюваності?

 72. Поліклініка надає медичну допомогу дорослому населенню. При оцінці її діяльності розраховувались показники поширеності захворювань, структура захворюваності, середнє число відвідувань на одного мешканця на рік, навантаження лікарів на амбулаторному прийому, забезпеченість населення лікарями, ліжками та інші. Який з наведених показників є показником співвідношення?

 73. До основних причин смертності населення України належить всі перераховані, окрім:

 74. Метою Програми "Здоров'я нації" є все перераховане, окрім:

 75. До заходів, що передбачають зниження захворюваності на серцево-судинні захворювання міжгалузевої Програми "Здоров'я нації", належать всі перераховані, окрім:

 76. Медична профілактика – це:

 77. До переліку державних цільових програм охорони здоров’я належать всі перераховані нижче, окрім:

 78. В розвинутих країнах більшість випадків передчасної смерті і захворюваності зумовлено факторами ризику, окрім.

 79. В розвинутих країнах більшість випадків передчасної смерті і захворюваності зумовлено факторами ризику, крім:

 80. Медична профілактика – це:

 81. До вторинної профілактики належить все, крім:

 82. Згідно національної міжгалузевої програми «Здоров’я нації» пріоритетним визначено реорганізацію усієї системи охорони здоров’я на основі:

 83. Яким хворим протипоказане лікування у денному стаціонарі поліклініки?

 84. Первинна профілактика захворювань включає різноманітні компоненти, окрім.

 85. Первинна профілактика захворювань включає наступні компоненти:

 86. Мета гіпотензивної терапії при АГ та супутньому ЦД:

 87. Які обов'язкові складові обстеження та оцінки життєвого прогноз при серцево-судинній патології?

 88. Які основні форми домашнього стаціонару:

 89. Протипокази до організації домашніх стаціонарів:

 90. В розвинутих країнах більшість випадків передчасної смерті і захворюваності зумовлено факторами ризику, окрім

 91. Вторинна профілактика це:

 92. До чинників ризику артеріальної гіпертензії належать наступні, окрім:

 93. Які фактори ризику відносяться до немодифікованих?

 94. Протипоказами до лікування у денному стаціонарі є усі перераховані, окрім:

 95. Гіпертонічна хвороба ІІ стадії характеризується:

 96. Вкажіть основні кількісні показники діяльності поліклініки.

 97. Порушення свідомості за типом коми характеризується:

 98. Визначте, застосування яких препаратів є необхідним при серцево-легеневій реанімації:

 99. Ознаки клiнiчної смертi:

 100. Яка з перерахованих груп фармакопрепаратів непридатна для усунення больового синдрому при холециститах?

 101. Для соматичного болю характерне все перераховане, окрім:

 102. Заповніть в таблиці лише ті препарати, які можуть використовуватись в лікуванні спастичного абдомінального болю
Препарат

Назва, доза

Антагоністи кальцію
β-Блокатори
Нітрогліцерин
Мебеверин
Клофелін103. Хворий на мовне звертання не реагує, реакція зіниць на світло і сухожилкові рефлекси збережена. Захисні цілеспрямовані реакції збережені. Функції дихання і кровообігу в межах норми. Визначте глибину коматозного стану:

104. До препаратів, що застосовуються при лікуванні зупинки серця, відносяться:

105. Основнi ознаки зупинки серця:

106. Застосування якого препарату є абсолютно протипоказаним для зменшення болю у хворого на хронічний гастрит на тлі полікістозу нирок з уремією?

107. Хворий 60 років скаржиться на болі в лівій половині грудної клітини, які підсилюються при поворотах тіла. Застосування нітрогліцерину не надало ефекту. Біль зменшився після застосування диклофенаку. Аускультативна картина легенів та серця, ЕКГ без патології. Вкажіть найімовірніший діагноз:

108. Заповніть в таблиці лише ті препарати, що використовуються в лікуванні болю при нестабільній стенокардії


Препарат

Назва, доза

Антагоністи кальцію
Мебеверин
Нітрогліцерин
Аспірин
Клофелін
109. Хворий на мовне звертання не реагує. Реакція зіниць на світло торпідна. Сухожильні рефлекси пригнічені. М'язева гіпотонія. На больові подразники-тонічні рухові реакції. Дихання і гемодинаміка не порушені. Глибина коми?

110. Якщо у хворого на ЕКГ виявлена асистолiя, з чого потрiбно починати лiкування:

111.Сучасна діагностика зупинки серця базується на наступних показниках, за винятком :

112. Вагітна 10 тиж. звернулась до сімейного лікаря зі скаргами на пізні та голодні болі в епігастрії, що було розцінено як загострення хронічного гастродуоденіту, на який жінка страждала до вагітності. Призначення якого препарату можливе у цій ситуації?

113. Для нейропатичного болю характерне все перераховане, окрім:

114. Заповніть в таблиці лише ті препарати, що використовуються в лікуванні болю при нирковій коліці
Препарат

Назва, доза

Антагоністи кальцію
Мебеверин
Нітрогліцерин
Аспірин
Диклофенак натрію115. Хворий на мовні звернення і біль не реагує. Тотальна офтальмоплегія, дифузна м'язева атонія, колінні рефлекси торпідні,дихання аритмічне. Визначте глибину коматозного стану:

116. Для відновлення серцевої діяльності доцільніше використовувати:

117. Остаточний дiагноз зупинки серця грунтується на:

118. При хронічному безкам’яному холециститі, що перебігає з проявами гіпотонічної дискинезії, для зняття больового синдрому найбільш доцільно використовувати:

119. У хворої С., 55 років, з тахісистолічною формою миготливої аритмії під час фізичного навантаження раптово з'явився різкий біль у лівій половині грудної клітки, який супроводився задишкою і посинінням верхньої половини тулуба. ЕКГ: синдром Mc Gin White. Вкажіть найімовірніший діагноз:

120. Заповніть в таблиці лише ті препарати, що використовуються в лікуванні невропатичного болю


Препарат

Назва, доза

Амітриптилін
Мебеверин
Анальгін
Аспірин
Габапентин121.До нормальних показників спермограми відносяться:

122. До цервікальних чинників неплідності належать:

123. Умови для настання вагітності:

124. Яке гінекологічне захворювання не призводить до неплідності:

125. До гормональних засобів контрацепції не відносяться:

126. До власне гестагенних контрацептивів відносяться:

127. До КОК не відносяться:

128. До ускладнень не гормональних ВМК відноситься:

129. Які комбіновані оральні контрацептиви мають антиандрогенну дію:

130. До препаратів і засобів екстренної контрацепції відносяться;

131. При вживанні яких препаратів знижується ефект КОК:

132. Для екстреної контрацепції по Юзпе використовують КОК:

133. Для створення суперовуляції використовують:

134. Що відносяться до задач консультації «Шлюб і сім’я»:

135. Механізмом дії КОК є:

136. До умов методу лактаційної аменореї не відносяться:

137. Протипоказами ВМК не є:

138. До показів для екстракорпорального запліднення відносяться:

139. Фармацевтичне переривання вагітності не проводиться:

140. До маткових чинників неплідності не належать:

141.При обстеженні неплідної пари який тест проводиться першим:

142. До причин жіночої неплідності не відносяться:

143. До негормональних засобів контрацепції не відносяться:

144. До обстеження неплідної пари не входить:

145. Отрута змій фауни України належить до:

146. Хворий 40-ка років, лісник, викликав бригаду ШМД. Скарги на сильний головний біль, температуру тіла до 39,50C, тремтіння кінцівок. Із анамнезу відомо, що його вкусила лисиця. Настрій у хворого пригнічений. Просить не вмикати світло, не відчиняти двері. На стук реагує різким руховим збудженням. Коли хворий побачив графин з водою, у нього виникли судомні спазми в горлі. Яка тактика лікаря ШМД?

Госпіталізація до неврологічного відділення

147. У хворого 19-ти років, після укусу собаки на долонній поверхні нігтьової фаланги ІІ пальця з'явився болючий утвір, заповнений гноєм. На тильній поверхні кисті ознаки лімфангіту. Який найбільш вірогідний діагноз?

148. На коридорі хворому 55-ти років раптово стало погано, негайно оглянутий лікарем. При огляді: шкірні покриви бліді, самостійне дихання відсутнє, пульсу на сонних артеріях немає, зіниці не розширені. З якого заходу необхідно почати реанімацію, щоб відновити серцеву діяльність?

149. Отрута кобри належить до:

150. У хлопчика 4-х місяців через 15 хвилин укусу бджоли були зафіксовані ознаки набряку Квінке. Який препарат слід використати для надання дитині невідкладної допомоги?

151. Хворого 40-ка років годину тому покусав бездомний собака. На лівій гоміл­ці слід укусу - рана розмірами 4х2х0,5см. Найбільш доцільна хірургічна допомога?

152. До хірургічного відділення через 4 години після травми надійшов потерпілий 37-ми років з великою забрудненою землею кусаною раною лівого стегна. Яка головна умова успішної профілактики газової гангрени у потерпі­лого?

153. Хворому 20-ти років, що доставлений влітку з вулиці з кровотечею із плечової артерії в ділянці кусаної рани, при наданні першої медичної допомоги з метою тимчасової зупинки кровотечі було накладено джгут. Вкажіть максималь­ну експозицію джгута:

154. Отрута гюрзи та ефи належить до:

155. У 10-річного хлопчика з кусаною раною передпліччя на 5 день після травми став турбувати біль у верхній третині лівого стегна, підвищилася температура тіла до 39oC. Об'єктивно: припухлість стегна у верхній третині та згладженість пахвинної складки. Кінцівка у напівзігнутому стані. Активні та пасивні рухи неможливі з причини різкого болю. Який найбільш вірогідний діагноз?

156. У коридорі лікарні хворому 55-ти років раптово стало погано; негайно оглянутий лікарем. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, самостійне дихання відсутнє, пульсу на сонних артеріях немає, зіниці не розширені. З якого заходу необхідно розпочати реанімацію, щоб відновити серцеву діяльність?

157. До хірурга поліклініки звернувся хворий 40-ка років зі скаргами на пульсуючий біль та набряк I пальця правої кисті, що виник на 3 день після укусу кішкою. Під час огляду виявлено: рівномірний набряк пальця, згладжені міжфа­лангові борозни. Дослідження ґудзиковим зондом різко болюче по ходу сухо­жил­ків згиначів. Уражений палець знаходиться в стані згинання. Діагноз?

158. До лікарні звернувся по допомогу 42-х річний чоловік через 10 хвилин після того, як його вжалила бджола, з скаргами на набряк обличчя та утруднене дихання. Об-но: Ps- 98/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. Черговий лікар внутрішньом'язово ввів хворому 1 мл 1% розчину димедролу і рекомендував на наступний день звернутися до дільничного терапевта. Які дії лікаря у даній ситуації були б правильними?

159. Отрута гримучих змій належить до:

160. Хворому 46-ти років, постраждалому внаслідок укуса собакою, з масивним дефектом м’яких тканин гомілки та кровотечею, проводиться передопераційна інфузійна терапія. В праву ліктьову вену введено до 3,0 л розчинів. На наступну добу він відчув тягнучий біль у ділянці правого плеча. При огляді: на внутрішній поверхні плеча відмічається повздовжня смуга гіперемії, набряклість шкіри, болючий тяж. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

161. Жінка 45-ти років скаржиться на нападоподібний нестерпний біль у лівій половині обличчя тривалістю 1-2 хвилини. Напади провокуються жуванням. Захворіла два місяці тому після укусу шершня. Дотик біля крила носа зліва викликає черговий напад з тонічною судомою м'язів обличчя. Який із перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

162. Отрута змій сімейства аспідових (крім австралійських) належить до:

163. Жінка 23-х років, що страждає на інсулінозалежний цукровий діабет, доставлена до відділення невідкладної терапії зі сплутаною свідомістю, неадек­ватною метушливою поведінкою, пітливістю, підвищеним слиновиділенням, тахікардією. Яке дослідження, у першу чергу, необхідно провести?

164. Хворий 70-ти років скаржиться на слабкість, запаморочення, короткочасні періоди непритомності, біль у ділянці серця. Об'єктивно: ЧСС- 40/хв, тони ритмічні, І-й тон глухий, періодично значно посилений. АТ- 180/90 мм рт.ст. Яка найбільш вірогідна причина непритомності?

165. Чоловік 35-ти років збуджений, постраждалий внаслідок укусу змії, весь час намагається зазирнути за двері та в сусіднє приміщення, бо переконаний, що там знаходяться його приятелі. Стверджує, що чує розмову друзів та сторонніх людей, хоча в цей час нікого поблизу немає. Намагається переконати лікаря, що за стіною відбувається суперечка, голосно повторює фрази, які нібито почув із-за стіни. Визначте стан хворого

166. Отрута щитомордника звичайного, далекосхідного та скелястого належить до:

167. Хвора 35-ти років 3 дні тому отримала обширну рану стегна внаслідок укусу бродячою собакою. Звернулася по допомогу. Їй проведено додатковий розтин шкіри, висічення змертвілих тканин, розкриття гнійних запливів, дренування рани. Яку операцію виконано хворій?

168. Хворий 43-х рокiв зі скаргами на високу температуру тiла i сильний головний бiль. Хворiє 2-й день. При оглядi виявлено на передплiччi карбункул, навколо якого виражений набряк i незначна болючiсть. Регiонарний лiмфаденiт. Гепатолiєнальний синдром. Iз анамнезу вiдомо, що хворий працює на тваринницькiй фермi. Про яке захворювання слід думати в першу чергу?Каталог: uploads -> repository -> dermat
dermat -> Робоча навчальна програма
dermat -> Методичні рекомендації з дерматовенерології для студентів вищих навчальних закладів
dermat -> Методичні рекомендації з дерматовенерології для студентів вищих навчальних закладів
dermat -> Методичні рекомендації для керівників лікарів-інтернів на базах стажування за спеціальністю «дерматовенерологія»
dermat -> Методичні рекомендації з дерматовенерології для студентів вищих навчальних закладів
dermat -> Методичні рекомендації з практичних та семінарських занять циклу інтернатура з фаху «дерматовенерологія» львів 2016


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка