Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»


Завдання для самостійної підготовки студентівСторінка5/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.69 Mb.
#148
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Завдання для самостійної підготовки студентів


Орієнтовна карта для самостійного вивчення теми

Зміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до

Навчальних дій

Фактори ризику розвитку АГ

Перерахувати

Методи активного виявлення АГ

Перерахувати

Основні групи антигіпертензивних препаратів

Перерахувати, виписати рецепти

Дія нікотину на розвиток патології дихальної та серцево-судинної патології

Перерахувати

Основні напрямки ліквідації епідемії ВІЛ-СНІДу

Перерахувати

Фактори ризику розвитку цукрового діабету

Перерахувати

Методи активного виявлення прихованих форм цукрового діабету

Перерахувати

Основні групи протидіабетичних препаратів

Перерахувати

Індивідуальні методи контролю рівня глюкози в крові та засоби його корекції

Перерахувати

Основні завдання ДСП

Охарактеризуйте

Загальні показання до лікування у ДСП

Перерахуйте

Протипоказання до лікування у ДСП

Визначте

Послідовність і наступність у роботі ДСП

Покажіть зв’язки лікарів ДСП з іншими підрозділами

Діагностичний процес у ДСП

Вкажіть де проводяться діагностичні дослідження

Комплекс лікувальних заходів у ДСП.

Перерахуйте основні лікувальні заходи

Особливості роботи педіатричних ДСП

Назвіть

Ефективність роботи ДСП

Визначте медичну і соціальну ефективність роботи ДСП

Основні завдання ДС

Перерахуйте

Умови, необхідні для створення ДС

Назвіть. Вкажіть

Протипоказання до лікування в ДС

Медичні та соціальні

Діагностичні обстеження в ДС

Складіть план обстеження.

Комплексне лікування в ДС

Накресліть план лікувальних заходів

Режим поведінки хворих в ДС

Назвіть режими і дайте їх характеристику.

Якість надання медичної допомоги в ДС

Назвіть показники і вкажіть від чого залежить

Санітарно-освітня робота в ДС

Перерахуйте форми і методи

Основні принципи організації МСД на засадах сімейної медицини

Перерахувати

Види МСД

Описати

Поняття загальнодержавного соціального страхування

Дати визначення

Види соціального страхування

Перерахувати

Описати


Принципи медичного страхування населення

Перерахувати

Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Дати визначення тимчасової втрати працездатності

Назвати причини тимчасової працездатності

Правила видачі листка непрацездатності


Страхування у зв’язку з стійкою втратою працездатності

Дати визначення інвалідності

Визначити критерії груп інвалідності
Завдання для контролю


 1. Сертифікація розвитку захворювань серцево-судинної системи відповідно до Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення.

 2. Визначення факторів ризику та методів виявлення АГ у відповідності до Національної програми «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні».

 3. Фактори ризику та методи виявлення ЦД у відповідності до Національної програми «Цукровий діабет».

 4. Фактори ризику та методи виявлення туберкульозу у відповідності до Національної програми «Туберкульоз».


Задача. Хвора С., 69 років, страждає на ІХС, постінфарктний кардіосклероз, ХНК ІІА ст. Чи показане лікування у ДСП?
Задача. Хворий Д., 32 років, страждає на напади ядухи експіраторного характеру, що повторюються протягом доби 3-4 рази, в тому числі вночі 1-2 рази; кашель з виділенням невеликої кількості слизового харкотиння. Хворіє протягом 2 місяців. Захворювання почалось з нападів кашлю, а через місяць з’явились напади ядухи. В дитинстві, багато разів повторювалась кропив’янка. Бабця по матері хворіла на бронхіальну астму. Об’єктивно: над легенями ясний звук, розсіяні сухі зі свистом хрипи. Тони серця дещо ослаблені, тахікардія до 90 ударів за 1 хв., АТ 110/80 мм рт.ст. З боку інших органів патології не виявлено. Поставте діагноз. Призначте комплекс додаткових методів обстеження і лікування. Чи показане лікування хворого у ДСП? Чи показане лікування хворого на гострий інфаркт міокарда в ДС? Хто скеровує хворих для лікування в ДС?
Задача. Хворий А., 78 років, страждає на гіпертонічну хворобу ІІІ ст., лівобічний геміпарез після перенесеного ішемічного інсульту, ІХС, атеросклеротичний кардіосклероз, миготливу аритмію тахісистолічної форми, ХНК ІІА ст. Чи показане лікування хворого в ДС? Накресліть план лікування.
Завдання для самостійної роботи на занятті


 1. Скласти вікові карти обстеження населення.

 2. Скласти схему активного виявлення АГ.

 3. Скласти схеми лікування АГ в залежності від стадії та ризиків.

 4. Скласти схему активного виявлення ЦД.

 5. Скласти схеми лікування ЦД в залежності від виду та стадії.

 6. Скласти схему шкідливого впливу нікотину на різні органи та системи організму людини.

 7. Обстеження хворих, що знаходяться на лікуванні у ДСП.

 8. Призначення комплексу лікувально-реабілітаційних заходів, які можуть бути реалізовані у ДСП.

 9. Оформлення медичної документації на хворих ДСП.

 10. Обстеження хворих на амбулаторному прийомі.

 11. Обслуговування хворих, що лікуються у ДС.

 12. Опрацювання плану додаткового обстеження і лікування.

 13. Оформлення медичної документації на хворого в ДС.

Тематика НДРС


 1. Показники ефективності роботи ДСП терапевтичного профілю за минулий календарний рік (обрахувати).

 2. Частота лікування хворих на вогнищеву пневмонію в ДС, за даними дільничних терапевтів і сімейних лікарів поліклініки.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Сімейна медицина. У 3-х книгах. Книга I. Організаційні основи сімейної медицини: Підручник /За ред. О.М. Гиріної. – К.: Медицина, 2007. – 392 с.

 2. Латишев Є.Є. Формування системи сімейної медицини в Україні. – К., 2005. – 176 с.

 3. «Сімейна медицина на шляху до високої якості надання первинної медико-санітарної допомоги»: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (29-30 травня, м. Харків) / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Х., 2008. – 75 с.

 4. Поліклінічна справа і сімейний лікар: Навчальний посібник / За ред. Є.Я. Склярова, І.О. Мартинюка, Б.Б. Лемішка. – К.: Здоров’я, 2003. – 636 с.

 5. Рудень В.В. Страхова медицина і медичне страхування Навчальний посібник. – Львів: Обласна книжкова друкарня, 1999. – 304 с.

 6. Методичні рекомендації з організації роботи дільничих терапевтів та сімейних лікарів і превентивної медицини / Спів.авт. Є.Я. Скляров та ін., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Л., 2004. – 46 с.


ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІКЛІНІКИ, АМБУЛАТОРІЇ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ.

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ.

РОЛЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, ПРОФІЛАКТИКИ І ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ
Актуальність теми:
Інформаційне забезпечення є важливою складовою процесу управління системою охорони здоров’я, яке повинно оптимізувати документообіг та обмін інформацією під час реалізації основних функцій галузі. Ефективне функціонування установ і закладів системи охорони здоров’я неможливо без повної, правдивої, своєчасної та доступної інформації. Профілактична спрямованість визначає ефективність роботи сімейного лікаря, тому вивчення профілактики та диспансеризації, її видів та заходів є невід’ємною складовою організації діяльності лікаря в амбулаторних умовах.
Навчальні цілі
Теоретично знати особливості формування документообігу та інформаційних потоків у системі охорони здоров’я, методи та засоби створення електронного медичного документа. Ознайомитися із медичною документацією сімейного лікаря. Оволодіти поняттям про медичні інформаційні стандарти, їх застосування в медичній практиці.

Теоретично знати мету диспансеризації здорових дітей та дорослих, а також хворих, етапи диспансерного обслуговування; групи здорового населення, що підлягають диспансеризації; групи здоров’я (диспансерні групи) та основні оздоровчі фактори.

Практично вміти провести профілактичний огляд дорослої людини, визначити диспансерну групу, накреслити комплекс профілактично-оздоровчих заходів хворому, що знаходиться на диспансерному обліку, визначити показники ефективності диспансеризації. Вміти обчислити та оцінити основні показники роботи сімейного лікаря загальної практики.


Каталог: uploads -> repository -> dermat
dermat -> Робоча навчальна програма
dermat -> Методичні рекомендації з дерматовенерології для студентів вищих навчальних закладів
dermat -> Методичні рекомендації з дерматовенерології для студентів вищих навчальних закладів
dermat -> Методичні рекомендації для керівників лікарів-інтернів на базах стажування за спеціальністю «дерматовенерологія»
dermat -> Методичні рекомендації з дерматовенерології для студентів вищих навчальних закладів
dermat -> Методичні рекомендації з практичних та семінарських занять циклу інтернатура з фаху «дерматовенерологія» львів 2016


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка