Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»Сторінка11/15
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.46 Mb.
#143
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Актуальність теми


Відомо, що ургентні реанімаційні випадки, коли сімейним лікарям та амбулаторним хірургам доводиться надавати хворим невідкладну допомогу з приводу життєвозагрозливих та термінальних станів, трапляються з частотою приблизно 1 раз / місяць. Це насамперед судомний (конвульсійний синдром, втрата свідомості). Конвульсії можуть спричиняти гіпоксію, а їх медикаментозне лікування (бензодіозепіни, фенобарбітал) в окремих випадках може спричиняти апное.

Сімейний лікар також повинен володіти інформацією про клінічні особливості укусів та ужалень деяких членистоногих (оси, бджоли, джмелі, шершні; іксодові кліщі) та їх ускладнення. В зв’язку з міграцією населення лікар загальної практики повинен також знати особливості та вміти надавати невідкладну допомогу при укусах та ужаленнях членистоногих тропічної фауни.

У практиці сімейного лікаря, особливо у сільській місцевості може виникнути необхідність надавати невідкладну допомогу при укусах змій, тому йому необхідні базові знання з герпетотоксикології –особливостей механізму дії отрут деяких видів змій, клінічних проявів, діагностики та лікування їх укусів.

У публікаціях останніх років наведені статистично достовірні дані зростання частоти побутового та виробничого травматизму, електротравм, утоплень та уражень внаслідок дії низьких та високих температур; своєчасна діагностика та адекватне лікування цих уражень, як відомо, мають важливе значення у повсякденній роботі лікаря.Навчальні цілі

Теоретично знати патогенез, класифікацію, клінічні прояви конвульсивних розладів та втрати свідомості, особливості клінічного перебігу великого та малого епіприпадку, діагностику та диференційну діагностику втрати свідомості – колапсу, шоку та коми, принципи та алгоритм надання невідкладної допомоги, включаючи проведення реанімації.

Теоретично знати осови токсикоентомології та токсикогерпетології – характеристику отрут та механізм їх дії, клінічні прояви укусів та ужалень осовних видів членистоногих та змій помірного та тропічного поясів, принципи та послідовність надання медичної допомоги при неускладнених та ускладнених випадках.

Практично вміти провести невідкладні медичні, включаючи реанімаційні заходи при судомах та втраті свідомості, ускладнених випадках укусів тваринами, електротравмі, утопленні та ураженнях внаслідок дії низьких та високих температурПрактично вміти встановити діагноз; надати у достатньому об’ємі лікарську допомогу; адекватно визначити покази та оптимальні методи лікування, покази до госпіталізації; провести первинну та вторинну профілактику, лікарсько-трудову експертизу; розробити програму реабілітації.


Завдання для самостійної підготовки студентівОрієнтовна карта для самостійного вивчення теми


Зміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до

навчальних дій

Основні клінічні симптоми конвульсій та втрати свідомості (колапсу, шоку, коми)Навести та охарактеризувати

Класифікація та варіанти клінічного перебігу конвульсій

Описати найбільш часті нозологічні форми, етіологічні чинники, варіанти клінічного перебігу, ускладнення

Класифікація та варіанти клінічного перебігу електротравм, утоплень, дії низьких та високих температур (опіків, сонячного та теплового ударів, об­мо­рожень, синдромів "траншейної стопи" та імерсійних ушкоджень).

Описати найбільш часті нозологічні форми, етіологічні чинники, варіанти клінічного перебігу, ускладнення

Класифікація та варіанти клінічного перебігу укусів та ужалень

Описати найбільш часті нозологічні форми, варіанти клінічного перебігу, ускладнення

Невідкладна допомога та реанімаційні заходи

Скласти алгоритм надання невідкладної допомоги та реанімаційних заходів

Покази до госпіталізації
Скласти схему показів до госпіталізації

Профілактика правцю сказу, газової гангрени
Скласти алгоритми профілактичних заходів

Покази та методи оперативних втручань

Скласти структурно-логічну схему вибору методів оперативних втручань – первинної хірургічної обробки, некротомії, некректомії, ампутацій тощо.

Основні принципи ведення післяопераційного періоду

Скласти схему ведення післяопераційного періоду

Принципи антибіотикотерапії

Описати фармакологічні характеристики різних груп антибактеріальних препаратів.

Опрацювати схему вибору антибактеріального препарату в залежності від типу збудника.

Скласти план профілактики ускладнень при застосуванні антибіотиків.


Імунотерапія в комплексному лікуванні

Визначити покази до імунотерапії.

Описати фармакологічні характеристики різних груп імунотропних препаратів та принципи їх застосування.Лікарсько-трудова експертиза та принципи реабілітації хворих

Скласти плани проведення лікарсько-трудової експертизи та реабілітації хворих.Завдання для самоконтролюЗадача. Хворий, 40 років, лісник. Скаржиться на сильний головний біль, температуру тіла до 39,50C, тремтіння кінцівок. Із анамнезу відомо, що його вкусила лисиця. Настрій у хворого пригнічений. Просить не вмикати світло, не відчиняти двері. На стук реагує різким руховим збудженням. Коли хворий побачив графин з водою, у нього виникли судомні спазми в горлі.

Діагноз? Покази до госпіталізації? Лікувальна тактика? Прогноз?


Задача. На коридорі поліклініки хворому 55-ти років раптово стало погано. Оглянутий лікарем. При огляді: шкірні покриви бліді, самостійне дихання відсутнє, пульсу на сонних артеріях немає, зіниці не розширені.

Діагноз? Послідовність проведення реанімаційних заходів? Прогноз?


Задача. Хворий 47-ми років отримав опік полум'ям верхніх кінцівок та тулуба. Стан важкий, свідомість затьмарена, лихоманка, АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps- 118/хв. Місцево констатовано опіки ІІІ Б ступеня площею 20%.

Невідкладна допомога на догоспітальному етапі? Покази до некротомії та некректомії? Покази до ампутації?


Задача. Хворий 50-ти років, доставлений влітку з вулиці з великою забрудненою землею кусаною раною лівого стегна та кровотечею із стовбура великої підшкірної вени в ділянці кусаної рани.

Діагноз? Алгоритм надання невідкладної допомоги? Покази до госпіталізації? Профілактичні заходи щодо виникнення газової гангрени, правцю та сказу у потерпілого? Прогноз?Завдання для самостійної роботи на занятті

 1. Курація хворих з судомним синдромом та втратою свідомості.

 2. Курація хворих з пожаленнями, покусами, електротравмами, наслідками дії низьких та високих температур.

 3. Оцінка результатів лабораторних та інструментальних методів дослідження.

 4. Складання алгоритму невідкладної медичної допомоги.

 5. Сладання плану комплексного лікування.

 6. Визначення показів та вибір методів консервативного та хірургічного лікування.


Тематика НДРС

 1. Особливості вибору лікувальної тактики та ведення післяопераційного періоду у хворих на епілепсію.

 2. Особливості вибору лікувальної тактики та ведення післяопераційного періоду у хворих алкогольною та наркотичною залежністю.

 3. Особливості клінічних проявів укусів та ужалень членистоногих та змій тропічної фауни.

 4. Особливості надання медичної допомоги при укусаї та ужаленнях членистоногих та змій помірного поясу.

 5. Особливості надання медичної допомоги при укусаї та ужаленнях членистоногих та змій тропічної фауни.

 6. Анаеробна інфекція: особливості патогенезу та клінічних проявів.

 7. Атипові клінічні варіанти термічних пошкоджень: принципи та методи комплексного лікування


Література


 1. Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология. ­ М.: Высшая школа, 1971.

 2. Дербенева-Ухова В. П. Руководство по медицинской энтомологии. – М.: Медицина, 1974.

 3. Карр А. Рептилии. – М.: Мир, 1985.

 4. Колесов А. П., Столбовой А. В., Кочеровец В. И. Анаэробная инфекция в хирургии. Л., 1989.

 5. Кузин М. И. Раны и раневая инфекция. М., 1990.

 6. Лужников Е.А. Клиническая токсикология. – М.: Медицина, 1994.

 7. Маслов В. И. Малая хирургия. М., 1988.

 8. Невідкладна допомога при гострих отруєннях / Регеда М.С., Ванівський М.М., Гайдучок І.Г., Ванівський М.М. та ін. – Львів: В-во СПОЛОМ, 2002. – 104 с.

 9. Невідкладні стани: навчальний посібник / Під ред. М.С.Регеди, В.Й.Кресюна. – Львів, 2003. – 891с.

 10. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб / Під ред. доктора медичних наук М.С. Регеди. – Львів: Каменяр, 1999.­ 317с.

 11. Орлов Б. Н., Галаишвили Д. Б., Ушаков В. А. Ядовитые позвоночные и их яды. ­ Горький: Изд-во ГГУ, 1982. ­ С. 392.

 12. Острые отравления: Руководство для врачей. / Под ред. Лужникова Е.А, Костомарова Л.Г. – М.:Медицина, 1989.

 13. Справочник практического врача. / Элконин Б.Л. и др. // Скорая помощь. ­ М.: Советский спорт, 1999.­640с.

 14. Справочник-путеводитель практикующего врача: 2000 болезней от А до Я. / Денисов И. Н., Улумбеков Э. Г. ­ М.: Гэотар-мед., 2002.

 15. Суворов A. B. Справочник по клинической токсикологии. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 1997.

 16. Сумин С.А. Неотложные состояния. – 2е изд., стереотип. ­ М.:Фармацевтический мир, 2000. – 464с.

 17. Терентьев П. В. Герпетология. – М.,1971.

 18. Черенько М. П. Справочник хирурга поликлиники. – К., 1990.

 19. Bellairs A., Carrington R. The World of Reptiles. – Eisevier, 1976.

 20. Davis J. H. Clinical Surgery. // St. Louis-Washington-Toronto: the C.V.Mosby comp., 1987.

 21. Smitt W., Kleine S. Chirurgie der infectionen. – Leipzig, 1991. –768s.


Гострі гнійні захворювання м’яких тканин.

Мастити. БешихаКаталог: files -> kafedry -> dermat
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів
kafedry -> Кафедра ендокринології
kafedry -> Програма з дисципліни «біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультету
kafedry -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
kafedry -> Тематичний план лекцій
dermat -> Тематичний план практичних занять з елективного курсу «Основи сімейної медицини» для студентів VI курсу медичних факультетів №1, 2 на кафедрі поліклінічної справи І сімейної медицини
dermat -> Тематичний план практичних занять з предмету «Загальна практика – сімейна медицина» для студентів VI курсу медичних факультетів №1, 2 зі спеціальностей «Лікувальна справа» та
dermat -> Методичні рекомендації до практичного заняття з теми : «дерматозоонози» для студентів іу курсу медичного факультету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка