Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»


Профілактика рахіту у дітей у дітей грудного віку…………………………………………………………….37Сторінка2/15
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.46 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Профілактика рахіту у дітей у дітей грудного віку…………………………………………………………….37


 • Профілактика анемії у дітей грудного віку………………………………………………………………………..40

 • Принципи диспансерного спостереження за здоровими і хворими дітьми……………………...43

 • Ендометріоз ………………………………………………………………………………………………………………………..46

 • Фізіологія і порушення менструального циклу…………………………………………………………………48

 • Аномалії розвитку піхви та шийки матки…………………………………………………………………………..51

 • Шлюб і сім’я. планування сім’ї. Контрацепція. Неплідний шлюб. Профілактика, діагностика, лікування неплідності…………………………………………………………..53

 • Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при судомах та втраті свідомості. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при пожаленнях, покусах, електротравмах, утопленнях та дії низьких та високих температур………………………………………………………………………………………………………………………….57

 • Гострі гнійні захворювання м’яких тканин. Мастити. Бешиха………………………………………….62

 • Завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю з предмету «Загальна практика сімейна медицина» ……………………………………………………………………………66

  Тестові завдання ………………………………………………………………………………………………………………...66

  Запитання …………………………………………………………………………………………………………………………...76

  Ситуаційні задачі………………………………………………………………………………………………………………...77
  МІСЦЕ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ТА ПРИНЦИПИ СІМЕЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ЗАСАДАХ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАЛІКАРНЯНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ
  Актуальність теми

  Одна з основних вимог, на якій акцентує увагу Всесвітня організація охорони здоров'я – це фізична доступність медичної допомоги населенню. Відповідно до засад "Європейської політики з досягнення здоров'я на XXI століття", на рівні первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) державою повинна бути забезпечена безперервність медичної опіки. Цим вимогам відповідає концепція надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини, яка для будь-якого пацієнта та членів його сім'ї є фізично доступною, безперервною та невідкладною. У зв'язку з цим виникла необхідність у формуванні якісно нової схеми надання ПМСД населенню та якісно нового спеціаліста – сімейного лікаря, повноваженнями якого було б вирішення більшості медичних питань одночасно із наданням кваліфікованих рекомендацій з питань соціальної, правової, профілактичної і реабілітаційної допомоги. Вивчивши світовий досвід та усвідомлюючи відповідальність за суттєві проблеми в системі охорони здоров'я та на основі, затвердженої 30 січня 2010 року Верховною Радою України, Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2012 року, МОЗ України пропонує основні зусилля спрямувати на розвиток первинної медичної допомоги на засадах загальної практики — сімейної медицини, яка є одним із головних пріоритетів розбудови національних систем охорони здоров'я, особливо в умовах дефіциту фінансових ресурсів.  Навчальні цілі

  Теоретично знати основні принципи організації ПМСД на засадах сімейної медицини, напрямки роботи та функціональні обов’язки сімейного лікаря: форми організації праці, завдання сімейного лікаря, види та об’єм лікувально-діагностичної роботи, профілактичну спрямованість у роботі.

  Практично вміти проводити раннє виявлення хворих з різною патологією на дільниці, вміти заповнювати карти первинного огляду пацієнтів на амбулаторному прийомі з визначенням комплексу діагностичних обстежень і лікувально-профілактичних заходів, розробити план реабілітаційних заходів для пацієнтів з різною патологією внутрішніх органів.  Завдання для самостійної підготовки студентів


  Орієнтовна карта для самостійного вивчення теми

  Зміст і послідовність навчальних дій

  Вказівки до

  Навчальних дій

  Основні напрямки роботи сімейного лікаря

  Перерахувати

  Описати


  Обов’язки сімейного лікаря

  Перерахувати

  Види лікувально-діагностичної роботи, які виконує сімейний лікар

  Описати

  Форми організації праці сімейного лікаря

  Назвати

  Види та об’єм медичної допомоги, що надається сімейним лікарем

  Перерахувати

  Реабілітація: види, принципи медичної реабілітації

  Дати визначення

  Перерахувати  Описати


  Завдання для самоконтролю
  Задача. В амбулаторію сімейного лікаря звернувся громадянин К., 44 років з метою профілактичного огляду перед зарахуванням на роботу. На дільниці сімейного лікаря живе 2 тижні, приїхав з іншого міста. Після обстеження встановлено ГЕРХ. Видано висновок про стан здоров’я. Яка документація повинна бути заведена на цього пацієнта? Заповнити карту первинного огляду даного хворого. Скласти план реабілітаційних заходів для даного пацієнта.

  Задача. Хвора М., 32 роки, працює листоношею у міському відділенні зв’язку. Робота пов’язана з ходьбою на великі відстані. При розвантаженні пошти носить вантажі по 6-8 кг. Доводиться розвантажувати пакунки масою близько 12 кг. Звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на задишку при ходьбі, серцебиття, перебої в роботі серця. Погано почуває себе протягом трьох тижнів після перенесеної ангіни. В анамнезі перенесений ревмокардит, з приводу чого знаходилась під диспансерним спостереженням ревматолога. Протягом останніх трьох років диспансерні огляди не проводились, протирецидивного лікування не одержувала у зв’язку з переїздом на нову квартиру. Об’єктивно: на щоках рум’янець, задишка при невеликому фізичному навантаженні. Аускультативно перший тон над верхівкою серця, ІІ тон над легеневою артерією посилені. Над верхівкою систолічний і пресистолічний шуми. Пульс 90 ударів за хвилину, АТ 110/70 мм рт.ст. Нижній край печінки на 2 см виступає з-під краю реберної дуги, болючий. Аналіз крові: Hb – 104 г/л, L - 9·109 / л, ШОЕ – 20 мм/год, позитивні інші критерії Джонса-Нестерова. Поставте діагноз. Перерахуйте фактори медичної реабілітації. Визначте заходи щодо професійної реабілітації.

  Завдання для самостійної роботи на занятті


  1. Заповнити карти первинного амбулаторного огляду хворого з різною патологією внутрішніх органів.

  2. Скласти план реабілітаційних заходів при певних захворюваннях внутрішніх органів.


  Тематика НДРС


  1. Аналіз роботи окремого сімейного лікаря або амбулаторії сімейної медицини.

  2. Аналіз захворюваності ІХС на дільниці сімейного лікаря.

  ЛІТЕРАТУРА


  1. Сімейна медицина. У 3-х книгах. Книга I. Організаційні основи сімейної медицини: Підручник /За ред. О.М. Гиріної. – К.: Медицина, 2007. – 392 с.

  2. Латишев Є.Є. Формування системи сімейної медицини в Україні. – К., 2005. – 176 с.

  3. «Сімейна медицина на шляху до високої якості надання первинної медико-санітарної допомоги»: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (29-30 травня, м. Харків) / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Х., 2008. – 75 с.

  4. Поліклінічна справа і сімейний лікар: Навчальний посібник / За ред. Є.Я. Склярова, І.О. Мартинюка, Б.Б. Лемішка. – К.: Здоров’я, 2003. – 636 с.

  5. Рудень В.В. Страхова медицина і медичне страхування Навчальний посібник. – Львів: Обласна книжкова друкарня, 1999. – 304 с.

  6. Методичні рекомендації з організації роботи дільничих терапевтів та сімейних лікарів і превентивної медицини / Співавт. Є.Я. Скляров та ін., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Л., 2004. – 46 с.

  ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ, ЇЇ ПРІОРИТЕТНА РОЛЬ У РОЗВИТКУ

  І РЕФОРМУВАННІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.

  СІМЕЙНА І СТРАХОВА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ.

  СТРУКТУРА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В УМОВАХ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ
  Актуальність теми
  У більшості розвинутих країн світу первинна медична допомога надається лікарями загальної практики — сімейними лікарями. Лікар загальної практики має мати широкі знання як в медицині, так і в інших суміжних спеціальностях – психології, соціології, соціальній медицині та інших. Головним завданням лікаря загальної практики — сімейного лікаря є охорона здоров'я родин, надання первинної медичної допомоги, лікування хворих незалежно від їхнього віку і виду захворювання. Реформа охорони здоров'я в нашій країні передбачає поступовий перехід до організації первинної медичної допомоги за принципом лікаря загальної практики. Але однією з головних умов реформи є збереження всіх лікувально-профілактичних установ охорони здоров'я, зі зміною їхніх функцій, методів роботи, удосконаленням їхньої діяльності, заміною дільничної служби на лікаря загальної практики. Одним із пріоритетів діяльності будь-якої соціально орієнтованої держави є ефективний розвиток системи охорони здоров’я. Основою цього розвитку є баланс між потребами громадян в якісних та доступних медичних послугах і можливостями їх забезпечення за рахунок державного фінансування. За досвідом розвинених єропейських країн одним з таких ключових механізмів є перехід до моделі страхової медицини. Саме цим зумовлена необхідність вивчення студентами медичних спеціальностей дисципліни “Страхова медицина”. В умовах розвитку страхової медицини особливе значення займає перегляд концепції надання позалікарняної допомоги міському населенню. Перехід до організації первинної медико-соціальної допомоги за принципом лікаря загальної практики передбачає значне розширення функцій, виконуваних таким лікарем у порівнянні з дільничними терапевтами і педіатрами. У першу чергу необхідно відзначити, що основною функцією лікаря загальної практики є надання населенню багатопрофільної амбулаторної допомоги відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики й отриманим сертифікатом.
  Навчальні цілі
  Теоретично сформувати систему базових знань у сфері медичного страхування, засвоїти концептуальні засади страхової медицини, навчитися приймати ефективні управлінські рішення на основі позитивного зарубіжного та вітчизняного досвіду медичного страхування. Теоретично знати види втрати працездатності, принципи визначення причин інвалідності, основні функції лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) і медико-соціальної комісії (МСЕК).

  Практично вміти визначити основні категорії економіки та фінансування охорони здоров’я, визначити переваги та недоліків медичного страхування, окреслити аспекти політики покриття медичною допомогою всіх верств населення. Практично вміти визначити тип непрацездатності та її тривалість, групу інвалідності, оформити документ про тимчасову непрацездатність хворого та направлення на МСЕК.
  Каталог: files -> kafedry -> dermat
  kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу
  kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів
  kafedry -> Кафедра ендокринології
  kafedry -> Програма з дисципліни «біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультету
  kafedry -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
  kafedry -> Тематичний план лекцій
  dermat -> Тематичний план практичних занять з елективного курсу «Основи сімейної медицини» для студентів VI курсу медичних факультетів №1, 2 на кафедрі поліклінічної справи І сімейної медицини
  dermat -> Тематичний план практичних занять з предмету «Загальна практика – сімейна медицина» для студентів VI курсу медичних факультетів №1, 2 зі спеціальностей «Лікувальна справа» та
  dermat -> Методичні рекомендації до практичного заняття з теми : «дерматозоонози» для студентів іу курсу медичного факультету


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка