Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»


Завдання для самостійної підготовки студентівСторінка9/15
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.46 Mb.
#143
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


Завдання для самостійної підготовки студентів


Орієнтовна карта для самостійного вивчення теми

Зміст і послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

1. Основні принципи формування документообігу сімейного лікаря та амбулаторії загальної практики/сімейної медицини

Перерахувати згідно рекомендованої літератури


2. Перелік облікової медичної документації закладу загальної практики/сімейної медицини

Перерахувати основні документи, що використовуються для обліку діяльності закладу загальної практики/сімейної медицини

3. Індикатори діяльності ЛЗП/СМ

Назвати групи показників, що використовуються для оцінки діяльності ЛЗП/СЛ

4.Показники , що характеризують обсяг діяльності та використання ресурсів (ресурсні показники) в загальній лікарській практиці

Перерахувати показники, що входять у цю групу

5. Показники кінцевих результатів діяльності первинної ланки

Назвати показники здоров’я населення – показники загальні та спеціальні за 10 так званими «контрольованими» захворюваннями)

6. Показники результативності та якості лікування на первинному рівні

Перерахувати показники, що входять у цю групу

7. Показники організації діяльності ЛЗП/СМ (проміжні показники)

Перерахувати показники, що входять у цю групу

8. Технологія обслуговування пацієнта в амбулаторії загальної лікарської практики

Перерахувати основні етапи та документи, які оформляються на кожному з них.


Завдання для самоконтролю


 1. Перерахувати основні функції сімейного лікаря.

 2. Назвати основні джерела інформації, які оцінюються для відповідності медичної допомоги.

 3. Індикатори діяльності ЛЗП/СМ

 4. Основна облікова медична документація закладу загальної практики/сімейної медицини, назвати основні форми.

 5. Назвати показники якості профілактичної роботи поліклініки.

 6. “Звіт лікувально-профілактичного закладу”, номер форми, основні складові.

 7. Які показники, що характеризують обсяг діяльності та використання ресурсів (ресурсні показники) в загальній лікарській практиці використовуються для оцінки?

 8. Показники кінцевих результатів діяльності первинної ланки.


Задача. Хвора П., 51 рік, скаржиться на ниючий біль постійного характеру в ділянці правого підребер’я, який ірадіює в ділянку лівого підребер’я та в поперек; нудоту, повторну блювоту без помітного полегшення самопочуття. В анамнезі – хронічний холецистит, з приводу чого періодично лікувалася амбулаторно; півроку тому – стаціонарне лікування з приводу гострого панкреатиту.

При огляді: загальний стан середньої тяжкості, температура 37,4˚С, жовтушність склер. Язик сухий, обкладений сірувато-жовтим нальотом. Живіт здутий, при пальпації симптомів подразнення очеревини немає, спостерігається болючість в зоні Шофара, позитивний симптом Ортнера, пальпується щільний, болючий край печінки, який на 4 см виступає з-під краю реберної дуги. Визначається болючість в точці Кера, негативний симптом Курвуаз’є.

Ваш діагноз?

З якими хворобами слід диференціювати дане захворювання?Складіть план додаткових методів дослідження, лікувальна тактика.

Завдання для самостійної роботи на занятті
 1. Опитування хворого або здорової дитини чи дорослого.

 2. Об’єктивне обстеження за системами.

 3. Заповнити основні документи сімейного лікаря: медичну карту амбулаторного хворого (ф.025/о), карту хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома (003-2/о), вкладний листок №1,2 до форми 025/о, статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів тощо. Розрахувати рівень якості диспансеризації, захворюваність за даними звернень тощо.

 4. На основі даних об’єктивного обстеження та додаткових методів діагностики визначити диспансерну групу пацієнта.

 5. Опрацювання плану заходів первинної (вторинної, третинної) профілактики для хворих із найпоширенішими захворюваннями внутрішніх органів.Тематика НДРС

 1. Розрахувати рівень госпіталізації в денний стаціонар на 1000 пацієнтів ЛЗП/СМ.

 2. Вирахувати ефективність диспансеризації хворих на ІХС, що лікувались в денному стаціонарі поліклініки.


Література


 1. Сімейна медицина. У 3-х книгах. Книга I. Організаційні основи сімейної медицини: Підручник /За ред. О.М.Гиріної. – К.:Медицина, 2007. – 392 с.

 2. Латишев Є.Є. Формування системи сімейної медицини в Україні. – К., 2005. – 176 с.

 3. Поліклінічна справа і сімейний лікар: Навчальний посібник / За ред. Є.Я. Склярова, І.О. Мартинюка, Б.Б. Лемішка. – К.: Здоров’я, 2003. – 636 с.

 4. Методичні рекомендації з організації роботи дільничих терапевтів та сімейних лікарів і превентивної медицини / Спів.авт. Є.Я. Скляров та ін., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Л., 2004. – 46 с.

 5. Дячишин В.І., Рудень В.В. Питання профілактики в діяльності сімейного лікаря: Методична розробка лекції для студентів 4 курсу медичного факультету за навчальною дисципліною «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я» / Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів, 2002. – 25 с.

 6. Дячишин В.І., Рудень В.В. Диспансеризація в діяльності сімейного лікаря: Методична розробка лекції для студентів 6 курсу медичного факультету за навчальною дисципліною «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я» / Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів, 2002. – 32 с.

 7. Інформаційне забезпечення охорони здоров’я в єдиному медичному просторі столиці держави: Матеріали конференції 10-11 грудня 1998 р. / Український інститут громадського здоров'я МОЗ України. – К.: Україна, 1998. – 200 с.

 8. Family Medicine. Principles and Practice. – 3 rd. ed. – / ed. R.Taylor. – New York: Springer – Verlag, 1998. – 743 p.


Здорова дитина.

Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку.

Вигодовування дітей різних вікових груп.
Актуальність теми
Перед закладами амбулаторно-поліклінічної служби стоять важливі завдання забезпечення правильного фізичного і психомоторного розвитку дітей, своєчасного виявлення, попередження і лікування гострих і хронічних захворювань, максимального використання можливостей диспансеризації і медичної реабілітації.

Характер вигодовування дитини є одним з базових факторів, який визначає рівень і гармонійність її фізичного та психомоторного розвитку, напруженість імунітету та опірність організму, функціональний стан органів і систем, запобігає хронізації патологічних процесів. Особливого значення харчування набуває в періоди найбільш інтенсивного розвитку дитини: на першому році життя, у переддошкільному та пубертатному віці.Навчальні цілі

Теоретично знати показники фізичного і нервово-психічного розвитку дітей різних вікових групп, критерії поділу дітей за групами здоров’я, основні принципи збалансованого вигодовування дітей різних вікових груп, особливо дітей першого року життя.

Практично вміти провести обстеження дитини, оцінити фізичний і нервово-психічний розвиток та розподілити дітей на групи здоров’я, дати оцінку характеру вигодовування дитини, оцінити харчування матері-годувальниці та провести його корекцію, скласти індивідувльне меню дитині першого року життя на природному, змішаному і штучному вигодовуванні та дітям інших вікових груп, розрахувати хімічний склад та енергетичну цінність денного раціону дитини, провести корекцію вигодовування, розробити план санітарно-просвітницької робот з батьками щодо переваг природного вигодовування дітей та дитячого харчування.
Завдання для самостійної підготовки студентів
Орієнтовна карта для самостійного вивчення теми


Зміст та послідовність навчальних дій

Вказівки до навчальних дій

1. Визначення поняття “здоров’я” (здорова дитина)

Наведіть визначення поняття “здоров’я” за критеріями фізичного, нервово-психічного, моторного, статевого розвитку, рівня імунітету та опірності, функціонального стану органів і систем організму, наявності або відсутності вроджених та спадкових захворювань, набутих хронічних захворювань

2. Фактори ризику, що впливають на фізичний розвиток дитини

Вкажіть антенатальні і постнатальні, екзогенні та ендогенні чинники

3.Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку дитини різних вікових груп

Розкрийте динаміку основних антропометричних показників (маси тіла, зросту, обводу голови і грудної клітки, індексу маси тіла) дітей в різні періоди дитинства. Опишіть формування рухових умінь і мовних навичок

4. Групи здоров’я

Дати характеристику І, ІІ, ІІІ, ІV та V групам здоров’я дітей. Провести комплексну оцінку стану здоров’я дітей з урахуванням:

- рівня і гармонійності фізичного, нервово-психічного, моторного та статевого розвитку,

- функціонального стану органів і систем організму,

- рівня імунітету та резистентності до інфекційних факторів та екопатогенних впливів навколишнього середовища,

- наявності хронічної, зокрема, спадкової та природженої патології


5.Принципи збалансова-ного харчування

Назвіть три принципи збалансованого харчування

6.Потреба дітей різних вікових груп в основних харчових інгредієнтах

Наведіть дані Інституту харчування АН України


7.Фізіологічне та біо-хімічне значення основ-них компонентів їжі

Наведіть склад, структуру, функцію та енергетичну цінність білків, жирів, вуглеводів, мікро- та макроелементів, вітамінів

8.Визначення поняття природне, змішане і штучне вигодовування

Дайте визначення


9.Методи визначення добового об’єму їжі дитини першого року життя

Наведіть об’ємний, формульний, енергетичний метод та метод Шкаріна


10.Переваги природного вигодовування

Назвіть переваги природного вигодовування для матері та дитини за:

- складом та співвідношенням основних інгредієнтів;

- імунологією грудного молока;

- особливостями метаболізму у дітей на природному вигодовуванні;

- мікробіоцинозом у немовлят на природному вигодовуванні;

- рівнем фізичного, психомоторного, інтелектуального розвитку дітей, що вигодовуються грудьми;

- соціальною адаптованістю дітей


11.Корекція вигодовування, введення прикормів

Догодовування, корекція харчування за основними інгредієнтами при природному, змішаному і штучному вигодовуванні, введення прикормів.

Наведіть продукти харчування і термін введення згідно наказу №149 МОЗ України від 20.03.08 “Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років”12.Змішане і штучне вигодовування

Назвіть покази до змішаного і штучного вигодовування, потреби в основних поживних речовинах

13.Критерії ефективності

вигодовування дітей грудного віку
Назвіть

14.Режим і характер харчування матері-годувальниці

Наведіть


15.Гіпогалактія матері –годувальниці


Дайте визначення первинній і вторинній, ранній і пізній гіпогалактії. Наведіть медичні, біологічні, соціальні та економічні чинники ризику розвитку порушень лактації. Опишіть методи прогнозування, профілактики і лікування гіпогалактії

16.Харчування дітей переддошкільного і дошкільного віку

Наведіть


17.Організація харчування школярів

НаведітьЗавдання для самоконтролю

Задача. Хлопчик народився в терміні гестації 40 тижнів з масою тіла 3000 г, зростом 50 см, обводом голови 32 см, обводом грудної клітки 32 см. У віці 5 місяців маса дитини становить 7200 г, зріст 62 см, обвід голови 41 см. Дайте оцінку рівню і гармонійності фізичного розвитку дитини.

Задача. Дитина 4 років страждає на вроджену ваду серця (дефект міжшлуночкової перегородки) в стадії компенсації. До якої групи здоров’я слід віднести хвору дитину?

Задача. У дитини 5 років спостерігаються часті гострі респіраторні захворювання (до 7 разів на рік). Дівчинка знаходиться на диспансерному обліку, як часто і тривало хворіюча дитина. Дайте оцінку групі здоров’я дитини.

Задача. Дівчинка А., 4 місяців, народилась в терміні гестації 40 тижнів з масою тіла 3000 г, зростом 50 см. Росла і розвивалась згідно віку. Знаходиться на природному вигодовуванні за вільним графіком. Розрахуйте, яку кількість їжі за добу повинна одержувати дитина.

Задача. Хлопчик В., 7 місяців, має масу тіла 7900 г, зріст 68 см. Знаходиться на штучному вигодовуванні за режимним методом. Складіть меню та режим харчування дитини на одну добу.
Завдання для самостійної роботи на занятті
Провести антропометричні виміри дітям першого року життя та інших вікових груп.

Клінічно, лабораторно та інструментально обстежити здорових дітей різних вікових груп.

Дати оцінку фізичного, нервово-психічного та моторного розвитку дітей різного віку та провести розподіл їх за групами здоров’я.

Визначити рівень лактації у матері-годувальниці.

Провести контрольне годування дитини грудного віку на природному вигодовуванні.

Провести корекцію харчування та призначити медикаментозне лікування матері-годувальниці, яка страждає на вторинну гіпогалактію І ступеня.

Розписати харчування здоровій дитині 3 років, що відвідує дитячий садок.

Провести санітарно-просвітницьку роботу з батьками щодо харчування здорових дітей різних вікових груп.Тематика НДРС
Аналіз стану здоров’я дітей на педіатричній та сімейній дільниці.

Залежність рівня інфекційної захворюваності дітей грудного віку від характеру вигодовування.

Вплив сумісного перебування матері і дитини в пологовому будинку на лактацію матері і захворюваність дитини.
Література


 1. Дитячі хвороби / За ред. В.М.Сідельнікова, В.В.Бережного. - К.: Здоров’я, 1999. - 734 с.

 2. Медицина дитинства / За ред. П.С.Мощича. - К.: Здоров’я, 1995. - Т. І-V

 3. Оберігаючи здоров’я дитини. Посібник з Міжнародного Кодексу зі збуту замінників грудного молока для працівників охорони здоров’я / За ред. Шлемкевич О. - Львів: Цивілізація, 1996. - 52 с.

 4. Поліклінічна справа і сімейний лікар. Посібник / Скляров Є.Я., Мартинюк І.О., Лемішко Б.Б. [та ін.].- Київ: Здоров’я. - 2003. - 636 с.

 5. Профілактичне і лікувальне харчування дітей першого року життя / Няньковський С.Л., Юрцева А.П., Зарічанський Я. [та ін.] - Львів, 2002. - 46 с.

 6. Оберігаючи здоров’я дитини. Посібник з Міжнародного Кодексу зі збуту замінників грудного молока для працівників охорони здоров’я / За ред. Шлемкевич О. - Львів: Цивілізація, 1996. - 52 с.

 7. Сміян І.С. Педіатрія / цикл лекцій: Навч. посібник / І.С. Сміян. – Тернопіль : Укрмедтехніка,1999. - 712 с.

 8. Ткаченко С.К. Принципи харчування дітей на першому році життя. Вибрані лекції з педіатрії /С.К. Ткаченко, Л.В. Беш. – Львів, 2001.- 80 с.

 9. Факультетська педіатрія / За ред. Сміяна І.С., Майданника В.Г. - Тернопіль-Київ,1998. - 179 с.

 10. Шабалов Н.П. Детские болезни / Н.П. Шабалов. – СПБ. Издательство “Питер”. - 2000. - 1088 с.
Каталог: files -> kafedry -> dermat
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів
kafedry -> Кафедра ендокринології
kafedry -> Програма з дисципліни «біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультету
kafedry -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
kafedry -> Тематичний план лекцій
dermat -> Тематичний план практичних занять з елективного курсу «Основи сімейної медицини» для студентів VI курсу медичних факультетів №1, 2 на кафедрі поліклінічної справи І сімейної медицини
dermat -> Тематичний план практичних занять з предмету «Загальна практика – сімейна медицина» для студентів VI курсу медичних факультетів №1, 2 зі спеціальностей «Лікувальна справа» та
dermat -> Методичні рекомендації до практичного заняття з теми : «дерматозоонози» для студентів іу курсу медичного факультету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка