Методичні рекомендації для студентів відділення післядипломної освіти з курсу «Теорія та практика перекладу»


Тема: Коротка історія європейського та українського перекладуСкачати 460.82 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації23.10.2016
Розмір460.82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2
Тема: Коротка історія європейського та українського перекладу.

Завдання. Підготувати повідомлення-реферат про розвиток українського перекладу на початку XXI століття. Роль журналу „Всесвіт” .

Самостійна робота № 3 (2 год) 2 бала

Тема: Переклад власних назв.

Завдання 1. Опрацювати матеріал та скласти план відповіді на тему: Шляхи перекладу ініціалів та абревіатур,скорочень, іншомовних слів, поштової адреси, навчальних закладів, назв факультетів, відділів та кафедр.

Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Ч.ІІ. – К.: Нова книга, 2001. – С. 141 – 188.Завдання 2. Прочитати поданий матеріал та скласти опорний конспект.
Запамятайте переклад діяких українських власних назв:

Тарас Шевченко - Taras Shevchenko; Іван Котляревський - Ivan Kotlyarevskyi; літописець Нестор - the chronicler Nestor; Іларіон Київський - the sermon writer Ilarion of Kyiv; Кирило Туровський - Cyril of Turov; Самійло Величко - Samiylo Velychko; Григорій Сковорода - Hryhoriy Skovoroda; Панас Мирний (псевдонім Панаса Рудченка) - Panas Myrnyi (pseudonym of Panas Rudchenko); Михайло Коцюбинський - Mykhailo Kotsyubinskyi (Kotsiubinskyi); Леся Українка - Lesya Ukrainka; Іван Франко- Ivan Franko; Іван Нечуй-Левицький - Ivan Nechuy-Levitskyi (Nechui-Levytskyi); Марко Вовчок - Marko Vovchok; Пантелеймон Куліш -Panteleimon Kulish; Епіфаній Премудрий - Epifaniy Premudryi.

Про особливості передачі англійських власних імен графічними засобами української мови див.: Гудманян А. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови / У 3-х книгах. - Ужгород, 1999.
Передача російських імен у порівнянні з українськими іменами

Російські імена повинні передаватися в російській, а не українській мовній формі. Наприклад, якщо автор статті є росіянином на ім'я Сєргей, то у разі перекладу цієї статті з української мови на англійську це ім'я слід передавати як Serguey, а не Serhiy. Загальне правило у цих випадках таке: імена українців передаються на основі їхньої української графічної форми, а імена росіян - на основі їхньої російської графічної форми.. Це ж стосується й етнічних росіян, які бажають, аби їхні імена передавалися на основі російської графічної форми.

Отже, якщо перекладач має справу з російськими іменами Владімір. Алєксандр, Єлєна, то англійською мовою вони повинні передаватися як Vladimir, Aleksandr, Yelena, а не як Volodymyr, Oleksandr, Olena. Це ж стосується й імен росіян, які передані українською мовою в українізованій графічній формі. Наприклад, якщо перекладач передає англійською мовою ім'я Володимир росіянина-автора статті, вжите у перекладі статті на українську мову з російської мови, то це ім'я повинно передаватися англійською мовою як Vladimir, а не Volodymyr.

Лише у тому випадку, коли перекладач, перекладаючи текст із власним іменем, не знає, чи він має справу з іменем росіянина чи українці, власне ім'я передається з української мови на англійську мову у тій формі, яка зафіксована в українському оригіналі; тобто, якщо в українському оригіналі вжито ім'я Володимир, а перекладач не знає, що це ім'я росіянина, тоді перекладач передає це ім'я англійською мовою як Volodymyr.Передача іноземних власних імен

Іноземні імена передаються при перекладі з української мови на англійську в їх прийнятій англійській формі. Зрозуміло, що англійські імена в українських текстах при перекладі на англійську мову повинні передаватися в їх оригінальній англійській графічній формі. Якщо перекладач не знає англійського написання імені або не певний у правильному його написанні, він повинний знайти його в англійських текстах (довідниках, енциклопедіях тощо) і передати так, як воно там наведене.

Це стосується також передачі інших іншомовних власних імен в українських текстах при перекладі їх на англійську мову. Як правило, іншомовні імена в англійській мові зберігають написання відповідною мовою (якщо мова використовує латиницю), наприклад: Войцех Вітольд Ярузельский - Wojciech Witold Jaruzelski (яку польській мові), Тансу Чілер Tansu Ciller (як у турецькій мові), Даг Хаммаршельд - Dag Нammarskjold (яку шведській мові), Шарль де Голль - Charles de Gaulle (як у французькій мові) .

У разі незнання правильного написання таких імен англійською мовою або невпевненості в їх правильному написанні перекладач повинен знайти їх англійське написання в англійських текстах (довідниках, енциклопедіях тощо). Наприклад, при передачі китайського імені Ден-Сяопін перекладач може швидко перевірити правильність його написання, звернувшись до якоїсь великої англомовної енциклопедії, наприклад, мультимедійної енциклопедії "Encarta", де воно зафіксовано у кількох статтях про Китай - Deng Xiaoping (або Teng Hsiao-ping).

 1. Гудманян А. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови / У 3-х книгах. - Ужгород, 1999.

 2. Карабан В.І. Translation from Ukrainian into English. – Вінниця: Нова книга, 2003. –607 с. – С. 103-107.


Самостійна робота № 4 (1 год) 1 бал

Тема: Переклад псевдоінтернаціоналізмів

Завдання 1. Опрацювати матеріал та скласти опорний конспект на тему:

„Фальшиві друзі перекладача. Пароніми і переклад”.

Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літ

Самостійна робота № 5 (1 год) 3 бали

Тема:Переклад національно забарвленої лексики (реалій).

Завдання 1. Підібрати та перекласти англійською мовою 10 українських етноспецефічних реалій, 10 назв українських релігійних свят.

Завдання 2. Підбрати із художньої літератури 10 прикладів англійської національно забарвленої лексики, запропонувати шляхи передачі цих реалій.

Самостійна робота № 6 (3 год) 4 бали

Тема: Переклад фразеологізмів та прислів’їв.

Завдання 1. Опрацювати матеріал та скласти опорний конспект на тему:

„Переклад фразеологізмів”. 1. Карабан В.І. Translation from Ukrainian into English. – Вінниця: Нова книга, 2003. –607 с. – С. 321-324.

Завдання 2. Підібрати та вивчити 10 фразеологізмів (сталих виразів), прислів’їв з одним із наступних слів bird, hand, man.
Завдання 3. Опрацювати поданий нижче матеріал та скласти план відповіді:

Переклад прислів'їв

Прислів'я, як відомо, мають форму речення - простого або, частіше, складного. Значна кількість прислів'їв є етноспецифічною через вживання в них етноспецифічних слів, наприклад: Не завжди коту масляна. - After a Christmas comes a Lent; Не усе ж то козак, що списа має. - All are not soldiers that go to the war.

З точки зору перекладу прислів'їв доцільно розрізняти інтернаціональні та етноспецифічні прислів'я та образні і необразні прислів'я. До інтернаціональних належать такі прислів'я, як "Всі шляхи ведуть до Риму", "Мета виправдовує засоби". З іншого боку, суто українськими є, наприклад, прислів'я "Не завжди коту масляна" та "Не вмер Данило, так болячка задавила".

А ось кілька прикладів образних українських прислів'їв: Біда не сама ходить, а з собою ще й горе водить. На похиле дерево і кози скачуть. Голодній кумі лиш хліб на умі, а сита і про книші забула. Хто стане вівцею, того вовк з'їсть. Ворона хоч мала, а рот великий.

Прикладами необразних українських прислів'їв є: 3 неправдою світ пройдеш, та назад не вернешся. Страх більший від переполоху. Уміла готувати, та не вміла подавати.

Серед головних труднощів перекладу прислів'їв можна зазначити такі:

1) відсутність відповідного прислів'я у мові перекладу. Наприклад, в англійській мові відсутні такі за смислом прислів'я, як "У городі бузина, а в Києві дядько" та "Хрін від редьки не солодший";

2) Розбіжності в емоційній забарвленості та образності українських і відповідних англійських прислів'їв або ж належність прислів'я в одній мові до образних прислів'їв, а в іншій мові - до необразних прислів'їв. Наприклад, українське прислів'я "Дешева рибка, погана юшка" є образним, тоді як її англійський відповідник Cheapest is the dearest є необразним прислів'ям. А відповідні українське та англійське прислів'я "Суха ложка рот дере. - An empty hand is no lure for a hawk." мають різну образність.

3) Етноспецифічність прислів'їв та відмінності прислів'їв у національній забарвленості - необхідність, з одного боку, збереження національного колориту, а з другого боку, певної локалізації, яка не була б занадто значною. Наприклад, використання українського власного імені робить прислів'я етноспецифічним: Який Сава, така й слава. - As is the workman, so is the work (Like carpenter, like chips; A workman is known by his work). Етноспецифічність українського прислів'я "Гречана каша сама себе хвалить" зумовлена використанням позначення поширеної в Україні і зовсім непоширеної у Великобританії їжі, тому перекладається вона більш нейтральним у національному плані прислів'ям "Each bird loves to hear himself sing".

4) Певна контекстуальна багатозначність прислів'їв і можливість неточного визначення значення прислів'я. Наприклад, прислів'я "Мовчанка - золото" може бути коментарем стосовно мовчання когось, наказом або проханням мовчати і обіцянкою мовчати.

Переклад необразних прислів'їв значно менш складний, ніж образних прислів'їв, які в силу образності більш етноспецифічні. Необразні українські прислів'я, як правило, мають необразні англійські відповідники


 • Що край - то звичай. Every country has its customs (або: So many countries, so many customs).

 • Краще втратити життя, ніж добpe ім'я. A bad wound is cured, not a bad name (або: Ill wounds may be cured, but not ill names).

 • Біда всьому навчить. Adversity is a good discipline.

 • Мета виправдовує засоби. The end justifies the means.

Деякі необразні прислів'я при перекладі можуть калькуватися, тобто передаватися дослівно:

 • То й не жінка, як сім раз на день не обманить чоловіка. A woman does not deserve her. name if she does not cheat a man less than seven times every day.

 • Хтось дуже давно, може перед віками, сказав велику мудрість: як є хліб і вода, то нема голода. A long time ago, maybe centuries ago, someone uttered these words of great wisdom: Wherever there is bread and water, there can be no famine ".Загалом, прислів'я переважно перекладаються наступними способами:

1) Еквівалентним українським прислів'ям, що має те саме значення та образність:

- Крайнощі сходяться. Extremes meet.

- Поки дишу - сподіваюсь. While there is life, there is hope.

- Час - гроші. Time is money.

У цьому випадку існує тільки один англійський відповідник українсь­кого прислів'я. Такі випадки наявності моноеквівалента прислів'я дос­татньо рідкі.

2) Відносним моноеквівалентом - частковим образним відповідником:

а) із певними розбіжностями в образності:

- Не поможе мертвому кадило, a вороні мило. Crow is never the whiter for washing himself often.

- Що у тверезого на умі, те у п'яного на язиці. Drunkenness reveals what soberness conceals.

б) із повністю відмінною образністю:

- Старий віл борозни не псує. The deuce [devil] knows many things because he is old.

- Наскочила коса на камінь. Diamond cut diamond.

- Полоханий заєць і пенька боїться. A bitten child dreads the dog.

- Горщиком назови, а в піч не станови. Call me cousin but cousin me not

- Не страши кота салом. A dog will not cry if you beat him with a bone.

Такий спосіб перекладу є найпоширенішим, оскільки значна частина прислів'їв в усіх мовах є етноспецифічною у плані образності.

в) із частково відмінними граматичними характеристиками або лек­сичним складом:

- Де чорт не зможе, там баба поможе. Where the devil gives in, the woman wins.

- Не такий страшний чорт, як його малюють. The devil is not so black as he is painted.

- Вночі всі коти сірі. All cats are grey in the dark.

- І в наше віконце засяє сонце. The sun will shine down our street, too. The sun will shine on our side of the fence.

- Ворон ворону око не виклює. Crows do not pick crow's eye.

3) Необразним відповідником:

- Коли б знав, де упав, то соломки б підіслав. Danger foreseen is half avoided.

- Не вмер Данило, гак болячка задавила. It is a distinction without a difference.

- Де тонко, там і рветься. A chain is no stronger than its weakest link.

4) Варіантним відповідником (коли робиться вибір одного з кількох еквівалентних прислів'їв):

- Видно птаха по польоту. A bird may be known by its song. (Або: The ass is known by its ears чи It's easy to know a hawk from a handsaw.

- За двома зайцями поженешся, жодного не впіймаєш. If you run after two hares, you will catch neither. (Або: All covet, all lose чи Dogs that put up many hares kill none.

- Прийшло махом - пішло прахом. Easy come, easy go. (Або: Soon gained, soon gone чи What comes with the wind goes with the water).

Слід зазначити, що в англійській мові є значна кількість прислів'їв, що мають синоніми, і перекладачу може бути важко вибрати найадекватніший варіант. Наприклад, прислів'я "Береженого бог береже" має такі варіантні відповідники: • Nothing like being on the safe side.

 • Caution is the parent of safety.

 • Discretion is the better part of valour.

 • It is good to have a cloak for the rain.

 • You (або one) cannot be too careful.

 • God takes care of those who take care of themselves.

Вибір конкретного варіанта перекладу при цьому зумовлюється найбільшою близькістю до смислу українського прислів'я у плані відтінку значення, стилю та образності (якщо це образне прислів'я), відповідності контекстуальним чинникам та припустимим рівнем локалізації прислів'я при перекладі.

5) Вільний переклад:

а) калькування (або дослівний переклад):

- Де сила панує, там правда Where force reins, no truth remains, мовчить.

- He плюй у колодязь - доведеться води напитися. Don't spit in a well: you may have to draw water from it.

Для того, щоб було зрозуміло, що читач має справу з іншомовним (українським) прислів'ям, нерідко при застосуванні такого способу перекладу необхідно давати пояснювальний коментар у вигляді таких парентетичних речень, як "As the Ukrainian proverb goes (has it)", "As they say in Ukraine, ""As Ukrainians say", перед прислів'ям: • Била жінка чоловіка, пішла noзивати: присудили чоловіку ще жінці платити. As the Ukrainian proverb goes, a woman beat his husband and brought a suit against him: he was sentenced to pay the claim.

Дослівний переклад слід застосовувати дуже обережно, зважаючи на те, чи є необхідність вводити у текст перекладу думку, характерну для іншої культури, і наскільки точно у перекладі передано не тільки зміст, а й смисл прислів'я.

b) описовий переклад:

- Моя хата з краю. It is no concern of mine. It has (is) nothing to do with me.

- Горе тільки рака красить. Adversity flatters no man.

Описовий переклад застосовується тоді, коли дослівний переклад призводить до буквалізму, що затемнює смисл українського прислів'я. Так, дослівний переклад прислів'я "Язик до Києва доведе" - Your tongue will get you to Kyiv - буде незрозумілим для англомовного читача, тому слово Kyiv потрібно замінити на anywhere - Your tongue will get you anywhere.

Отже, для правильного перекладу українських прислів'їв на англійську мову необхідно:

1) Перш за все, встановити, чи дане речення є прислів'ям; якщо встановлено, що це прислів'я, потрібно, користуючись словниками та іншими довідковими виданнями, знайти його словниковий відповідник;

2) Якщо знайти словниковий відповідник не вдається, доцільно перекласти прислів'я, використовуючи спосіб калькування або описовий переклад і після цього переконатися, що зроблений переклад адекватно вписується в контекст тексту, що перекладається.

Слід зазначити, що поки що немає українсько-англійського словника прислів'їв, тому у разі проблем із перекладом прислів'їв на англійську мову можна скористатися такими довідниками і посібниками:


 1. Кузьмин С.С., Шадрин Н.Л. Русско-английский словарь пословиц и поговорок.-Спб.: МИКЛань, 1996.-352 с. Цей словник містить 500 прислів'їв та приказок із тлумаченнями, різними варіантами перекладів та ілюстративними прикладами.

 2. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. - Київ: Радянська школа, 1969. - 1052 с.


Завдання 4. Порівняйте та проаналізуйте різні варіанти перекладу українських прислів'їв і визначте контексти, в яких може вживатися кожний із відповідників:

 1. Баба з возу - кобилі легше. Good riddance!

Good riddance to bad rubbish!

If I (we) never see you again, it'll be too soon.

We are better off without you (them, etc.)

2. Біда не приходить одна. Misfortunes never come alone (singly).

An evil chance seldom comes alone.

One misfortune comes (up)on the back (neck) of another.

It never rains but it pours.

Troubles never come singly. 1. У городі бузина, а в Києві дядько.

It's neither here where the elder is, nor in Kyiv where uncle lives.

It's neither here nor there.

It's a cock and bull story (report,tale).

5. Видно пана по халявах. A bird may be known by its song.

It's easy to know a hawk from a handsaw.

One can tell a (the) bird by the way it flies (by its fly).

6. Гора народила мишу. Great cry and little wool.

A grain of wheat in a bushel of chaff.

The mountain has brought forth a mouse

7. За що купив, за те й продаю. I give it for what it is worth.

It may sound low but I've heard it so.

Messengers should not be beheaded nor hanged.

8. З хама не зробиш пана. Can the leopard change his spots?

Dogs bark as they are bred.

You can't make a silk purse out of a saw's ear.

One has to be born a gentleman.

9. Шукай вітра у полі. You can't catch the wind in a net.

You might as well look for a needle in a haystack.

He has bought a brush.

10. Моя хата скраю- я нічого не знаю. I'm not my brother's keeper.

It's neither my headache nor my piece of cake.

It's nothing to do with me.

It's no concern of mine.
Завдання 5. Перекладіть речення, визначивши адекватний спосіб перекладу прислів'їв (де можливо, наведіть два або більше відповідники). Поясніть, яким способом перекладено прислів'я:

1. А яку позицію ви займали? Моя хата з краю? 2. "А Петро ще не повернувся?" "Шукай вітра у полі!" 3. Ви ж знаєте: з хама не зробиш пана. 4. Правду кажуть: з хама не зробиш пана. 5. Він злякався, що ти крутнеш хвостом - і шукай вітра у полі. 6. Без вас якось проживемо, плакати не будемо. Баба з возу - кобилі легше. 7. Бачиш, радість, як і біда, ніколи не приходить одна. 8. Ви ж пам'ятаєте, що береженого й бог береже. 9. Важко з вами сперечатися - у городі бузина, а в Києві дядько. 10. Ось вже справді: у городі бузина, а в Києві дядько. 11. Прийшов і не поздоровкався. Видно пана по халявах. 12. Я знаю, як цього домогтися: всі шляхи ведуть до Риму. 13. І запам'ятай головне: всі шляхи ведуть до Риму. 14. Проте більшість населення, коли мова заходить про мафію, налаштовані скептично. Гора розслідувань може не народити навіть і миші. 15. Чи так це було - сказати не можу. За що купив, за те й продав. 16. "А ти точно знаєш?" "Хто його знає. За що купив, за те й продав."Модуль2

Самостійна робота № 7 (2 год) 2 бали

Тема: Пасивний стан. Шляхи перекладу пасивних конструкцій.

Завдання 1. Опрацювати матеріал та скласти опорний конспект на тему: „Шляхи перекладу англійських речень у пасивному стані; шляхи перекладу українських речень активного стану англійськими пасивними реченнями”.
Корунець I. В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2003. – С. 370 – 374.
Самостійна робота № 8 (2 год) 2 бали

Тема: Стилістичні особливості формування англійського речення

при перекладі з української мови.

Завдання 1. Опрацювати матеріал та скласти опорний конспект на тему:

 • передача метафори при перекладі з української мови на англійську;

 • передача метонімії при перекладі з української мови на англійську;

 • застосування мейозису у перекладі;

 • застосування підсилювального do у перекладі;

 • застосування інверсії.

Карабан В.І. Translation from Ukrainian into English. – Вінниця: Нова книга, 2003. –607 с. – С. 311-319, 334, 344 - 353.Самостійна робота № 8 (2 год) 3 бали

Тема: Редагування текстів, перекладених за допомогою компютерних програм.
Завдання 1. Написати реферат на тему: „Комп’ютерний переклад. Історія виникнення. Сучасні комп’ютерні програми.”

Завдання 2. Відредагувати запропонований комп’ютером варіант перекладу нижче поданого тексту; зазначити недоліки комп’ютерного перекладу;

Корунець I. В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2003. – С. 370 – 374.Specialized Language

The study of language for specific purposes goes well beyond listing the specialized jargon of a profession in a dictionary. It also includes studies of the functions of particular grammatical forms (for example, the passive voice can be used in English to achieve objectivity and to distance its user from the subject under discussion). This area of interest has, in turn, led to elaborate studies of the special sociolin-guistic uses of language in the different professions.The most detailed studies have looked at the language interaction between doctors and their patients in various settings, at the various uses of language in courtrooms, and at the uses of language by governments, by politicians, and by advertisers- all of which attempt to cause people to behave in certain ways.
Спеціалізована Мова
Вивчення мови для специфічних намірів проходить благополучно по той бік списку спеціалізованого жаргону професії в словнику. Це також включає вивчення функцій специфічних граматичних форм (наприклад, пасивний стан може використовуватися в Англійській мові, щоб досягнути об’єктивності і, щоб віддалити споживача від теми під обговоренням). Ця область інтересу має, по черзі, привів до де тально розробленого вивчення спеці альних соціолінгвістичних використань мови в різних професіях.

Вивчення, що найбільш докладно зупиняється, дивилося на взаємодію мови між докторами і їхніми пацієнтами в різних установках, в різних використаннях мови в судах, і у використаннях мови урядами, політиками, і рекламодавці - всі які намагаються примусити людей поводити себе в конкретних шляхах.
Каталог: bitstream -> 1984 -> 1824
1984 -> Навчальний посібник хмельницький 2014 (075. 8) Ббк 65. 292,215. 4 Ш 79
1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 020105 „Документознавство та інформаційна діяльність
1984 -> Озерян ольга леонідівна 2011 рік застосування інтелектуальних технологій у практиці державного управління
1984 -> Г. Швецова-Водка
1984 -> В умовах ступеневої освіти

Скачати 460.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка