Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 3 курсуСторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО охорони здоров’я

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Н.І. ПИРОГОВА

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

На методичній нараді кафедри хірургічної стоматології

та щелепно-лицевої хірургії

Завідувач кафедрою ВНМУ

ім. Н.І. Пирогова _____________________

проф. Шувалов С.М.

«____» ____________2011 р.

Протокол №___


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для викладачів та для самостійної роботи студентів 3 курсу,

VI семестру стоматологічного факультету
Навчальна дисципліна

Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Модуль № 1
Змістовий модуль № 1
Тема заняття №25

Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп : етіологія, патогенез, класифікація, клініка, течія, диференціальна діагностика, профілактика, лікування(хірургічне, медикаментозне, фізіотерапевтичне), ускладнення.

Курс

ІІІ

Факультет

Стоматологічний

Підготовив

Поліщук Сергій Степанович

Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів,що затверджені Наказом МОН України від 16.05.2003 року №239 та експериментально-учбового плану,що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) та затверджені Наказом МОЗ України від 31.91.2005 року №52.
Вінниця – 2011

1. Актуальність теми

Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп - важке захворювання, що дуже часто зустрічається, та супроводжується запаленням усіх елементів кісткової тканини щелеп. Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп може супроводжуватися важкими ускладненнями, в деяких випадках несумісних з життям. Не дивлячись на бурхливий розвиток медицини і зокрема стоматології, число хворих на остеомієліт щелеп з кожним роком нестримно збільшується. Це запальне захворювання протікає по різному у кожної з вікових, соціальних категорій населення, його симптоматика, вихід захворювання, тяжкість протікання залежить від індивідуального стану організму і статевої приналежності пацієнта. Досі існує безліч розбіжностей поглядів з приводу виникнення і лікування остеомієліту щелеп. Зубо-щелепна система надає особливу картину симптомів і перебігу остеомієліту цієї ділянці, надає органоспецифичности цьому захворюванню, тому тактика лікування остеомієліту щелеп сильно відрізняється від лікування цього захворювання в друих частинах людського організму, що вимагає не лише пізнання остеомієліту через призму загальномедичної науки, але і зокрема стоматології. На жаль сьогодні, в діагностиці і лікуванні остеомієліту щелеп лікарями стоматологами допускаються множинні помилки в процесі курації хворих отеоміелітом щелеп. Причиною цього часто буває не своєчасна, не грамотна, не достатня діагностика цього заболивания через не знання лікарем особливостей симптоматики, протікання і діагностики цього захворювання. З усього вищезгаданого потрібно зробити висновок, що кожен студент-стоматолог повинен знати етіологію, патогенез, клініку і лікування гострого остеомієліту щелеп не лише силами і методами стоматологічної науки, але й інших медичних напрямів(загальна хірургія, фармакологія, імунологія, педіатрія, оторинолярингологія, неврологія і так далі)

 1. Конкретні цілі

 • Знати визначення і теорії виникнення гострого остеомієліту щелеп

 • Навчитися постановці діагнозу гострого одонтогенного остеомієліту щелеп

 • Знати особливості клінічного перебігу гострого одонтогенного остеомієліту щелеп на нижній і верхній щелепі

 • Граммотно і повноцінно проводити диференціальну діагностику гострого одонтогенного остеомієліту

 • Уміти вибрати метод знеболення залежно від локалізації запального процесу і стану хворого

 • Знати види хірургічних в щелепно-лицьвій ділянці, що проводяться при гострому остеомієліті, і його ускладненнях

 • Складати план хірургічного та медикаментозного лікування хворого

 • Уміти своєчасно визначати місцеві і загальні ускладнення, які можуть виникнути в ході лікування гострого одонтогенного остеомієліту щелеп
 1. Базовий рівень підготовки
Вивчення попередньої дисципліни

Отримані навики

Нормальна анатомія і гістологія


Знати анатомічну будову щелеп і навколощелепових тканин, іннервацію і особливості кровопостачання верхньої і нижньої щелепи. Гістологічна будова кісткової тканини верхньої і нижньої щелепи.

Нормальна фізіологія

Знати фізіологічні аспекти функції зубощелепної системи різних вікових категорій, фізіологію м'язового, нервового збудження.

Патологічна анатомія

Знати з чого складається серозний і гнійний ексудат. Розібратися в патоморфологічних змінах в кістці щелеп і навколощелепових тканинах при гострому остеомієліті щелеп

Патологічна фізіологія


Місцеві і загальні ознаки запалення, вчення об реактивність організму людини, компоненти запалення. Температурні криві


Фармакологія


Знати групи лікарських засобів, їх дозування і правила призначення при гострому гнійному запаленні

Оперативна хірургія і топографічна анатомія


Топографічна анатомія лиця, особливості кровопостачання і іннервації щелеп. Операції на щелепах, особливості розрізів на обличчі при гнійних захворювання щелепно-лицьової ділянки.


 1. План і організаційна структура учбового зайняття по дисципліні.

пп

Етапи заняття

Розподіл часу

Вид контролю

Засоби навчання

1.

Підготовчий етап

15 хв.1.1.

Організаційні питання

1.2.

Формування мотивації

1.3.

Контроль початкового рівня підготовки


- письмове і комп'ютерне тестування;

- усне опитування по стандартному переліку питань- Підручники по хірургічній стоматології;

- методичні розробки;

- ситуаційні завдання;

- тести "Крок-2";

- лекції


2.

Основний етап:

- Обстеження хворого під контролем викладача

- Впорядковування плану обстеження

- Вибір методу знеболення і інструментарію для проведення операції широкої періостотомії і декомпресійної остеоперфораціїї

- Дача рекомендацій і призначення медикаментозного лікування

- Асистування при розкритті гнійних вогнищ • Постановка системи дренажів і накладення асептичної пов'язки

55 хв.

- практичні робота у ліжка хворого(збір скарг і анамнезу хворого, зовнішній огляд хворого);

- практична робота у крісла хворого або операційного столу(об’єктивне дослідження, постановка діагнозу хворому, вибір методу хірургічного втручання і знеболення)
- інструментарій який використовують в гнійній щелепно-лицьовій хірургії, підбір інструментів

- амбулаторна карта хворого,

- стаціонарна карта хворого,

-операційний журнал.3.

Заключний етап

20 хв.3.1.

Контроль кінцевого рівня знань
- ситуаційні завдання

 • структурована письмова робота
3.2.

Загальна оцінка учбової діяльності студента


3.3.

Інформування студентів про тему наступного зайняття

 1. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття

  1. Перелік основних термінів,параметрів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття

Термін

Визначення

Остеомієліт

Остеомієліт(osteomyelitis) - це гнійно-некротичний інфекційно-алергічний запальний процес в кістці, що виникає під впливом екзо- і ендогенних чинників на тлі попередньої сенсибілізації і вторинної імуносупресії організму і що супроводжуються некрозом кісткової тканини.

Місцеві ознаки запалення

Прояв в щелепно-лицьовій ділянці: Calor(місцеве підвищення температури у вогнищі запалення), dolor(біль), tumor(набряк м'яких тканин), ruber(зміни кольору шкірних покривів під час гіперемії), functio laesa(порушення функції органів : запальна контрактура щелеп, порушення чутливості губи і підборіддя)

Симптом Венсана

Локальне зниження чутливості половини нижньої губи і підборіддя у разі, коли гнійний процес поширюється в область Сanalis mandibularis і порушує провідність n.alveolaris inf.

Декомпресійна остеоперфорація щелепи

Хірургічна маніпуляція, що проводиться у разі дифузного поширення гною в кістковомозкові простори, переважно нижньої щелепи, і полягає в перфорації бором кортикальної пластинки кістки для створення шляху відтоку ексудату, а також зниження тиску останнього на посудини і нерв.

Запальна контрактура щелеп

Патологічний стан, що виникає при позамежному роздратуванні ексудатом нервових волокон рухової порції N. mandibularis. Це веде до різної сили спазму жувальних м’язів і, як наслідок, хворий не може в повному обсязі відкривати рот.

Каталог: fddownload.php?download=departments -> surgical stomatology
surgical stomatology -> Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів, що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
surgical stomatology -> Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів,що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
surgical stomatology -> Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів, що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
surgical stomatology -> Методичні рекомендації для викладачів І для самостійної роботи студентів 3 курси
surgical stomatology -> Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів, що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
surgical stomatology -> Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів,що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
surgical stomatology -> Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 3 курсу
surgical stomatology -> Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів,що затверджені Наказом мон україни від 16. 05
surgical stomatology -> Методичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів,що затверджені Наказом мон україни від 16. 05


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка