Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт студентами окр «спеціаліст»Сторінка3/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Видавництво “Дніпро” : Дніпро


ТОВ “Літопис-ХХ” : Літопис-ХХ

Видавничий дім “Всесвіт” : Всесвіт

Видавництво ім. Олени Теліги Вид-во ім. Олени теліги

Ім’я (найменування) видавця тощо наводять у короткій формі, яка забезпечує його розуміння та ідентифікацію. Якщо воно увійшло до попередньої області у повній формі, у цій області його можна скоротити до найкоротшої форми, аж до акронімної, наприклад:

. – Львів: Укр. акад. друкарства

/ Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів: ЛНАУ

Якщо видавець – фізична особа, в описі наводять його прізвище та ініціали у формі й відмінку, зазначених у джерелі інформації, наприклад:

. – К. : Яновська М. А.

. – Х. : О. В. Богданова

Якщо невідомий рік випуску видання, у квадратних дужках подають приблизний рік і біля нього ставлять знак питання, наприклад: [1876?]. Позначення “б. р.” (без року) в описі не наводять – навіть тоді, коли відомості про нього відсутні в документі, рік видання повинен бути встановлений хоча б приблизно.Приклади оформлення бібліографічного опису наведені в Додатку Г.
6. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОКР «Спеціаліст»


 1. Державне регулювання розвитку аграрного виробництва.

 2. Інвестиційна привабливість аграрного виробництва (галузі) на підприємстві та шляхи її підвищення.

 3. Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції та шляхи її підвищення.

 4. Нормативно-правове регламентування трудових відносин та шляхи його вдосконалення на підприємстві.

 5. Організаційно-економічне обґрунтування вирощування озимої пшениці на підприємстві

 6. Організаційно-економічний та правовий механізм управління безпекою підприємства.

 7. Організаційно-економічний та правовий механізм управління лізингом та шляхи його вдосконалення.

 8. Організаційно-правове забезпечення антикризового управління та шляхи його удосконалення (на прикладі агропідприємства).

 9. Організаційно-правове забезпечення управління агропідприємством.

 10. Організаційно-правове регламентування управлінської діяльності та шляхи його вдосконалення.

 11. Організаційно-правове регламентування управлінської діяльності та шляхи його вдосконалення на підприємстві.

 12. Організаційно-правове регламентування функцій управління та шляхи його вдосконалення на підприємстві.

 13. Організаційно-правове регулювання виробництва продукції молочного скотарства та шляхи його вдосконалення на підприємстві.

 14. Організація антикризового управління та шляхи її вдосконалення.

 15. Організація бізнес-планування на підприємстві та шляхи її вдосконалення.

 16. Організація контролінгу на підприємстві.

 17. Організація кредитних відносин на підприємстві.

 18. Організація логістики на підприємстві та шляхи її вдосконалення.

 19. Організація мотивації праці персоналу підприємства.

 20. Організація мотивації праці та шляхи її вдосконалення на підприємстві.

 21. Організація оплати праці та шляхи її вдосконалення в трудовому колективі підприємства.

 22. Організація процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві.

 23. Організація процесу реалізації стратегії підприємства.

 24. Організація стратегічного аналізу діяльності підприємства.

 25. Організація стратегічного планування на підприємстві.

 26. Організація стратегічного управління на підприємстві

 27. Організація стратегічного управління розвитком галузі рослинництва (на рівні області, адміністративного району).

 28. Організація стратегічного управління розвитком галузі тваринництва (на рівні області, адміністративного району).

 29. Організація страхування у сфері АПК та шляхи її вдосконалення.

 30. Організація та правове регулювання управління аграрним виробництвом та шляхи його вдосконалення на підприємстві.

 31. Організація управління економічним потенціалом підприємства.

 32. Організація управління інвестиційною діяльністю та шляхи її вдосконалення.

 33. Організація управління підприємством та шляхи її удосконалення.

 34. Організація управління фінансовими ресурсами підприємства

 35. Організація управлінської діяльності на підприємстві.

 36. Організація управлінської праці та шляхи її вдосконалення на підприємстві.

 37. Організація фінансового менеджменту та шляхи її вдосконалення на підприємстві.

 38. Правове забезпечення і організація стратегічного менеджменту та шляхи їх вдосконалення на підприємстві.

 39. Правове забезпечення та організація мотивації праці та шляхи їх вдосконалення в трудовому колективі підприємства.

 40. Правове регулювання і організація управління аграрним підприємством та шляхи їх вдосконалення.

 41. Правове регулювання і організація управління виробництвом в агропідприємстві.

 42. Правове регулювання і організація управління маркетингом та шляхи їх удосконалення на підприємстві.

 43. Проектування операційної системи діяльності підприємства.

 44. Стратегічне управління розвитком АПК області (адміністративного району).

 45. Управління витратами в галузі рослинництва (тваринництва) на підприємстві.

 46. Управління витратами виробництва та шляхи його вдосконалення на підприємстві.

 47. Управління економічними ризиками господарської діяльності підприємства.

 48. Управління ефективністю та шляхи його вдосконалення на підприємстві.

 49. Управління змінами на підприємстві та шляхи його вдосконалення.

 50. Управління інвестиційною привабливістю підприємства.

 51. Управління інноваційною діяльністю на підприємстві.

 52. Управління кадровим потенціалом підприємства.

 53. Управління маркетингом та шляхи його вдосконалення на підприємстві.

 54. Управління матеріально-технічним забезпеченням та шляхи його удосконалення на підприємстві.

 55. Управління проектами на підприємстві та шляхи його вдосконалення.

 56. Управління ресурсним потенціалом підприємства.

 57. Управління системою безготівкових розрахунків на підприємстві.

 58. Управління стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення.

 59. Управління страховими операціями та шляхи його вдосконалення.

 60. Управління товаропосуванням та шляхи його вдосконалення на підприємстві.

 61. Управління фінансовими результатами та шляхи його вдосконалення.

 62. Управління фінансовими ресурсами підприємства та шляхи його вдосконалення.

 63. Управління якістю продукції на підприємстві.

 64. Формування господарського портфеля підприємства та управління ним.

 65. Формування державної (регіональної) стратегії розвитку аграрного виробництва.

 66. Формування інформаційної системи управління та основні напрямки її удосконалення на підприємстві .

 67. Формування конкурентних переваг на ринку аграрної продукції (на прикладі підприємства).

 68. Формування організаційної культура підприємства та шляхи її адаптації до середовища ведення аграрного бізнесу.

 69. Формування ресурсних стратегій та їх реалізація на підприємстві.

 70. Формування системи технологій на підприємстві (в галузі підприємства).

 71. Формування стратегії розвитку підприємства.

 72. Формування стратегічного набору підприємства.

7. ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Тема: «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ»

Вступ.


Розділ 1. Науково-теоретичне обґрунтування організації технологічного процесу вирощування озимої пшениці в підприємствах АПК.

  1. Організаційно-технологічні основи виробництва озимої пшениці в аграрних підприємствах.

  2. Стратегічне та поточне планування організації вирощування озимої пшениці в сучасних умовах.

  3. Методика наукового дослідження.

Розділ 2. Аналіз стану організації вирощування озимої пшениці в агропідприємстві.

2.1. Організаційно-економічні умови діяльності агропідприємства.

2.2. Аналіз основних факторів вирощування озимої пшениці на підприємстві.

2.3. Організація технологічного процесу вирощування озимої пшениці.

2.4. Аналіз ефективності вирощування озимої пшениці на підприємстві.

2.5. Стан екологічної безпеки та шляхи його покращення.Розділ 3. Організаційно-економічне обґрунтування розвитку галузі зерновиробництва в агропідприємстві на перспективу.

  1. Техніко-економічне обґрунтування вирощування озимої пшениці на перспективу.

  2. Розробка бізнес-плану вирощування озимої пшениці на підприємстві.

  3. Очікувана ефективність від реалізації бізнес плану з вирощування озимої пшениці.

Розділ 4. Охорона праці та захист населення в надзвичайних ситуаціях.

4.1. Аналіз організації охорони праці.

4.2. Планування заходів з охорони праці в агропідприємстві.

4.3. Ефективність охорони праці.

4.4. Організація захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

Висновки і пропозиції.

Бібліографічний список.
ТЕМА. «ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНИХ СТРАТЕГІЙ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ»

Вступ.


Розділ 1. Теоретичні засади формування та реалізації ресурсних стратегій на підприємствах АПК в сучасних економічних умовах.

1.1.Суть, значення та принципи формування та реалізації ресурсних стратегій на підприємствах АПК.

1.2.Аналіз основних чинників, що впливають на процес формування та реалізації ресурсних стратегій на підприємствах АПК.

1.3.Методика дослідження.Розділ 2. Аналіз процесу формування та реалізації ресурсних стратегій на підприємстві.

2.1. Оцінка економічного потенціалу підприємства.

2.2. Аналіз ресурсного забезпечення діяльності агропідприємства.

2.3.Аналіз основних показників ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства.

2.4. Стан екологічної безпеки аграрного виробництва та заходи з його покращення.

Розділ 3. Шляхи удосконалення процесу формування та реалізації ресурсних стратегій підприємства на перспективу.

3.1. Обґрунтування доцільності формування ресурсних стратегій на підприємстві.

3.2. Проектування заходів з удосконалення процесу формування та реалізації ресурсних стратегій на підприємстві.

3.3. Оцінка ефективності заходів з удосконалення процесу формування та реалізації ресурсних стратегій на підприємстві.Розділ 4. Охорона праці та захист населення в надзвичайних ситуаціях.

4.1. Аналіз організації охорони праці.

4.2. Планування заходів з охорони праці в агропідприємстві.

4.3. Ефективність охорони праці.

4.4. Організація захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

Висновки і пропозиції.

Бібліографічний список.

Перелік запропонованих вище тем та структура дипломних робіт затверджений на засіданні випускової кафедри.

При виборі студентом іншої теми дипломного дослідження тема погоджується з керівником дипломної роботи, складається план виконання дипломного дослідження, після чого керівник дипломної роботи оформляє завдання на дипломне проектування, яке обов’язково погоджується на кафедрі менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого і підписується завідувачем кафедри.

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого

ДИПЛОМНА РОБОТА

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

на тему:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконав: студент___ курсу, групи_________

напряму підготовки (спеціальності)

______________________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

______________________________.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник ________________________________.

(підпис) (наук.ступ., вчене звання, прізвище та ініціали)

Консультанти ________________________________.

(підпис) (наук.ступ., вчене звання, прізвище та ініціали)

________________________________.

(підпис) (наук.ступ., вчене звання, прізвище та ініціали)

ДУБЛЯНИ 2013


Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»_

Напрям підготовки (спеціальність)____________________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри_____________

(підпис)

__________________________________

(звання, ступінь, прізвище та ініціали)

«____»_________________20____року

З А В Д А Н Н Я

на дипломну роботу студенту


__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

1.Тема роботи _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Керівник роботи____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання)
Затверджена наказом по університету від “___” ______201_р. №____

2.Термін здачі студентом закінченої дипломної роботи __________________

3.Вихідні дані для дипломної роботи: __________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Зміст дипломної роботи (перелік питань, які потрібно розробити) _________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу:______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти з розділів дипломної роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв
7. Дата видачі завдання_____________________________________________


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ етапу

Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

Отримання завдання для написання дипломної роботи


Написання вступу і І розділу


Написання ІІ розділу


Написання ІІІ розділу

Написання ІV розділу


Завершення оформлення дипломної роботи

Завершення дипломної роботи в ціломуСтудент_________________________________________________________

(підпис)


Керівник дипломної роботи _________________________________________

(наук.ступ., вчене звання, підпис, прізвище та ініціали)Додаток В

Рецензія

на дипломну роботу студентаКаталог: lnau -> attachments
attachments -> Новинки навчальної літератури українських видавництв з обліку та аудиту
attachments -> Методичні рекомендації та робочий зошит з виконання курсової роботи для студентів факультету агротехнологій І екології
attachments -> Дипломних робіт студентами окр «бакалавр» напряму підготовки 030601 «менеджмент»
attachments -> Програма навчальної дисципліни Підготовки фахівців окр
attachments -> Методичні рекомендації з виконання дипломної роботи студентами спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
attachments -> Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами економічного факультету спеціальності 03050401 "економіка підприємства"
attachments -> Новинки навчальної літератури українських видавництв із статистики та аналізу
attachments -> Новинки навчальної та наукової літератури українських видавництв з будівництва та архітектури
attachments -> Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентам землевпорядного факультету окр «магістр» 08010105 спеціальності «Геоінформаційні системи І технології»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка