Методичні рекомендації до курсу «Основи психотерапії» для студентів 4 курсуСкачати 161.09 Kb.
Дата конвертації31.10.2017
Розмір161.09 Kb.
#31151
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Філософський факультетКафедра психології


Методичні рекомендації

до курсу «Основи психотерапії»

для студентів 4 курсу


Лекції читає доц. Інна Іванівна Галецька
Семінарські заняття проводить асист. Ірина Степанівна Горбаль

ЗМІСТ

1) План семінарських занять

2) Завдання для самостійної роботи

2) Рекомендована література

3) Критерії оцінювання

4) Питання до іспиту1) План семінарСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінар 0. Проблематика психотерапії сучасного світу.
Семінар1. ПТ: загальна характеристика галузі. Поняття методу в ПТ.

 1. Психотерапія – загальна характеристика галузі.

 2. ПТ як наука та сфера практичної діяльності.

 3. модальності ПТ

 4. Поняття методу в ПТ

 5. ПТ – психокорекція – психологічне консультування: порівняльний аналіз.

 6. Історія становлення ПТ, динаміка змін.Семінар2. Гіпнотерапія

 1. Історія гіпнотерапії

 2. Види гіпнозу.

 3. Покази та протипокази для гіпнотерапії

 4. Стадії гіпнозу

 5. Техніки наведення трансу

 6. Еріксоніанський гіпноз

Семінар3. Психодинамічна ПТ. (ПДПТ)


 1. Історичний розвиток психоаналізу. Основні положення ПДПТ.

 2. Психоаналіз З.Фрейда: основні поняття, терапевтичні техніки: конфронтація; інтерпретація; пропрацювання; метод вільних асоціацій; інтерпретація сновидінь; аналіз опору; аналіз переносу.

 3. Індивідуальний психоаналіз Адлера: основні положення та техніки: суб’єктивність сприйняття дійсності; цілісність та доцільність; комплекс неповноцінності та компенсація; цілі психотерапії – подолання комплексу неповноцінності; розвиток соціального інтересу; корекція цілей і мотивів з перспективою зміни стилю життя.

 4. Аналітична ПТ К. Юнга.

 5. Здійсніть порівняльний аналіз методів ПДПТ

 6. Сучасні методи психодинамічної ПТ

 7. Особливості модерн-психоаналізу.


Семінар 4. Екзистенційно-гуманістична ПТ. Екзистенційна ПТ

 1. Логотерапія Франкла: основні поняття та техніки.

 2. Екзистенційна психотерапія.

 3. Основні положення екзистенційної психотерапії.

 4. Специфічні особливості екзистенційної психотерапії.


Семінар 5. Екзистенційно-гуманістична ПТ. Клієнтцентрована ПТ.

 1. Основні положення екзистенційно-гуманістичної ПТ

 2. Клієнтцентрована терапія Роджерса: основні положення вчення К.Роджерса: емпатія, самість, конгруентність, психологічний клімат; роль психолога консультанта; психотехніка в клієнтцентрованій ПТ.

 3. Психотерапія гештальт, основні поняття та техніки: холістичний підхід у гештальт психології; тут і тепер; континуум усвідомлення; невротичні механізми – інтроекція, проекція, рефлексія, злиття; гештальт-молитва.


Семінар 6 Біхевіоральна ПТ. Когнітивна психотерапія.

 1. Біхевіоральна ПТ: історія становлення;

 2. Психотерапевтичні техніки біхевіоральної психотерапії: метод негативного впливу; скілл-терапія; штрафи та покарання; позитивне підкріплення. Профілактика рецидивів.

 3. Особливості когнітивної терапії.

 4. Когнітивна терапія Бека – терапія депресії:

 5. Психотерапевтичні техніки когнітивної психотерапії: усвідомлення та вербалізація неадаптивних концепцій; зміна правил регуляції правил поведінки; сократівський діалог; “що …якщо”.


Семінар 7. Когнітивно-біхевіоральна ПТ. Раціонально-емотивна терапія А.Елліса

 1. Раціонально-емотивна терапія А.Елліса – основні положення і техніки.

 2. критерії психологічного здоров’я А.Елліса.

 3. АВС-теорія;

 4. “кодекс невротика” і шляхи його подолання.

 5. Обговорення та подолання ірраціональності; когнітивні домашні завдання; раціонально-емотивна уява; рольова гра; атака на страх.


Семінар 8, Групова ПТ

 1. Специфіка групової психотерапії.

 2. Організація групової психотерапії: форми організації психотерапевтичних груп; критерії відбору учасників групової психотерапії; груповий контракт.

 3. Покази та протипокази для групової ПТ.

 4. Групова динаміка. Фази розвитку групи: фаза орієнтації; фаза конфронтації; фаза експлорації проблем на індивідуальному та груповому рівнях; фаза завершення терапії.


Семінар 9, Групова ПТ

 1. Чинники впливу групової психотерапії: спонукання надії; відчуття подібності проблем; інформаційний аспект; альтруїзм; навчання соціальних вмінь; наслідування; інтерперсональне навчання; катарсис; екзистенційні чинники.

 2. Специфіка роботи та вимоги до особистості групового психотерапевта.Семінар 10 Оцінка ефективності психотерапії.
 1. Історія досліджень ефективності психотерапії

 2. Методологічні проблеми організації дослідження ефективності психотерапії

 3. Критерії оцінки ефективності психотерапії

 4. Методи оцінки ефективності психотерапії

 5. Застосування метааналізу в дослідженнях психотерапії

 6. Порівняння ефективності методів психотерапії


Семінар 11 Терапевтичні чинники психотерапії.

 1. Терапевтичні чинники ПТ.

 2. Структурування та організація процесу психотерапії: підготовка клієнта до психотерапії; діагностика проблем; діагностика механізмів захисту; вибір методу впливу; робота над проблемами клієнта; завершення психотерапії.

 3. Формування контакту з клієнтом (емоційний аспект контакту; когнітивний аспект контакту; соціальний аспект контакту) визначення цілей психотерапії; психотерапевтичний контракт.

 4. Вербальна та невербальна взаємодія в психотерапії. Комунікативні техніки психотерапії. Невербальні комунікації.

 5. Лінгвістичний аналіз психотерапевтичного спілкування. Метафора в психотерапії.

 6. Критерії ефективності ПТ. Оцінка ефективності ПТ.

 7. Дослідження в ПТ


Семінар 12. Еклектична ПТ. Перспективи та розвиток ПТ.

 1. Основні положення та специфіка еклектичної ПТ.

 2. Загальні тенденції розвитку ПТ

 3. Проблеми та перспективи розвитку ПТ в Україні.


Семінар 13. Сімейна ПТ та дитяча ПТ.

 1. Особливості проведення сімейної ПТ.

 2. Методи сімейної психотерапії.

 3. Задачі та цілі сімейної ПТ.

 4. Історія становлення дитячої ПТ.

 5. Особливості та основні положення дитячої ПТ.

 6. Методи дитячої ПТ.

2) ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

«Що? Де? Коли?»
Кінцевий термін подачі завдання: 17.12.2014.

Максимальна оцінка за виконане завдання: 20 балів.

У разі невчасної подачі завдання кількість балів, отриманих за виконання завдання, ділиться на 2, тобто максимальна оцінка після 17.12.2014 – 10 балів.
Індивідуальне завдання виконується у підгрупах по 4-5 осіб.
Теми до вибору для підгруп:


 1. Розуміння психотерапії, визначення та специфіка

 2. Дослідження у психотерапії

 3. Особливості підготовки фахівців у сфері психотерапії

 4. Етичні основи психотерапії

 5. Психотерапевтичне первинне інтерв’ю – зміст та специфіка проведення


Зміст завдання:

Після вибору складу групи та теми, над якою вона працюватиме, кожен із учасників групи здійснює пошук літератури за обраною тематикою та опрацьовує її. Проаналізована інформація обговорюється у підгрупі, обираються найцікавіші та найсуттєвіші віднайдені факти.

На основі відібраного матеріалу група складає 10 запитань за темою. Форма питання відкрита, без варіантів відповідей, бажано, щоб відповідь можна було дати 1-3 словами. Зміст питань повинен бути не фактичний, а головно такий, до якого можна додуматися шляхом аналізу самого запитання та наявних знань з курсу. До кожного питання повинна бути обов’язково дана вірна відповідь, а також короткий – на 3-5 речень – коментар щодо цієї відповіді із поясненням, чому саме вона вірна. Окрім цього, до кожного коментаря слід зазначити джерело (джерела) літератури, з яких було отримано інформацію, на основі якої складене запитання (повна назва джерела згідно із вимогами до оформлення списків літератури, однак не в кінці тексту окремим розділом, а безпосередньо після кожного питання, із зазначенням сторінок із джерела), а також прізвище учасника групи, який підібрав відповідне джерело та опрацьовував його, автора запитання.

Завдання повинне бути оформлене одне на підгрупу. Кожен учасник групи окремо від себе подає коротку – на 1 аркуш А4 – анотацію матеріалу за темою, що була обрана, зазначаючи там найважливіші аспекти цієї проблематики. АНОТАЦІЯ ВИКОНУЄТЬСЯ КОЖНИМ СТУДЕНТОМ САМОСТІЙНО ТА НЕ МОЖЕ БУТИ ОДНАКОВОЮ ЧИ СХОЖОЮ НА РОБОТУ КОГОСЬ ІЗ ЙОГО / ЇЇ КОЛЕГ. Ця частина роботи індивідуальна.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Бурлачук Л.Б., Грабская Н.А., Кочарян А.С. Основы психотерапии. – Киев: Ника-Центр; Москва: Алетейа, 1999. – 232 с.

 2. Групповая психотерапия /Под ред. Б.Д.Карвасарского, С.Ледера. – М.

 3. Медицина, 1990. – 384 с.

 4. Психотерапевтическая энциклопедия /Под ред.Б.Д.Карвасарского.- С.-Петербург.»Питер», 1998.- 713 с.

 5. Техники групповой психотерапии: Пособие. 3-е международное издание /

 6. Д.Кори, М.Кори, П.Колланен, Д.М.Рассел; Пер. с англ. Смирнов А. – СПб:

 7. Питер, 2001. – 320 с.

 8. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии: 5-е междунар. изд. / Пер. с англ. Жужунова С. – СПб: Питер, 2000. – 640 с.

 9. Менцос. Психодинамические модели в психиатрии. — М.: АЛЕ-ТЕЙА, 2000.

 10. Фройд З. Введение в психоанализ: Лекции. — М.: Наука, 1990.

 11. Фройд З. О клиническом психоанализе: Избр. соч. — М.: Медицина, 1991.

 12. Ялом Ирвин Д. Экзистенциальная психотерапия. — М.: Класс, 1999.

 13. Айви А. Психологическое консультирование и психотерапия.М. 1999.

 14. Бондаренко О.Психологічна допомога особистості Харків 1996.

 15. Мак Маллин Практикум по когнитивной терапии. СПб, 2001.

 16. Осипова А. Общая психокоррекция. М.2000

 17. Перлз Ф. Гештальт подход и свидетель терапии.М. 1996

 18. Перлз Ф. Практикум по гештальт-терапии М,01,240с.

 19. Роджерс К. Клиент центрированная психотерапия.АП. 1997.

 20. Эллис А. Практика рационально-эмотивной поведенческой терапии СПб,02,352 с.

 21. Франкл В. Человек в поисках смысла М. 1990.

 22. Франкл В. Основы логотерапии. М. 1990.


Допоміжна

 1. Аддер Х. НЛП: Современные психотехнологии: Пер. с англ.. – СПб: Питер, 2000 – 160 с.

 2. Александров А.А. Современная психотерапия. М., 1998. – 335 с.

 3. Вид В.Д. Психотерапия шизофрении: Руководство. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: Питер, 2001. - 432 с.

 4. Игумнов С.А. Клиническая психотерапия детей и подростков: Справочное пособие/Под ред. В.Т.Кондрашенко. - Мн.: Беларусская наука, 1999.-189 с.

 5. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. – М.: Медицина, 1985. – 302 с.

 6. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. СПб.: Питер,

 7. 2002. – 1312 с.

 8. Кратохвил С. Психотерапия семейно – сексуальных дисгармоний. – М., 1991.

 9. Менделевич В.Д. Клиническая медицинская психология. Практическое

 10. руководство.-М: МЕДпресс».- 1999.- 567 с.

 11. Пріц А. Психотерапія – нова наука про людину. – Львів. – ІНВП “Електрон”, 1998. – 392 с.

 12. Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб, 1998.

 13. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994.

 14. Руководство по психиатрии /Под ред. Г.В.Морозова, в 2-х томах.- М.:Медицина, 1988.- Т.2, С.638-639.

 15. Семейная психотерапия: Хрестоматия / Э.Эйдемиллер, Н.Александрова,

 16. В.Юстицкис. – СПб: Питер, 2000. – 512 с.

 17. Шерток Л. Гипноз.- М.,1992.

 18. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи: Руководство: 2-е изд. расш. и дополн. – СПб: Питер, 2000. – 656 с.

 19. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии: 5-е международ.

 20. Изд./ Пер. с англ. Жужанова С. - СПб: Питер, 2000. – 640 с.

 21. Демьянов Ю.Г. Основы психопрофилактики и психотерапии: Пособие-

 22. практикум – СПб: ИД «МиМ» - «Паритет», 1999. – 224 с.

 23. Осипова А.А. Введение в практическую психокоррекцию, групповые

 24. методы работы. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2000. – 240 с.

 25. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие. – М.: Творческий центр «Сфера», 2000. –512 с.

 26. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. Пер. с нем.- М.: Медицина, 1996.- 464 с.


4) ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Психотерапія як галузь наукових знань та практичних підходів: сучасне розуміння. Сучасні тенденції та проблеми розвитку психотерапії в Україні. Основна проблематика психотерапії у сучасному світі.

 2. Історія формування психотерапії як науки. Історія формування методів психотерапії. Поширення методів психотерапії у сучасному світі.

 3. Психологічна допомога особистості: визначення поняття, види та форми роботи. Психотерапія й психокорекція: спільне та відмінності. Покази та протипокази для психотерапії та психокорекції (індивідуальної / групової).

 4. Психотерапія: складові процесу, основні задачі та форми роботи.

 5. Чинники лікувального впливу психотерапії.

 6. Поняття методу в психотерапії.

 7. Мета, задачі та цілі психотерапії. Короткотермінові та відтерміновані цілі психотерапії. Цілі психотерапії згідно підходів різних напрямків психотерапії.

 8. Комунікативні техніки психотерапії. Особливості психотерапевтичної бесіди, її задачі й стадії.

 9. Метамодель у психотерапії та психокорекції.

 10. Методи оцінювання ефективності психотерапії.

 11. Компоненти професійної готовності до психотерапевтичної роботи. Розуміння ролі психотерапевта в різних напрямках психотерапії. Особливості навчанні в галузі психотерапії.

 12. Відмінності психотерапії й екстрасенсорного цілительства.

 13. Поняття “механізми психологічного захисту” в психотерапії та їх характеристика.

 14. Специфічні особливості групової психотерапії. Механізми лікувального впливу групової психотерапії.

 15. Класифікація методів психотерапії.

 16. Поняття прогресу в психотерапії.

 17. Значення АВС теорії неврозу для психотерапії.

 18. Психодинамічна психотерапія: структура й особливості консультативного процесу в класичному психоаналізі.

 19. Класичний психоаналіз З.Фрейда: особливості психотерапевтичного процесу, вимоги та очікування від клієнта, роль психолога-консультанта.

 20. Індивідуальна психологія А.Адлера: основні поняття та особливості психотерапевтичного процесу.

 21. Аналітична психологія К.Юнга: основні поняття та особливості психотерапевтичного процесу.

 22. Групова психотерапія: визначення поняття, покази та протипокази для проведення. принципи формування груп. закономірності динаміки індивідуально-особистісних і групових змін. груповий процес і групова етика. фази розвитку групи.

 23. Загальні принципи організації та проведення психотерапевтичних груп. Загальні чинники групової психотерапії. Види психотерапевтичних груп. Особливості комплектування психотерапевтичних груп.

 24. Керівництво психокорекційною та психотерапевтичною групою: основні задачі групового психолога, етичні вимоги до керівника групи.

 25. Вербальні та невербальні методи групової психотерапії. Групова психотерапія: закономірності динаміки індивідуально-особистісних та групових змін. Психогімнастика в груповій психотерапії та тренінгах.

 26. Біхевіоральна психотерапія: основні поняття й особливості психотерапевтичного процесу Біхевіоральна психотерапія: методи запобігання рецидивів. Психотехніки біхевіоральної психотерапії. Особливості технік релаксації біхевіоральної психотерапії.

 27. Методи психотерапії, засновані на принципі біологічного зворотного зв'язку.

 28. “Тренінг саморегуляції”: зовнішні вияви тривожності та релаксації.

 29. Гештальт терапія: основні поняття й положення, особливості психотерапевтичного процесу. Холістичний підхід у гештальт психології. Тут і тепер. Контініум усвідомлення.

 30. Еклектична психотерапія: передумови становлення, теоретичні засади та особливості психотехнік.

 31. Теорії гіпнозу. Методи й техніки гіпнозу.Гіпносугестія та сугестія. Ефективність гіпносугестивної психотерапії. Автосугестія й автогенне тренування.

 32. Основні теоретичні положення сімейної психотерапії.

 33. Проективний малюнок в індивідуальній та груповій психотерапії.

 34. Трансперсональна психотерапія С.Грофа.

 35. Екзистенційна психотерапія: основні поняття й положення, основні методи та психотехніки.

 36. Особливості методу парадоксальної інтенції В.Франкла.

 37. Метод парадоксальної інтенції та його аналоги в інших психотерапевтичних напрямках.

 38. Кататимна імаготерапія: теоретичні положення, основні методи та психотехніки.

 39. Особливості дитячої психотерапії.

 40. Недирективна психотерапія. Тріада Роджерса. Основні положення клієнтцентрованої психотерапії, основні поняття та особливості психотерапевтичного процесу. Психотехніки в клієнтцентрованій психотерапії.

 41. Когнітивно-біхевіоральна психотерапія: теоретичні положення, цілі, роль психотерапевта, позиція клієнта, психотехніки.

 42. Раціонально-емотивна психотерапія: теоретичні положення, цілі, роль психотерапевта, позиція клієнта, психотехніки. Раціонально-емотивна терапія А.Елліса: критерії психічного здоров'я та нездоров'я. Поняття когніції, методи ідентифікації та модифікації когніції в когнітивній психотерапії.

 43. Провести порівняльний аналіз екзистенційної, гуманістичної, психоаналітичної, когнітивно-біхевіоральної психотерапії.клієнтцентрованої терапії та гештальттерапії .


5) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Підсумкова оцінка ПО визначається як сума балів, одержаних під час семестру С, та балів, одержаних на іспиті І.

ПО (0-100) = С (0 -50) + І (0 -50) .

Бали за роботу протягом семестру визначаються як сума балів за 1. Відповіді на семінарі ВС ( 0-20 балів)

 2. Контрольні роботи, КР (0-20 балів)

 3. Систематичність та активність роботи на семінарах– Систематичність-активність роботи на семінарах (0 -10 балів)

С (0-50) = ВС ( 0-20 балів) + КР (0-20 балів) + С-А(0 -10 балів)

Відповіді на семінарі

На кожному семінарі викладач проводить опитування студентів. Протягом семестру кожен студент має можливість 3-4 відповідей. Для відповіді на питання студентів викликає викладач.

Кожну відповідь викладач оцінює 0-20 балів. Підсумковий бал за відповіді протягом семестру визначається як середнє арифметичне балів всіх відповідей

Контрольні роботи

Протягом семестру проводиться декілька контрольних робіт. Кожну контрольну роботу викладач оцінює 0-20 балів. Підсумковий бал за контрольні роботи протягом семестру як середнє арифметичне балів всіх відповідей

Систематичність-активність роботи на семінарах

Протягом семестру викладач фіксує також активність роботи під час семінарів (участь у роботі на семінарі, доповнення, участь у груповій роботі) та відзначає це в журналі.


Пропуски занять Пропуск заняття є підставою для одержання оцінки «0» за заняття (як бал за відповідь на занятті), що враховується, під час визначення середнього арифметичного балів за відповідь. Наприклад, протягом семестру відповіді були оцінені 10, 12, 16, а також є три пропуски занять. Відповідно, середнє арифметичне визначатиметься : (10+ 14+ 16 +0 +0)/5 = 8.

Відпрацювання пропущених занять – реферат (відповіді на запитання до семінару) обсягом 20 сторінок на аркушах А4, написаний від руки.
Критерії оцінювання усних відповідей та контрольних робіт

При оцінюванні враховується • характер засвоєння матеріалу: обсяг, повнота, правильність та точність знань, рівень осмислення, міцність засвоєння, систематизованість, навички та вміння засвоювати вивчене на практиці в типових та змінених ситуаціях;

 • якість відповіді: обґрунтованість, логічність, послідовність викладу, ступінь самостійності в судженнях, культура мовлення;

 • вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати

 • якість виконання роботи .
19-20

Бездоганно • Свідоме, правильне , глибоке й повне засвоєння і розуміння програмного матеріалу; знання деталей;

 • Блискуче володіння матеріалом;

 • Відповіді впевнені, аргументовані;

 • Уміння аналізувати відповідні положення, поняття, твердження; самостійне, творче, ініціативне застосування знань;

 • Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний;

 • Вміння аналізувати-узагальнювати-порівнювати.
15-18

Відмінно


 • Свідоме і повне засвоєння матеріалу

 • Самостійне, ініціативне застосування знань;

 • Достатня обґрунтованість, дотримання послідовності при відповіді;

 • Вміння аналізувати-узагальнювати-порівнювати.

 • Достатня старанність і вправність застосування набутих знань.

10-14

Добре


 • Свідоме з незначними помилками та прогалинами засвоєння програмного матеріалу, які студент спроможний виправити після зауважень або з допомогою викладача;

 • Самостійне репродуктивне застосування знань ;

 • Деякі порушення логіки та послідовності відповіді, недостатня самостійність мислення.

 • Добра старанність.
5-9

Задовільно


 • Механічне, фрагментарне засвоєння матеріалу з великими прогалинами;

 • порушення логіки та послідовності відповіді, недостатня самостійність мислення.

 • репродуктивне застосування знань за вказівками викладача.
0-4

Незадовільно


 • Відсутність знань, умінь та навичок;

 • Несвідоме, механічне, фрагментарне засвоєння матеріалу з великими прогалинами;

 • Відсутність самостійності, неспроможність виправити помилки відповіді при зауваженні чи додаткових запитаннях.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013

Скачати 161.09 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка