Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчанняСторінка3/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

ВАРІАНТ 11.

 1. Розкрийте значимість контактів з українською діаспорою як одну з засад зовнішньої політики [56, 91, 143, 161, 180].

 2. Визначте роль України у миротворчих операціях та у боротьбі з міжнародним тероризмом [1, 19, 37, 41, 129].

 3. Охарактеризуйте відносини України та південно-східних європейських держав (Греція, Румунія, Болгарія, Македонія) [75, 133, 145, 146, 193].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У першому питанні варто розпочинати з поняття „діаспора”, охарактеризувати витоки та сьогодення закордонного українства, а саме „хвилі” імміграції українців, діяльність українських громад та національно-культурних товариств за кордоном (створення культурних центрів та бібліотек, проведення днів української культури, всесвітніх форумів українців і т.д.). Обов'язково вказати, що однією з засад зовнішньої політики згідно Закону України №2411-VI «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (01.07.2010р.) є створення сприятливих умов для задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України, підтримання з ними сталих зв'язків.

Друге питання має розкрити, якою є роль України у миротворчих операціях та у боротьбі з міжнародним тероризмом. Треба навести приклади участі країни у міжнародних справах та вказати на розширення участі України у миротворчих операціях, які проводяться під егідою ООН та інших міжнародних організацій з безпеки. Мова має йти про контроль за втіленням міжнародно-правового принципу врегулювання конфліктів мирними засобами, поважаючи територіальну недоторканість та незалежність усіх країн. На завершення варто розглянути, як оцінює міжнародна спільнота значення України для проведення миротворчої роботи та боротьби з тероризмом.

Розпочинати трете питання варто зі встановлення дипломатичних відносин та формування договірно-правової бази між Україною та південно-східними європейськими країнами, а саме Грецією, Румунією, Болгарією, Македонією. Важливо оцінити потенціал торговельно-економічного співробітництва (посилання на сайт Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua)). Існуючі двосторонні органи високого рівня (наприклад, спільні міжурядові комісії з економічного та науково-технічного співробітництва) сприяють активізації взаємовідносин між країнами. Також слід розглянути культурно-гуманітарну співпрацю та охарактеризувати подальші перспективи в усіх сферах взаємовідносин.
ВАРІАНТ 12.


 1. Розкрийте сутність економічної безпеки як одного із системоутворюючих компонентів національної безпеки країни [7, 16, 19, 89].

 2. Якими є українсько-американські відносини? [49, 160, 177, 194].

 3. Визначте сутність прикордонного співробітництва України у рамках єврорегіонів [6, 18, 19, 32, 39].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розкриваючи у першому питанні сутність економічної безпеки, необхідно вказати, що це один із системоутворюючих компонентів національної безпеки країни. Треба виділити основні критерії щодо її забезпечення, проаналізувати національні інтереси та сукупність найвпливовіших чинників, що мають бути враховані у подальшому економічному розвитку країни. Щодо ситуації та тенденцій в економічній сфері, то варто враховувати реальні та потенційні загрози національній безпеці, виходячи з національних інтересів України та основних напрямів державної політики, визначених законодавчими актами з питань національної безпеки.

У другому питанні слід зупинитися на важливих аспектах взаємодії, що поєднують Україну та Сполучені Штати Америки. Розпочинаючи з ролі США у сучасному світі, треба розкрити основні етапи відносин між країнами, навести приклади візитів офіційних делегацій, підписання угод між країнами, торгівельного та економічного співробітництва, а також інвестиційної діяльності (статистичні дані сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua)). Варто описати співпрацю у галузі охорони здоров’я та довкілля, а також співробітництво на культурно-гуманітарному рівні. У відносинах зі Сполученими Штатами наша держава налаштована на активну взаємодію та підтримання двосторонніх відносин на рівні стратегічного партнерства. Досягненню цієї мети має сприяти реалізація усього потенціалу Хартії про стратегічне партнерство між двома країнами.

Перспективним напрямом розвитку економічних зв’язків є співробітництво прикордонних областей, яке слід розглянути у третьому питанні. Спочатку необхідно охарактеризувати існуючу нормативно-правову базу. Далі надати приклади існуючих еврорегіонів, до яких приєдналась Україна та визначити доцільність та переваги участі нашої держави в них. Розглядаючи значення прикордонного співробітництва для України, необхідно виділити перспективні напрямки у цій роботі. Для приклада можна надати більш повну характеристику єврорегіонів «Буг» та «Дніпро». Увагу варто приділити також єврорегіонам, які нещодавно створились.


ВАРІАНТ 13.

 1. Визначте умови для сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки [7, 15, 16, 19, 42].

 2. Якими є відносини між Україною та Канадою? [16, 39, 126, 194].

 3. Назвіть етапи розвитку співробітництва України і Організації Об’єднаних Націй (ООН) [40, 59, 84, 121, 122, 125, 140, 159].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У першому питанні треба виділити умови, які б забезпечили стале економічне зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки, а також вказати на наслідки поглиблення інтеграції у європейську і світову економічну систему. Увагу варто приділити здійсненню виваженої політики внутрішніх та зовнішніх запозичень та забезпеченню продовольчої безпеки. Необхідно вказати на підвищення інвестиційної привабливості України на міжнародній арені через подолання «тінізації» економіки. Реалізації можливостей розширення зовнішньоекономічних зв’язків України, сприятиме вирішення питань, пов’язаних із транзитним потенціалом нашої держави.

Відносини між Україною та Канадою треба розглянути у другому питанні. Починати варто зі встановлення дипломатичних відносин та підписання документів про розвиток відносин особливого партнерства. Обов'язково треба проаналізувати перспективи українсько-канадського співробітництва у торговельно-економічній, інвестиційній та науково-технічній сфері. Останні статистичні дані варто наводити з сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua). Окремо слід зупинитися на двосторонньому співробітництві на рівні провінцій та зв’язках з українською діаспорою.

Третє питання має бути присвячене співробітництву України та Організації Об’єднаних Націй (ООН). Треба вказати на традиційність співробітництва нашої держави з цією Організацією як країни-засновниці. Далі варто розглянути співпрацю України зі спеціалізованими організаціями та агенціями ООН. Необхідно виділити основні напрями роботи України в системі ООН, а саме подолання викликів нового тисячоліття (боротьба із тероризмом та підтримання міжнародного миру та безпеки), захист прав людини, охорона навколишнього середовища, а також економічний та гуманітарний напрями.
ВАРІАНТ 14.


 1. Назвіть етапи розвитку співробітництва України та Світової організації торгівлі (СОТ) [7, 14, 16, 24, 32].

 2. Охарактеризуйте відносини України з Молдовою [39,42, 97, 192].

 3. Якими є взаємовідносини України з південно-американськими країнами (Парагвай, Уругвай, Чилі, Перу, Еквадор, Венесуела)? [4, 57, 72, 156, 174, 194].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Спочатку першого питання слід вказати, що таке СОТ (її загальну структуру), визначити етапи її становлення, які угоди були підписані у рамках цієї Організації, які цілі вона переслідує та які функції виконує. Даючи характеристику СОТ, слід виділити вигоди, які отримує держава від вступу до неї (економічні, політичні) та вигоди системи СОТ для взаємовідносин між країнами, а також вказати можливі недоліки. Далі варто більш детально зупинитися на переговорному процесі з приєднання України до СОТ та її повноправному членстві, а також розглянути перспективи України у складі СОТ, бо набуття членства (2008р.) забезпечило міжнародно-правову основу торговельних стосунків з країнами-членами Організації. Необхідно вказати, що одним з основних політичних та економічних наслідків вступу України до СОТ стала активізація переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про створення зони вільної торгівлі у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Друге питання має бути розпочато з традиційних зв’язків між Україною та Молдовою, а далі більш детальніше на встановленні дипломатичних відносин вже незалежних держав. Слід визначити нормативно-правову базу двох прикордонних держав. Розгляд цього питання передбачає аналіз відносин у політичній, економічній, транспортній, енергетичній, екологічній, соціальній та культурно-гуманітарній сферах. Дані торговельно-економічного співробітництва слід наводити з сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua). Подальший розвиток взаємовигідного співробітництва зумовлений наявністю спільного кордону та проживанням значної кількості української та молдавської меншин на території двох країн. При розгляді українсько-молдовських відносин варто враховувати фактор впливу на них третіх сторін, як то Росії, Румунії. Також слід проаналізувати участь України у вирішенні Придністровського конфлікту.

На початку третього питання слід звернути увагу на значення країн Латинської Америки для диверсифікації зовнішньоекономічних відносин України та охарактеризувати період встановлення дипломатичних відносин та формування договірно-правової бази між Україною та південно-американськими країнами, а саме Парагваєм, Уругваєм, Чилі, Перу, Еквадором, Венесуелою. Варто зупинитися на можливості виходу української продукції на ринки Латинської Америки задля зростання товарообігу, особливо, у сфері експорту українського машинобудування. Статистичні дані торговельно-економічного співробітництва слід наводити з сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua). Доповнять відповідь приклади культурно-гуманітарної співпраці України з цими країнами.
ВАРІАНТ 15.


 1. З'ясуйте роль України у європейській енергетичній політиці та визначте вплив російського фактору на енергетичну безпеку України [13, 16, 23, 32].

 2. Охарактеризуйте українсько-австралійські відносини [19, 39, 195].

 3. Назвіть регіональні відмінності зовнішньополітичних пріоритетів населення України [16, 18, 39, 66, 79, 85].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З'ясовуючи у першому питанні роль України у європейській енергетичній політиці, слід вказати, що енергетична безпека держави можлива на основі сталого функціонування і розвитку її паливно-енергетичного комплексу. Забезпеченню енергетичної безпеки в Україні треба приділяти особливу увагу, враховуючи вплив російського фактору. Українсько-російські відносини впливають на безпеку не лише в регіоні, а і на політичній клімат у Європі загалом. В енергетичній галузі використання Росією монополії на транзит енергоносіїв до Європи через Україну та ціновий тиск не сприяють безпеці. Необхідно зупинитися на ініціативі створення газотранспортного консорціуму та будівництві обхідних трубопроводів, наприклад, газопровід «Північний потік».

У другому питанні слід вказати, що, незважаючи на географічну віддаленість двох держав, відносини між Україною та Австралією мають носити системний характер. Розпочинати треба зі встановлення дипломатичних відносин та напрацьовання нормативно-правової бази між країнами, а також навести приклади зустрічей на двосторонньому рівні та у міжнародних заходах. Зупинитися слід також на торговельно-економічному співробітництві (останні статистичні дані знаходяться на сайті Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua)), військово-технічній (насамперед, авіабудуванні) та культурно-гуманітарній співпраці. Накопичений досвід двосторонніх відносин вказує на нові можливості подальшої співпраці завдяки налагодженню зв’язків між регіонами України та штатами Австралії.

Трете питання треба розпочинати з наведення даних різних соціологічних опитувань громадської думки про стан і перспективи зовнішньої політики сучасної України по регіонах протягом років незалежності. Ці дані мають показати (у процентному співвідношенні) кількість прихильників тісної співпраці з ЄС, СНД, Росією, США, країнами АТР. Окремо можна зупинитися на соціологічних даних щодо співробітництва у рамках СНД, ГУАМ, ОЧЕС, ЦЄІ та інших міжнародних структурах. Слід назвати пріоритетні сфери та напрями зовнішньої політики за думкою громадян нашої країни у регіональному розрізі. Узагальнюючи отримані дані, слід визначити регіональні відмінності зовнішньополітичних пріоритетів населення України. Можна навести дані позиції громадян щодо участі у воєнних блоках, як то НАТО або ОДКБ. Додатково можна надати існуючі різні погляди щодо пріоритетів зовнішньої політики по вікових групах.

ВАРІАНТ 16.


 1. З'ясуйте переваги та недоліки співробітництва України з НАТО [1, 38, 44, 67, 88, 96, 153, 154].

 2. Розкрийте стан українсько-білоруських відносин [16, 39, 42, 52, 192].

 3. Яким є Ваше ставлення до вирішення питання з подолання Чорнобильської катастрофи [14, 15, 19, 30].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розвиток і сучасний стан відносин Україна-НАТО має бути розглянутий у першому питанні. Правову базу співробітництва слід розпочинати з програми «Партнерство заради миру» (01.10.1994р.), обов’язково охарактеризувати основні положення Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО (09.07.1997р.), яка визначила характер відносин та додаткові напрями розвитку співробітництва з Альянсом, його принципи та механізми реалізації, а також інші документи двостороннього співробітництва. Ключовим практичним інструментом здійснення реформ в Україні за сприяння Альянсу є Річні національні програми співробітництва Україна–НАТО (РНП), для реалізації яких Урядом розробляється та схвалюється План заходів щодо виконання РНП. Слід вказати, що у Законі України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” від 1 липня 2010р. зафіксовано намір України як європейської позаблокової держави продовжувати конструктивне партнерство з Організацією Північноатлантичного договору, внутрішньодержавна координація якого здійснюється Комісією з питань партнерства України з НАТО. Крім того, слід зупинитися на перевагах та недоліках цієї співпраці, а також на сприйнятті населенням ідеї вступу до неї.

Друге питання має бути розкрито через традиційність співпраці двох братніх країн – України та Білорусії, а далі слід перейти до формування договірно-правової бази між ними, розпочате ще в останні часи СРСР (Договір від 27.12.1990р.) та вказати, що вже через рік, 27 грудня 1991р., були встановлені дипломатичні відносини, а також навести приклади політичних контактів на різних рівнях. Високий рівень існуючих протягом багатьох років виробничих та науково-технічних зв’язків в усіх галузях народного господарства сприяють активному торговельно-економічному співробітництву (статистичні дані слід наводити з сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua)). Окремо треба зупинитися на культурно-гуманітарній співпраці, а також прикордонному та міжрегіональному співробітництву.

У третьому питанні щодо екологічної та техногенної безпеки, слід виділити заходи з посилення контролю та підвищення координації в екологічній сфері та надати високу оцінку дій державних органів. Стан реалізації державних програм з підвищення ядерної і техногенної безпеки продовжує викликати занепокоєння з огляду їх впливу на національну безпеку України. Задля цього слід виділити завдання державної політики з пом’якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, а саме здійснення комплексу заходів, які гарантують екологічну безпеку ядерних об'єктів і надійний радіаційний захист населення та довкілля. Зрозуміло, що робота по цих напрямах має проводитися у співпраці з міжнародним товариством, наприклад ООН. Слід вказати на зобов’язання ЄБРР щодо Чорнобильського фонду «Укриття», фінансові ресурси якого є необхідними для завершення будівництва нового саркофагу.

ВАРІАНТ 17.


 1. Охарактеризуйте зовнішньоекономічні відносини України з країнами світу [7, 15, 16, 18].

 2. Як проходило утворення Співдружності незалежних держав (СНД) та якими є особливості формування політики України щодо цієї структури [7, 14, 15, 23, 25, 60, 163, 176, 179]?

 3. Визначте характер співробітництва України з Туреччиною та Кіпром [104, 107, 120, 137].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Задля характеристики економічних відносин України з іншими країнами світу у першому питанні слід розглядати експортно-імпортні операції товарів та послуг по регіонах. Останні статистичні дані треба наводити з сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua). Зовнішньоекономічні відносини необхідно охарактеризувати, починаючи з країн СНД, далі свого аналізу потребує співпраця з європейськими та азійськими держави, а також з країнами американського та африканського континентів та Австралії. Варто порівняти та визначити найважливіших торговельних партнерів України та основні позиції експорту-імпорту товарів та послуг. На завершення треба визначити перспективні напрями економічної співпраці України з різними країнами світу.

Друге питання слід розпочинати з аналізу подій, які привели до підписання Біловезької угоди та утворення Співдружності незалежних держав (СНД). Треба назвати основні правові документи, які регулюють її діяльність, та навести приклади заходів та зустрічей, на яких вирішуються актуальні питання щодо подальшої співпраці. Далі слід визначити основні негативні та позитивні чинники, які впливають на активну взаємодію країн СНД. Окремої уваги потребує розгляд особливостей формування політики України щодо цієї структури. Слід вказати, на процес активізації участі України в Співдружності, насамперед – співпраці в економічному вимірі (підписання Договору про зону вільної торгівлі СНД, підготовка проекту Міждержавної цільової програми інноваційної співпраці та інші).

У третьому питанні слід розглянути період встановлення дипломатичних відносин та формування договірно-правової бази між нашою країною та Туреччиною і Кіпром. Особливу увагу слід зосередити на торговельно-економічному співробітництві як на двосторонньому рівні, так і в рамках регіональних об’єднань. Треба вказати на потребу диверсифікації співпраці та реалізації спільних проектів у сфері високих технологій, з виходом на ринки третіх країн. Слід зупинитися на зростаючому рівні інвестицій з боку Туреччини в українську економіку, які перерозподіляються між промисловим сектором, сільським господарством та харчовою промисловістю, будівництвом та транспортними послугами. Статистичні дані слід наводити з сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua). Завершувати питання варто прикладами культурно-гуманітарної співпраці України з цими країнами.
ВАРІАНТ 18.


 1. Якою є специфіка взаємодії України з міжнародними фінансовими структурами (наприклад, МВФ, Світовим Банком, ЄБРР)? [7, 14, 15, 16, 19].

 2. Охарактеризуйте співпрацю України з центрально-азійськими країнами СНД [23, 81, 144, 148, 192].

 3. Визначте пріоритетні напрями відносин України з Кубою та Мексикою [68, 69, 132, 142].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Характеризуючи активізацію участі в міжнародних економічних і фінансових організаціях, зокрема з Міжнародним Валютним Фондом (МВФ), Світовим Банком (Міжнародний Банк реконструкції і розвитку), Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР), варто виділити особливості цієї взаємодії. Спочатку треба надати коротку характеристику цим інституціям, визначити їхні цілі, завдання і роль у світовій фінансовій системі, вказати спільні риси та чим відрізняються одна від одної. Далі необхідно окреслити напрями співпраці України з кожною з цих організацій та вказати причини, які спонукають до неї. Завершуючи розгляд питання, варто вказати на можливі шляхи та тенденції розвитку співробітництва нашої держави з цими організаціями.

Друге питання має бути розпочато з історії взаємовідносин України та центральноазіатських країн колишнього СРСР – Казахстаном, Киргизстаном, Туркменістаном, Таджикистаном, Узбекистаном. Далі варто перейти до встановлення дипломатичних відносин та формування договірно-правової бази між вже незалежними країнами. Важливим є розгляд торговельно-економічного співробітництва (дані сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua)) та можуть бути наведені багато чисельні приклади культурно-гуманітарної співпраці України з цими країнами. Слід розкрити характер інтересів, що спонукають їх до співпраці, а також фактори, які стримують розвиток двосторонніх взаємин. Прагнення до більш тісної взаємодії має стати гарантом успішної реалізації спільних проектів і подальшого розширення вигідного співробітництва в усіх сферах.

У третьому питанні слід вказати, що, незважаючи на географічну віддаленість, Україні слід приділяти увагу подальшому розвитку відносин з такими країнами, як Куба та Мексика. Розпочинати слід зі встановлення дипломатичних відносин та напрацьовання нормативно-правової бази між цими країнами. Слід з’ясувати такі інтереси України, наприклад, в Кубі як оздоровлення жертв Чорнобильської катастрофи, імпорт цукрової тростини, експорт промислової продукції, підготовка кадрів в українських вузах тощо. Важливо зупинитися на розгляді торговельно-економічного співробітництва між нашою державою та Мексикою (дані товарообігу з Мексикою та Кубою слід наводити з сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua)). На завершення можна надати приклади культурно-гуманітарної співпраці.
ВАРІАНТ 19.


 1. З'ясуйте значення для України регіональної інтеграції на європейському рівні [90, 100, 107, 109, 137, 147, 151, 164].

 2. Охарактеризуйте розвиток двосторонніх відносин України та Німеччини [14, 16, 39, 82, 193].

 3. Розкрийте стан відносин України з Грузією, Вірменією та Азербайджаном [16, 39, 42, 158, 192].

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Спочатку першого питання слід зазначити, що господарські процеси в світі відбуваються, як в умовах глобалізації, так і регіоналізації. У той час, як процес глобалізації характеризується формуванням єдиного світового економічного простору та більшої відкритості всіх національних економік, регіоналізація створює та зміцнює регіональні і субрегіональні інтеграційні угрупування. Україна розглядає регіональні процеси як важливий механізм інтеграції до європейського економічного та політичного простору, а також зміцнення стабільності в регіоні та подальшого розвитку всебічних відносин. Треба розглянути регіональну інтеграцію на європейському рівні (ЦЄІ, ОЧЕС) та з’ясувати їх значення для України, а також зупинитися на ініціативі «Східне партнерство».

Друге питання має розкрити двостороннє співробітництво України та Федеративної Республіки Німеччини (ФРН), задля чого слід розпочинати зі встановлення дипломатичних відносин, відкриття консульств та посольств, формування договірно-правової бази. Співпраця між Україною та Німеччиною має активізуватися, перш за все, на торговельно-економічному рівні, для підтвердження чого треба слід навести дані експортно-імпортних операцій товарів та послуг (дані сайту Держкомстату України (http://www.ukrstat.gov.ua)), а також визначити привабливі інвестиційні проекти та двосторонні контакти у сфері науки, освіти та культури. Необхідно описати, якими є спільні зусилля у вирішенні проблеми транзиту енергоносіїв.

Трете питання має бути розпочато з історії відносин між Україною та Грузією, Вірменією, Азербайджаном, які були у складі єдиної держави, а далі перейти до сучасного стану взаємин між ними. Треба розкрити, як проходило встановлення дипломатичних відносин та формування нормативно-правової бази між ними як незалежними державами. Особливу увагу слід приділити розгляду торговельно-економічного співробітництва (дані Держкомстату http://www.ukrstat.gov.ua), яке зумовлене існуючими народногосподарськими зв’язками. Окремо слід зупинитися на прикладах культурно-гуманітарної співпраці та на завершення окреслити перспективи розвитку, бо на сьогодні між країнами існують усі умови для подальшої активної співпраці в різних напрямах.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 836
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка