Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030601«Менеджмент» денної та заочної форми навчанняСторінка1/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.86 Mb.
#12980
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Чухно І.А.


ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030601«Менеджмент»

денної та заочної форми навчання

Харків, НФаУ

2012

УДК 658.011


Рекомендовано ЦМК Національного фармацевтичного університету

( протокол № 2 від 04.04.2012 р.)
Рецензент: : М. А. Латинін, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри економічної політики ХарРІ НАДУ
Чухно І.А.

Організація підприємницької діяльності: Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання: – Х.: Вид-во НФаУ, 2014.– 60 с.
Методичні рекомендації містять перелік тем дисципліни з рекомендаціями щодо їх вивчення, тестові завдання для контролю знань, задачі для вирішення, перелік тем індивідуальних творчих робіт та питань до підсумкового контролю знань.

Призначено для аудиторної та позааудиторної роботи з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання.

УДК 658.011

Чухно І.А.

НФаУ, 2012.

ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності» побудована у відповідності з вимогами, що пред'являються до кваліфікації майбутніх фахівців напряму підготовки «Менеджмент», і спрямована на забезпечення високого рівня професійної підготовки.

Формування мислення, знань і навичок студентів здійснюється в ході лекційних занять, виконання індивідуальних та групових завдань, курсового проекту, самостійної роботи, участі в наукових дослідженнях.

За всіма темами вивчаються нормативно-правові акти, що регулюють правову та економічну діяльність підприємців. Особлива увага приділяється правовим, економічним, психологічним, договірним аспектам підприємницької діяльності.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів (СРС), консультації.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами. Індивідуальна робота студентів під керівництвом викладача з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» проводиться в формі:


 • вивчення літературних джерел, рекомендованих для опанування тем і проблем та підготовка доповідей за ними;

 • вивчення нормативних документів з організації підприємницької діяльності, рекомендованих для вивчення різних тем дисципліни;

 • рішення ситуаційних завдань і практичних вправ з різних тем дисципліни;

 • написання контрольних робіт за темами дисципліни.

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється у формах:

 • співбесіда з викладачем по вивченому матеріалу;

 • перевірка рішень письмових завдань, перевірка контрольних робіт.

Засобами діагностики рівня підготовки студентів є фронтальне та індивідуальне опитування, тести, індивідуальні та групові письмові роботи, презентації, реферати, доповіді. З метою самоперевірки отриманих знань студентам рекомендується самостійно відповісти на пропоновані контрольні питання за темами дисципліни.

Мета вивчення дисципліни − опанування студентами знань з базових основ підприємництва, необхідних для осмислення реальних економічних процесів.

Завдання дисципліни. У результаті вивчення курсу студент повинен:

володіти системою базових економічних та правових знань про підприємництво;

– мати уявлення про компоненти і варіанти підприємницької діяльності;набути практичних навичок аналізу умов та факторів підприємницької діяльності;

– розуміти сутність, значення, фактори ефективності підприємницької діяльності та вміти визначати шляхи її підвищення.

Місце дисципліни в навчальному процесі. До освоєння дисципліни «Організація підприємницької діяльності» студент повинен володіти знаннями з економічної теорії, права. Подальше закріплення даної дисципліни буде здійснюватися з вивченням основ менеджменту, операційного менеджменту, економіки підприємства, маркетингу та інших загальноекономічних дисциплін.

Кінцевими цілями вивчення дисципліни «Організація підприємницької діяльності» є: • розкриття сутності підприємницької діяльності: об'єкти, суб'єкти та цілі підприємництва, внутрішнє і зовнішнє середовище, підприємницька ідея і її вибір, бізнес-план;

 • сформувати у студента вміння працювати з нормативно-правовими документами, самостійно визначати правові основи регулювання конкретних видів підприємницької діяльності;

 • сформувати у студента вміння прийняття підприємницького рішення на основі врахування основних елементів, процедур та методів підприємницької діяльності, спрямованих на підвищення її ефективності;

 • сформувати у студента вміння будувати оптимальні структури підприємницької діяльності, володіння культурою підприємницьких відносин, вміння оцінювати ефективність підприємницької діяльності.

За результатами навчання студенти повинні:

 • розуміти сутність підприємництва; вміти класифікувати підприємницьку діяльність за різними ознаками; знати термінологію підприємництва;

 • знати принципи організації підприємницької діяльності в Україні та нормативно-правові акти, що її регламентують;

 • давати власну оцінку економічній політиці України в сфері підприємництва; бачити позитивні та негативні сторони економічних реформ в Україні;

 • знати способи формування ефективних систем планування, ціноутворення, фінансування та кредитування, шляхи створення інфраструктури, забезпечення ефективності діяльності підприємницької структури;

 • володіти поняттями «культура підприємництва», «ділова етика» та їх елементи. Виявляти особисті та суспільні інтереси в підприємницькій діяльності. Розуміти наслідки порушення норм підприємницької етики;

 • визначати особливості дії економічного механізму господарських зв'язків та його вплив на основні економічні показники роботи підприємств;

 • володіти правовими основами регулювання підприємницької діяльності, самостійно застосовувати в підприємницької діяльності організаційно-економічні положення законодавства у вирішенні практичних завдань.

РОЗПОДІЛ ЧАСУ ЗАНЯТЬ ЗА ТЕМАМИ

Денна форма навчання


Теми

Кількість годин

Всього

Із них

лекції

практичні заняття

самостійна робота

1. Закони функціонування ринку та взаємодія товаровиробників і держави

4

1

-

3

2. Природа і економічна сутність підприємництва

6

1

2

3

3. Правові основи підприємницької діяльності.

12

2

4

6

4. Технологія заснування власної справи

4

-

2

2

5. Мале підприємництво.

10

2

4

4

6. Бізнес-планування в діяльності підприємств

8

-

4

4

7. Психологія і етика підприємництва

7

1

2

4

8. Господарські зв'язки і їх роль в організації підприємницької діяльності

7

1

2

4

9. Заробітна плата в умовах ринкової економіки

7

1

2

4

10. Собівартість продукції (робіт, послуг). Ресурсне забезпечення та ціноутворення

11

1

4

6

11. Ефективність діяльності підприємницьких структур

11

1

4

6

12. Організація торгово-посередницької діяльності на ринку товарів і послуг

6

1

2

3

13. Податки та податкова політика держави

8

2

2

4

14. Особливості організації міжнародної діяльності

7

2

2

3

Разом

108

16

36

56

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка