Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»Сторінка1/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.73 Mb.
#12972
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
М.А. Латинін

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

денної та заочної форми навчання

Харків - 2012

УДК 658.011


Рекомендовано ЦМК Національного фармацевтичного університету

( протокол № 2 від 04.04.2012 р.)
Рецензент: д.держ.упр., доц., професор кафедри економічної політики С.В. Майстро (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України).

Латинін М.А.

Інвестиційний менеджмент : Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання / М.А. Латинін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2012.– 50 с.
Методичні рекомендації містять перелік тем дисципліни з рекомендаціями щодо їх вивчення, тестові завдання для контролю знань, задачі для вирішення, перелік тем індивідуальних творчих робіт та питань до підсумкового контролю знань.

Призначено для аудиторної та позааудиторної роботи з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів напряму підготовки 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної і заочної форми навчання.

М.А. Латинін, 2012

НФаУ, 2012.

ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………...

4

Загальні положення……………………………………………………………...

5

Теми рефератів, тестові завдання для перевірки знань за темами дисципліни ………………………………………………………………………


7

Завдання для вирішення………………………………………………………...

40

Тематика індивідуальних творчих робіт…………….………………………..

46

Перелік питань до підсумкового модульного контролю…………….……….

47

Форми контролю………………………………………………………………...

49

Рекомендована література………………………………………….…………...

51


ВСТУП
Мета викладання дисципліни «Інвестиційний менеджмент» полягає в наданні студентам необхідних теоретичних і практичних знань про суть, мету і принципи інвестиційного менеджменту, його методологічні системи та методичний інструментарій. Особливого значення набуває знайомство із сучасними методами оцінки та прогнозування інвестиційного ринку, оцінки інвестиційної привабливості галузей та регіонів.

В умовах ринкової економіки України зростає необхідність управління інвестиційною діяльністю підприємств, формування та оперативного управління інвестиційним портфелем.

Завдання вивчення дисципліни:


  • засвоїти основні поняття, терміни, закономірності інвестиційногоменеджменту;

  • ознайомитись із сучасними методами оцінки та прогнозуванняінвестиційного ринку;

  • засвоїти механізм розробки інвестиційної стратегії підприємства, управління його реальними та фінансовими інвестиціями;

  • набути навичок самостійного аналізу та прийняття рішень.

Дисципліна «Інвестиційний менеджмент» дає системне уявлення про сутність і зміст основних законів і категорій одного з найважливіших напрямів менеджменту – інвестиційного.

При вивченні дисципліни «Інвестиційний менеджмент» необхідні знання з дисциплін «Інвестування», «Менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Фінанси» та загальноосвітніх.

Методичні рекомендації включають інформацію щодо змісту вивчення тем дисципліни, запитання для самостійного контролю знань за темами, тематику індивідуальних творчих робіт з дисципліни, перелік питань до підсумкового модульного контролю та список рекомендованої літератури.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дисципліна «Інвестиційний менеджмент» виступає важливим елементом професійного навчання фахівців з менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності та підготовки спеціалістів кваліфікації менеджер-економіст.

Предметом навчальної дисципліни є процес управління інвестиційною діяльністю підприємств, формування та оперативного управління інвестиційним портфелем.

Мета викладання дисципліни – сформувати комплекс знань по прийняттю інвестиційного рішення, змісту і порядку розробки інвестиційного проекту, про оцінку фінансової спроможності інвестиційних рішень, по плануванню грошових потоків на підприємстві, інструментарію економічного аналізу інвестицій. Особливе значення мають вміння врахувати вартість капіталу, що використовується при оцінці ефективності інвестицій, знання про прийнятні методи обліку ризику і невизначеності, про особливості економічної оцінки проектів в умовах інфляції.

Завдання курсу полягають в наступному:  • вивчення основ прийняття інвестиційних рішень;

  • формування уявлення про форми і методи фінансування інвестицій, про інвестиційний проект, його життєвий цикл і основи експертизи інвестиційного проекту;

  • оволодіння студентами практичними навичками в сфері оцінки конкуруючих інвестицій, взаємозалежних інвестицій, формування оптимального інвестиційного портфеля;

  • оволодіння студентами інструментарієм економічного аналізу інвестицій, методами, уміннями і навичками оцінки інвестиційних рішень в умовах ризику, невизначеності, інфляції.

Таблиця 1

Перелік тем практичних занять
п/п


Назва тем, їх зміст

Обсяг годин

денна

заочна

Тема 1.

Теоретичні основи інвестиційного менеджменту

2
Тема 2.

Методологічні системи інвестиційного менеджменту

2
Тема 3.

Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

2
Тема 4.

Сутність, принципи і методи розробки інвестиційної стратегії підприємства

2
Тема 5.

Форми реальних інвестицій і політика управління ними

2
Тема 6.

Управління вибором інвестиційних проектів і формуванням програми реальних інвестицій

2
Тема 7.

Управління реалізацією інвестиційних проектів

2
Тема 8.

Форми фінансових інвестицій і політика управління ними

2
Тема 9.

Управління формуванням і реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій

2
Тема 10.

Класифікація інвестиційних ресурсів підприємства і політика управління ними

2Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка