Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»Сторінка4/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.73 Mb.
#12972
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ
Завдання 1. Порівняння інвестиційних проектів з різними строками реалізації.

Підприємство аналізує два інвестиційні проекти: проект А (первісні витрати 1,5 млн грн) і проект В (первісні витрати 1,7 млн грн). Оцінка чистих грошових потоків дана в таблиці.Рік

Проект А, млн грн

Проект В, млн грн

1

0,6

0,3

2

0,8

0,5

3

1,1

0,8

4

-

0,9

5

-

0,6

Ставка дисконту дорівнює і = 12%. Порівняти ці проекти, використовуючи еквівалентні річні грошові потоки.
Завдання 2. Заміна встаткування.

Підприємство розглядає питання про заміну встаткування. Аналіз ситуації дав наступну інформацію.
Показники

Старе

встаткуванняНове

встаткуванняВартість при покупці, грн

500000

700000

Балансова вартість, грн

400000

-

Строк служби, що залишився, років

8

8

Виробничі витрати, грн / рік

375000

318000

Очікується, що як для нового, так і для старого встаткування через 8 років залишкова вартість буде дорівнювати нулю. Зараз устаткування можна продати за 400000 грн. Ставка дисконту по інвестиціях рівна і = 15%. Визначити доцільність заміни встаткування.


Завдання 3. Вибір інвестиційного проекту з декількох можливих.

Підприємство аналізує два інвестиційні проекти в 2 млн грн. Оцінка чистих грошових потоків наведена в таблиці.Рік

Проект А, млн грн

Проект В, млн грн

1

0,9

0,8

2

1,6

1,1

3

-

0,6

Ставка дисконту дорівнює 12%. Визначити чисту приведену вартість кожного проекту. Який із двох проектів найбільш вигідний?
Завдання 4. Вибір варіанта капіталовкладень із декількох можливих.

Визначити кращий із двох варіантів капіталовкладень на вдосконалення технологій виробництва 1000 виробів по показниках абсолютної й відносної ефективності, якщо є наступні дані: 1. Собівартість одиниці виробів (Рє): у діючому варіанті –1500 грн, у першому – 1800 грн, а в другому – 1200 грн.

 2. Ціна одиниці виробів – 2000 грн.

 3. Капітальні вкладення (КВ): у діючому варіанті – 3.2 млн грн, у першому – 2.7 млн грн і у в другому – 3.8 млн грн

 4. Ен = 0.15


Завдання 5. Знаходження внутрішньої норми дохідності.

Необхідно знайти значення внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту вартістю 20 млн грн, який передбачає грошової потік у першому році – 6 млн грн, у другому – 8 млн грн, у третьому – 14 млн грн, якщо середньогалузева норма прибутку за подібними проектами знаходиться в межах 15 – 20 % і визначити економічну доцільність інвестиційного проекту.


Завдання 6. Оцінка чистої приведеної вартості інвестиційного проекту в умовах інфляції.

Підприємство розглядає інвестиційний проект. Первісні витрати дорівнюють 3 млн грн, залишкова вартість – 0 грн, строк реалізації проекту – 3 роки.Рік

Прибуток після оподаткування, млн грн

1

1,4

2

1,6

3

1,8

Ставка дисконту дорівнює і = 12%. Рівень інфляції, що очікується – 15%. Визначити чисту приведену вартість інвестиційного проекту в умовах інфляції.


Завдання 7. Підприємство розробляє інвестиційний проект, реалізація якого впродовж чотирьох років може забезпечити грошові доходи (потоки) відповідно 62000, 38000, 30000 і 21000 грн. Визначити, чи економічно прийнятний цей проект, якщо початкові інвестиції становили 90000 грн при ставці дисконту 10 %. Відповідь обґрунтувати, розрахувавши чисту дисконтовану вартість або індекс дохідності інвестиційного проекту.
Завдання 8. Підприємство розглядає можливість реалізації інвестиційного проекту загальною вартістю 1200 тис. грн. За цим проектом на початку першого року підприємство витрачає 800 тис. грн, а на початку другого — 400 тис. грн. Починаючи з кінця другого року підприємство починає отримувати грошові доходи: за 2-й рік — 300 тис. грн, за 3-й — 400 тис. грн, за 4-й — 550 тис. грн, за 5-й — 650 тис. грн. Дисконтна ставка — 10 %. Обґрунтувати доцільність реалізації запропонованого проекту, розрахувавши такі показники: чистий приведений дохід; індекс дохідності; термін окупності інвестицій.
Завдання 9. На підприємстві планується технічне переозброєння провідного цеху з метою поліпшення якості вироблюваної ним продукції. На основі розрахунків бізнес-плану встановлено, що здійснення цих заходів потребує інвестицій у розмірі 3,5 млн грн, а грошові потоки (доходи) Ri; за роками становитимуть: за 1-й рік — 0,5 млн грн, за 2-й — 1 млн грн, за 3-й — 1,7 млн грн, за 4-й — 2,5 млн грн. Ставку дисконту прийняти на рівні 12 %. Визначити показники ефективності інвестицій на технічне переозброєння цеху та термін їх окупності.
Завдання 10. Визначення привабливості та економічної ефективності інвестиційного проекту фірми. Виробнича фірма розробляє невеликий інвестиційний проект, реалізація якого в практиці господарювання впродовж чотирьох років може забезпечити грошові доходи (пото­ки), що дорівнюють відповідно 6000, 4000, 3000 і 2000 грн.

Чи є прийнятним економічно цей проект, якщо дисконтна ставка встановлена на рівні 10 %, а початкові інвестиції дорівнюють 9000 грн? Щоб правильно відповісти на це запитання, потрібно розрахувати індекс прибутковості інвестиційного проекту.


Завдання 11. Фірма планує здійснити інвестицію в розмірі 30 млн грн і отримувати протягом 5 років грошові надходження по 7 млн ​​грн щорічно, вважаючи на кінець року. Розрахувати чисту поточну вартість (NPV), індекс прибутковості (PI), внутреннею норму прибутковості (IRR) і проаналізувати доцільність здійснення інвестиції, приймаючи ставку дисконту 25%.
Завдання 12. Визначити оптимальний варіант розміру підприємства за наступними даними:

Показники

Од. виміру

Варіант

1

2

3

1

2

3

4

5

1. Річний обсяг виробництва продукції

тис. шт

120

210

320

2. Капітальні вкладення

млн. грн

20

35

45

3. Виробничі витрати – усього

млн. грн

14

24

30

4. Транспортні витрати - усього

тис. грн

50

500

2000

5. Ен
0.15

0.15

0.15


Завдання__14.'>Завдання 13. Визначити при якій ставці дисконту інвестиції у розмірі 1,3 млн грн будуть рентабельні ?

Розрахунок чистого приведеного доходуТермін окупності інвестицій, (m)

Грошовий потік, тис. грн (CFi)

Чистий приведений дохід, тис грн (NPV)

ставка дисконту

0,3


ставка дисконту

0,1


1

2

5

6

1

1002

2503

4004

4005

4006

4007

400Всього

2350
Завдання 14. Необхідно знайти значення внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту вартістю 20 млн. грн, який передбачає грошової потік у першому році – 6 млн. грн., у другому – 8 млн. грн, у третьому – 14 млн. грн., якщо середньо галузева норма прибутку за подібними проектами знаходиться в межах 15-20 % і визначити економічну доцільність інвестиційного проекту.
Завдання 15. Визначити термін окупності та рентабельність для проекту покупки мікрозавода з виробництва охолоджувальних напоїв. Вартість заводу – $ 12,5 тис., обладнання приміщення для монтажу – $ 0,5 тис. Середньорічний обсяг продажів продукції заводу оцінюється в $ 25 тис., поточні витрати – $ 19 тис., у тому числі амортизація – $ 2 тис. Оподаткування прибутку складає 23%. Ставку дисконту прийняти рівною 20%.
Завдання 16. Обчислити значення суми на розрахунковому рахунку після закінчення 6 років, якщо в банку було розміщено 10000 грн. під 10% річних і нарахування відсотків проводиться один раз на рік.
Завдання 17. Ставка банку за строковими депозитами становить 40% річних, що нараховуються раз на квартал. Яка повинна бути сума вкладу, якщо необхідно за рік накопичити не менше 10000 грн.?. Договір передбачає незмінність ставки протягом усього терміну.
Завдання 18. Необхідно накопичити 10000 грн. за 2 роки, відкладаючи в кінці місяця постійну суму. Яка повинна бути ця сума, якщо розміщуються гроші в банку за умови 36% річних?
Завдання 19. Визначити, скільки грошей можна накопичити протягом року, вносячи щомісяця по 300 грн. у вклад під 24% річних.
Завдання 20. Обчислити значення суми на розрахунковому рахунку після закінчення 6 років, якщо в банку було розміщено 10000 грн. під 10% річних і нарахування відсотків проводиться один раз на півроку.
Завдання 21. Проект, що вимагає інвестицій у розмірі $ 160000, передбачає отримання річного доходу в розмірі $ 30000 протягом 15 років. Оцініть доцільність такої інвестиції, якщо коефіцієнт дисконтування - 15%.
Завдання 22. Обчислити значення суми на розрахунковому рахунку після закінчення 6 років, якщо в банку було розміщено 10000 грн. під 10% річних і нарахування відсотків проводиться один раз на півроку і вкладникові в кінці кожного півріччя виплачують суму в 800 грн.
Завдання 23. Фірмі запропоновано інвестувати 5000 грн. на строк 2роки за умови повернення цієї суми частинами. Чи слід прийняти фірмі цю пропозицію, якщо можна депонувати гроші в банк під 25 річних?
Завдання 24. Обчислити значення суми на розрахунковому рахунку після закінчення 3 років, якщо в банку були розміщені гроші під 10% річних і на початку кожного місяця вкладником вноситься 500 грн.
Завдання 25. Визначити розмір щорічних виплат, якщо узятий кредит, у сумі 50000 грн. Строком на 6 років під 20% річних
ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ РОБІТ


      1. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

 1. Функціональна система управління інвестиційною діяльністю підприємства.

 2. Необхідність застосування інвестиційного менеджменті в Україні.

 3. Концепція вартості грошей у часі.

 4. Значення застосування майбутньої і теперішньої вартості ануїтету.

 5. Інвестиційні ризики та їх вплив на ліквідність інвестицій.

 6. Прогнозування розвитку інвестиційного ринку.

 7. Характеристика окремих елементів інвестиційного ринку.

 8. Інвестиційна привабливість підприємств, галузі.

 9. Інвестиційна привабливість регіону.

 10. Розробка інвестиційної стратегії.

 11. Формування інвестиційної стратегії підприємства.

 12. Стратегічні напрямки формування інвестиційних ресурсів.

 13. Управління інвестиційним проектом.

 1. Аналіз та оцінка інвестиційних проектів.

 1. Бізнес-план інвестиційного проекту, його значення для підприємства.

 1. Принципи прийняття інвестиційних рішень, інвестиційних проектів.

 2. Політика управління фінансовими інвестиціями.

 3. Оцінка інвестиційних якостей портфеля фінансових інвестицій.

 4. Управління інвестиційним портфелем.


ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Економічна сутність і класифікація інвестицій

 2. Модель інвестиційної поведінки підприємства в ринковому середовищі

 3. Сутність, мета і задачі інвестиційного менеджменту

 4. Функції і механізм інвестиційного менеджменту

 5. Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту

 6. Система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту

 7. Системи і методи інвестиційного аналізу

 8. Системи і методи інвестиційного планування

 9. Системи і методи внутрішнього інвестиційного контролю

 10. Поняття інвестиційної стратегії і її роль у розвитку підприємства

 11. Принципи і послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємства

 12. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності

 13. Обґрунтування стратегічних напрямків і форм інвестиційної діяльності

 14. Оцінка результативності розробленої стратегії

 15. Особливості і форми здійснення реальних інвестицій підприємства

 16. Політика управління реальними інвестиціями

 17. Види інвестиційних проектів і вимоги до їхньої розробки

 18. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів

 19. Оцінка ризиків реальних інвестиційних проектів

 20. Формування програми реальних інвестицій

 21. Розробка календарного плану реалізації інвестиційного проекту

 22. Розробка бюджету реалізації інвестиційного проекту

 23. Забезпечення нейтралізації проектних ризиків

 24. Обґрунтування форм виходу проекту з інвестиційної програми підприємства

 25. Особливості і форми здійснення фінансових інвестицій підприємства

 26. Політика управління фінансовими інвестиціями

 27. Фактори, що визначають інвестиційні якості окремих фінансових інструментів інвестування

 28. Оцінка ефективності окремих фінансових інструментів інвестування

 29. Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів інвестування

 30. Поняття портфеля фінансових інвестицій і класифікація його видів

 31. Формування портфеля фінансових інвестицій на основі сучасної портфельної теорії

 32. Оперативне управління реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій

 33. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства і їхня класифікація

 34. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства

 35. Методи розрахунку загального обсягу інвестиційних ресурсів

 36. Схеми фінансування реальних інвестиційних проектів


ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Оцінка з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» визначається з урахуванням результатів поточної навчальної діяльності студента, оцінок засвоєння окремих тем відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки навчальної діяльності студентів ВМ(Ф)НЗ України.

1. Поточний контроль з використанням стандартизованих методів діагностики знань та навичок здійснюється на аудиторному занятті відповідно конкретним цілям теми та під час індивідуальної роботи викладача для тем чи питань, які опрацьовуються студентом самостійно.

Успішність кожного студента оцінюється за рейтинговою 100-бальною шкалою, з яких 60 балів відводиться на поточний модульний контроль. При оцінюванні засвоєння теми враховують теоретичну підготовку студента, доцільність використання теоретичного матеріалу, повноту, логічну обґрунтованість і аргументованість, наявність і чіткість власних висновків і пропозицій.2. Підсумковий модульний контроль (контроль теоретичних знань).

40 балів із загальної рейтингової 100-бальної шкали відводиться на оцінювання знань студента на підсумковому модульному контролі.

Якщо студент успішно виконав в передбаченому модулі всі види навчальної роботи і набрав за поточну навчальну діяльність мінімально 35 балів, то він допускається до підсумкового модульного контролю з дисципліни.

За недостатності балів поточного контролю (але при наявності не менше 35 балів) студент для підвищення поточного рейтингу за власним бажанням може виконати індивідуальну творчу роботу, яка може бути оцінена не більше, ніж в 10 балів.

Підсумковий модульний контроль максимально оцінюється у 40 балів за успішну теоретичну підготовку та за засвоєння практичних навичок і вмінь і вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 25 балів.
Контроль успішності з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

Національна шкала

Шкала

ЕСТS

Рейтингова оцінка, бали

5 – відмінно

А- відмінно

90 – 100

4 – добре

В – дуже добре

84 – 89

С – добре

75 – 83

3 – задовільно

D - задовільно

68 – 74

Е – достатньо

(задовольняє мінімальні критерії)60 – 67

2 – незадовільно

FХ – незадовільно

35 – 59

не допущений

F – незадовільно

(потрібна додаткова робота)1 – 34


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року // Голос України. – 04.12.2010. – № 229.

 2. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

  Каталог: bitstream -> 123456789
  123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
  123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
  123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
  123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
  123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
  123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
  123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка