Методичні рекомендації до практичних занять з оториноларингології для студентів IV курсу медичного факультетуСторінка2/15
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.01 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Заняття 1


Тема: Ендоскопічні методи дослідження ЛОР-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього і середнього вуха.

 1. Актуальність теми: хвороби верхніх дихальних шляхів та вуха є однією з найпоширеніших патологій серед всіх верств населення. Тому володіння методикою та технікою візуального обстеження ЛОР-органів є необхідною умовою не тільки для подальшого засвоєння наступних тем практичних занять з оториноларингології, але й для підготовки сучасних високопрофесіональних фахівців загальної практики – сімейних лікарів, оскільки третина усіх хворих потребує консультативної та лікувальної допомоги оториноларинголога. Знання клінічної анатомії та фізіології слухового аналізатора дає можливість вчасно розпізнати ураження цього органу, встановити правильний діагноз, призначити і виконати адекватну терапію.

 2. Тривалість заняття – 3 академічні години.

 3. Мета заняття: оволодіти методикою та технікою огляду оториноларингологічного хворого; технікою користування налобним рефлектором, отоскопом. Засвоїти методику отоскопії, риноскопії (передньої і задньої), орофарингоскопії, непрямої ларингоскопії. Вивчити клінічну анатомію та фізіологію зовнішнього та середнього вуха.

 4. Студент повинен знати:

  • організацію робочого місця ЛОР – лікаря;

  • порядок, техніку та методику ендоскопічного обстеження оториноларингологічного хворого;

  • як виглядає ендоскопічно нормальна картина вуха, носа, горла і гортані;

  • клінічну анатомію зовнішнього та середнього вуха;

  • особливості будови вуха у дітей;

  • нормальну та патологічну фізіологію середнього вуха.

 5. Студент повинен вміти:

  • користуватися налобним рефлектором, отоскопом;

  • провести отоскопію і дати оцінку отриманим ендоскопічним даним;

  • провести передню і задню риноскопію та дати оцінку отриманим результатам;

  • провести орофарингоскопію, оцінити стан слизової оболонки порожнини рота та ротоглотки;

  • виконати непряму ларингоскопію, оцінити отримані дані.

 6. Список рекомендованої літератури:

 1. Оториноларингологія / За ред. Д. І. Заболотного, Ю. В. Мітіна, С. Б. Безшапочного, Ю.В. Дєєвої. – Київ: ВСВ «Медицина» – 2010. – С. 23-42, 106-107, 115-117, 132-135.

 2. Оториноларингологія / За ред. Д. І. Заболотного, Ю. В. Мітіна, В. Д. Драгомирецького. – К.: Здоров’я. – 1999. – С. 21-55, 94-95, 103-104, 115-118.

 3. Мітін Ю. В. Оториноларингологія (лекції). – К:. Фарм Арт, 2000. – С. 4-9.

 4. Пропедевтика оториноларингології / За ред. О. О. Кіцери. – Львів-1993. С. 7-11, 112-118, 121-133.

 5. И. Б. Солдатов. Лекции по оториноларингологии. – М.: Медицина, 1992.-С. 26-35.

 6. Тестові завдання для контролю знань студентів із оториноларингології. – К., 1996 – с.6-15.

 7. Посібник для практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно- модульною системою / За ред. Ю. В. Мітіна, О.М. Науменко, Ю.В. Дєєвої. – Київ: Видавничий дім «Асканія» – 2008. – С. 11-14.

 8. Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології (навчальний посібник) / За ред. А.Л. Косаківського, А.А. Лайко, Л.П. Чиркова, В.В. Синяченко. – Київ – 2005. – С. 12-29.

 1. Контрольні питання:

   • Ендоскопічні методи дослідження ЛОР – органів.

   • Анатомо-топографічні особливості зовнішнього вуха.

   • Розміри, відділи та форма зовнішнього слухового ходу у дітей та дорослих, особливості будови шкіри і хрящового скелету, їх вплив на виникнення і перебіг захворювань середнього вуха.

   • Анатомічні структури, які належать до середнього вуха.

   • Анатомія барабанної порожнини (слухові кісточки, м’язи, тимпанальні синуси, топографія лицевого нерва).

   • Будова і функції барабанної перетинки.

   • Анатомія і функції слухової труби.

   • Фізіологія і патофізіологія слухової труби.

   • Будова соскоподібного паростка (варіанти пневматизації та її значення для розвитку патологічних процесів в середньому вусі).

   • Фізіологія звукопроведення.
 1. Приклад тестових завдань:

I. Який інструмент використовується для проведення передньої риноскопії?

 1. шпатель

 2. вушна лійка

 3. носове дзеркало

 4. носорозширювач

 5. носоглоткове дзеркало

II. Яку основну функцію виконує вушна мушля?

 1. звукосприймальну

 2. звукопровідну

 3. рупора для збирання звукових хвиль

 4. естетичну

III. Зовнішній слуховий хід ділиться на наступні відділи: 1. зовнішній і внутрішній

 2. хрящовий і перетинчастий

 3. хрящовий, кістковий і перетинчастий

 4. перетинчасто-хрящовий і кістковий

IV. Які анатомічні утворення з’єднує слухова труба?1. барабанну порожнину та носоглотку

 1. барабанну порожнину та ротоглотку

 2. барабанну порожнину та гортаноглотку

 3. барабанну порожнину та внутрішнє вухо

V. Формування стінок барабанної порожнини завершується до… 1. моменту народження

 2. 3-х місяців життя

 3. 6-ти місяців життя

 4. 1-го року

 5. 3-х років життя

 6. 5-ти років життя

VI. Лабіринтну стінку барабанної порожнини утворює ділянка каналу лицевого нерва 1. горизонтальний відрізок до першого коліна

 2. відрізок між першим і другим коліном

 3. вертикальний відрізок

VII. Цибулина яремної вени межує із стінкою барабанної порожнини 1. задньою

 2. верхньою

 3. нижньою

 4. передньою

 5. латеральною

 6. медіальною

VIII. На барабанній перетинці розрізняють такі пізнавальні пункти: 1. руків’я молоточка, світловий конус, промонторіум, печеру, адітус, аттик, верхню і нижню складку

 2. руків’я молоточка, короткий відросток молоточка, передню і задню складки, світловий конус

 3. короткий відросток молоточка, передню і задню складки, світловий конус, антрум

IX. Шари барабанної перетинки (встановити відповідність): 1. епідермальний а. середній

 2. фіброзний б. внутрішній

 3. слизовий в. зовнішній

X. Верхній поверх барабанної порожнини називається ……….

XI. Ситуаційна задача:

До ЛОР – лікаря звернулася хвора зі скаргами на те, що під час польоту в літаку у неї появилося відчуття закладеності у вухах та зниження слуху. Після позіхання ці явища зникли. При ендоскопічному дослідження патології зі сторони ЛОР органів не виявлено. Поясніть, про порушення якої функції слухової труби іде мова: 1. звукопровідної

 2. еквіпресорної

 3. дренажної

 4. захисноїКаталог: files -> kafedry
kafedry -> Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Імені данила галицького
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів
kafedry -> Кафедра ендокринології
kafedry -> Програма з дисципліни «біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультету
kafedry -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
kafedry -> Тематичний план лекцій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка