Методичні рекомендації до практичних занять з оториноларингології для студентів IV курсу медичного факультетуСторінка6/15
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.01 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Заняття 5

Тема: Хронічний гнійний середній отит. Сануючі та слуховідновлювальні операції вуха


 1. Актуальність теми. На сьогоднішній день залишається достатньо високою поширеність хронічного гнійного середнього отиту, який належить до тяжких захворювань вуха. Цей патологічний процес є однією із основних причин зниження слуху людини і, крім цього, призводить до виникнення таких захворювань, як лабіринтит, парез лицьового нерва, внутрішньочерепних ускладнень. Тому знання етіології, патогенезу, патологічної анатомії, клініки, принципів лікування хронічного гнійного середнього отиту та його можливих ускладнень є надзвичайно важливим у роботі широкого кола спеціалістів – оториноларингологів, неврологів, окулістів, нейрохірургів, терапевтів, педіатрів, інфекціоністів.

 2. Тривалість заняття – 3 академічні години.

 3. Мета заняття: вивчити етіологію, патогенез, патологічну анатомію, клініку двох основних форм хронічного гнійного середнього отиту – мезотимпаніту та епітимпаніту. Навчитись діагностувати хронічні гнійні середні отити, проводити диференційну діагностику між мезотимпанітом та епітимпанітом та визначати раціональну тактику лікування хворих. Ознайомитися із хірургічними втручаннями на вусі – тимпанопластикою, сануючими операціями на вусі.

 4. Студент повинен знати:

  • етіологію, патогенез, патологічну анатомію хронічних гнійних середніх отитів;

  • класифікацію та клініку основних форм хронічних гнійних середніх отитів;

  • диференційну діагностику між мезотимпанітом та епітимпанітом;

  • механізм утворення та можливі ускладнення холестеатоми;

  • принципи консервативного лікування основних форм хронічних гнійних середніх отитів;

  • принципи та покази до хірургічного лікування основних форм хронічних гнійних середніх отитів (тимпанопластика, сануючі операції).

 1. Студент повинен вміти:

  • виділити симптоми (серед скарг пацієнта та даних анамнезу хвороби), які б вказували на наявність у пацієнта хронічного гнійного середнього отиту;

  • провести отоскопію, оцінити стан середнього вуха – барабанної перетинки, барабанної порожнини, її патологічний вміст;

  • виконувати дослідження слуху, оцінити дані аку-, аудіо- та вестибулометрії;

  • проводити аналіз даних рентгенографічного дослідження скроневої кістки за Шюллером, КТ, МРТ;

  • скласти план обстеження та лікування хворих на хронічні гнійні захворювання вуха – консервативного та хірургічного;

  • уміти проводити туалет та промивання вуха, вводити вушні краплі у барабанну порожнину та слухову трубу методом компресії, накладати вушні пов’язки.

6. Список рекомендованої літератури:

1. Оториноларингологія / за ред. Д. І. Заболотного, Ю. В. Мітіна, С. Б. Безшапочного, Ю.В. Дєєвої. – Київ: ВСВ «Медицина» – 2010. – С. 168-180.

2. Оториноларингологія / За ред. Д. І. Заболотного, Ю. В. Мітіна, В. Д. Драгомирецького – К. :Здоров’я,1999. – С. 145-157.

3. Мітін Ю. В. Оториноларингологія (лекції). – К:. Фарм Арт, 2000. – С.97-115.

4. Клінічна оториноларингологія. / За ред. О. Кіцери. – Львів, 2007. – С. 98-120.

5. Клінічна оториноларингологія. / За ред. О. Кіцери. – Львів, 1996. – С. 175-189.

6. Тестові завдання для контролю знань студентів із оториноларингології. – К., 1996 – с.64-76.

7. Посібник для практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно- модульною системою / За ред. Ю. В. Мітіна, О.М. Науменко, Ю.В. Дєєвої. – Київ: Видавничий дім «Асканія» – 2008. – С. 63-70.

8. Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології (навчальний посібник) / За ред. А.Л. Косаківського, А.А. Лайко, Л.П. Чиркова, В.В. Синяченко. – Київ – 2005. – С. 89-96.
7. Контрольні запитання:


   • Етіологія, патогенез хронічних гнійних середніх отитів (ХГСО).

   • Класифікація ХГСО.

   • Клініка та діагностика основних форм ХГСО.

   • Диференційна діагностика мезотимпаніту та епітимпаніту.

   • Холестеатома: механізми утворення, можливі ускладнення.

   • Принципи консервативного лікування ХГСО.

   • Покази та протипокази до тимпанопластики, основні її види.

   • Принципи хірургічного лікування хворих на гнійний епітимпаніт (покази до сануючих операцій, основні принципи виконання).


8. Приклад тестових завдань:

I. Форма хронічного отиту та патологічний вміст в барабанній порожнині (встановити відповідність):1. Мезотимпаніт а) гній без запаху, інколи грануляції

2. Епітимпаніт б) гній із неприємним запахом, грануляції,

поліпи, холестеатома

IІ. Яке розташування перфорації барабанної перетинки характерне для мезотимпаніту?    1. крайова

    2. центральна

    3. немає перфорації

IІІ. Який результат досліду Вебера при хронічному двобічному гнійному середньому отиті з різним ступенем ураження слуху обох вух?

IV. При загостренні хронічного мезотимпаніту призначають:

    1. бактеріо- та антибіотикограму виділень із вуха, антибактеріальну та десенсибілізуючу терапію, промивання барабанної порожнини розчинами антисептиків

    2. промивання барабанної порожнини розчинами антисептиків, антибактеріальну та десенсибілізуючу терапі, антродренаж, артротомію

    3. десенсибілізуючу, загальнозміцнюючу терапію, фізіопроцедури, посів виділень із вуха

    4. санацію верхніх дихальних шляхів, відновлення прохідності слухових труб, санаторно-курортне лікування, слухопокращуючу операцію

    5. усі відповіді правильні

V. Холестеатома вуха НЕ «росте» з….

1. епідермісу зі стінок зовнішнього слухового ходу при крайовій перфорації барабанної перетинки

2. епітелію тимпанального устя слухової труби

3. епідермісу із розслабленої частини барабанної перетинки

VІ. Діагностика хронічного мезотимпаніту ґрунтується на: 1. скаргах, анамнезі, камертональних дослідах, тимпанометрії аудіометрії

 2. скаргах, анамнезі, отоскопії, рентгенографії соскоподібних відростків, аудіометрії

 3. аудіометрії, тимпранометрії

 4. рентгенографії соскоподібних відростків, тимпанопункції, антропункції

VІІ. Протипоказання для проведення тимпанопластики:1. загострення хронічного гнійного середнього отиту

2. мезотимпаніт в стадії ремісії

3. порушення звукопроведення при сухій перфорації

VІІІ. Який півколовий канал найчастіше уражається при хронічному гнійному середньому отиті? 1. внутрішнє вухо не уражається при хронічному гнійному середньому отиті

 2. вертикальні півколові канали

 3. усі три півколові канали однаково часто

 4. латеральний півколовий канал

ІХ. Радикальна операція на вусі – це… 1. часткове видалення ураженої слизової оболонки, пластика шкіри зовнішнього слухового ходу

 2. повне видалення холестеатоми із збереженням слухових кісточок, пластика шкіри зовнішнього слухового ходу

 3. видалення ураженої слизової оболонки, каріозної кістки, задньоверхньої стінки слухового ходу та пластика шкіри

 4. максимальне видалення ураженої слизової оболонки, каріозної кістки, холестеатоми із збереженням задньої стінки слухового ходу

Х. Сутність І типу тимпанопластики:1. створення малої тимпанальної системи

2. мірингопластика

3. створення малої редукованої барабанної порожнини при зруйнованих барабанній перетинці, молоточку і ніжках стремінця

4. фенесирація лабіринту

5. створення великої «тимпанальної системи» з попередньою атикоантротомією
ХІ. Ситуаційна задача.

Хвора віком 48 років скаржиться на гнійні виділення, зниження слуху, незначну біль у правому вусі. Загострення пов’язує із купанням у відкритому водоймищі. Хворіє протягом 10-ти років. Періодично відмічається відновлення гноєтечі із вуха, неодноразово лікувалася. Пальпація та перкусія козлика та ділянки соскоподібного відростка не болюча. При отоскопії: у зовнішньому слуховому ході справа – гнійні виділення, без запаху. Після туалету зовнішнього ходу оглянута барабанна перетинка, яка гіперемована, набрякла у задніх квадрантах відмічається бобовидна перфорація, яка не доходить до барабанного кільця (anulus tympanicus). Барабанна порожнина виповнена гнійним вмістом. ШМ AS/AD. 6/3м. Дослід Рінне справа – негативний. Дослід Вебера – латералізація звуку у праве вухо. Який діагноз можна поставити?1. правобічний гострий гнійний середній отит

2. правобічний епітимпаніт, стадія загострення

3. правобічний мезотимпаніт, стадія загострення

    1. правобічний гострий гнійний середній отит, мастоїдит

Каталог: files -> kafedry
kafedry -> Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Імені данила галицького
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів
kafedry -> Кафедра ендокринології
kafedry -> Програма з дисципліни «біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультету
kafedry -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
kafedry -> Тематичний план лекцій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка