Методичні рекомендації до практичних занять з оториноларингології для студентів IV курсу медичного факультету


Заняття 6 Тема: Лабіринтит. Отогенні внутрішньочерепні ускладненняСторінка7/15
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.01 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Заняття 6

Тема: Лабіринтит. Отогенні внутрішньочерепні ускладнення.


1. Актуальність теми: незважаючи на сучасну тенденцію до зменшення кількості внутрішньочерепних ускладнень, ця патологія залишається в центрі уваги отоларингологів та лікарів інших спеціальностей (невропатологів, нейрохірургів, інфекціоністів, офтальмологів, анестезіологів та ін.). Смертність від внутрішньочерепних ускладнень, за даними різних авторів, становить від 15% до 50%. Тому вміти розпізнати початок отогенного внутрішньочерепного ускладнення повинен кожен фахівець до якого звертається такий пацієнт, особливо сімейний лікар.

 1. Тривалість заняття – 3 академічні години.

 2. Мета заняття: вивчити етіологію, патогенез, патологічну анатомію, клініку, діагностику, диференційну діагностику та принципи лікування різних форм лабіринтитів. Ознайомитися із шляхами розповсюдження інфекції із середнього вуха в порожнину черепа. Вивчити симптоми внутрішньочерепних ускладнень, диференційну діагностику та методи обстеження при різних формах внутрішньочерепних ускладнень. Засвоїти принципи лікування та при отогенних внутрішньочерепних ускладненнях.

4. Студент повинен знати:

  • етіологію, патогенез лабіринтиту ;

  • патоморфологічні форми лабіринтитів;

  • поділ лабіринтитів в залежності від шляху проникнення інфекції у внутрішнє вухо ;

  • клінічні форми лабіринтиту;

  • диференційну діагностику лабіринтитів і абсцесу мозочка;

  • основні методи консервативного та хірургічного лікування різних форм лабіринтитів;

  • етіологію, патогенез внутрішньочерепних ускладнень при патології вуха;

  • шляхи та етапи проникнення інфекції в порожнину черепа із середнього вуха;

  • менінгіальний симптомокомплекс при отогенному менінгіті;

  • клініку та принципи лікування отогенного менінгіту;

  • патогенез, клініку отогенних абсцесів мозку та мозочка;

  • принципи лікування абсцесів мозку;

  • патогенез та клініку тромбозу сигмовидного синуса;


5. Студент повинен вміти:

  • серед скарг і даних анамнезу захворювання вибрати симптоми, на основі яких можна запідозрити лабіринтит, з’ясувати причини захворювання;

  • провести диференційну діагностику лабіринтиту та патології мозочка;

  • скласти план лікування хворих з різними формами лабіринтиту;

  • встановити діагноз отогенного внутрішньочерепного ускладнення;

  • провести диференційну діагностику отогенних форм внутрішньочерепних ускладнень;

  • проводити аналіз КТ-, МРТ – даних, лікворограми;

  • скласти план обстеження та лікування хворого;

  • провести отоскопію, обстеження слуху мовою та камертонами, оцінити дані аудіометричного та тимпанометричного обстеження;

  • провести дослідження вестибулярної функції та оцінити дані вестибулометрії;

  • оцінювати дані рентгенологічного, КТ-, МРТ – обстеження скроневої кістки при цих захворюваннях.


6. Список рекомендованої літератури:

1. Оториноларингологія / за ред. Д. І. Заболотного, Ю. В. Мітіна, С. Б. Безшапочного, Ю.В. Дєєвої. – Київ: ВСВ «Медицина» – 2010. – С. 180-204.

2. Оториноларингологія / За ред. Д. І. Заболотного, Ю. В. Мітіна, В. Д. Драгомирецького – К. :Здоров’я,1999. – С. 157-178.

3. Клінічна оториноларингологія. / За ред. О. Кіцери. – Львів, 2007.-С. 120-140.

4. Клінічна оториноларингологія. / За ред. О. Кіцери. – Львів, 1996.-С. 189-203.

5. Тестові завдання для контролю знань студентів із оториноларингології. – К., 1996 – с.76-87.

6. Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології (навчальний посібник) / За ред. А.Л. Косаківського, А.А. Лайко, Л.П. Чиркова, В.В. Синяченко. – Київ – 2005. – С. 96-106.
7. Контрольні запитання:


   • Етіологія, патогенез та клініка різних форм лабіринтитів.

   • Поділ лабіринтитів в залежності від шляху проникнення інфекції у внутрішнє вухо (тимпаногенний, менінгогенний, гематогенний, травматичний).

   • Патоморфологічні форми лабіринтитів (серозний, гнійний, некротичний).

   • Клінічні форми лабіринтитів: обмежений, гострий дифузний серозний лабіринтит, гострий дифузний гнійний лабіринтит, некротичний лабіринтит.

   • Диференційна діагностика ураження лабіринту та мозочка.

   • Основні принципи лікування лабіринтитів.

   • Етіологія внутрішньочерепних отогенних ускладнень.

   • Шляхи проникнення інфекції із середнього та внутрішнього вуха в порожнину черепа.

   • Отогений гнійний менінгіт (клініка, діагностика, принципи лікування).

   • Тромбоз сигмовидного синуса та отогенний сепсис (патогенез, клініка, діагностика).

   • Отогенний абсцес півкуль головного мозку та мозочка (клініка, принципи лікування).

   • Екстра- та субдуральні абсцеси середньої та задньої черепної ямки (клініка, принципи лікування).


8. Приклад тестових завдань:

I. Які основні симптоми лабіринтиту?1. біль у завушній ділянці і відстовбурчення вушної раковини, зниження слух, біль голови

2. зниження слуху, запаморочення, ністагм, нудота і блювота

3. зниження слуху, зниження зору, біль голови, шум у вусі, ністагм

4. позитивний симптом Керніга, ригідність потиличних м’язів, зниження суху

IІ. При руйнуванні каріозним процесом покрівлі антрума і барабанної порожнини внутрішньочерепне ускладнення, в основному, виникає…….    1. у задній черепній ямці

    2. у середній черепній ямці

    3. у передній черепній ямці

IІІ. Субдуральний абсцес – це скупчення гною …..

    1. між твердою і м’якою мозковою оболонками

    2. між кістковою і твердою мозковою оболонкою

    3. між твердою і павутинною мозковою оболонками

IV. Вкажіть клінічні стадії отогенного абсцесу мозку

1. менінгіальна

2. початкова

3. латентна

4. явна

5. термінальна

V. У ділянці якої черепної ямки розвивається отогенне внутрішньочерепне ускладнення при руйнуванні запальним процесом внутрішньої поверхні соскоподібного відростка?1. передньої

2. середньої

3. задньої

VI. При моторній афазії пацієнт….. 1. не чує і не говорить

 2. розуміє слова, але не може їх вимовити

 3. не розуміє слів і не говорить

 4. не розуміє слів, його мова – «словесний салат»

VIІ. Яким шляхом із середнього вуха інфекція розповсюджується в порожнину черепа?    1. лабіринтним, преформованим, через дегістенції

    2. контактним, гематогенним, преформованим, через дегісценції

    3. лабіритним, тубарним, контактним, гематогенним

VIІІ. Які зміни у лікворі спостерігаються при отогенному менінгіті?    1. підвищення кількості цукру та хлоридів

    2. підвищення кількості протеїнів та зменшення лейкоцитів

    3. підвищення тиску, кількості лейкоцитів та протеїнів

ІХ. Які симптоми НЕ є характерними для гнійного менінгіту?

 1. брадикардія

 2. ригідність потиличних м’язів

 3. симптом Керніга

 4. симптом Брудзинського

 5. тахикардія

Х. Вогнищеві симптоми явної стадії абсцесу мозку більше виражені у правшів при1. абсцесі лівої вискової частки мозку

2. абсцесі правої вискової частки мозку

3. абсцесі мозочка

ХІ. Ситуаційна задача.Хвора у віці 39 років, доставлена в ЛОР відділення зі скаргами на інтенсивний біль голови, що посилюється при звукових подразниках, біль у правому вусі, гнійні виділення з вуха, нудоту, блювання. Захворіла 7 днів тому, гнійні виділення із вуха посилилися, з’явився різкий біль голови. Температура тіла була 39,50 С. Об’єктивно: хвора лежить на боці з відкинутою назад головою. Пульс 94 удари на хвилину. При неврологічному обстежені встановлено ригідність потиличних м’язів, симптоми Керніга та Брудзинського. Отоскопічно: барабанна перетинка потовщена, у задніх квадрантах видно, щілиноподібну перфорацію, через яку витікає гній. Шепітна мова правим вухом не сприймається. У загальному аналізі крові: лейкоцити – 19 х 109 /л, відхилення лейкоцитарної формули вліво. ШОЕ – 38 мм/год. Який діагноз можна поставити?

1. гострий правобічний гнійний середній отит. Отогенний менінгіт

2. гострий правобічний гнійний середній отит. Отогенний абсцесс мозочка

3. хронічний правобічний гнійний середній отит. Отогенний абсцесс мозочка

4. гострий правобічний гнійний середній отит. Тромбоз сигмоподібної пазухи

Каталог: files -> kafedry
kafedry -> Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Імені данила галицького
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів
kafedry -> Кафедра ендокринології
kafedry -> Програма з дисципліни «біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультету
kafedry -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
kafedry -> Тематичний план лекцій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка