Методичні рекомендації до проведення уроку з питань безпеки дорожнього руху, які підготовлено спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація безпеки дорожнього руху»Сторінка1/2
Дата конвертації23.11.2018
Розмір296 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua


від 09.09.11 _ 1/9-685___

на № ___ від

Міністерство освіти і науки, молоді

та спорту Автономної республіки Крим,

управління освіти і науки обласних

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

Про проведення уроку

«Безпека на дорозі –

безпека життя»
На виконання доручення Президента України від 22.06.2011
№ 1-1/1228, з метою підтримки ініціативи Організації Об’єднаних Націй щодо проголошення 2011-2020 років Десятиліттям дій з безпеки дорожнього руху та посилення роботи щодо підвищення рівня культури поведінки дітей на дорогах просимо провести з 15 по 30 вересня в 1 – 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів урок «Безпека на дорозі – безпека життя».

Надсилаємо методичні рекомендації до проведення уроку з питань безпеки дорожнього руху, які підготовлено спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація безпеки дорожнього руху» з урахуванням рекомендацій ДАІ МВС України і за підтримки Міжнародного фонду «Єдиний світ».

Рекомендації буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту www.mon.gov.ua.

Заступник Міністра Б.М. Жебровський


Додаток

до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від _09.09.11_____2011 № _1/9-685_____Методичні рекомендації

до проведення у загальноосвітніх навчальних закладах України

уроку «Безпека на дорозі – безпека життя»
Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та інших міжнародних організацій свідчать про кричущу ситуацію з безпекою дорожнього руху в більшості країн. За оцінками ВООЗ, якщо не вжити термінових заходів, до 2020 року аварії на дорогах стануть головною причиною смертності у світі, випередивши серцево-судинні захворювання та СНІД.

Виявляючи занепокоєння постійним зростанням рівня травматизму і смертності на дорогах у світі Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 2011 – 2020 роки Десятиліттям дій безпеки дорожнього руху. Мета Десятиліттяскоротити втрати людських життів від ДТП. Офіційне відкриття Десятиліття дій безпеки дорожнього руху в усьому світі відбулося 11 травня 2011 року.


Логотип Десятиліття:


План Десятиліття заснований на п'яти «опорах»:

1. Створення дорожньої інфраструктури.

2. Навчання безпечній поведінці на дорогах.

3. Будівництво безпечних доріг.

4. Виробництво безпечних автомобілів.

5. Забезпечення належної швидкої допомоги потерпілим в ДТП.


Необхідність інформаційно-просвітницької роботи щодо безпечної поведінки на дорогах зумовлена високим показником смертності та травматизму серед дітей і молоді, які є найбільш уразливими учасниками дорожнього руху. За даними Міністерства внутрішніх справ України за


2008-2010 роки на вітчизняних дорогах загинуло 558, травмовано 11 402 дітей.

Урок «Безпека на дорозі – безпека життя» повинен стати початком цільової комплексної Програми «Культура поведінки на дорозі» та подальшої системної діяльності спрямованої на формування моделі безпечної поведінки та позитивного ставлення до вимог безпеки в учасників дорожнього руху.

Філософською та теоретичною основою уроку є модель безпечного дорожнього середовища, так званий «Трикутник безпеки», яка широко використовується в країнах з високим рівнем безпеки дорожнього руху.

Майже всі фактори ризику, що викликають дорожню аварійність, можна об’єднати у три основні групи: «дорога», «транспортний засіб» та «людина як учасник дорожнього руху».


Модель безпечного дорожнього середовища «Трикутник безпеки»

Дорожнє середовище стає безпечним, якщо стає можливим уникнути всіх факторів ризику дорожньої аварійності, що належать до груп: «дорога», «транспортний засіб» та «людина як учасник дорожнього руху».

Існують певні принципи й інструменти для зниження факторів ризику, що викликають дорожню аварійність. Вони різняться в залежності від груп факторів. • Принципи й інструменти для зниження факторів ризику «ЛЮДИНА»:

 • навчання дітей;

 • навчання водіїв;

 • організація інформаційних кампаній;

 • законодавство і контроль;

 • формування соціального середовища.

 • Принципи й інструменти для зниження факторів ризику «ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ»:

 • регулювання придбання й експлуатації транспортних засобів;

 • контроль експлуатаційного стану парку транспортних засобів;

 • пасивне й активне устаткування транспортних засобів;

 • автомобілі і телематика.

 • Принципи й інструменти для зниження факторів ризику «ДОРОГА»:

 • підвищення плавності руху;

 • виявлення ділянок концентрації і зниження ризиків ДТП;

 • придорожній сервіс;

 • облаштування й сигналізація;

 • служби порятунку.

Основою безпеки на дорозі повинно стати розуміння всіма учасниками дорожнього руху тріади «ЛЮДИНА–ДОРОГА–ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ». Особливо це актуально тоді, коли середовище існування дитини перенасичено ризиком та небезпеками дорожньо-транспортних пригод. Тому постає нагальна потреба навчання дітей шкільного віку не тільки правилам дорожнього руху, а перш за все формування в них культури поведінки на дорозі.

Усвідомлення власного місця у системі відносин «ЛЮДИНА–ДОРОГА–ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ» сприяє формуванню особистого ставлення до себе як учасника дорожнього руху, до власної безпеки та безпеки інших. Модель безпечного дорожнього середовища, з якою школярі знайомляться протягом уроку, покликана в подальшому закласти основу культури поведінки на дорозі.

Тому метою уроку «Безпека на дорозі – безпека життя» є обґрунтування важливості дотримання безпечної та відповідальної поведінки на дорозі задля збереження життя та здоров’я школярів.

Зміст уроку спрямований на вирішення триєдиного завдання: «Знати. Вірити. Діяти»:

ЗНАТИ способи безпечної поведінки в умовах дорожнього руху;
ВІРИТИ, що ці знання допоможуть убезпечити життя;

ДІЯТИ на дорозі відповідально задля збереження власного життя та життя інших людей.

Дане завдання реалізується в процесі уроку через використання єдиного інформаційного простору з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів 1-11 класів. Окрім цього, в основу уроку покладено принцип активності – дитина, в першу чергу, є носієм первинної інформації з теми і активним учасником пізнавального процесу; принцип зворотнього зв’язку – обговорення та обмін думками; принцип сумісної діяльності – взаємодія всіх учасників уроку; принцип актуалізації результатів навчання – використання на практиці отриманих знань. Попри спільні методологічні засади, урок «Безпека на дорозі – безпека життя» має ряд суттєвих відмінностей, в залежності від віку учнів.

Так, для початкової школи основу уроку хвилин, складають інтерактивна гра та бесіда. Урок побудований таким чином, що педагог, перш за все, відштовхується від особливостей розуміння дітьми безпеки та безпечної поведінки. Він допомагає дітям більш чітко усвідомити і зрозуміти зміст ключових слів: безпечна поведінка, безпечна дорога, безпечний транспортний засіб, правила дорожнього руху. Цьому, значною мірою, сприяє робота над поняттями з урахуванням вікових можливостей сприймання інформації.

Зважаючи на те, що у дітей молодшого шкільного віку переважає конкретно-образне мислення, доцільне оформлення дошки плакатами та малюнками відповідної тематики та використання музичного супроводу.

У середній школі основу уроку складає групова робота, присвячена аналізу складових «Трикутника безпеки» (моделі безпечного дорожнього середовища), що обумовлено специфічними потребами підліткового віку: самодіяльності, прагненню до самовираження, збільшенню соціального простору, в якому установлюються певні рівні взаємовідносин з іншими та певні правила поведінки в соціумі та формування в процесі групової роботи адекватної самооцінки учня як учасника дорожнього руху.

У старшій школі акцент уроку ставиться на аналізі проблемних ситуацій через призму моделі безпечного дорожнього середовища для виокремлення суб’єктивних та об’єктивних факторів ризику та ресурсів, які можуть унеможливити дорожньо-транспортні пригоди.

Враховуючи специфічні особливості уроку «Безпека на дорозі – безпека життя», варто під час його проведення зберегти атмосферу поваги, доброзичливості, турботи, відвертості, емоційно-позитивного спілкування та комфортності.

Пропонуємо навчально-методичні матеріали для проведення уроку «Безпека на дорозі – безпека життя» для учнів початкової (1 – 4 класи), основної (5 – 9 класи) та старшої (10 – 11 класи) школи.

КОНСПЕКТ УРОКУ ДЛЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

(1-4 КЛАСИ)

Тема: БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – БЕЗПЕКА ЖИТТЯ
Мета: обґрунтувати важливість дотримання безпечної та відповідальної поведінки на дорозі задля збереження життя та здоров’я школярів.

Завдання:


 • розкрити сутність поняття «безпека»;

 • ознайомити учнів із моделлю безпечного дорожнього середовища «Трикутник безпеки»;

 • сприяти розумінню особистої відповідальності кожного з учасників дорожнього руху за безпеку на дорозі.

Ключові слова: безпека, безпечна поведінка, дорога, транспортний засіб.

Необхідне забезпечення: оформлення дошки плакатами та малюнками відповідної тематики, музичний програвач та запис веселої мелодії для рухавки.

План заняття

 1. Вступне слово (5 хв.).

 2. Інтерактивна бесіда «Безпека на дорозі» (10 хв.).

 3. Інтерактивна гра «Подорож» (15 хв.).

 4. Інформаційне повідомлення «Чи знаєш ти?» (10 хв.).

 5. Підведення підсумків (5 хв.).

Хід заняття

Етапи заняття

Зміст

Вступне слово

(5 хв.)

Педагог знайомить дітей з темою заняття. Наголошує на важливості та актуальності.

До уваги педагога!

Педагогу необхідно завчасно ознайомитися з інформаційними матеріалами й зробити повідомлення з огляду на вік дітей.

Інтерактивна бесіда «Безпека на дорозі»

(10 хв.)

Педагог надає учням певну інформацію, підкріплюючи їх зацікавленість за допомогою запитань.

- І наша школа і будинки, в яких ми живемо, розташовані біля дороги. По проїжджій частині рухається транспорт. Які транспортні засоби можуть там рухатись?

- А вздовж проїжджої частини – тротуар. Для чого він необхідний?

- Ані транспорт, ані пішоходи не заважають одне одному. Це тому, що є чіткі правила, для всіх учасників дорожнього руху. Порушуючи ці правила, ми наражаємо себе на смертельну небезпеку. Якою ж має бути наша поведінка на дорозі? (Безпечною.)

- Діти, давайте поміркуємо, що ж таке безпека?

Вислухавши відповіді дітей, педагог ознайомлює їх із поняттям «безпека».Безпека – це стан, при якому ніщо кому - або чому-небудь не загрожує.1

- Від кого або від чого залежить безпека на дорозі?

Вислухавши відповіді дітей, педагог малює на дошці «Трикутник безпеки» та на його прикладі наголошує на тому, що на безпеку на дорозі впливають стан доріг (вони мають бути безпечними), стан транспортних засобів (автомобілі мають бути безпечними) та поведінка людей (вона має бути безпечною та відповідальною).


Інтерактивна гра «Подорож» (15 хв.)

- Діти запрошую вас у цікаву подорож. Для того, щоб вирушити в путь, нам необхідно обрати транспорт. Називайте, хто на якому транспорті буде подорожувати?

- Що необхідно нам знати, вирушаючи у дорогу! (Правила дорожнього руху)

- А навіщо нам їх знати? (Щоби подорож була безпечною)

- Зараз я прошу вас підвестися, тому що ми будемо грати. Я буду називати певні дії, і ми всі разом будемо їх виконувати. Всі готові? Рушаймо!

- По автомобілях! (діти сідають за парти)

- Плавно, спокійно, але надійно закриваємо двері! (діти демонструють, як вони закривають дверцята)

- Обов’язково, пристебаємо ремінь безпеки! (діти роблять руками відповідні рухи)

- Оглядаємось навколо! (діти озираються на всі сторони)

Заводимо мотор! (діти озвучують і показують, як вони заводять мотори)

- Натискаємо на газ! (діти демонструють відповідні рухи)

- Поїхали!

Звучить весела музика.

- Будьте уважними. Пильно слідкуйте за дорогою. Ми рухаємося по трасі, поряд багато різних автомобілів. Звертайте увагу на перехрестя, транспортні зупинки, пішохідні переходи, тротуари.

- Прошу всі транспортні засоби «припаркувати» на спеціально обладнаних місцях. Зараз потрібна Ваша допомога одному хлопчику, який вирушив до школи. І, на мою думку його поведінку не можна назвати безпечною. Аби з ним нічого лихого не сталося, давайте йому допоможемо. Слухайте уважно, я розказуватиму вам історію про Данилка, як тільки ви почуєте, що він робить щось правильно плескайте у долоні, а якщо неправильно – тупайте ногами, тобто попереджайте його.Історія про шлях до школи

Данилко взяв ранець і вирушив до школи. Всі люди йшли по тротуару, він теж. (Діти мають відреагувати оплесками).

Пішоходи зупинилися, підійшовши до проїжджої частини. На невеликій відстані, повільно рухалася вантажівка і Данилко вирішив, що встигне перебігти. (Діти мають відреагувати тупотом ніг)

- Діти, а чому ви попереджаєте, Данилка?

Рухаючись далі Данилко вирішив читати назви на всіх вивісках, які йому зустрінуться. Та йому не дуже це вдавалося, бо він весь час на когось або на щось натикався.

- Чому так відбувалося? (Педагог вислуховує відповіді і нагадує правила, як необхідно рухатися по тротуару).

Часу до початку уроків залишалось мало і Данилко вирішив поспішати. А попереду ще одна дорога. Хлопець стрімко направився до пішохідного переходу. (Пауза)

Світлофор привітно всім моргав своїм червоним оком. Данилко оглянув дорогу – машин не було видно. Побіжу, – вирішив хлопець. (Діти мають відреагувати тупотом ніг)

- А зараз, що неправильно робив Данилко?

А ось і школа!

З вашою допомогою Данилко безпечно добрався до школи. А могла би статися і біда. Сьогодні ми часто чуємо, що діти потрапляють у ДТП.


Інформаційне повідомлення «Чи знаєш ти?» (10 хв.)

Педагог повідомляє про чинники, через які діти найчастіше потрапляють у ДТП. (див. інформаційні матеріали для педагога).

До уваги педагога!

За браком часу об’єм інформаційного повідомлення можна скоротити.

Підведення підсумків (5 хв.)

Педагог говорить про те, що вже час повертатися до дому і пропонує дітям зайняти місця в автомобілях. Повторюється гра, яка спрямована на розвиток навичок користування ременем безпеки, а також бути уважними і обережними на дорозі. Гра дітям вже знайома тому на даному етапі виконується в прискореному темпі.

- Сідаємо в автомобілі (діти відповідними рухами демонструють, всі дії, які називає педагог). Плавно, спокійно, але надійно зачиняємо двері! Обов’язково пристебаємо ремені безпеки! Оглядаємось навколо! Заводимо мотор! Натискаємо на газ! Поїхали! Звучить весела музика. Діти керують своїми авто. Музика зупиняється.

- А тепер зменшуємо швидкість, натискаємо на гальма. Спокійно, плавно, повністю зупиняємо автомобілі. Відстебаємо ремені безпеки і повільно виходимо.

Далі педагог пропонує дітям підвести підсумки заняття і ставить наступні запитання:

- Що ви придбали корисного для себе у цій подорожі?

- Як ви будете діяти на дорозі?До уваги педагога!

Педагог вислуховує відповіді дітей за необхідності доповнює. Наголошує, на тому що важливо не лише знати правила дорожнього руху, а й обов’язково їх виконувати і якщо вони завжди будуть відповідальними, уважними, обережними то збережуть своє життя і здоров’я. Педагог радить дітям корисними знаннями, які вони отримали на занятті, поділитися зі своїми друзями та батьками.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка