Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсуСторінка1/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.1 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсу відділення « Лікувальна справа»

Мета вивчення курсу « Основи правознавства»

Головним завданням викладання курсу «Основи правознавства» в медичному училищі є формування правової свідомості студентів.

Результатом вивчення основ правознавства повинно стати :


 • Поважне ставлення до основного закон - Конституції України, законів України;

 • Засвоєння основних положень виникнення, розвитку, устрою держави і права, положень галузей права ;

 • Уміння студентів орієнтуватися в системі права, а також в юридичних актах,що мають безпосереднє відношення до його майбутньої професії;

 • Уміння користуватися певною юридичною термінологією;

 • Уміння застосувати правові знання при оцінці фактів реального життя;

 • Набуття навиків підготовки рефератів,повідомлень, ведення дискусій з актуальних питань права.

Програма курсу розрахована на 54 години, з них : 18 – годин лекцій, 18 – годин семінарських занять, 18 – годин самостійної роботи студентів.

Форми навчального процесу :

 • Лекції.

 • Семінарські заняття.

 • Організація самостійної роботи.

 • Захист повідомлень, рефератів.

 • Ситуативні завдання.

 • Тестовий контроль знань студентів.

 • Диференційований залік.

Пам»ятки студентам

Як слухати і записувати лекцію

Лекція - основна форма проведення занять. ЇЇ мета – передача викладачем теоретичного матеріалу і засвоєння його студентами. В процесі прослуховування лекції треба виділити і записати головне. Для цього необхідно пам»ятати назву теми і слідкувати за викладенням матеріалу викладачем. Викладач робить логічні наголоси на найбільш важливих місцях, повторює їх декілька разів,наголошує на тому, що слід відмітити та запам»ятати. В кінці лекції викладач робить висновки , які слід особливо уважно слухати та запам»ятати.При конспектуванні

 • Залишайте в зошиті поле з лівої сторони ( для поміток, уточнень)

 • Не намагайтеся записати все дослівно.

 • Записуйте лише найбільш суттєве.

 • Користуйтесь загальновідомими скореннями ( Україна – У; управління- упр.; адміністративне право – адмін. право; місцеве самоврядування – м\с; народні депутати – н\д )Придумайте свої скорочення.

 • Бажано мати різнокольорові ручки для того, щоб виділити, підкреслити найбільш важливе.

Після закінчення лекції слід уточнити у лектора погано зрозумілі положення лекції.

Підготовка повідомлення, виступу

При підготовці повідомлення, виступу обов»язкове дотримання декількох умов : • Вибір теми, її уточнення;

 • Визначення основної ідеї,мети і цілі виступу;

 • Вибрати стиль (що і в якій послідовності буде говоритися)

 • Оформлення матеріалу у вигляді плану, тезисів або повного викладу тексту.

Структура виступу така :

 • Оголошення теми;

 • Обумовленість її актуальності;

 • Викладання основних положень,фактів;

 • Підсумки.

Стиль викладання залежить від теми, цілі виступу, місця виступу ( на семінарі, на практичному занятті,на урочистих зборах). Він може бути урочистим, пояснювальним,діловим, просвітницьким.

Як готуватися до семінарських занять

В процесі підготовки до семінарського заняття студент повинен: • Познайомитися з планом заняття;

 • Вивчити відповідний лекційний матеріал по темі;

 • Познайомитися з відповідними нормативними актами ( до даного заняття)

 • Продумати відповіді на запропоновані питання на обдумування;

 • Вивчити і знати основні поняття теми, а для цього користуйтесь словником юридичних термінів;

 • Намагайтесь застосувати свої знання в конкретних ситуаціях, які виникають у вашій сім»ї, родині;

 • Підготуйте свій варіант життєвої ситуації по даній темі для розгляду на занятті.

Відповіді на питання повинні бути обґрунтовані.
Теми лекційних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин


3 семестр


1

Основи теорії держави і права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія

2

2

Основи конституційного права України. Права та обов’язки медичних працівників. Захист прав пацієнта

2

3

Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я

2

4

Основи цивільного права і цивільного процесу. Цивільно-правовий статус медичного працівника

2

5

Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників

4 семестр

2

6

Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров’я

2

7

Основи сімейного права. Медико-правові проблеми штучного запліднення

Основи права соціального захисту. Медичне обслуговування — одна з форм соціального забезпечення2


8

Основи фінансового права України. Державна система медичної допомоги, її фінансування

2

9

Основи господарського права України. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності

2
Усього

18

Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин


3 семестр


1

Основи теорії держави і права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія

2

2

Основи конституційного права України. Права та обов’язки медичних працівників. Захист прав пацієнта

2

3

Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я

2

4

Основи цивільного права і цивільного процесу. Цивільно-правовий статус медичного працівника

2

5

Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників

4 семестр

2

6

Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров’я

2

7

Основи права соціального захисту. Медичне обслуговування — одна з форм соціального забезпечення

2

8

Основи господарського права України. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності

2

9

Основи екологічного права та завдання санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища

Диференційований залік

2
Усього

18Самостійна робота


з/п

Назва тем

К-ть годин

1.


Основи теорії держави і права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія

Основи конституційного права України. Права та обов’язки медичних працівників. Захист прав пацієнта


2


2.

Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я

2

3.


Основи цивільного права і цивільного процесу. Цивільно-правовий статус медичного працівника

Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників2


4.

Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров’я

2

5

Основи сімейного права. Медико-правові проблеми штучного запліднення

2

6.

Основи права соціального захисту. Медичне обслуговування — одна з форм соціального забезпечення

2

7.

Основи фінансового права України. Державна система медичної допомоги, її фінансування

2

8.

Основи господарського права України. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності

2

9.

Основи екологічного права та завдання санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища

2
Усього

18


Методичні вказівки № 1

до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсу

з предмету «Основи правознавства»

Спеціальність «Лікувальна справа» ( 1 година)Тема: Основи теорії держави і права України. Право , мораль, медична етика та деонтологія. Зв»язок лікарської етики та медичної деонтології з правовою культурою. Правова культура медичного працівника.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Медицина у сучасному світі відіграє особливу роль у житті людини і суспільства. Відносини між лікарем і пацієнтом вимагають від медичних працівників професійних знань, належної правової бази у сфері охорони здоров»я, а також дотримання морально етичних норм. Охорона здоров»я медицина тісно пов»язані з моральністю, професійною етикою. В Україні, де охорона здоров»я і медична допомога визнані за Закон, не може бути недовіри і протиріч між пацієнтом і лікарем .У теорії розрізняють два поняття- медична етика і лікарська етика. Перше поняття є ширшим, оскільки розкриває принципи і правила поведінки не лише лікаря, а й медичних сестер, лаборантів, фельдшерів, молодшого медичного персоналу та інших медичних працівників. Складовою частиною медичної етики є медична деонтологія, тобто наука про належне виконання професійних обов»язків медичними працівниками. Існує чимало документів щодо лікарської етики та деонтології. Упродовж тривалого часу етичні положення не кодифікували, вони існували або у вигляді окремих положень і висловів, або у вигляді перекладених адаптованих праць Гіппократа ( 460- 370 рр. до н.е.) У сучасній медицині великого значення набула його етика, основними положеннями якої є :

1. Повага до життя;

2.Зборона на заподіяння шкоди хворому;

3. Повага до особистості хворого.

Навчальна мета :

Студенти повинні знати :

1. Зв»язок лікарської етики та медичної деонтології з правовою культурою.

2.Правова культура медичного працівника.

3.Правове виховання : поняття, ознаки, функції.

Студенти повинні вміти :

1.Правильно вибирати та аналізувати правові норми в процесі їх практичного застосування.

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають у повсякденному реальному житті.

3. Набути твердих навичок використання отриманих знань у стандартних ситуаціях - під час виконання практичних вправ, розв»язання задач, аналізу навчальних тестів, що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення.

Зміст теми, план
1.Зв»язок лікарської етики та медичної деонтології з правовою культурою.

2.Правова культура медичного працівника.

3.Правове виховання : поняття, ознаки, функції.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми «Основи теорії держави і права України»

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.основні поняття та терміни з теми:2.Скласти тезисний конспект за планом.

Держава, право, правова держава, механізм держави, апарат держави,правові норми, функції держави, джерела права, система права, правопорушення, юридична відповідальність,медичне право, медична діяльність, деонтологія, правова культура, лікарська етика, мораль.

1.Правопорушення та юридична відповідальність.

2.Зв»язок лікарської етики та медичної деонтології з правовою культурою.

3.Правова культура медичного працівника.

4.Правове виховання: поняття, ознаки, функції.
Матеріали для самоконтролю:

тести до теми :

«Загальні засади»

1.Якою державою проголошується Україна в Конституції:

а)суверенною і незалежною

б)демократичною;

в) соціальною;

г) правовою;

д) правильно все вищевикладене?

2. Що визначається в Україні найвищою соціальною цінністю:

а) людина, її життя і здоровя;

б) честь і гідність людини;

в) недоторканість і безпека людини;

г) правильно все вищевикладене?

3. Перед ким відповідає держава за свою діяльність:

а) перед людиною;

б) перед Президентом;

в) перед Верховною Радою?

4. Що є головним обов’язком держави:

а) забезпечення економічної самостійності;

б) забезпечення обороноздатності країни;

в) утвердження й забезпечення прав і свобод людини?

5. Що визначає зміст та спрямованість діяльності держави:

а) права і свобода людини;

б) гарантії прав і свобод;

в) правильно все вищевикладене?

6. Суверенітет України поширюється:

а) на окремі території;

б) на всю її територію;

в) регламентується спеціальним законом?

7. За політичним режимом Україна є:

а) авторитарною державою;

б) демократичною державою;

в) тоталітарною державою?

8. За Конституцією Україна є:

а) унітарною; б) федеративною; в) конфедеративною.

9. Територія України в межах існуючого кордону є:

а) цілісною; б) недоторканою; в) правильно все вищевикладене?

10. В Україні встановлено:

а) єдине громадянство;

б) подвійне громадянство;

в) поняття громадянства не передбачено Конституцією.

11. Україна є:

а) монархією; б) імперією; в) республікою?

12. Хто в Україні є носієм суверенітету:

а) народ; б) Президент; в) Верховна Рада.

13. Хто в Україні є єдиним джерелом влади:

а) народ; б) Президент; в) Верховна Рада?

14. Кому належить виключне право визначати та змінювати конституційний лад в Україні:

а) Президенту; б) Верховній Раді; в) народу?

15. Народ в Україні здійснює владу:

а) безпосередньо;

б) через органи державної влади;

в) через органи місцевого самоврядування;

г) правильно все вищевикладене?

16. В Україні місцеве самоврядування:

а) визнається; б) гарантується; в) правильно все вищевикладене?

17. В Україні принцип верховенства права:

а) визнається; б) діє; ) правильно все вищевикладене?

18. Норми Конституції України є нормами:

а) прямої дії; б) проміжної дії; в) другорядної дії.

19. На основі чого приймаються в Україні закони та інші нормативні акти:

а) Указів Президента;

б) Постанов Кабінету Міністрів;

в) Конституції України?

20. Чи можливе укладання міжнародних договорів, які суперечать Конституції України:

а) можливе;

б) можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України;

в) неможливе?

21. Міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою, є:

а) окремими нормативними актами;

б) частиною законодавства України, що має вищу юридичну силу;

в)частиною законодавства України, що повинна відповідати Конституції.

22. Яка мова в Україні є державною:

а) українська; б) українська і російська; в) російська.

23. Що є основним національним багатством України:

а) земля) б) дорогоцінні метали; в) фінансові засоби?

24. Право власності на землю в Україні:

а) декларується; б) гарантується; в) дозволяється?

25. Право на землю в Україні надається та реалізується:

а) громадянами;

б) юридичними особами;

в) державою;

г) правильно все вищевикладене?

26. Земля перебуває:

а) під контролем держави;

б) під охороною держави;

в) під опікою народу?

27. Усі суб’єкти права власності в Україні:

а) рівні перед законом;

б) мають свої власні обов’язки;

в) мають обсяг прав залежно від форми власності.

28. Кожний громадянин згідно з Конституцією України має право:

а) володіти природними об’єктами;

б) користуватися природними об’єктами;

в) розпоряджатися природними об’єктам ;

29. Яку спрямованість економіки забезпечує держава:

а) ринкову; б) конкурентну; в) соціальну?

30. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні:

а) політичної багатоманітності;

б) економічної багатоманітності;

в) ідеологічної багатоманітності;

г) правильно все вищевикладене?

31. Чи дозволена цензура в Україні:

а) дозволена; б) заборонена; в) Конституцією не визначено?

32. Свобода політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України, державою:

а) декларується; б) гарантується; в) забезпечується?

33. Які функції є найважливішими функціями держави в Україні:

а) захист суверенітету і територіальної цілісності;

б) забезпечення її економічної та інформаційної безпеки;

в) правильно все вищевикладене?

34. Чи дозволяється в Україні створення військових формувань, не передбачених законом:

а) дозволяється; б) не дозволяється; в) Конституцією не визначено?

35. У Конституції записано: «… ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством». Це конституційне визначення:

а) законності; б) правового порядку; в) суспільного порядку.

36. Якою кількістю голосів приймається закон, що встановлює Великий Герб України:

а) ½ від конституційного складу Верховної Ради України;

б) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

в) ¾ від конституційного складу Верховної Ради України?

37. Якою кількістю голосів приймається законом, що затверджує Державний Гімн України:

а) ½ від конституційного складу Верховної Ради України;

б) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

в) ¾ від конституційного складу Верховної Ради України?

38. Хто автор музики Гімну України:

а) П. Чубинський; б) М. Лисенко; в) М. Вербицький?

39. Якого кольору Державний прапор України:

а) червоного і чорного;

б) синього і жовтого;

в) білого і червоного?

40. Що має бути головним елементом Великого Державного Герба України:

а) знак Княжої держави Володимира Великого;

б) знак Княжої влади Ярослава Мудрого;

в) знак Княжої влади Володимира Мономаха?

41. Яким чином встановлюється опис державних символів України та порядок їх використання:

а) Конституцією України;

б) законом України, що приймається більшістю від конституційної кількості депутатів;

в) законом України, що приймається більшістю в 2/3 конституційної кількості депутатів;

г) Указом Президента України?

Рекомендована література

Нормативна:

Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України -1996.- №30.-141 с.

Закон України від 18 вересня 2001 року « Про громадянство» України» /Відомості Верховної Ради України -2001.- № 13.- 65 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 63 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 с.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000 Знання 397 с.

Методичні вказівки № 2

до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсу

з предмету « Основи правознавства»

Спеціальність « Лікувальна справа» ( 1 година)
Тема :Основи конституційного права України. Права та обов»язки медичних працівників. Захист прав пацієнта.

Актуальність теми :

Охорона здоров»я медицина тісно пов»язані з моральністю, професійною етикою. Медицина та охорона здоров»я – це система державних та суспільних заходів запобігання хворобам, лікування їх забезпечення гігієнічних умов праці ,побуту, максимальної працездатності і довголіття населення. На лікарів та медичних працівників поширюються всі громадянські права. На них покладені загальногромадянські обов»язки та відповідальність за суворе дотримання вимог чинних законів. Держава визначає для медичних працівників їхні професійні права, встановлює норми, закони, межі лікарських прав та вимагає відповідальності за їх порушення. Початки медичної правової культури медпрацівника закладаються ще під час навчання у ВНЗ. Правова культура медпрацівника – це вміння розрізняти законність і незаконність, розуміти вимоги законів та оперувати ними в службових та інших ситуаціях і, нарешті, розуміння того,що право і медицина співіснують і тісно пов»язані не лише історично ,а й предметом своєї діяльності,а саме – вони мають справу із найдорожчим, що є в людини – її життям, здоров»ям, честю і гідністю.

Навчальна мета :

Студенти повинні знати:

1. Поняття, предмет конституційного права.

2.Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні.

3.Права та обов»язки медичних працівників.

4.Визначення поняття « пацієнт».

5.Права пацієнта.

Студенти повинні вміти :

1.Правильно вибирати та аналізувати правові норми в процесі їх практичного застосування.

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають у повсякденному реальному житті.

3. Набути твердих навичок використання отриманих знань у стандартних ситуаціях – під час виконання практичних вправ, розв»язання задач, аналізу навчальних тестів, що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення.

Зміст теми план

1. Конституційно - правовий статус людини і громадянина в Україні.

2.Громадянство України як постійний зв»язок особи та держави.

3.Права та обов»язки медичних працівників.

4.Визначення поняття « пацієнт».

5. Права пацієнта.
Рекомендована література

Нормативна:

Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України -1996.- №30.-141 с.

Закон України від 18 вересня 2001 року « Про громадянство» України» /Відомості Верховної Ради України -2001.- № 13.- 65 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 63 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000 Знання 397 с.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми «Основи конституційного права України

Вивчити:

1.основні поняття та терміни з теми:2.Скласти тезисний конспект за планом.

Конституція; предмет конституційного права, громадянство України, гарантії прав і свобод, громадянин, громадянство, правовий статус особи, правові гарантії,права медичних працівників, пацієнт.

1. Поняття та предмет конституційного права.

2.Громадянство України як постійний зв»язок особи і держави.

3.Права та обов»язки медичних працівників.

4.Визначення поняття пацієнт.

5.Права пацієнта.

Матеріали для самоконтролю:

Блок тестів до розділу

« Права, свободи та обов’язки людини і

громадянина»


 1. Права і свободи людини є:

а) невідчужуваними;

б) непорушними;

в) правильно все вищевикладене?

2. Конституційні права і свободи:

а) гарантуються; б) декларуються; в) плануються?

3. Права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України:

а) є вичерпними;

б) не є вичерпними;

в) законодавством не визначено?

4. Під час прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається:

а) звуження змісту існуючих прав і свобод;

б) звуження обсягу існуючих прав і свобод;

в) правильно все вищевикладене?

5. Кожна людина має право:

а) на вільний розвиток своєї особистості без обмежень;

б) на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей;

6. Громадяни згідно з Конституцією:

а) мають рівні конституційні права і свободи;

б) рівні перед законом;

в) правильно все вищевикладене?

7. Кожний має право на власність, що передбачає:

а) володіти;

б) користуватися;

в) розпоряджатися;

г) правильно все вищевикладене?

8. Громадяни, для задоволення своїх потреб, об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону можуть:

а) володіти; б) користуватися; в) розпоряджатися?

9. Використання власності не може завдавати шкоди:

а) правам, свободам та гідності громадян;

б) інтересам суспільства;

в) екологічній ситуації;

г) правильно все вищевикладене?

10. Право на працю включає в себе:

а) можливість заробляти собі на життя;

б) вільний вибір виду праці чи згоду на працю;

в) правильно все вищевикладене?

11. Що не вважається примусовою працею:

а) військова служба;

б) альтернатива ( невійськова ) служба;

в) робота чи служба, яка виконується за вороком суду;

г) робота, яка виконується відповідно до законів про воєнний і надзвичайний стан;

д) правильно все вищевикладене?

12. Громадянин України може бути позбавлений громадянства:

а) за вчинення тяжкого злочину;

б) за державну зраду;

в) у разі тривалого проживання за межами України;

г) не може бути позбавлений громадянства.

13. Право на своєчасне одержання винагороди за працю Конституцією:

а) декларується;

б) захищається;

в) не регламентовано.

14. Кожен має право на:

а) гідний життєвий рівень;

б) достатній життєвий рівень;

в) правильно все вищевикладене?

15. Що включає в себе достатній життєвий рівень:

а) достатнє харчування; б) одяг; в) житло; г) правильно все вищевикладене?

16. Яка освіта є обов’язковою:

а) неповна середня;

б) повна загальна середня;

в) початкова.

17. Кожному гарантовано право:

а) знати свої права;

б) знати свої обов’язки;

в) знати свої обов’язки і права?

18. Громадянин України:

а) не може бути виданий іншій країні;

б) може бути виданий за вчинення тяжкого кримінального злочину на підставі міждержавної угоди;

в) може бути виданий за вчинення злочину проти людства чи військового злочину на підставі рішення міжнародного договору?

19. Які права мають в Україні іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах:

а) визначається угодою України з відповідною державою;

б) мають ті самі права, що громадяни України, крім винятків, які встановлені Конституцією, законами та міжнародними договорами;

в) мають лише права, що спеціально зазначені в Конституції, законах та міжнародних договорах?

20. Право на життя означає:

а) ніхто не може бути позбавлений життя ні в якому випадку;

б) ніхто не може бути свавільно позбавлений життя?

21. Медичні, наукові та інші досліди над людьми:

а) заборонені;

б) можуть проводитися лише для вирішення особливо важливих проблем, що мають значення для всього людства;

в) можуть проводитися у виняткових випадках за спеціальним дозволом Верховної ради чи Президента;

г) можуть проводитися за вільною згодою піддослідного?

22. Рішення про арешт або тримання під вартою приймається:

а) органами слідства чи дізнання;

б) прокуратурою за поданням органів чи дізнання;

в) судом?

23. Протягом якого часу судом має бути перевірена законність затримання чи арешту особи:

а) 12 годин;

б) 24 годин;

в) 36 годин;

г) 48 годин;

д) 72 годин?

24. Користуватися правовою допомогою захисника громадянин має право:

а) з моменту арешту чи затримання;

б) з моменту закінчення слідства;

в) під час суду?

25. Для проведення яких дій потрібне рішення суду:

а) проведення огляду чи обшуку житла;

б) прослуховування телефонних розмов;

в) перегляду листування;

г) арешту чи тримання під вартою;

д) для всіх вищеназваних дій?

26.Чи може бути обмежене право на свободу слова та думки, вільне висловлення своїх поглядів і переконань:

а) не може бути обмежене;

б) може бути обмежене за рішенням Конституційного Суду;

в) може бути обмежене в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності та громадського порядку?

27. Свобода світогляду та віросповідань передбачає:

а) свободу сповідувати будь – яку релігію чи не сповідувати ніякої;

б) безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і релігійні обряди;

в) вести релігійну пропаганду;

г) усе вищезазначене?

28. Чи можливе звільнення від своїх обов’язків за мотивами релігійних переконань:

а) неможливе ні в якому разі;

б) неможливе, крім випадку заміни виконання військового обов’язку альтернативною службою;

в) можливе лише в окремих випадках на підставі вмотивованого рішення суду?

29. Основними функціями політичних партій в Україні є:

а) задоволення спільних інтересів та потреб громадян;

б) сприяння формуванню та виявленню політичної волі громадян, участь у виборах;

в) захист професійних інтересів громадян?

30. Для утворення профспілок треба мати дозвіл:

а) загального суду;

б) Конституційного Суду;

в) органу місцевого самоврядування;

г) місцевого органу державної влади;

д) дозвіл не потрібний?

31. Із зазначеного переліку визначте органи та установи, в яких заборонено створення і діяльність організаційних структур політичних партій:

а) Конституційний Суд;

б) обласна державна адміністрація;

в) Верховна Рада України;

д) районний відділ внутрішніх справ;

г) Центральний Комітет профспілки працівників залізничного транспорту?

32. Для проведення мирних походів, мітингів демонстрацій потрібно:

а) отримати завчасний дозвіл органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування;

б) завчасно попередити про проведення заходу орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування;

в) отримання дозволу чи повідомлення не є обов’язковими;

33. Ті, хто працюють, мають право на страйк з метою;

а) захисту економічних і соціальних прав;

б) захисту політичних та економічних прав;

в) захисту політичних, економічних, соціальних прав;

34. Держава забезпечує право на житло шляхом:

а) створення умов для самостійного будівництва, придбання чи оренди житла;

б) надання безплатного чи за доступну плату житла громадянам, що потребують соціального захисту;

в) використовуються обидва шляхи;

35. Батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до:

а) здобуття середньої освіти;

б) досягнення повноліття;

в) отримання самостійного джерела доходів?

36. Чи має право громадянин звертатися для захисту своїх прав до міжнародних судових установ:

а) має право звертатися у будь-яких випадках;

б) має право лише після використання всіх національних засобів правового захисту;

в) Конституцією не визначено?

37. Чи мають закони зворотну силу:

а) не мають ні в яких випадках;

б) повинно бути визначено в самому законі;

в) мають зворотну силу, якщо пом’якшують чи скасовують відповідальність?

38. Як тлумачать сумніви щодо доведеності вини особи:

а) тлумачаться на користь звинуваченого;

б) тлумачаться проти обвинуваченого;

в) тлумачення сумнівів визначається судом залежно від обставин справи?

39. Які конституційні обов’язки встановлено Конституцією України:

а) обов’язок захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність держави;

б) не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині;

в) сплачувати податки і збори;

г) дотримуватися Конституції та законів України;

д) правильно все вищевикладене?

Теми рефератів, повідомлень :

1.Зв»язок лікарської етики та медичної деонтології з правовою культурою.

Правова культура медичного працівника. Правове виховання : поняття, ознаки, функції.

2.Права та обов»язки медичних працівників. Визначення поняття «пацієнт». Права пацієнтів.

Література для рефератів, повідомлень:

Нормативна:

Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України -1996.- №30.-141 с.

Закон України від 18 вересня 2001 року « Про громадянство» України» /Відомості Верховної Ради України -2001.- № 13.- 65 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 63 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000 Знання 397 с.

Методичні вказівки № 3

до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсу з предмету « Основи правознавства»

спеціальність Лікувальна справа ( 2 години)

Тема: Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров»я.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Охорона здоров»я – система заходів, спрямованих на забезпечення, збереження, та розвиток фізіологічних та психічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини. Правове регулювання в системі охорони здоров»я здійснюється на основі Конституції України. Відповідно до статті 49 Конституції України охорона здоров»я забезпечується шляхом державного фінансування відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного, доступного,для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних медичних закладах допомога надається безкоштовно.

Навчальна мета

Студент повинен знати:

1.Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров»я;

а) у сфері послуг (адміністративні правопорушення,що посягають на права споживачів медичних послуг)

б) у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації;

в) що посягають на встановлений порядок управління.

2.Адміністративна відповідальність медичних працівників:

а) принципи адміністративної відповідальності;

б) види адміністративних стягнень.

3. Дисциплінарна відповідальність медичних працівника.

а) Принципи накладання дисциплінарного стягнення у сфері медичної діяльності.

4. Загальна характеристика управління санітарно-епідемічним наглядом.

5. Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства

Студент повинен вміти:

1.Орієнтуватися в законах: «Кодекс про адміністративні правопорушення»

Закон України «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення»

«Кодекс законів про працю»

2.Правильно вибирати та оцінювати правові норми в процесі їх фактичного застосування.

Зміст теми, план:

Адміністративне правопорушення,поняття,ознаки,склад.

Види адміністративних стягнень.

Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров»я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.

Дисциплінарна відповідальність медичних працівників.

Основні принципи накладання дисциплінарного стягнення у сфері медичної діяльності. Загальна характеристика управління санітарно-епідемічним наглядом.

Адміністративна відповідальність . Фінансові санкції за порушення санітарного законодавства.

Рекомендована література

Нормативна:

Кодекс України про адміністративні правопорушення.- К.: Атіка 2004. 600с.

Закон України « Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення» 1999р.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 96 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000 Знання 397 с.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми «Основи адміністративного права України»

Вивчити:

1.основні поняття та терміни з теми:

2.Скласти тезисний конспект за планом:


Адміністративне право,

Адміністративна відповідальність,

Адміністративне правопорушення,

Адміністративне стягнення, адміністративний примус, адміністративно-правові відносини, принципи адміністративної відповідальності,адміністративне затримання,,адміністративний арешт,санітарно-епідемічний нагляд,санітарне законодавство

Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров»я;

а) у галузі охорони здоров»я населення,

б) у сфері послуг (адміністративні правопорушення,що посягають на права споживачів медичних послуг)

в) у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації;

г) що посягають на встановлений порядок управління.

2.Адміністративна відповідальність медичних працівників;

а) принципи адміністративної відповідальності;

б) види адміністративних стягнень.

3Дисциплінарна відповідальність медичних працівника.

А) Принципи накладання дисциплінарного стягнення у сфері медичної діяльності.

4. Загальна характеристика управління санітарно-епідемічним наглядом.

5.Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства.


Матеріали для самоконтролю:

Питання для самоконтролю

1.Дайте визначення терміна «Адміністративне правопорушення».

2. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності.

3. Які органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

4. Які існують види відповідальності медичних працівників за вчинені правопорушення.

5. Охарактеризуйте управління санітарно-епідеміологічного нагляду.Завдання 1.

Тести-тренінги.

1.Визначте,яке з перерахованих стягнень не належить до адміністративних:

а)попередження;

б)догана;

в)штраф;

г)виправні роботи ?

2.Визначте максимальний термін адміністративного арешту :

а) до 7 діб;

б) до 10 діб;

в) до 15 діб;

г) до 2 міс.?

3.Укажіть,до кого з названих осіб не застосовується такий вид адміністративного стягнення, як адміністративний арешт:

а) до державного службовця;

б) до вагітної;

в)до інваліда 3 групи;

г) до особи з наркотичною залежністю.?

3.Укажіть,що з названого є заходом адміністративного стягнення:

а) огляд документів;

б)особистий огляд;

в) попередження;

г) карантин.

4.Визначте термін такого адміністративного стягнення як виправні роботи:

а) 2 міс.;

б)3 міс.;

в) 4 міс.;

г)6 міс.;

5.Укажіть максимальний відсоток,який утримується на користь держави із заробітної плати особи щодо якої застосовано такий вид адміністративного стягнення як виправні роботи :

а) 10%;


б)15%;

в) 20%;


г) 25 %.

6.Розмістіть етапи адміністративного судочинства за хронологією :

а) підготовка до розгляду,попереднє судове засідання;

б) відкриття справи ;

в) апеляційне,касаційне впровадження;

г) судовий розгляд і прийняття рішення.

7. Вкажіть, де фіксується факт вчинення адміністративного правопорушення :

а) в інструкції;

б) у протоколі;

в) у рішенні;

г) в ухвалі.

8.Назвіть,які з перерахованих стягнень належать виключно до адміністративних стягнень :

а) штраф,,попередження,догана;

б)попередження, адміністративний арешт,виправні роботи,застереження;

в) догана, публічне вибачення,конфіскація,позбавлення волі, попередження;

г)штраф,виправні роботи, позбавлення спеціального права.


Теми рефератів, повідомлень:
1.Загальна характеристика управління санітарно-епідемічним наглядом.
2.Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства.
Література для рефератів та повідомлень:

Нормативна:

Кодекс України про адміністративні правопорушення.- К.: Атіка 2004. 600с.

Закон України « Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення» 1999р.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 96 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000 Знання 397 с.

Методичні вказівки № 4

до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсу з предмету « Основи правознавства»

спеціальність Лікувальна справа ( 1 година)

Тема Основи цивільного права і цивільного процесу .Цивільно-правовий статус медичного працівника. Відповідальність у цивільному праві та її підстави.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Медичні працівники- звичайні люди які мають,які мають згідно з Конституцією України такі самі права , як і решта громадян країни . Кожний медпрацівник має такі права:право на життя, охорону здоров»я, на безпечне для життя та здоров»я навколишнє природне середовище, на освіту і можливості заробляти на життя працею. яку він вільно обирає або на яку погоджується, на відпочинок,повагу честі та гідності,ділової репутації. Ці права закріплені у Конституції України, ширше будуть представлені в даній темі.
НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

Студенти повинні знати :

1. Відповідальність у цивільному праві та її підстави.

2. Цивільно-правова відповідальність медичних працівників.

3. Мораль та шкода.

4. . Принципи компенсації моральної шкоди у сфері медичної діяльності.

Студенти повинні вміти :

Набути твердих навичок з використання отриманих знань у стандартних ситуаціях – під час розв»язання ситуаційних задач, аналізу навчальних тестів,що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:Дисципліни

Знати

Вміти

Основи правознавства

Конституційні права та обов»язки медичних працівників.

Застосовувати набуті знання під час розв»язання юридичних ситуацій.
Витяг зі ст.77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров»я» Основні права медичних та фармацевтични працівниківВитяг зі ст.78 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров»я» Визначення поняття «пацієнт»,

права пацієнта


Зміст теми. План вивчення теми:

1.Відповідальність ц цивільному праві та її підстави.

2. Цивільно-правова відповідальність медичних працівників.

3. Мораль та шкода.

4.Принципи компенсації моральної шкоди в сфері медичної діяльності.

Рекомендована література:

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.; Офіційний текст,-К.;Юрінком Інтер,2003 – 464 с.

3. «Основи законодавства України про охорону здоров»я» від 19 листопада 1992 р.

4. Закон України «Про захист прав споживачів» ві12 травня 19991 р. (нова редакція від 1 грудня 2005 р.)

5.Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 96 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000 Знання 397 с.

Карта для самостійної роботи з літературою з теми «Відповідальність у цивільному праві»Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

Основні поняття та терміни:

Скласти тезисний конспект за планом :


Цивільне право; спадкове право,цивільна дієздатність,цивільна правоздатність,юридична особа,право на здоров»я,спадкування,фізична особа, заповіт, цивільна відповідальність, зобов»язання, конфіскація,об»єкти цивільних правовідносин,право власності,право інтелектуальної власності,фізична шкода здоров»ю, медичне страхування.

1.Відповідальність у цивільному праві.

2.Підстави цивільної відповідальності.

3.Які можуть бути збитки?

4. Які є різновиди цивільно-правової відповідальності?

5.В яких випадках цивільно -правова відповідальність наступає без провини?

6.Як пов»язане цивільне право з трудовим?

7.В яких випадках наступає договірна відповідальність?

8.В яких випадках настає деліктна відповідальність?

9. Що таке мораль і як вона пов»язана з цивільним правом?

10. Що таке шкода та які види шкоди існують в цивільному праві?

11.Що таке моральна шкода її суть .

12.Принципи компенсації моральної шкоди в сфері медичної діяльності.
Матеріали для самоконтролю:

Питання для самоконтролю

1.Дайте визначення цивільно-правові відповідальності.

2. Суть цивільно-правової відповідальності у сфері медичної діяльності.

3.Принципи компенсації моральної шкоди в сфері медичної діяльності.

4. В чому полягає єдність норм права та моралі.

Тести - тренінги

1.Підставою для цивільно-правової відповідальності є:

а) наявність майнових збитків;

б) протиправність поведінки;

в) провина;

г) наявність деліктоспроможного суб»єкта ;

д) наявність індивідуального правового акта;

є) причинний зв»язок між збитком і протиправною поведінкою;

ж) правильно все назване.

2. Цивільно - правова відповідальність медичних працівників буває:

а) договірна;

б) деліктна;

в) солідарна;

г) субсидіарна.

3. Шкода може бути у вигляді:

а) збитків;

б) моральної немайнової шкоди;

в) правильно все вище зазначене.Продовжіть думку

Моральна шкода полягає у …..

Моральна оцінка – це ……….

Шкода буває :….Теми рефератів, повідомлень:
1. Відповідальність у цивільному праві, її підстави.
2.Цивільно-правова відповідальність медичних працівників. Мораль та шкода. Принципи компенсації моральної щкоди у сфері медичної діяльності.
Література для рефератів, повідомлень.

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.; Офіційний текст,-К.;Юрінком Інтер,2003 – 464 с.

3. «Основи законодавства України про охорону здоров»я» від 19 листопада 1992 р.

4. Закон України «Про захист прав споживачів» ві12 травня 19991 р. (нова редакція від 1 грудня 2005 р.)

5.Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р.Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 96 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 99 с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та н..2005 Алерта 347 сМетодичні вказівки № 5

до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсу з предмету «Основи правознавства»

Спеціальність Лікувальна справа ( 1 година)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка