Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсу


Тема: Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИСторінка2/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.1 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Тема: Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Праця людини, її результати завжди цінувалися суспільством,визначали в ньому становище людини Тому такі важливі права,як право на працю та інші тісно пов»язані з ним права ( на підприємницьку діяльність,відпочинок, страйк, соціальний захист) закріплено в Конституції України.

Кожна людина має право на вільний вибір професії та на добровільне погодження на неї. Це означає,що тільки конкретній людині належить виключне право розпоряджатися своїми здібностями до праці. На медичних працівників поширюються всі громадянські права. На них покладені загально громадські обов»язки та відповідальність за суворе дотримання вимог чинних законів. Держава визначає для лікарів та медичних працівників їхні професійні права,встановлює норми, закони,межі лікарських прав та вимагає відповідальності з їх порушення.
Навчальна мета:

Студенти повинні знати :

1.Систему оплати працівників охорони здоров»я у разі відхилення від нормальних умов праці.

2.Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров»я.

3.Охорона праці в закладах охорони здоров»я.

4.Юридична відповідальність медичних працівників за порушення законодавства про охорону здоров»я.

Студенти повинні вміти:

1. Приймати законні, обґрунтовані та доцільні рішення з трудових питань, які виникають у повсякденному реальному житті.

2. Набути твердих навичок з використання отриманих знань у стандартних ситуаціях – під час виконання вправ,аналізу навчальних тестів,юридичних задач.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:Дисципліни

Знати

Вміти

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Законодавство в галузі охорони здоров»я.


Зміст теми:

1. Оплата праці працівників охорони здоров»я у раз відхилення від нормальних умов праці.

2. Поняття основної та додаткової заробітної плати.

3. Система оплати праці.

4. Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров»я.
Рекомендована література

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Кодекс законів про працю України; /Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами/ Відп.ред. В.М.Вакуленко,О.П.Товстенко,- К.;Юрінком Інтер,2005, - 1040 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 205 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 163 с.

Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах-безпека життєдіяльності –навчальний посібник В.Тарасюк 2010 Медицина 5с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 293 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000,- Знання 228 с.

Охорона праці у медицині та фармакології / В.М.Мороз,І.В.Сергета, Н.М. Фещук,- Вінниця;Нова книга, 2005,- 544с.

Карта для самостійної роботи з літературою з теми « Основи трудового права»


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

Основні поняття та терміни теми:

Дати відповіді на питання:


Трудове право,предмет трудового права, трудові правовідносини,колективний договір,трудовий договір,контракт,робочий час, час відпочинку, відпустки, заробітна плата, охорона праці, матеріальна відповідальність.

1.Що таке заробітна плата?

2.Що означає тарифна система оплати праці? З чого вона в себе включає?

3.Які є види заробітної плати?

4.Що означає погодинна форма оплати праці? Які існують її різновиди.

5.Схарактеризуйте Наказ Міністерства охорони здоров»я та праці і соціальної політики України № 308/519 від 5 жовтня2005 р.

6.Ознайомтесь із змістом спільного листа Міністерства охорони здоров»я України №10.03.67/112 від 22.01 2007р.та Міністерства праці та соціальної політики України №322/0/14-17/13-15 від 18.01.2007р. Визначте основні положення його.

7.Яким документом встановлюється доплата медичним працівникам за використання в роботі дезінфекційних засобів?

Яким категоріям.

8.Ознайомтесь із змістом Наказу Міністерства праці та соціальної політики і охорони здоров»я України № 308 /519 від 5 жовтня 2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров»я та установ соціального захисту населення»

9.Які доплати та надбавки медичним працівникам додають за відпрацьовану місячну норму робочого часу.

10.Що означає індивідуальна матеріальна відповідальність та який порядок її накладення.

11.Що означає колективна матеріальна відповідальність.

12.В яких випадках наступає обмежена матеріальна відповідальність.

13.Що означає повна матеріальна відповідальність.

14.Що включає в себе поняття охорони праці в медицині.

15.Охарактеризуйте систему управління охороною праці в медицині.

16.Якими документами регламентується робота комісії з охорони праці,де із якою метою вона створюється.

17.Яка наступає юридична відповідальність за порушення нормативних документів про охорону праці.
Питання для самоконтролю

1. Які категорії працівників несуть спеціальну дисциплінарну відповідальність?

2. Порівняйте матеріальну відповідальність за трудовим правом і майнову відповідальність за цивільним правом.

3. Визначте сторони колективних трудових спорів ( конфліктів)

4. Яка наступає юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров»я. Назвіть види юридичної відповідальності.

5. Як здійснюється охорона праці в закладах охорони здоров»я.Ситуаційні задачі

Задача 1.

12 березня 2011 року директор автотранспортного підприємства видав наказ,яким заборонив бухгалтерії виплачувати слюсарю в. належну йому заробітну плату, і дав розпорядження видавати зарплату його дружині. Такі заходи були вмотивовані тим, що В зловживаючи спиртними напоями,поставив себе і свою сім»ю у скрутне матеріальне становище.

Чи правомірний наказ директора?

Задача 2.

Лаборант В. під час лабораторного дослідження підключив прилад до мережі високої напруги, у результаті прилад став непридатним для подальшого використання. Наказом по лікарні В. було оголошено сувору догану і покладено обов»язок відшкодувати заподіяну шкоду в повному розмірі.

В.заперечував, вказуючи на те,що прилад він зіпсував ненавмисно,крім того,йому за це вже оголошено догану, а застосовування двох стягнень за один проступок - незаконне. На цій підставі В., минаючи КТС, звернувся до суду.

Яке рішення слід прийняти стосовно цієї справи.Задача 3.

Студент 4 курсу медичного університету Д. Звернувся до провідного юриста за місцем проживання для роз»яснення питання про правову оцінку відносин між ним і торговельною фірмою, куди він влаштувався працювати працівником торгівлі. Д. також попросив роз»яснити, чи має право директор фірми встановити йому почасову оплату,оскільки основну частину роботи він виконує вдома,а на фірмі працює лише декілька годин. Директор фірми наполягає на тому, що Д. працює за сумісництвом, тому не має права на почасову оплату і повинен перебувати на роботі повний робочий день.Дайте правовий аналіз ситуації.

Теми рефератів, повідомлень:
1.Оплата праці працівників охорони здоров»я у разі відхилення від нормальних умов праці.
2.Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров»я.
3.Охорона праці в закладах охорони здоров»я. Юридична відповідальність медичних працівників за порушення законодавства про охорону праці.
Література для рефератів, повідомлень:

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Кодекс законів про працю України; /Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами/ Відп.ред. В.М.Вакуленко,О.П.Товстенко,- К.;Юрінком Інтер,2005, - 1040 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 205 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 163 с.

Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах-безпека життєдіяльності –навчальний посібник В.Тарасюк 2010 Медицина 5с.

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 293 с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000,- Знання 228 с.

Охорона праці у медицині та фармакології / В.М.Мороз,І.В.Сергета, Н.М. Фещук,- Вінниця;Нова книга, 2005,- 544с.

Методичні вказівки № 6

до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсу з предмету «Основи правознавства»

Спеціальність Лікувальна вправа ( 2 години)

Тема_Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров»я.Злочини проти життя і здоров»я населення :поняття та види.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Основним об»єктом злочинів в системі охорони здоров»я є життя і здоров»я людини,додатковим – встановлений законодавством порядок надання громадянам медичної допомоги. Згідно із законодавством кримінальна відповідальність і покарання настають лише за скоєні злочини. Основними засадами застосування кримінальної відповідальності є: законність,справедливість,доцільність, швидкість та невідворотність. Для вирішення питань про кримінальну відповідальність медичних працівників за професійні злочини слідчим органам та органам правосуддя необхідно з»ясувати,чи мали місце такі обставини:

    • Неправильність або несвоєчасність надання медичної допомоги, а у випадках її ненадання – наявність чи відсутність на те поважних причин і небезпечного для життя стану хворого під час ненадання допомоги;

    • Настання смерті або завдання серйозної шкоди здоров»ю потерпілого;

    • Причинний зв»язок між перерахованими діями (бездіяльністю)медичних працівників і зазначеними несприятливими наслідками;

    • Наявність вини медичного працівника;

    • Причини та умови,що сприяли скоєнню злочину.

Відповідно законодавства України медичні працівники підлягають кримінальній відповідальності за професійні злочини,їх більше 30.
Навчальна мета:

Студенти повинні знати :

1. Кримінально правові наслідки евтаназії.

2. Злочини проти життя та здоров»я особи.

3. Злочини проти здоров»я особи : поняття та наслідки.Студенти повинні вміти :

1.Своєчасно та правильно виявляти, перевіряти та оцінювати злочини в галузі охорони здоров»я, фактичні обставини,які виникають у процесі практичної діяльності та життя;

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають повсякденно в реальному житті.
Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:Дисципліни

Знати

Вміти

Основи правознавства

Поняття про правопорушення.

Види правопорушень.

Ознаки правопорушень.


Зміст теми:

1. Кримінально- правові наслідки евтаназії.

- поняття евтаназії;

- види евтаназії;

2. Злочини проти життя і здоров»я особи.

- різні види вбивств – ст..115,116,117,118;-

- умисні тілесні ушкодження – ст.. 121,122,125,128;

- різновиди зараження небезпечними хворобами – ст..130,131,133;

- незаконні аборти чи примушення до аборту - ст.134,

- незаконна лікувальна діяльність - ст.. 138;

- ненадання допомоги хворому медичним працівником – ст..139;

- захоплення заручника – ст..147 ;

- торгівля людьми – ст.149 ;

- зґвалтування –ст.152; та ін..

3. Злочини медичних працівників ( професійні злочини )

Ст. 131- неналежне виконання професійних обов»язків,що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою;

Ст.132 – розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою;

Ст.134 – Незаконне проведення аборту ;

Ст. 138 –Незаконну лікувальну діяльність ;

Ст. 139 –Ненадання допомоги хворому медичним працівником;

Ст.140 -Неналежне виконання професійних обов»язків медичним чи фарм. працівником;

Ст.141- Порушення прав пацієнта;

Ст.142- Незаконне проведення дослідів над людиною;

Ст.143- Порушення встановленого порядку трансплантації органів або тканин людини;

Ст.144- Насильницьке донорство;

Ст.145- Незаконне розголошення лікарської таємниці;

Ст.151- Незаконне вміщення до психіатричного закладу;

Ст.184- Порушення прав на безоплатну медичну допомогу;

Ст.236- Порушення прав екологічної безпеки;

Ст.237- Невжиття заходів щодо ліквідації екологічного забруднення;

Ст.238- Приховування або перекручування відомостей про екологічний стан або захворюваність населення;

Ст.308-309;311-314; 318-321- злочини у сфері обігу наркотичних засобів,психотропних речовин,їхніх аналогів,або прекурсорів та інші злочини проти здоров»я населення;

Ст. 366- Службове підроблення;

Ст.367- Службова недбалість;Ст.325- Порушення правил боротьби з епідеміями.

3.3. Рекомендована література

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р../Відомості Верховна Рада України-2001,- № 25-26 -131с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 244 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 245 с

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с..

Карта для самостійної роботи з літературою з теми «Основи кримінального права».


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити основні терміни та поняття:

Скласти тезисний конспект за планом:

Кримінальне право,кримінальне законодавство,злочин,протиправність діяння, об»єкт злочину ,суб»єкт злочину,кримінальна відповідальність,злочинне діяння,покарання,закінчений замах,примусове лікування, співучасть у злочині,евтаназія, крайня необхідність,обмеження волі.

1.Кримінально- правові наслідки евтаназії.

- поняття евтаназії;

- види евтаназії;

2. Злочини проти життя і здоров»я особи.

- різні види вбивств – ст..115,116,117,118;-

- умисні тілесні ушкодження – ст.. 121,122,125,128;

- різновиди зараження небезпечними хворобами – ст..130,131,133;

- незаконні аборти чи примушення до аборту - ст.134,

- незаконна лікувальна діяльність - ст.. 138;

- ненадання допомоги хворому медичним працівником – ст..139;

- захоплення заручника – ст..147 ;

- торгівля людьми – ст.149 ;

- зґвалтування –ст.152; та ін..

3. Злочини медичних працівників (професійні злочини )

Ст. 131- неналежне виконання професійних обов»язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою;

Ст.132 – розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою;

Ст.134 – Незаконне проведення аборту

Ст. 138 –Незаконна лікувальна діяльність ;

Ст. 139 –Ненадання допомоги хворому медичним працівником;

Ст.140 -Неналежне виконання професійних обов»язків медичним чи фарм. працівником;

Ст.141- Порушення прав пацієнта;

Ст.142- Незаконне проведення дослідів над людиною;

Ст.143- Порушення встановленого порядку трансплантації органів або тканин людини;

Ст.144- Насильницьке донорство;

Ст.145- Незаконне розголошення лікарської таємниці;

Ст.151- Незаконне вміщення до психіатричного закладу;

Ст.184- Порушення прав на безоплатну медичну допомогу;

Ст.236- Порушення прав екологічної безпеки;

Ст.237- Невжиття заходів щодо ліквідації екологічного забруднення;

Ст.238- Приховування або перекручування відомостей про екологічний стан або захворюваність населення;

Ст.308-309;311-314; 318-321- злочини у сфері обігу наркотичних засобів,психотропних речовин,їхніх аналогів,або прекурсорів та інші злочини проти здоров»я населення;

Ст. 366- Службове підроблення;

Ст.367- Службова недбалість;

Ст.325- Порушення правил боротьби з епідеміями.

Завдання для самоконтролю:Теми рефератів та повідомлень:

1.Кримінально-правові наслідки евтаназії.

2.Злочини проти життя та здоров»я особи.

3.Злочини проти здоров»я населення: поняття ознаки.


Література для рефератів та повідомлень:

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р../Відомості Верховна Рада України-2001,- № 25-26 -131с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я -Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 244 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 245 с

Допоміжна:

Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с..

Методичні вказівки №7

до виконання самостійної поза аудиторної роботи студентів 2 курсу

з предмету «Основи правознавства»

Спеціальність «Лікувальна справа» ( 2 години)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка