Методичні рекомендації до їх виконання. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт (проектів). Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освітиСторінка1/7
Дата конвертації13.06.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Факультет української філології та журналістики

Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи ________________ В.В. Кобильник
«___»________ 20___ року
Історія ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОріччя
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
підготовки бакалавра

галузі знань 0203 Гуманітарні науки

спеціальності 6.020303 – Філологія*. Українська мова і література

Розробники комплексу: В.Г.Притуляк, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Затверджено на засіданні кафедри германських мов і зарубіжної літератури
Протокол від “29” серпня 2016 року № 1
Завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури
_______________________(О.В.Кеба)

Схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології

Протокол від “29” серпня 2016 року № 1

Голова науково-методичної ради факультету _______ Т.М. Петрова

Протокол від “29” серпня 2016 року № 1


Зміст

комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни1


  1. Навчальна програма.

  2. Робоча програма навчальної дисципліни.

  3. Конспект або розширений план лекцій та інший навчальний контент.

  4. Плани практичних, семінарських і лабораторних занять.

  5. Методична документація для організації самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ).

  6. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю і методичні рекомендації до їх виконання.

  7. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт (проектів).

  8. Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти.

  9. Опубліковані власні підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації тощо.

10.Список інформаційних ресурсів (нормативна база, джерела в Інтернеті, адреси бібліотек тощо), що використовуються при вивченні дисципліни.

11.Робоча програма і методичні рекомендації до проведення практики з навчальної дисципліни.

12.Завдання для післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни: завдання ККР для перевірки залишкових знань здобувачів вищої освіти.

13.Додаткові складові КНМЗД.Тема 1: Творчість єнських романтиків (Ф.Шлегель, В.Г.Вакенродер, М.Тік, Новаліс, Ф.Гельдерлін)

1.Особливості розвитку німецької літератури першої половини ХІХ ст.

2.Зародження і становлення романтизму в Німеччині.

3.Вплив творчості Ф.Шлегеля на розвиток романтизму.

4.Вклад В.Г.Вакенродера в романтичне мистецтво Німеччини.

5.Людвіг Тік – творець жанру романтичної новели-казки.

6.Антираціоналістична спрямованість творчості й естетики Новаліса.

7.Фрідріх Гельдерлін як поет філософської думки і революційної дії.
ЛІТЕРАТУРА:
1.Тік Л. Білявий Екберт; Кіт у чоботях; Руненберг.

2.Новаліс. Генріх фон Офтердінген.

3.Гельдерлін Ф. Гімн свободі; Гіперон.

4.Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму.- Тернопіль. – 2001.

5.Гуляев Н.А.и др. История немецкой литературы. - М. – 1975.

6.Елизарова М.Е. История зарубежной литературы ХІХ в. – М. – 1972.

7.История немецкой литературы в 3 Т. Т.2. – М. – 1985.

8.История немецкой литературы в 5 Т. Т.3. – М. – 1966.

9.Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – Л. – 1973.

Тема 2: Творчість гейдельберзьких і берлінських романтиків (К.Брентано, Й.Ейхендорф, Г.фон Клейст, Е.Т.А.Гофман, А.Шаміссо).


1.Особливості розвитку німецького романтизму гейдельберзького періоду.

2.Використання традицій народної пісні і фольклору в поетичній творчості Клеменса Брентано.

3.Втілення дум і мрій німецького народу в поезії Й.Ейхендорфа.

4.Трагізм світосприйняття у драмах і новелах Генріха фон Клейста.

5.Сатирична спрямованість творів Е.Т.А.Гофмана, майстра казки і сатиричної новели.

6.Критична спрямованість твору Е.Т.А.Гофмана “Малюк Цахес на прізвисько Ціннобер”.

7.Протест проти соціально-політичного гніту німецького народу в творчості Адельберта Шаміссо.


ЛІТЕРАТУРА:
1.Брентано К. Чарівний ріжок хлопчика (збірка); Історія хороброго Касперля і прекрасної Аннерль.

2.Ейхендорф Й. Поет; Мандрівний музикант; З життя одного нероби.

3.Клейст Г. фон. Розбитий глечик; Михаель Кольхаас.

4.Гофман Е.Т.А. Дон Жуан; Малюк Цахес на прізвисько Ціннобер;

5.Шаміссо А. фон. Дивна історія Петера Шлемі ля.

6.Гуляев Н.А.и др. История немецкой литературы. – М. – 1975.

7.Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму. – Тернопіль. – 2001.

8.Елизарова М.Е. и др. История зарубежной литературы ХІХ в. – М. – 1972.

9.История немецкой литературы в 3 Т.Т 2. – М. – 1985.

10.История немецкой литературы в 5 Т. Т.3. - М. – 1966.

11.Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – Л. – 1973.

12.Шамрай А.П. Ернст Теодор Амадей Гофман. Життя і творчість. – К. – 1969.

13.Смирнова І.О. Ернст Теодор Амадей Гофман. Нарис життя і творчості // Все для вчителя. – 2001, грудень. - №35-36. – С.14-22.

14.Шалагінов.Б.Б. Е.Т.А.Гофман – митець, візіонер, іроник // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України. – 2001. - №4. – С.32-35.

15.Ружевич Т. Зазирнути до фантасмагоричного світу Е.Т.А.Гофмана // Вікно в світ: Заруб. літ-ра: наукові дослідження, історія, методика викладання. – 1999. - №3. – С.150-155.

16.Вовк Я.Г. Звідки беруться Цахеси?: Матеріали до вивчення повісті Гофмана “Малюк Цахес на прізвисько Циннобер”: 9 клас // Заруб. літ-ра в навч. закладах. – 1999. - №6. – С.23-26.Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка