Методичні рекомендації до їх виконання. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт (проектів). Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти


Тема 1. Зародження і становлення критичного реалізму в європейських літературах ХІХ ст. Творчість П.Ж.БеранжеСторінка6/7
Дата конвертації13.06.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Тема 1. Зародження і становлення критичного реалізму в європейських літературах ХІХ ст. Творчість П.Ж.Беранже.


10

2

2

-
6-

-

-Тема 2. Внесок Ф.Стендаля у розвиток літератури критичного реалізму у Франції.


11

2

27


Тема 3. Творчість П.Меріме.


10

2

26


Тема 4. Галерея образів у „Людській комедії” Оноре де Бальзака.


11

2

27Тема 5. Критичний реалізм в англійській літературі ХІХ ст.

10

2

26


Тема 6. Творчість Чарлза Діккенса.


10

2

26


Тема 7. Творчість Вільяма Мейкпіса Теккерея.


10

2

26


Усього годин


72

14

1444
6.Програма теоретичної підготовки (зміст лекційного курсу)


з/п


Назва змістового модуля. Теми і підтеми

К-сть

годин


Література

Наочні посібники, ТЗН
Література епохи романтизму.18


1.

Тема 1.Романтизм. Особливості німецькогоо

романтизму.

Творчість Е.Т.А.Гофмана. Діяльність братів Шлегелів. Новелістика Л.Тіка. Особливості творчості Новаліса. Фольклорна основа поетики Брентано. Викривальний пафос повісті Г.фон Клейста “Михаель Кольхаас”.

Сатира на німецьке філістерство у повісті Гофмана“Малюк Цахес на прізвисько Ціннобер”.
3

7 [6-398]

8 [5-15]


11 [8-439]Портрети,

ілюстрації


2.

Тема 2. Романтизм в англійській літературі. Творчість Дж.Г.Байрона, П.Б.Шеллі і В.Скотта.

Течії англійського романтизму. Проблематика романтизму Байрона. Особливості східних поем Байрона. Тираноборчі мотиви в містерії Байрона “Каїн”. Сатира в романі Байрона “Дон Жуан”. Пошуки шляхів оновлення світу у філософській поемі “Розкутий Прометей” П.Б.Шеллі.

Бунт героя проти сваволі влади у трагедії Шеллі “Ченчі”. Історичні романи В.Скотта.


3

3 [11-231]

4 [13-169]

9 [27-126]


Портрети,

ілюстрації


3.

Тема 3. Романтизм у Франції. Творчість В.Гюго і Ж.Санд.

Етапи французького романтизму. Ф.Р.де Шатобріан як основоположник французького романтизму. Гуманістичні ідеї роману В.Гюго “Собор Паризької Богоматері”. Відображення боротьби особистості проти нелюдяного суспільства в романі “Знедолені” В.Гюго. Показ гуманізму у вирі революційної боротьби в романі “Дев’яносто третій рік” В.Гюго. Ідеї емансипації жінки в романі Ж.Санд “Індіана”. Пародіювання романтичних героїв у романі Ж.Санд “Орас”.4

5 [12-361] 17 [5-78]

Портрети,

ілюстрації


4.

Тема 4. Американський романтизм. Характеристика американського романтизму. Конфлікт між гуманізмом і нелюдяністю в пенталогії Дж. Ф.Купера про Шкіряну Панчоху. “Страшні” оповідання Е.По. Детективні оповідання Е.По. Поетизація буття індіанського народу в “Пісні про Гайавату” Г.Лонгфелло. Роман Г.Бічер-Стоу “Хатина дядька Тома” як засудження расизму в США. Демократичні тенденції творчості Уолта Уїтмена.

4

6 [6-98] 19 [8-69]

20 [6-137]
Портрети,

ілюстрації


5.

Тема 5. Польський романтизм. Творчість А.Міцкевича і Ю.Словацького.

Національна своєрідність польського романтизму. Поеми Міцкевича “Гражина”, “Пан Тадеуш”. Зображення польської старовини у “Мазепі” Ю.Словацького. Проблеми національно-визвольної боротьби у поемі Ю.Словацького “Ангеллі”.4

18 [19-86] 35 [5-96]

36 [3-110]Портрети,

ілюстрації

Література критичного реалізму.6.

Тема 6. Критичний реалізм. Творчість П.Ж.Беранже і Ф.Стендаля.

П.Ж.Беранже – народний поет Франції першої половини ХІХ ст. Соціально-моральний конфлікт роману Ф.Стендаля “Червоне і чорне”.


3


5 [139-361] 21[13-49]

22 [10-86]

23 [5-369]


Портрети,

ілюстрації


7.

Тема 7. Творчість П.Меріме і О.Бальзака.

Ідеї гуманізму в романі П.Меріме “Хроніка часів Карла ІХ”. Новелістика П.Меріме. Структура “Людської комедії” Бальзака. Галерея соціальних характерів у “Людській комедії” Бальзака.


3

24 [6-78]

26 [5-93]

33 [6-79]

37 [3-96]


[26,33].

[26,33].
8.

Тема 8. Критичний реалізм в Англії. Творчість Ч.Діккенса і В.М.Теккерея.

Становлення і розвиток критичного реалізму в англійській літературі ХІХ ст. Критика буржуазного суспільства в романі “Пригоди Олівера Твіста” Ч.Діккенса. Духовне банкрутство містера Домбі в романі Ч.Діккенса “Домбі і син”.3

3 [263-395]

27 [5-69]

28 [3-115]

34 [3-86]Портрети,

Ілюстрації


9.

Тема 9. Німецька література 30-40 років. Творчість Г.Гейне.

Політичні тенденції в німецькій літературі 30-40 рр. ХІХ ст. Романтичні мотиви “Книги пісень” Г.Гейне. “Подорожні картини” як сатира на німецький соціальний устрій. Останні збірки поета.3

38 [3-87]Портрети,

ілюстрації


10.

Тема 10. Творчість Г.Флобера і Ш.Бодлера.

Особливості критичного реалізму другої половини ХІХ ст. Руйнування моральних основ особистості в романі Флобера “Пані Боварі”. Проблематика роману Флобера “Виховання почуттів”. Проблематика творчості Ш.Бодлера.


2


5 [363-398] 31 [3-263]

Портрети,

ілюстрації

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1

з/п


Тема практичного заняття

Кількість

годин

1

Творчість єнських романтиків (Ф.Шлегель, В.Г.Вакенродер, М.Тік, Новаліс, Ф.Гельдерлін).

2

2

Творчість гейдельберзьких і берлінських романтиків (К.Брентано, Й.Ейхендорф, Г.фон Клейст, Е.Т.А.Гофман, А.Шаміссо).

2

3

Втілення романтичного світогляду у творчості Байрона.

2

4

Вальтер Скотт – творець жанру історичного роману.

2

5

Мотиви гуманізму в романах Віктора Гюго “Знедолені” і “Дев’яносто третій рік”

2

6

Порівняльна характеристика реалістичних новел П.Меріме “Етруська ваза”, “Подвійна помилка”, “Венера Ілльська”.

2

7

Роман Стендаля “Червоне і чорне” як твір про крах

просвітницьких ілюзій плебея у власницькому суспільстві.

Крах моральних підвалин сім’ї під впливом власницьких відносин

(за романом О.Бальзака «Батько Горіо»).2
Разом:

14

8

Крах моральних підвалин сім’ї під впливом власницьких відносин

(за романом О.Бальзака «Батько Горіо»).2

9

Показ руйнування моральних засад особистості в романі

Г.Флобера “Пані Боварі”.2

10

Викриття соціальної дійсності через образну систему роману

Ч.Діккенса “Пригоди Олівера Твіста”2

11

Сатиричне зображення буржуазно-аристократичного середовища в романі В.М.Теккерея “Ярмарок суєти”.

2

12

Втілення ідей аболіціонізму у творчості Г.Лонгфелло та Г.Бічер-

Стоу.


2

13

Французький романтизм. Творчість Ф.-Р. де Шатобріана і Жорж Санд.


2

14

Особливості романтичного методу Дж.Ф.Купера й Е.По.


2

15

Вершини реалістичної поезії ХІХ сторіччя (П.-Ж.Беранже, Г.Гейне, У.Уїтмен).

2

16

Німецька література 30-40рр. ХІХ сторіччя.

2

17

Творчість Е.Т.А.Гофмана – вершина німецької романтичної літератури.


2
Разом:

20

8.Самостійна робота


№ з/п

Назва теми

Кількість

годин


Форми контролю

Література


Література епохи романтизму.


1.


Гуманістичний пафос творчості Віктора Гюго.4

Співбесіда. Тестування.

5 [12-361]

17 [5-78]

41 [3-96]

42 [3-67]


2.

Казки і фантастичні новели Е.Т.А.Гофмана.

4

Співбесіда. Перевірка конспектів.

7 [6-398]

8 [5-15]


11 [8-439]

44 [3-186]
Література критичного реалізму.


3.

Особливості соціальної боротьби в історичному романі В.Скотта “Айвенго”.

4

Співбесіда.

3 [113-231]

4 [13-169]

9 [27-126]

16 [3-196]


4.

Проблема розвитку образу Олівера Твіста, головного героя однойменного роману Ч.Діккенса.

4

Співбесіда. Конспекти статей., нотатки творів.

3 [263-395]

27 [5-69]

28 [3-115]

34 [3-86]


5

Художні твори зарубіжних письменників ХІХ сторіччя.

42

Співбесіда. Конспекти статей. Нотатки творів.

Перелік художніх текстів для обов’язкового прочитання.


Літературно-критичні статті про творчість зарубіжних письменників ХІХ сторіччя.

40

Нотатки текстів.

Конспекти рекомендованих літературно-критичних статей.
9-10.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Методи і прийоми навчання: Лекції для ознайомлення з основними теоретичними положеннями стосовно певної історико-літературної доби; практичні заняття для вироблення навичок застосування теоретичних знань у процесі аналізу художніх текстів, відпрацювання міжлітературних і міжпредметних зв’язків; самостійна робота з опрацювання окремих питань теоретичного характеру, виконання домашніх завдань, підготовка рефератів, підготовка до практичних занять, оформлення читацьких щоденників.


11. Методи контролю

Методи контролю: опитування, написання рефератів, співбесіди за текстами прочитаних творів, написання модульної контрольної роботи.


Критерії та норми оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни. Розподіл балів, які отримують студенти
Подається розподіл балів за змістовими модулями1.

Наприклад:

(для дисциплін, видом підсумкового контролю яких є екзамен)

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий

модуль 1 (30 балів)Змістовий

модуль 2 (30 балів)40


100


Поточний контроль

МКРПоточний контроль

МКР20

балів


10

балів


20

балів


10

балів


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка