Методичні рекомендації щодо оформлення реферату вступником до аспірантуриСкачати 41.65 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір41.65 Kb.
#12031
ТипМетодичні рекомендації
Додаток до Правил прийому

до аспірантури та докторантури

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого у 2017 році

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

ВСТУПНИКОМ ДО АСПІРАНТУРИ1. Загальні положення
Реферат має бути самостійною, цілісною, завершеною роботою, що відбиває наукові інтереси вступника до аспірантури, де автору необхідно показати вміння послідовно, логічно викладати зміст поставленої проблеми.

2. Структура реферату

Структура реферату: вступ, основна частина, висновки.

У вступі з’ясовуються актуальність проблеми, її значущість, стан розробленості, необхідність проведення дослідження, формулюються конкретні завдання й мета реферату.

В основній частині розкривається сама тема дослідження. При цьому автору необхідно не тільки висвітлити основні проблеми обраної теми і можливе їх вирішення, а й показати різні підходи і запропонувати власну інтерпретацію, свої форми й методи розв’язання поставлених питань.

У висновках підбиваються підсумки роботи, резюмується, наскільки вдалося виконати задумане, вирішити заявлене у вступі. Завершує реферат список використаної літератури.

3. Вимоги до оформлення реферату

Як і будь-яка дослідницька робота, реферат має бути правильно оформлений (повинен містити точність цитування, адекватність переказу точки зору того чи іншого автора, його поглядів, ідей, висунених проблем і положень, достовірність посилань). До його оформлення пред’являються наступні вимоги:

а) реферат має бути надрукований з дотриманням стилістичних і граматичних норм. Текст роботи друкується чорним кольором на одній стороні білого аркушу формату A4 (210х297 мм) з абзацним відступом у 1,25 см. Відступи від краю аркушу (межі тексту): ліве – 30 мм, праве – 15 мм, нижнє – 20 мм, верхнє – 20 мм. Шрифт тексту – Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5. Обсяг реферату – 15-20 сторінок;

б) усі сторінки нумеруються арабськими цифрами: загальна нумерація починається з титульного листа, порядковий номер на ньому не ставиться. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною і проставлятися у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок. Ілюстрації, таблиці, розташовані на окремих аркушах, включаються до загальної нумерації сторінок;

в) на другій сторінці наводиться план, який включає такі реквізити: угорі посередині сторінки друкується слово “Зміст”, нижче – “Вступ” (без позначення номера), потім позначені номерами розділи (питання), яких має бути не більше трьох. Наступний розділ “Висновки” також не зазначається власним номером. На останньому місці плану (теж без номера) стоїть “Список використаних джерел”. Сам список додається в кінці реферату з нової сторінки;

г) після сторінки з планом наводиться текст реферату з послідовним повторенням назв розділів. Заголовки структурних частин друкують великими літерами симетрично до тексту без розділових знаків наприкінці, без підкреслень. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Кожну структурну частину роботи (розділ) треба починати з нової сторінки. Наприкінці кожного розділу повинні бути зроблені стислі відповідні висновки щодо розглянутого питання. Завершують цю наукову роботу загальні власні висновки автора, яких він дійшов у процесі роботи над темою;

д) список літератури, яка вивчається і цитується, складається або відповідно до порядку її використання, або в алфавітному порядку;

е) на останній сторінці після списку літератури автор ставить дату і свій підпис;

з) посилання на авторів літератури, що цитується, указуються в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 3], де перша цифра означає порядковий номер джерела зі списку, друга – сторінку;

ж) тема реферату погоджується на кафедрі; реферат подається у пластиковій папці-швидкозшивачу.


Зразок оформлення титульної сторінки реферату

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Кафедра цивільного права № 1


Тема реферату:

«Договір страхування»

Виконав: вступник до аспірантуриДовженко Олексій Васильович
Харків – 2017
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013

Скачати 41.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка