Методичні рекомендації щодо оформлення в класному журналі результатівСкачати 29.86 Kb.
Дата конвертації14.11.2018
Розмір29.86 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо оформлення в класному журналі результатів
навчальних досягнень з української мови учнів
загальноосвітніх навчальних закладів

1. Мовна (лінгвістична) змістова лінія

1.1. Тематичне оцінювання.
Тематичне оцінювання визначає рівень навчальних досягнень з
певної мовної теми (частини теми, групи тем).
Тематичний бал (запис у журналі – тема) відбиває фактичний
рівень навчальних досягнень учнів з певної теми (її частини,
сукупності тем). Цей бал виставляють за результатами тематичної
контрольної роботи (далі – ТКР), яку проводять у формі тестів
відкритої чи закритої форми або диктанту, залежно від специфіки
мовної теми. Виставляють цей бал не в колонці з датою проведення
ТКР, а в сусідній колонці без дати. У наступній колонці (без дати)
роблять запис ПО (повторне оцінювання). У цю колонку виставляють
остаточний бал з певної теми (її частини, сукупності тем) кожному
учневі на підставі ТКР враховуючи при цьому й поточні оцінки. Але
перед виставленням ПО учитель повинен оголосити остаточний
результат кожному учневі й з’ясувати, чи не бажає хтось із них
підвищити цей показник. Тим учням, які зголосилися підвищити
остаточну оцінку з певної теми, відводиться, як правило, десять
днів для написання повторної ТКР, результат якої й буде виставлено
в колонку ПО (якщо результат повторної ТКР виявиться нижчим за
раніше оголошуваний, то в колонку ПО виставляється кращий
показник). ПО не може бути нижчим за ТКР. ПО може бути вищим на
один (рідше – на два бали), якщо учень має достатнє накопичення
поточних оцінок, що загалом вищі від бала за ТКР.
Як правило, інтервал між ТКР складає 12-13 уроків (навчальних
годин), серед яких орієнтовно 8-9 годин відводять на вивчення
мовних тем (мовна змістова лінія) і 4-5 – на розвиток зв’язного
мовлення (мовленнєва змістова лінія). У 9-11 класах співвідношення
уроків мови й уроків мовлення змінюється в бік збільшення
кількості уроків мовлення. При виставленні ПО, як вище було
зазначено, крім показника ТКР, враховують і поточні бали, проте не
слід враховувати ті поточні бали, що здобуті на уроках розвитку
зв’язного мовлення, оскільки ПО відбиває знання, уміння й навички
з мовної теми (дієприслівник, речення з однорідними членами,
лінгвістика тексту та ін.), а не мовленнєвої (аудіювання, усний
твір, письмовий переказ та ін.).

1.2. Автоматичне виставлення тематичного бала.


Тематичний бал (колонка тема), що відбиває фактичний рівень
навчальних досягнень учнів з мовної теми (її частини чи групи
тем), за згодою учня може бути виставлений автоматично на основі
поточних балів (якщо їх кількість достатня) з урахуванням активної
навчальної діяльності під час вивчення теми. Тематичний бал,
виставлений автоматично, коригуванню не підлягає, він є остаточним
результатом (ПО).

2. Мовленнєва (комунікативна) змістова лінія

Оцінювання результатів мовленнєвої діяльності учнів.

Оцінювання всіх видів мовленнєвої діяльності учнів (читання,


слухання, говоріння й письмо) здійснюють фронтально або
індивідуально.

Фронтально (увесь клас одночасно виконує певне мовленнєве


завдання) оцінюють такі види мовленнєвої діяльності
аудіювання;
читання мовчки;
письмовий твір;
письмовий переказ.

Результати цих видів мовленнєвої діяльності записують не в


колонці з датою проведення контрольної роботи, а в сусідній (без
дати), в якій роблять відповідний запис (аудіювання, читання
мовчки, письмовий твір, письмовий переказ). Саме в такий спосіб
учитель може виставити на журнальній сторінці оцінку з
контрольного виду роботи й тим учням, які були відсутні на уроці,
але згодом її виконали (адже через скісну риску над позначкою н
ставити бал не дозволяється).

Бали за навчальні твори, перекази, навчальне аудіювання й


читання мовчки виставляють у колонку під датою проведення, а вид
роботи вказують лише на правій сторінці журналу в колонці Зміст
уроку.

Якщо контрольне аудіювання або читання мовчки заплановано


провести на одному уроці з тематичною контрольною роботою, то
запис у колонці роблять поруч із записом тема (ТКР): тема (без
зазначення дати), ПО (без зазначення дати), а потім колонка із
записом аудіювання (без зазначення дати).

Індивідуально оцінюють такі види мовленнєвої діяльності:


діалог;
усний твір;
усний переказ;
читання вголос.

Оцінювання цих видів мовленнєвої діяльності здійснюють


індивідуально протягом семестру (усний переказ) або ж цілого року
(усний твір, діалог, читання вголос) (2) без передбачення для цієї
перевірки окремих уроків.

Оскільки усний твір, діалог, читання вголос оцінюють протягом


року, то колонку для цих форм контролю можна вже завести на
початку року й уже в першому семестрі оцінювати навчальні
досягнення тих учнів, уміння яких відповідають високому й
достатньому рівню. Тоді ці форми контролю буде враховано під час
виставлення підсумкового бала за II семестр. Якщо ж учитель устиг
оцінити учнів з певного виду мовленнєвої діяльності впродовж
першого семестру, то цей бал враховують при виставленні бала за
I семестр.

Повторне оцінювання (ПО) для всіх видів мовленнєвої


діяльності не проводять, оскільки вироблення мовленнєвих умінь і
навичок потребує системної й тривалої роботи, тому учень упродовж
десяти днів після оголошення контрольного бала не зможе реально
підвищити той чи той показник.

3. Семестрове оцінювання

3.1. Виведення семестрового бала.
Семестрове оцінювання – це визначення рівня навчальних
досягнень учнів за результатами семестру. Семестровий бал має бути
наближеним до середнього арифметичного від суми балів:
а) тематичного оцінювання мовних знань (ПО);
б) умінь та навичок з чотирьох видів мовленнєвої діяльності
(аудіювання, читання, говоріння й письмо);
в) орфографічних і пунктуаційних навичок (контрольний
диктант, який пишуть щосеместру в усіх класах);
г) за зошит (запис зошит, як і записи всіх інших форм
контролю, роблять у формі називного відмінка: зошит, а не за
зошит, I семестр, а не за I семестр, диктант, а не за диктант і
т.д.).

Отже, за I півріччя, наприклад, у 5-му класі семестровий бал


виводять на основі досягнень учнів у таких аспектах: тема
(6 ПО) + усний переказ (1) + аудіювання (1) + читання мовчки (1) +
+ письмовий переказ (1) + диктант (1) + зошит (4) (3).

При цьому слід ураховувати динаміку особистих навчальних


досягнень учнів з предмета, важливість теми (тривалість її
вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо).

3.2. Повторне семестрове оцінювання.


Повторне семестрове оцінювання проводять протягом десяти днів
після виставлення семестрового бала. За рішенням директора ЗНЗ у
деяких випадках термін повторного семестрового оцінювання може
бути подовжено.
Зміст матеріалу, що виносять на повторне семестрове
оцінювання, повинен охоплювати зміст тем, які вивчали протягом
семестру.
Скоригований бал (повторне семестрове оцінювання) виставляють
лише тим учням, які його підвищували. До того ж цей бал не може
бути нижчим за семестровий.
Колонки для виставлення семестрового й (у разі потреби)
повторного семестрового оцінювання позначають у журналі такими
записами: I семестр, ПО. У цих колонках дати не позначають.

4. Річне й підсумкове оцінювання


Річне оцінювання – це визначення рівня навчальних досягнень
учнів за результатами навчального року. Річний бал виставляють на
основі семестрових балів. Учні 5-8 та 10 класів мають право на
підвищення річного бала з української мови (повторне річне
оцінювання). Скоригований бал (повторне річне оцінювання)
виставляють лише тим учням, які його підвищували. До того ж цей
бал не може бути нижчим за річний. Остаточним результатом
навчальних досягнень учнів є підсумковий бал (ПБ), який є річним
(скоригованим річним – ПО) балом.
Колонки для виставлення річного (РБ), (у разі потреби)
повторного річного оцінювання (ПО) і підсумкового бала позначають
у журналі такими записами: РБ (річний бал), ПО (повторне
оцінювання), ПБ (підсумковий бал). У цих колонках дати не
позначають.
Учні 9 та 11 (12) класів одержують підсумковий бал (ПБ) з
української мови на підставі річного бала (РБ) та бала з державної
підсумкової атестації (ДПА).
Колонки для виставлення річного (РБ), бала з державної
підсумкової атестації (ДПА) та підсумкового бала (ПБ) позначають у
журналі такими записами: РБ (річний бал), ДПА (державна підсумкова
атестація), ПБ (підсумковий бал). У цих колонках дати не
позначають.
Підсумковий бал може бути вищим за річний, проте не може
перевищувати бал з державної підсумкової атестації (наприклад,
I семестр – 8, II семестр – 9, РБ – 9, ДПА – 10, ПБ – 10, і
навпаки: I семестр – 10, II семестр – 10, РБ – 10, ДПА – 9, ПБ -
9).
Бал з повторної державної підсумкової атестації (ПДПА) є
підсумковим і остаточним, виставляють його після попереднього
підсумкового балу: РБ, ДПА, ПБ, ПДПА.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка