Методичні рекомендації щодо організації діяльності науково-методичних/методичних центрів/відділів/кабінетів/служб у об’єднаних територіальних громадах При створенні науково-методичних/методичних центрівСкачати 94.29 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.09.2018
Розмір94.29 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
Методичні рекомендації щодо організації діяльності

науково-методичних/методичних центрів/відділів/кабінетів/служб у об’єднаних територіальних громадах
При створенні науково-методичних/методичних центрів/ відділів/ кабінетів/ служб (далі методична служба) в об’єднаних територіальних громадах слід керуватися наступними нормативно-правовими документами: законами України «Про освіту», «Про виховання», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту» (із внесеними змінами), «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про охорону дитинства» (із внесеними змінами), «Про співробітництво територіальних громад» від 17 червня 2014 року № 1508-VII, «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-VIII (із наступними змінами), розпорядженням КМУ від 01.04.2016 № 333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», наказами МОНУ від 08.12.2008 № 1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)», від 30.12.2008 № 1221 «Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру)», від 06.12.2010 №1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», від 21.11.2012 № 1308 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації», від 13.04.2016 №433 «Про деякі питання формування штатних нормативів», від 31.03.2015 № 380 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 19.09.2016 №1120 «Про внесення змін до наказу МОНУ від 06.12.2010 №1205», наказом МСПУ від 19.01.2016 №26 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення», листами МОНУ від 01.11.2012 №1/9-797 «Щодо діяльності районних(міський) методичних кабінетів(центрів)», від 30.12. 2015 № 1/9-633 «Про формування органів управління освітою», від 27.10.2016 № 1/9-570 «Про діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів), методичних служб ОТГ», від 30.12.2015 №1/9-633 «Про формування органів управління освітою» та іншими нормативно правовими документами, які регламентують роботу об’єднаних територіальних громад та органів управління освітою.

У своїй діяльності методична установа керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про методичний кабінет (центр) та Статутом (який розробляється методичною службою і затверджується міською/сільською радою ОТГ у випадку коли методична служба має статус юридичної особи).

Установчі документи щодо створення методичної установи які регулюють її діяльність:

Методична служба ОТГ, яка є юридичною особою

Методична служба ОТГ, яка не є юридичною особою

(структурний підрозділ органу управління освітою)

Методична служба, яка утворюється декількома ОТГ і є юридичною особою

Наказ про створення методичної служби (затверджується радою ОТГ)

Наказ про створення методичної служби (затверджується радою ОТГ або органом управління освітою ОТГ, якщо він є юридичною особою)

Наказ про створення методичної служби (затверджується спільним рішенням ради засновників)

Статут

(затверджується

радою ОТГ)


Статут не є обов’язковим документом

Статут

(затверджується спільним рішенням ради засновників)Положення про методичну службу

(затверджується радою ОТГ)Положення про методичну службу (затверджується радою ОТГ або органом освіти ОТГ, якщо він є юридичною особою)

Положення про методичну службу (затверджується спільним рішенням ради засновників)

Структура та кадрове забезпечення методичної служби

(затверджується радою ОТГ)Структура та кадрове забезпечення методичної служби

(затверджується радою ОТГ або органом управління освітою ОТГ, якщо він є юридичною особою)Структура та кадрове забезпечення методичної служби (затверджується спільним рішенням/

наказом/ розпорядженням ради засновників)Посадові інструкції (затверджуються наказом методичної служби)

Посадові інструкції (затверджується радою ОТГ або органом управління освітою ОТГ, якщо він є юридичною особою)

Посадові інструкції (затверджуються наказом методичної служби)

Структура методичної роботи

(затверджуються наказом методичної служби на кожен навчальний рік)Структура методичної роботи

(затверджується радою ОТГ або органом управління освітою ОТГ, якщо він є юридичною особою)Структура методичної роботи

(затверджуються наказом методичної служби на кожен навчальний рік)Положення про наукову-методичну раду

(затверджуються наказом методичної служби ОТГ)Положення про наукову-методичну раду

(затверджується радою ОТГ або органом управління освітою ОТГ, якщо він є юридичною особою)Положення про наукову-методичну раду

(затверджуються наказом методичної служби ОТГ)Положення про міжшкільне методичне об’єднання вчителів (різних циклів)

(схвалюється на засіданні методичної ради та затверджується наказом методичної служби)(додаток 4)

Положення про міжшкільне методичне об’єднання вчителів (різних циклів)

(схвалюється на засіданні методичної ради та затверджується наказом органу управління освітою або радою ОТГ)Положення про міжшкільне методичне об’єднання вчителів (різних циклів)

(схвалюється на засіданні методичної ради та затверджується наказом методичної служби)Перспективний план (розробляється на 3 – 5 років, схвалюється науково-методичною радою і погоджується органом управління освітою/радою ОТГ)

Перспективний план (розробляється на 3 – 5 років, схвалюється науково-методичною радою і погоджується органом управління освітою або радою ОТГ)

Перспективний план (розробляється на 3 – 5 років, схвалюється науково-методичною радою і погоджується спільною радою засновників)

План роботи на рік

(схвалюється науково-методичною радою і погоджується органом управління освітою/ радою ОТГ)План роботи на рік

(схвалюється науково-методичною радою і затверджується начальником органу управління освітою)План роботи на рік

(схвалюється науково-методичною радою і затверджується спільною радою засновників)План на місяць загальний та індивідуальні плани працівників

(затверджується керівником методичної служби)План на місяць загальний та індивідуальні плани працівників

(затверджується керівником методичної служби)План на місяць загальний та індивідуальні плани працівників

(затверджується керівником методичної служби)Методична служба підпорядковуються безпосередньо засновнику або органу управління освітою, а в частині науково-методичного забезпечення співпрацює з Інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Нормативно-правовим документом, який регламентує діяльність методичних служб, є Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затверджене наказом МОНУ № 1119 від 08.12.2008 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)» і зареєстроване в Міністерстві юстиції України.

У Положенні зазначено мету, основні функції, напрями та завдання діяльності методичної служби. Особливу увагу рекомендуємо звернути на функції науково-методичної роботи, які скеровують і розкривають основний зміст методичної діяльності (р. ІІ – ІІІ Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр).

Важливу роль в організації науково-методичної роботи відіграє координуюча функція, в основі якої лежить супроводження процесів реформування в освіті, підтримання інновацій, поширення прогресивного педагогічного досвіду з орієнтацією на перспективу.

У відповідності до мети окреслено основні напрями і завдання діяльності методичних служб (р. ІІІ Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр).

Однією з найскладніших проблем діяльності методичних служб є кадрове забезпечення. У пункті IV Положенні наводиться орієнтовний перелік посад, які мали б бути в методичному кабінеті відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та Державних стандартів початкової, базової та повної середньої освіти.

Звертаємо увагу на те, що напрями та зміст діяльності працівників методичної служби визначається посадовими інструкціями та функціональними обов’язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.

Відповідно до Положення при методичному кабінеті (центрі) обов’язково має бути створена бібліотека (медіатека), яка б відповідала сучасним вимогам.

У п. 1.4 даного Положення зазначено, що методичні кабінети у своїй діяльності крім законодавчих документів може керуватися і своїм статутом, який розробляється у випадку коли методична служба є юридичною особою (п. 1.5. наказу МОНУ від 30.12. 2008р. № 1221 «Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру))

Положення дає право на самостійність методичних служб: вони можуть бути юридичною особою, мати печатку, штамп, бланки з відповідними реквізитами, рахунки в банку, але для цього необхідно пройти відповідну державну реєстрацію. Головною підставою для такої реєстрації є наявність власного статуту.

Подальший розвиток методичних служб неможливий без надання висококваліфікованих освітніх послуг, які б задовольняли конкретні потреби та запити педагогічних працівників, сприяли розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи.

Організація діяльності методичних служб на базі ОТГ має визначатися із врахуванням основних напрямків та завдань, особливостей розвитку освіти, наявної мережі навчальних закладів, їх функціонування та розвитку.

Виходячи із вищезазначеного методична служба спрямовує свою діяльність на:


 1. науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти; організацію науково-методичної роботи; підвищення кваліфікації, професійної компетентності педагогічних працівників дошкільних, закладів загальної середньої освіти і позашкільних навчальних закладів в контексті сучасних трансформацій;

 2. удосконалення структури науково-методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами на основі компетентісного підходу;

 3. формування цілісної системи науково-методичної роботи на основі принципів наступності, діагностичного підходу, практичної та адресної спрямованості, самореалізації особистості, розвитку її творчого потенціалу;

 4. використання новітніх досягнень педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду;

 5. організацію та проведення методичних об’єднань, практикумів, тренінгів, семінарів, круглих столів, майстер-класів, творчих майстерень, конкурсів, педагогічних читань та інших заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня педагогів;

 6. вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

 7. здійснення моніторингу якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідності Державному стандарту;

 8. вивчення, узагальнення та аналіз стану навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Відповідно до результатів вищезазначених заходів планує свою подальшу роботу спрямовану на покращення отриманих результатів;

 9. здійснення моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо їх удосконалення;

 10. організацію та координацію діяльності міжшкільних методичних об’єднань, шкільних методичних кабінетів, творчих лабораторій, експериментальних майданчиків, школи молодого вчителя, передового досвіду, педагогічної майстерності, тощо;

 11. здійснення консультативної діяльністі.

Система планування роботи методичної установи:

Складається на 3 – 5 років, визначає основні напрями та завдання діяльності методичної служби, враховуючи напрямки та основні завдання Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр. та реалізації регіональних програм.

Перспективний план методичної служби може мати такі орієнтовні розділи:Вступ, в якому дається аналіз роботи за минулий рік та окреслюються завдання, основні напрями роботи на новий навчальний рік, а саме :

 • аналіз результативності діяльності методичної служби щодо реалізації положень нормативно-правових документів про освіту та науково-методичної проблеми; роботи з вивчення, узагальнення та впровадження в практичну діяльність інноваційних технологій, ППД, експериментально-дослідницької роботи, апробації навчально-методичних комплексів;

 • подається загальна характеристика якісного складу педпрацівників та аналіз роботи щодо виконання планів курсової і міжкурсової підготовки, надання методичних послуг;

 • вказуються недоліки в роботі та їх причини;

 • визначаються завдання та основні напрямки діяльності на новий період;

 • обґрунтовується вибір науково-методичної проблеми.

І. Організаційно-керівна діяльність передбачає:

 1. участь в управлінській діяльності (підготовка питань на раду методкабінету, колегію органу управління освітою, визначення змісту роботи методичної ради, співпраця з ІППО ЧО), а також координацію діяльності методичної служби з відділом/управлінням освіти, ІППО ЧО, іншими установами та закладами;;

 2. робота з нормативними документами;

 3. організаційно – методична робота щодо підвищення кваліфікації й фахової компетенції педагогічних працівників, навчання методистів та методичного активу;

 4. співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами, державними та громадськими організаціями в межах України.

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм

1. Державні програми

2. Регіональні програми

ІІІ. Масові педагогічні заходи (круглі столи, семінари, майстер-класи, конференції, тренінги, засідання методичних об’єднань тощо)

Зміст та організаційні заходи щодо підвищення науково-теоретичного рівня і професійної кваліфікації педагогічних працівників розкриває питання підвищення кваліфікації, атестації педагогічних кадрів, розвитку мережі методичних формувань, проведення науково-методичних заходів.ІV. Науково-методична діяльність

 1. Науково-методична проблема

 2. Форми організації науково-методичної роботи

 3. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, авторські педагогічні майстерні, лабораторії, творчі групи

 4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників тощо

 5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми

 6. Науково-методичний супровід виховної роботи

V. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність (експериментальна та дослідницька діяльність)

1. Формування інноваційного освітнього простору: розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної діяльності

2. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних інновацій.

3. Дослідно-експериментальна діяльність.

В даному розділі вказуються об’єкти здійснення експериментальної роботи, тема, терміни, зміст та мета дослідно-експериментальної діяльності, прогнозовані результати, виконавці та наукові консультанти.

В цьому розділі варто передбачити проведення апробації нових підручників, посібників, програм тощо.VІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору

 1. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес, розвиток віртуальних педагогічних спільнот

 2. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього контенту

VІІ. Координація діяльності педагогічних працівників

 1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів

 2. Формування мережі опорних навчальних закладів

 3. Вивчення, узагальнення та впровадження ППД

 4. Апробація авторських програм, посібників тощо

 5. Навчально-методичне консультування

Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду визначає перспективи опрацювання обраних науково-методичних проблем, актуальних педагогічних ідей, інноваційних технологій, подає перелік об’єктів та тематику вивчення перспективного досвіду.

VІІІ. Міжнародна діяльність

1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями

2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів

ХІ. Моніторинг якості освіти та освітньої діяльності


 1. Моніторинг освітньої діяльності

 2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень

 3. Надання методичної допомоги

 4. Вивчення стану викладання предметів

 5. Атестація навчальних закладів

Педагогічний аналіз та експертиза діяльності закладів загальної середньої освіти передбачає планування вивчення стану науково-методичної роботи, ефективності управлінської діяльності, викладання навчальних предметів і курсів, моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних працівників та навчальних досягнень учнів, здійснення контролю за діяльністю методистів.

Обов’язково вказуються відповідальні, терміни та визначаються форми узагальнення, обговорення результатів.ХІV. Інформаційно-видавнича діяльність

1. Видавнича діяльність

2. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду

3. Інформаційно-методичне забезпечення педагогічного процесу

4. Виставкова діяльність

Інформаційно-видавнича діяльність включає питання щодо створення та поповнення банків інформації, розробки методичних матеріалів, видання друкованої продукції. • Річний план роботи методичної служби.

Річний план роботи складається на період з 1 серпня поточного року до 1 серпня наступного року або з 1 січня поточного року до 1 січня наступного року, розробляється на підставі перспективного плану, з урахуванням особливостей, пропозицій, запитів педагогічних працівників. умов і можливостей ОТГ, результатів діагностування і затверджується завідувачем до початку року.

Структура річного плану в цілому має відповідати структурі перспективного, при цьому зміст кожного розділу вибраної структури плану повинен відповідати певній ділянці роботи методичної установи, реалізації науково-методичної теми.

Річний план роботи обговорюється на засіданні ради методичної служби та затверджується начальником органу управління освітою або радою ОТГ.

Зміст річних планів доповнюється відповідними додатками: циклограмами, схемами, графічними планами, наказами про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та ін.

До річного плану роботи методичної служби обов’язково додається наказ органу управління освітою про організацію методичної роботи в ОТГ, орієнтовний зміст якого розкритий в додатку 1. • Крім перспективного та річного планів, обов’язковими є місячні та тижневі плани роботи, які допомагають окреслити основні орієнтири діяльності, чітко визначити всі етапи вирішення поставлених завдань на найближчий період, внести необхідні зміни стосовно річного планування.

Місячний план складається на кожен місяць. Він має розділи, які передбачені і для річного плану. В ньому визначаються ті конкретні заходи, які будуть здійснені протягом даного періоду.

Розділи плану роботи методичної служби можна оформити у вигляді таблиць, які розкривали б зміст діяльності протягом одного місяця:№ з/п

Зміст роботи

Терміни виконання

Відповідальний за проведення заходу

Відмітка про виконання

План роботи методичної служби на відповідний місяць також можна скласти графічно (додаток 2). Таке оформлення планів сприятиме рівномірному навантаженню методичних та педагогічних працівників, забезпечить координацію роботи методичної служби з освітніми закладами.

Методичні працівники планують свою діяльність відповідно до визначених функціональних обов’язків, реалізації обраної для поглибленого опрацювання науково-методичної теми, програми професійного саморозвитку.

Планування роботи здійснюється відповідно до розділів річного плану за основними блоками діяльності, а саме: 1. Координація діяльності шкільних методичних служб.

 2. Керівництво методичним активом.

 3. Діагностика та моніторинг професійної компетентності педагогічних працівників, результативності науково-методичної роботи з педкадрами.

 4. Керівництво підвищенням професійної майстерності педагогічних кадрів.

 5. Керівництво процесом виявлення, моделювання, вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

 6. Науково-методичний супровід наукової та дослідно-експериментальної діяльності педагогів.

 7. Проведення представницьких навчально-методичних заходів.

 8. Співпраця з іншими методичними та науковими установами, інститутом післядипломної педагогічної освіти.

 9. Організація роботи з обдарованими дітьми.

 10. Консультування.

 11. Підготовка та видання друкованої продукції.

Плануючи свою діяльність, вони мали б прогнозувати її результати, визначити форми, проблематику та зміст методичної роботи.

Важливим напрямом діяльності методиста є тематичне вивчення стану окреслених питань. По кожному з них слід мати чіткий план вивчення і необхідний інструментарій (аналітичні довідки, інформації, графіки, діаграми, анкети, тести тощо).

Пропонуємо одну з форм ведення книги «Вивчення й аналіз стану та ефективності внутрішньошкільної методичної роботи і освітнього процесу в закладах освіти»:

з/п


Тема вивчення

Об’єкт вивчення

Мета вивчення

Методи вивчення

Термін вивчення

Форма узагальнення

Місце розгляду

З метою упорядкування роботи методичної служби рекомендуємо перед початком навчального року надсилати в заклади освіти розроблену систему планування на наступний період, яка б включала:


 • циклограму роботи методичної служби;

 • план-графік проведення основних методичних заходів із зазначенням їх тематики;

 • тематику засідань методичної ради;

 • план проведення тематичних вивчень;

 • систематизовану тематику засідань методичних формувань з різними категоріями педагогічних працівників;

 • план-графік видання друкованої продукції тощо.

Каталог: images -> 2018 -> 2018-07
2018 -> Розглянуто
2018 -> Програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
2018 -> Використання варіативної складової робочих навчальних планів у 2018/2019 навчальному році з української мови і літератури
2018 -> Методичні рекомендації щодо проведення у 2018/2019 навчальному році дня знань та першого уроку
2018-07 -> Методичні рекомендації щодо організації навчання шкільного курсу математики
2018 -> 10 клас (52 годин)
2018 -> Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2017/2018 н р
2018 -> Звіт інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області за 2017 рік зміст вступ 5
2018-07 -> Методичні рекомендації щодо розроблення освітніх програм закладів загальної середньої освіти області на 2018/2019 навчальний рік

Скачати 94.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка