Методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи у школі модель організації роботи гуртка Пам’ятка для організації роботи гуртка


Внутрішньошкільний контроль стану гурткової роботиСкачати 350.5 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації19.03.2019
Розмір350.5 Kb.
#84840
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3


Внутрішньошкільний контроль стану гурткової роботи

Методи контролю

 1. Індивідуальна бесіда (з керівниками гуртків, їхніми колегами, гуртківцями, батьками).

 1. Вивчення документації (журналів гурткової роботи, щоденних планів (конспектів) гурткових занять, програм та планів гуртків, журналів практичних і дослідницьких робіт, щоденників спостережень, робочих планів дослідів, польових журналів, планів організації та проведення масових природоохоронних конкурсів, журналів обліку виконаних природоохоронних акцій, операцій, журналів та фотоальбомів обліку виконаних робіт, карток та каталогів рослин (відкритого, закритого ґрунтів), тварин мікрозоопарку, експонатів природничо-краєзнавчого музею, розробок масових заходів, лекцій, практикумів). А також:

 • документації щодо організації та проведення масових заходів;

 • тематичних папок, дидактичного, наочного матеріалу;

 • розробок нетрадиційних занять;

 • документації з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 • документації роботи з батьками;

 • матеріалів, що висвітлюють роботу самоврядування, папки перспективного педагогічного досвіду, відгуків про роботу колег, методичного зошита керівника гуртка тощо.

  1. Фронтальне і поточне анкетування керівників гуртків.

  1. Інтерв’ювання.

  1. Діагностичне анкетування.

  2. Анкетування гуртківців, батьків.

  3. Психолого-педагогічні спостереження за роботою керівників гуртків (заняття гуртків, виховні масові заходи).

  4. Підсумкова бесіда за результатами навчально-виховного процесу.

  5. Проведення адміністративно-рейтингового тестування та оцінювання рівня діяльності керівників гуртків.

II. Види внутрішнього контролю

   1. Попереджувальний — ознайомлення із щоденним планом роботи гуртка.

   1. Документальний — перевірка журналів гурткової роботи, щоденних планів-конспектів гурткового заняття, ведення необхідної документації роботи гуртка.

   1. Оглядовий — знайомство з роботою молодих педагогів.

   2. Персональний — вивчення системи роботи педагога, що атестується.

   3. Тематичний — відвідування занять гуртків, виховних заходів із метою оцінки ефективності методів навчання і виховання, вибраних форм заняття гуртка та ін.

   4. Епізодичний — відвідування занять гуртка, виховних заходів із метою перевірки готовності керівника гуртка до їх проведення.

   5. Цільовий — відвідування занять гуртка, виховних заходів із метою вивчення педагогічної майстерності педагога, сформованості знань, умінь, практичних навичок гуртківців.

   6. Адміністративний — під час вивчення питання, що виноситься на розгляд педагогічної і методичної рад.

   7. Фронтальний — вивчення системи роботи педагога. занять гуртка (розвиток мислення, уваги, пам’яті, волі, творчості, допитливості, зацікавленості та ін.).

   8. Взаємний — відвідування занять педагогами у присутності адміністрації.

   9. Фрагментарний — відвідування занять, виховних заходів із метою втілення у практику роботи рішень педагогічних рад, методичних рекомендацій тощо.

   10. Паралельний — відвідування занять у 2—3-х однопрофільних гуртках, в однакових вікових групах, але в різних педагогів.

Види аналізу відвіданого заняття

гуртка та виховного заходу

  1. Структурний — аналіз із позиції структури й типу гурткового заняття.

  1. Структурно-часовий — аналіз із позиції структури й типу заняття з оцінкою використання часу на кожен його етап.

  1. Дидактичний — аналіз із позиції дидактичних принципів гурткового заняття (методи, прийоми й засоби, використані на занятті, педагогічне керівництво пізнавальною діяльністю гуртківців).

  2. Психологічний — аналіз із позиції дотримання психологічних вимог до проведення занять гуртка (розвиток мислення, уваги, пам’яті, волі, творчості, допитливості, зацікавленості та ін.).

  3. Виховний —- аналіз із позиції національного, екологічного, трудового, естетичного, фізичного, превентивного, громадянського виховання засобами гурткової роботи.

  4. Педагогічний — аналіз із позиції педагогіки співробітництва, розвитку комунікативних здібностей, дотримання єдиних вимог до гуртківців.

  5. Комбінований — аналіз із позиції психології та педагогіки.

  6. Комплексний — одночасний аналіз із позицій педагогіки та психології.

  7. Системний — аналіз із позиції формування системи знань, умінь і практичних навичок гуртківців.

  8. Короткий — аналіз заняття з позиції виконання триєдиної мети (освітньої, виховної, розвивальної).

  9. Повний — з позиції всіх вищезгаданих видів аналізу .


Орієнтовна план-схема повного аналізу занять гуртка

Відвідане заняття — (назва)

Керівник гуртка — (прізвище)

Дата відвідання —

Заняття за розкладом — (час)

Місце проведення —

Кількість гуртківців —

Тема: —


Мета: —

з/п

Пункт аналізу

Аналіз

1

Готовність приміщення, наявність необхідного обладнання для організації навчального процесу, використання наочних посібників і сучасних засобів навчання
2

Своєчасність початку занять, дотримання вимог до зовнішнього вигляду гуртківців, забезпечення роботи органів дитячого самоврядування
3

Зовнішній вигляд керівника гуртка, тон звертання, дотримання норм літературної вимови, ступінь емоційності
4

Визначення мети заняття, доведення її до дітей, запровадження мобілізуючого початку заняття
5

Відповідність теми заняття його змісту, зв’язок із попередньою темою, наступність
6

Виховна спрямованість, використання методів виховного впливу на гуртківців. Виховна, розвивальна та профорієнтаційна робота на занятті
7

Наукова достовірність матеріалу, використання сучасних досягнень науки, техніки, промисловості, мистецтва, екології, зв’язок із подіями сьогодення
8

Різноманітність прийомів навчання (методів праці гуртківців) на занятті
9

Активність гуртківців у процесі заняття, використання ігрових форм. Розвиток допитливості, творчості, навичок самостійного мислення
10

Закріплення здобутих знань, вироблення вмінь та навичок відповідно до профілю гуртка. Повторення пройденого матеріалу. Наявність міжпредметних зв’язків
11

Прийоми заохочення й стимулювання гуртківців
12

Знання керівником психологічних особливостей дітей
13

Раціональне використання часу на занятті
14

Формування навичок самостійної роботи з довідковим та іншим матеріалом. Дослідницька робота
15

Упровадження досягнень педагогічної науки, сучасних методів навчання і виховання, передового педагогічного досвіду


Використання різноманітних методів навчання

17

Орієнтація гуртківців на подання конкретної практичної допомоги закладу
18

Додержання правил техніки безпеки. Проведення інструктажу
19

Підбиття підсумків кожного етапу заняття
20

Чіткість в організації початку й кінця заняття
21

Рівень вирішення єдиної методичної проблеми закладу
Висновки: _________________

Пропозиції: ________________

Хто перевіряв чи надавав методичну допомогу ______________

Керівник гуртка _______________


АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ ГУРТКА (схема 2)

Гурток ___________________________________________________________

Керівник_____________________________________________________

« »_____________20___р. Час проведення заняття__________________

Місце проведення__________________________________________________

Кількість гуртківців: на занятті__________ за списком __________________

Тема заняття______________________________________________________

Мета відвідування_________________________________________________з/п


Пункт аналізу


оцінка
1

2

3

4

5

1.

Готовність приміщення, наявність необхідного обладнання, використання наочних посібників і сучасних засобів навчання
2.

Своєчасність початку занять, дотримання вимог до зовнішнього вигляду гуртківців.
3.

Зовнішній вигляд керівника гуртка, тон звернення, дотримання норм літературної вимови, ступінь емоційності
4

Визначення мети заняття, доведення її до дітей, запровадження мобілізуючого початку заняття
5.

Відповідність теми заняття його змісту, зв’язок із попередньою темою, наступність.
6.

Виховна спрямованість, використання методів виховного впливу на гуртківців. Виховна, розвивальна та профорієнтаційна робота на занятті.
7.

Наукова достовірність матеріалу, використання сучасних досягнень науки, мистецтва, зв’язок із подіями сьогодення.
8.

Різноманітність прийомів навчання на занятті
9.

Активність гуртківців у процесі заняття, використання ігрових форм. Розвиток допитливості, творчості, навичок самостійного мислення.
10.

Закріплення здобутих знань, вироблення вмінь та навичок відповідно до профілю гуртка. Повторення пройденого матеріалу.
Психологічний аналіз гурткового заняття

Психологічний аналіз — це вивчення психологічних вимог до проведення заняття (забезпечення пізнавальної діяльності гуртківців).

Орієнтовна схема психологічного аналізу заняття

 1. Організація пізнавальної діяльності гуртківців:

 • яким чином на занятті були створені умови для продуктивної роботи мислення та уяви;

 • у який спосіб педагог використовував у своїй роботі метод переконання;

 • яким чином педагог домагався зосередженості та стійкості уваги гуртківців;

 • які види й способи діяльності керівника гуртка були спрямовані на організацію успішного запам’ятовування матеріалу; які особливості довільного, механічного, смислового запам’ятовування виявились у гуртківців на занятті;

 • які прийоми підтримки та розвитку уваги були використані вчителем;

 • які форми роботи використав педагог для актуалізації в пам’яті гуртківців раніше набутих знань, умінь та навичок для розуміння нового матеріалу.

  1. Організація діяльності мислення та уяви на занятті у процесі формування знань і вмінь:

 • як педагог використав відтворювальну та творчу уяву під час вивчення нового матеріалу;

 • на якому рівні формувались знання гуртківців: на рівні конкретно-чутгєвих уявлень, рівні узагальнюючих образів, «відкриттів» тощо;

 • за допомогою яких прийомів педагог домагався активності й самостійності мислення гуртківців (система запитань, організація пошукової, дослідницької праці на занятті, ігрові форми роботи, створення проблемних ситуацій, організація індивідуальної, групової, колективної форм роботи тощо);

 • якого рівня розуміння домігся педагог від гуртківців: порівняльного, узагальнюючого, проблемного, оцінювального, описового, практичного; як керував формуванням переконань та ідеалів;

• які види творчої праці використав педагог на занятті (нетрадиційні форми роботи, відбір і схематизація матеріалу, обробка матеріалу, оформлення практичної роботи тощо);

 • як на занятті здійснювалось формування стійкого та активного інтересу гуртківців у цілому.

3. Реалізація особистісно орієнтованого підходу до діяльності гуртківців на занятті:

 • які почуття гуртківців виявились на занятті;

 • у який спосіб здійснювалось управління спілкуванням гуртківців;

 • на яких етапах заняття найбільш успішно формувались вольові якості гуртківців;

 • як враховувались вікові та індивідуальні якості гуртківців.

4. Визначення рівня майстерності педагога:

 • які шляхи та механізми організації впливу на гуртківців були застосовані;

 • який психологічний клімат панував на занятті;

 • чи вдало педагог керував комунікативним спілкуванням гуртківців;

 • особливості самоорганізації педагога: підготовленість до заняття, самопочуття, зібраність, розуміння теми та психологічної мети заняття, енергійність, наполегливість, оптимістичний підхід, винахідливість та ін.;

 • педагогічний такт керівника гуртка.

Виховний аналіз гурткового заняття

Аналіз виховної спрямованості заняття гуртка — це оцінка та виявлення шляхів найбільш ефективного використання навчального матеріалу для виховання гуртківців.

Орієнтовна схема виховного аналізу заняття:

 1. Використання виховних можливостей заняття.

 1. Доповнення навчального матеріалу історичними фактами.

 1. Формування світогляду гуртківців на занятті.

 2. Формування моральних якостей гуртківців.

 3. Виховання в гуртківців сумлінного ставлення до праці.

 4. Оцінка виховних можливостей методів і прийомів, використаних на занятті.

 5. Вплив особистості педагога на гуртківців.

 6. Характер діяльності та спілкування на занятті.

 7. Резерви підвищення виховних можливостей заняття гуртка.

Орієнтовна план-схема аналізу заняття гуртка вчителем

  1. Мета і завдання заняття.

  1. Структура заняття:

 • початок;

 • основна частина;

 • заключна частина.

  1. Підготовка учнів до занять гуртка.

  2. Організація пізнавальної діяльності:

 • самостійна діяльність дітей;

 • використання літератури;

 • залучення гуртківців до роботи з наочними посібниками;

 • самостійна робота учнів;

 • оволодіння практичними навичками.

  1. Методи заохочення дітей.

  2. Озброєння гуртківців методами і прийомами розумової праці.

  3. Техніка викладу теоретичного матеріалу.

  4. Творча спрямованість заняття гуртка:

 • створення проблемної ситуації;

 • використання словесних, наочних, практичних форм роботи, постановка риторичних запитань, спонукання учнів до формулювання висновків, використання схем, карт тощо;

 • залучення учнів до самостійного пояснення явищ, фактів, що вивчаються;

 • ознайомлення з потенційними проблемами науки в цій галузі в майбутньому;

 • застосування захоплюючих методів і прийомів («хвилинка спогадів», «метод подорожі», «фантазія всерйоз»), використання при цьому фактів із науково-популярної літератури, кінофільмів.


Анкета для рейтингової оцінки якості гурткового заняття
Цілеспрямованість: поставлено мету заняття чи ні; вирішено пізнавальні проблеми чи ні

25

15

10Зміст заняття: передано багато інформації; дуже мало інформації; «зайва» інформація

15

10

5Закріплення знань: проблемні питання, діалог, формальне, не проведено

20

15

10Підготовка педагога до заняття: підготовлений, підготовлений слабо, не підготовлений

20

15

10Питання, що змушують вихованця думати: поставлені, ставлять рідко, не ставлять

25

20

10Ставлення педагога до вихованців: вимогливе, прискіпливе, байдуже

20

15

10Ставлення вихованців до педагога: шанобливе, критичне, байдуже

20

15

10Керування класом: є контакт, вдається вести урок у потрібному руслі, поганий контакт, немає контакту

25

15

10Врахування психологічних особливостей дітей: є, не завжди, зовсім немає

20

15

10Манера ведення заняття: захоплююча, упевнена, жива, нудна

20

15

10Культура мовлення: висока, достатня, низька

15

10

5Планування заняття: чітке, розпливчасте, безладне, поганий контроль часу

15

10

5Стимулювання діяльності дітей: є критерії оцінки досягнень, оцінки майже немає, оцінки немає взагалі, діяльність дітей без контролю

25

15

10Темп заняття: високий, низький, роздрібнений, немає почуття часу, «провали»

15

10

5Імпровізаційний початок: вільна композиція заняття, цікаві ходи, запрограмованість

20

15

10Міжпредметні зв'язки: тісні, слабкі, немає взагалі

15

10

5Демонстрація вчителем ерудиції та кваліфікації

15

10

5Результативність заняття: внесок у розвиток дітей, розширення їхнього світогляду, завершеність, мету досягнуто чи ні

20

15

10

Підсумкова оцінка як сума балів:

260... З50 — відмінно;

220...255 - добре;

150...215 — задовільно;

менш як 150 — незадовільно.

Керівник гуртка

Група

Дата

Гурток

ЕкспертСХЕМА З ВІ ТУ ПРО РОБОТУ ГУРТКА за 20__ - 20___ навчальний рік


 1. Назва гуртка

2 . П. І. Б. керівника гуртка

3. Кількість груп/ вихованців

4. Масова та суспільно-корисна робота гуртка ( участь у конкурсах, змаганнях, виставках, екскурсіях, конференціях тощо)________________

_______________________________________________________

6. Творчі досягнення членів гуртка за рік ______________________________________________________

«____»_________20__ р. ____________(_________________)Моніторинг результатів гурткової роботи

Якісний рівень освіти забезпечується за допомогою відповідних механізмів, що отримали назву моніторингу.

Педагогічний моніторинг – система відбору, обробки аналізу, зберігання інформації про діяльність педагогічної системи в конкретному напрямку, що забезпечує безперервне тривале відстеження її стану, наступну корекцію навчально-виховного процесу та прогнозування розвитку освітньої системи.

Ідея моніторингу – відстежити, скоригувати й отримати результат.

Для аналізу стану роботи та пошуку ефективних форм і методів навчально-виховного процесу у Центрі щорічно вивчається моніторингова діяльність керівників гуртків за навчальний рік, яка включає в себе результати навчально-виховної роботи та участь керівників гуртків у міських, обласних та Всеукраїнських масових туристсько-краєзнавчих заходах з гуртківцями, а також здійснення різноманітних походів, ведення гурткової документації, присвоєння спортивних розрядів зі спортивного туризму гуртківцям, розробку методичних рекомендацій щодо проведення занять, участь у методичній роботі та заходах з підвищення кваліфікації.

Бали рейтингу складаються із результативності (перемога у масових заходах) і позапланової участі керівників гуртків у заходах, які проводить школа.

Такий підхід дає можливість більш детально і якісно оцінити діяльність керівника гуртка, адже на кожному рівні навчання існують свої вимоги щодо участі гуртка у відповідних масових заходах.

Оцінювання роботи керівників гуртків здійснювалось за двома показниками:

– виконання індивідуального плану участі гуртків у масових заходах (у %) та якість роботи (у балах). Якщо керівник гуртка виконав усі пункти плану, але не набрав бонусних (рейтингових) балів, його робота має оцінку 100% + 0 балів. Цей показник відображає, що педагог тільки виставив своїх вихованців для участі у масових заходах, але гуртківці не зайняли призових місць. Крім того, ця оцінка говорить також і про те, що гурток не брав участі у позапланових заходах, які б дали можливість заробити бали рейтингу. 100 % + 0 балів - це достатній рівень роботи гуртка.

Якщо керівник гуртка разом зі своїми вихованцями виконав усі пункти індивідуального плану, зайнявши при цьому у деяких масових заходах призові місця, йому нараховуються бали рейтингу (так звані бонусні або рейтингові бали): 100% + 23 бали. Оцінка, що показує кількість набраних рейтингових балів, говорить про якість і ефективність роботи керівника гуртка. Чим більше балів, тим більш якісна робота керівника гуртка. Це – і призові місця, і участь у позапланових заходах, а отже, і сумлінна робота керівника гуртка в цілому. Це високий рівень роботи педагога.

Якщо керівник гуртка не виконав за якихось причин пункти плану, а брав участь в аналогічних за рангом заходах, то при оцінюванні його роботи така участь зараховується як виконання плану.

Є випадки, коли керівник гуртка брав участь у масових заходах іншого напрямку, а при цьому нехтував завданнями плану (наприклад, участь у краєзнавчих заходах і не здійснення спортивного туристського походу), то у показники такого керівника враховувались позапланові заходи і фіксувались також невиконані пункти плану, але у рейтинговій таблиці такий педагог стоятиме після тих, хто в першу чергу виконав план.

Керівник гуртка, який не виконав більшості пунктів плану, має низький рівень роботи. Не виконання індивідуального плану участі гуртків у масових заходах є не виконання навчального плану.

Проведення педагогічного моніторингу проходить в три етапи:1. Підготовчий – складання рейтингової таблиці (додаток № 1), індивідуального плану участі керівників гуртків у масових заходах (додаток № 2).

При складанні рейтингової таблиці всі масові заходи було поділено на рівні: шкільні, міські (районні), обласні.

Індивідуальний план участі керівників спортивно-туристських гуртків у масових заходах школи дає можливість простежити та здійснити контроль не тільки за виконанням навчальних програм, а й за якістю освітнього процесу. Також при складанні плану враховується тижневе педагогічне навантаження, адже один і той же рівень гуртка може працювати за різною програмою.

2. Практичний – проведення моніторингових досліджень протягом навчального року, заповнення звітної гуртка згідно рівнів навчання (додаток № 3).

Таблиця моніторингових досліджень має два показники – кількісний і якісний – завдяки яким складається повна картина діяльності керівника гуртка за навчальний рік. Кількісні показники відображають планові завдання. Це – перелік основних заходів, в яких бере участь гурток. Планові завдання у таблиці подано у текстовому і кольоровому варіантах. Після проведеного заходу заносяться кількісні показники: участь і перемога. При заповненні таблиці якісними показниками – балами (згідно рейтингової таблиці) – відбувається автоматичний підрахунок балів, причому планові і позапланові (бонусні) бали підраховуються окремо. У результаті таких підрахунків видно, виконав чи не виконав керівник гуртка індивідуальний план і яка його результативність. Позапланові показники заповнюються у таблицю і можуть бути виділені іншим кольором або не зафарбовуватись, щоб не перевантажувати інформаційний простір таблиці. На основі комп’ютерної таблиці складається таблиця оцінювання з відсотковим показником роботи гуртка (додаток № 4).3. Аналітичний – написання звіту, складання діаграм та аналіз навчально-виховного процесу на основі моніторингових досліджень за навчальний рік, за поточний рік, за три останніх роки. У кінці навчального року проводиться окремо аналіз навчально-виховного процесу гуртків за рівнями і профілем навчання. На основі комп’ютерної таблиці складаються діаграми, які показують результативність роботи кожного гуртка. Якщо керівник гуртка має декілька гуртків, то для об’єктивної оцінки його діяльності складається узагальнена діаграма роботи керівника гуртка з урахуванням всіх його гуртків. Також ведеться таблиця «Ріст гуртків за рівнями навчання», за допомогою якої можна простежити, які рівні навчання має гурток протягом 3 - 4 років навчання: чи це весь час навчання на початковому рівні, тобто йде зміна складу гуртківців, чи гурток здійснює ріст від початкового до основного рівня навчання.

Таким чином, на основі результатів експериментального дослідження та теоретичного аналізу ми вважаємо, що наукова організація моніторингу якості освіти дає можливість приймати відповідні управлінські рішення та прогнозувати навчально-виховні ситуації на наступний навчальний рік; оперативно втручатися і вносити відповідні корективи до педагогічного процесу; конкретно планувати роботу з відповідної проблеми з керівниками гуртків та гуртківцями; створювати умови для порівняння власної оцінки діяльності педагогічного колективу з незалежною оцінкою.

Управлінський супровід моніторингу повинен бути спрямований на поглиблення професійної свідомості керівника гуртка, має орієнтувати педагога на розширення діапазону застосування інноваційних технологій навчання. Тому мета управлінського супроводу і полягає у створенні умов для оптимізації навчально-виховного процесу, інноваційної освітньої діяльності педагогів, індивідуального розвитку гуртківця.

Завдання моніторингу полягають у наданні методичної допомоги керівникам гуртків, тобто, виявленні кращого педагогічного досвіду роботи керівників гуртків та рекомендації його до розповсюдження в педагогічному колективі.


Рейтингова таблиця підведення підсумків роботи гуртків


Масові заходи різного рівня:

Ведення гурткової документації

Методична робота

шкільні

районні

(міські)


обласні

всеук-раїнські

участь-1бал

участь-

3бали


участь-5балів

участь-10балів

журнал роботи гуртка

5

розробки занять

3

перемога

заяви від батьків

3

сценарії заходів

3

місця

бали

місця

бали

місця

бали

місця

бали

угоди про співпрацю із закладами

1

методичний посібник

5

меддовідки

2

участь у МО

2

табель успішності

1

семінари:
звіт за рік

2

- участь

2- виступ

3виховні заходи

1
Перелік масових заходів на 20_______н.р.

в яких обов’язково беруть участь керівники гуртків зі своїми вихованцями за рівнями їх навчання та напрямками роботи гуртків

(фрагмент таблиці)
П

ІБ
к

е

рі

в

ни

к

а
Масові заходи

кількість здійснених ПВД

концерти

Просвітницькі ліеійки

Відкриті урок и

змаання

Творчі зустрічі

виставки

Районні заходи……
*
*
*
*
*Умовні позначення:

У – участь, О- організація, І, ІІ, ІІІ - місця

Моніторинг залучення учнів до гуртків

(облік в особовій справі)

Участь учня___________________________________________у позакласній, позашкільній роботі
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рівень школи

Гуртки
Секції
Творчі студії, об’єднання
Наукове товариство
Учнівський клуб
Учнівське самоврядування
Участь в проекті
Спецкурси
Факультативи
Рівень села

Гуртки
Секції
Творчі студії, об’єднання
Актив
Рівень округу

Гуртки ПНЗ
Окружні гуртки
Окружні факультативи
Рівень району

Гуртки ПНЗ
Секції
Творчі студії, об’єднання
Актив
Та ін..


Схема аналізу стану охоплення учнів гуртковою роботою


№з/п

Навчальний рік

Усього учнів з спец. категорій

(чол., %)Відвідують гуртки, секції

У школі


Поза школою

Усього учнів,

(чол., %)З спец. категорій, (чол., %)


Усього учнів,

(чол., %)З спец. категорій, (чол., %)
З девіантне поведінкою, на ВШ обліку


З особливими потребами

З багатодітних, малозабезпечених сімей

Анкетування учнів при вивченні стану гурткової роботи

Шановні учні!

Просимо Вас відповісти на декілька питань, які стосуються організації гурткової робот у школі. Дякуємо за об’єктивні відповіді.
 1. Назвіть повну назву гуртка, який Ви відвідуєте та його керівника.____________

 2. Скільки часу на тиждень (хв..) відбувається заняття гуртка?________

Назвіть день ___________________; годину початку заняття

 1. Як визначався вибір гуртків у школі:

А) проводилося усне опитування учнів; Б) проводилося письмове опитування учнів; Г) вибір здійснювали дирекція та вчителі; Д) не можу відповісти.

4. Назвіть тему останнього заняття гуртка________

5. Назвіть тему (и) заняття гуртка, які для Вас були найцікавішою (ими). Яку інформацію, отриману під час занять гуртка, Ви вважаєте цікавою та корисною для Вас?

______________________________________________________ 1. Які теми занять гуртків Ви б не вивчали?

______________________________________________________

 1. Які практичні знання (досвід) Ви отримали, відвідуючи гурток?

______________________________________________________

 1. Як відбувається у школі презентація результатів роботи гуртка?

 2. Якби ви мали змогу змінити спрямування гурткової роботи, який гурток Ви б впровадили у школі?Каталог: uploads -> editor
editor -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
editor -> Конкурс «Учитель року 2016»
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації

Скачати 350.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка