Методичні рекомендації щодо організації І проведення Уроків мужності в загальноосвітніх навчальних закладах області /Упоряд. І. П. Кончиц. Чернігів: ред відділ чоіппо імені К. Д. Ушинського, 2015. 126 сСторінка11/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.05 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Список використаних джерел:

 1. Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439). [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_2c/pg_isgbso.htm

 2. Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді (Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948). [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/

 3. Положення про Всеукраїнську військово-спортивну гру «Патріот» (Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 5 квітня 2004 року № 274/112/10). [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

 4. Концепція національно-патріотичного виховання молоді (Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49). [Електронний ресурс]: – Режим доступу:  http://www.mil.gov.ua/diyalnist/v%D1%96jskovo-patr%D1%96otichna-robota/normativno-pravova-baza-

 5. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 №1243). [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://docs.google.com/document/

 6. Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 червня 2012 року № 687). [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1094-12

 7. Про затвердження плану заходів на 2013–2015 роки з підготовки і відзначення 70-ої річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 360). [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/

 8. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344) [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html

 9. Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376). [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative

 10. Лист Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2014 року № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності». [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2

 11. Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 н.р. (лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 №1/9-614). [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/patvich17/

 12. Аксьоненко О. Державні символи України: Усний журнал / О. Аксьоненко // Історія України. – 2004. – № 4. – С. 15– 17.

 13. Березін А.М. Психологічні чинники формування національної свідомості / А.М.Березін // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – №10. – С. 54-56.

 14. Бех І. Д., Чорна К.І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. /І.Д.Бех, К.І.Чорна. – Київ, 2014. – 29 с.

 15. Боровська О. Живи моя держава, Україно / О. Боровська // Позакласний час. – 2008. – № 1. – С. 19–20.

 16. Гордєєва Л. «Україно, ти моя молитва ...»: Сцен. літ.-муз. композиції /Л.Гордєєва // Укр. л-ра в загальноосвітніх школах – 2003.– № 5.– С. 19–22.

 17. Грушко Н. Нема ціни святині дорогій… /Н.Грушко // Позакласний час. – 2007. – № 6. – С. 9–12.

 18. Відмиш Л.І. Система національного виховання: шляхи і засоби реалізації / Л. І. Відмиш // Виховна робота в школі. – 2011. – № 8. – С. 7–10.

 19. Виховання громадянина: Сутність громадянського виховання / П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька // Шкільна бібліотекака. – 2003. –  № 8. –  С. 3.

 20. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Вип. 76 / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧДПУ, 2010. – 380 с. (Серія: Педагогічні науки).

 21. Гарнійчук В. Сутність і структура патріотизму старших підлітків [Текст] / В. Гарнійчук // Управління освітою (Шкіл. світ). – 2009. – № 20. – С. 22-23.

 22. Гнатюк В. Національне виховання як складова у побудові громадянського суспільства / В. Гнатюк // Світ виховання. – 2004. – № 1. – С. 33–36.

 23. Дем’янюк Т. Інноваційні технології громадянського виховання /Т. Дем’янюк // Директор школи. – 2008. – № 10. – С. 10-12.

 24. Дічек Н. Ідеолог патріотизму Григорій Ващенко / Н.Дічек // Педагогічна газета. – 2003. – № 3 (березень). – С.8.

 25. Захаренко С., Коваленко О. Формування громадянина-патріота у педагогічній системі О.А.Захаренка / С. Захаренко, О. Коваленко // Рідна школа. – 2013. – № 6. – С. 36–40.

 26. Календар знаменних і пам’ятних дат на 2015 рік / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей; [підгот. О.М.Литвин; ред. Л.П.Соляник; наук. ред та відп. за вип. М.П. Зніщенко]. − К.: [КОБдД], 2014. – 38 с. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/files/kalendar_2015.pdf

 27. Калакура Я. Історична пам’ять як чинник самоідентифікації українців / Я.Калакура // Українознавство. – 2004. – Ч.3-4. – С. 206-210.

 28. Кіндрат В. К.  Формування патріотизму в школярів у концепції В. О. Сухомлинського / В. К. Кіндрат // Педагогіка і психологія. –1998. – № 3. – С. 56–63.

 29. Кондратенко Ю. На підставах козацької педагогіки /Ю. Кондратенко, М. Кобозєв, В. Азаренков // Виховна робота в школі. – 2011. – № 9. – С. 4–6.

 30. Коновалова М.В. Тематичні класні години (національно-патріотичне та громадянське виховання), 5–11 класи / М.В. Коновалова/ – Харків: Видавнича група «Основа», 2011.

 31. Коршак Н. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину: Сцен. бесіди / Н.Коршак //Завуч. – 2002. – № 10. –  С. 4–10.

 32. Крижанівська Г. Нічого в світі кращого нема – як захищати рідну Батьківщину: Сценарій до Дня захисника Вітчизни / Г.Крижанівська // Шкільний світ. – 2002. – № 29–32. – С. 11–12.

 33. Крижанівська Г. Посвята у громадяни України / Г.Крижанівська // День. – 2001. – 14 червня. – С. 5.

 34. Кучерява З. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину: Сценарій вечора присвячений Дню Збройних сил України /З.Кучерява // Шкільна бібліотека. – 2002. – № 9. – С. 58–62.

 35. Клокар Н. І. Концептуальні засади патріо­тич­ного виховання дітей та молоді України /Н.І.Клокар [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://dnzrpl.elitno.net/vixovna-robota/patriotichne-vihovannya/

 36. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2007. – 576 с.

 37. Кульчицький В. Соціально-педагогічні основи патріотичного виховання у педагогічній спадщині В.Сухомлинського / В. Кульчицький // Молодь і ринок. – 2014. – №3 (110). – С. 70-75.

 38. Луговська С. О. Виховання патріотичних цінностей – пріоритетне завдання сучасної української школи /С. О. Луговська // Виховна робота в школі. – 2013. – № 8. – С. 14–18.

 39. Лемешенко Н. Славетні імена країни /Н.Лемешенко // Позакласний час. – 2006. – №1–2. – С. 102–105.

 40. Машина О.О. Ми живемо, щоб пам’ятати: Колективний творчий проект / О. О. Машина // Виховна робота в школі. – 2011. – № 4. – С. 28–30.

 41. Мирончук Н.М. Софія Русова про роль школи у національно-громадянському вихованні особистості /Н.М. Мирончук // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – №4. – С. 142-145.

 42. Мілінчук В. Вона на світі одна-єдина ненька-Україна: Виховна година: 5 кл. / В.Мілінчук // Позакласний час. – 2003. – № 23. –  С. 1–2.

 43. Недужко В. Д., Іванов В. В. Допризовна підготовка і військо-патріотичне виховання у школі: Навч.-метод. посібник / В.Д. Недужко, В.В.Іванов. – Луцьк, 2002. – 110 с.

 44. Неділько В. А. Українська державна символіка: Усний журнал /В.Неділько // Позакласний час. – 2002. – № 5. – С. 33.

 45. Педагогіка К. Д. Ушинського: історія та сьогодення : матеріали обласної науково-практичної конференції (15 травня 2014 року, м. Херсон) : у 2-х ч. – Ч. 2 / за ред. Комінарець Т. В., Кузьменка В. В. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 260 с.

 46. Петренко Л. Знаєш ти, що таке Батьківщина: Сцен. гри-змагання /Л.Петренко // Шкільний світ. – 2004.– № 16. – С. 11–12.

 47. Пивовар С. В. Планування роботи історико-краєзнавчого музею / С.В. Пивовар // Виховна робота в школі. – 2011. – № 7. – С. 34–41.

 48. Петронговський Р. Р. Теорія і практика формування патріотизму старшокласників: Монографія /За ред. проф. М.В. Левківського. – Житомир: Полісся, 2003. – 220 с.

 49. «Рідну землю, де живемо, Україною зовемо»: На допомогу класному керівникові // Освіта. – 14–21 серпня. – С. 4–5.

 50. Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін : навчально-методичний посібник / Авт. кол.: І.Д. Бех, К.О. Журба, В.А. Киричок та ін. – К. : Пед. думка, 2011. – 240 с.

 51. Степанченко Л. А. Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно морального світогляду школярів: [Електронний ресурс] // Освітній портал «Класна оцінка». – Режим доступа: http:// www.osvita.org.ua

 52. Ткачов С. І. Співвідношення понять громадянської освіти та громадянського виховання / С. І. Ткачов // Виховна робота в школі. – 2011. – № 9. – С. 2–6.

 53. Усова О. А. Програма виховної роботи «Ми – майбутнє України», 6-8 кл. / Усова О. А. // Виховна робота в школі. – 2011. – № 8. – С. 10–15.

 54. Усова О. А., Грищенко А. П. Програма виховної роботи «Я стверджуюсь», 9 – 11 кл. / О. А.Усова, А. П. Грищенко // Виховна робота в школі. – 2011. – № 8. – С. 16–20.

 55. Федоренко Д. Т. Мудрість козацької доби. Розробка нетрадиційних уроків і навчально-виховних заходів на засадах української етнопедагогіки. Посібник для студентів педагогічних навчальних закладів і учителів та учнів національної школи України / Д.Т. Федоренко – Кривий Ріг: ПП «Видавничий дім», 1999.

 56. Формування патріотизму старшокласників у поза навчальній виховній діяльності. [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/35707.html

 57. Холодько П.С. Національна символіка України: Усний журнал /П.С.Холодько // Все для вчителя. – 2003. – № 24. – С. 4–6.

 58. Шошина Л. Подорож по храмах України / Л. Шошина // Позакласний час. – 2006. – № 1–2. – С. 97–98.

 59. Щербак Л. Ми – українці / Л. Щербак // Позакласний час. – 2007. –№6. – С. 13–17.
Пісні для озвучення масових заходів та флеш-мобу

«Сонце за нас! Україна – це наша країна!!!»

http://www.youtube.com/watch?v=LQ-CdtahN6I.


Фізкультхвилинка «Моя країна Україна»

http://www.youtube.com/watch?v=hxH61H49f1A.


«Україна»

http://www.youtube.com/watch?v=ExDnX3xSIGw

Пісні Майдану і АТО, патріотичні пісні

«Мамо, не плач»

http://www.youtube.com/watch?v=UUnuQ998Gq8

«Никогда мы не будем братьями»

http://www.youtube.com/watch?v=jj1MTTArzPI

«Треба встати і вийти»

https://www.youtube.com/watch?v=ROriBRpyVUk#t=132

«Єднайся народе!»

https://www.youtube.com/watch?v=3gGI0Oey-sE#t=91

«Мальви»

https://www.youtube.com/watch?v=29Tgd0rxWGk


Сашко Капінос «До бою, січові стрільці…»

https://www.youtube.com/watch?v=NB-1LhNgrIY


Сергій Нігоян «Кавказ» Т.Шевченко

https://www.youtube.com/watch?v=u5PpF31-i5M


Патріотичні відеоролики-реклама

Устим Голоднюк на сцені Майдану (05.12.2013р.).

https://www.youtube.com/watch?v=ji4H2bYcIk0


Небесна сотня. Юні ангели.

https://www.youtube.com/watch?v=rlO2NADtEME, http://www.pravda.com.ua/video/

«Привіт, мамо»

http://www.pravda.com.ua/photo-video/2014/08/8/7034342/

«В зоні АТО» Бійці на південному кордоні

http://www.day.kiev.ua/uk/photo-gallery


Фотовиставки про АТО

http://uafile.com.ua/get/104493/

https://yadi.sk/i/gPlFDr1HaSvaz , https://yadi.sk/i/qlc5nXO1aSwsU

Рекомендовані сайти

Вони воюють за Україну

http://www.slovoidilo.ua/articles/4543/2014-09-

Додаток 1Методичні рекомендації

з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

у 2014/2015 навчальному році
У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя Героїв Небесної Сотні, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.

Події останніх місяців дають підстави стверджувати, що переважна більшість громадян України, серед яких є і діти, і молодь, виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію. Це є свідченням системної виховної роботи педагогічних колективів навчальних закладів. Тому одним із найважливіших завдань педагогів є продовження роботи з формування у дітей та молоді громадянських якостей, розуміння приналежності до Українського народу. Особливу увагу слід приділити дітям та сім’ям, які переїхали із території військових дій, сприяти їх адаптації у нових умовах та нових колективах, залучати їх до активної діяльності та участі у позаурочних заходах, надавати можливість реалізовувати свій інтелектуальний, творчий, фізичний потенціал на благо України.

Патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчально-виховний процес, органічно поєднувати національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, базуватися на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни.

Патріотичне виховання має охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяти формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України.

Проявом патріотичного духу, свідченням формування Української політичної нації стало масове використання української національної та державної символіки, українського традиційного одягу, жовто-блакитних кольорів. При цьому важливо не підмінити зовнішніми ознаками патріотизму його глибокої ідейної сутності – готовності своєю працею, науковими, творчими й спортивними досягненнями, службою із захисту країни сприяти розвитку української демократичної держави.

Відповідно, всі заходи мають бути наповнені громадянсько-патріотичним змістом, стверджувати ідею спільності інтересів та взаємоповаги усіх громадян України, підтримувати прагнення кожної особистості до духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку задля розквіту держави в цілому.

Доцільно добирати та поєднувати різноманітні методи і форми патріотичного виховання, уникати формалізму й одноманітності, насичувати їх патріотичними емоціями та переживаннями, активно використовувати приклади мужності й звитяги захисників України як з історичного минулого, так і нинішніх воїнів-героїв, які боронять нашу державу від російської агресії.

Громадянський компонент виховання найвиразніше втілено у змісті навчальних предметів суспільно-гуманітарного циклу. Вивчення української мови, літератури, історії, географії, правознавства спрямовано на формування переконливого почуття патріотизму й громадянської свідомості дітей та учнівської молоді, знань про права і свободи громадян, сутність громадянського суспільства.

Вихованню сучасного громадянина-патріота Української держави, підготовці молоді до виконання ролі активних громадян, формуванню громадянських навичок і цінностей, необхідних для ефективної участі у житті громади, сприяють курси за вибором: «Вчимося бути громадянами» (для учнів 7(8) класу), «Ми – громадяни України» (для учнів 9(10) класу), «Громадянська освіта: основи демократії» (для учнів 11 класу).

Рекомендуємо використати досвід роботи з виховання культури демократії, політичної культури учнів педагогічних колективів навчально-виховних комплексів Черкаської області: «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум» Смілянської міської ради (http://smila-nvk3.edukit.ck.ua) та «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Шполянської районної ради (http://shpola2licey.ucoz.ru), на базі яких протягом 2010-2014 років здійснювалась дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня. У варіативну складову навчальних планів цих закладів було введено факультативи «Громадянознавство»; «Основи демократії», «Вчимося демократії» (http: //democraty.ippro.com.ua). Педагогами спільно з учнями та батьками було реалізовано проекти «Громадянська взаємодія у віртуальній мережі», «Роль громадянських організацій у становленні демократії в Україні», «Ми – різні, ми – рівні», «Ініціюємо співпрацю з владою», «Вчимося взаємодіяти з владою», «Вчимося захищати свої права і свободи», «Вчимося поліпшувати життя місцевої громади», започатковано Інтернет-клуб «Я – суб’єкт громадянського суспільства».

Пропонуємо надавати перевагу активним формам роботи, що передбачають самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду; сприяють формуванню національної свідомості, критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи, відповідальності за свої дії та вчинки: громадській, волонтерській діяльності, соціальним практикам, пошуковій, дослідницькій та проектній діяльності, дискусійним клубам, діяльності учнівських прес-центрів, флеш-мобам, акціям.

Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність педагогів, учнів, батьків, яка через конкретну, практичну діяльність сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми новими навичками, формуванню у них прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних і духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України. Зазвичай діяльність волонтерських груп здійснюється в інформаційно-просвітницькому, профілактичному, соціальному, охоронно-захисному напрямах. Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи – психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, інших військових формувань; допомога родинам, що були змушені покинути свої домівки у результаті анексії Росією Криму та окупації окремих територій східної України. Рекомендуємо продовжити участь дітей та учнівської молоді у таких всеукраїнських акціях, як «Лист пораненому», «Хвиля доброти», а також у волонтерських акціях, що започатковані за ініціативи громадських організацій та навчальних закладів.

Важливо, щоб учні незалежно від їх національності та регіону проживання ідентифікували себе з Україною, прагнули жити в Україні; розуміли необхідність дотримання конституційних і правових норм, володіння державною мовою; сприймали регіональну історію як частину загальної історії України, відчували власну причетність до майбутньої долі рідного краю як невід’ємної складової єдиної країни.

Важливу роль у патріотичному вихованні дітей та учнівської молоді відіграє педагог, його особистий приклад, його погляди та практичні дії, що мають бути взірцем для наслідування. Якість виховного процесу напряму залежить від рівня підготовленості педагогів до кожного заходу; використання різноманітних методів і форм; знання та вмілого врахування вікових й психологічних особливостей дітей; відвертості, емоційності, оптимізму та активної патріотичної позиції вчителя. Патріотичне виховання громадянина має здійснюватися кожним педагогом на кожному уроці та в позаурочний час.


Сім’я – основа виховання громадянина-патріота України

Важлива роль у формуванні патріотизму належить сім’ї. Завданням навчальних закладів є залучення батьків учнів, студентів, вихованців до активної участі у навчально-виховному процесі, організації та проведенні позанавчальних виховних заходів. Батьки мають стати не тільки гостями на заходах, не тільки спостерігачами за здобутками їх дітей, вони мають безпосередньо впливати на формування молодого покоління своїм досвідом та своїм прикладом.

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на підтримку ініціативи батьківської громади, взаємодію у розробленні та виконанні рішень щодо патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Особливу увагу слід приділити педагогізації батьків, ознайомленню їх із сучасними психолого-педагогічними знаннями. З цією метою доцільно використовувати активні методи: тренінги, дискусії, дебати, аналіз виховних ситуацій, які сприяють усвідомленню батьками ролі сім’ї у вихованні дітей, формуванні патріотичних почуттів та готовності служити своїми знаннями, працею Україні.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка