Методичні рекомендації щодо організації І проведення Уроків мужності в загальноосвітніх навчальних закладах області /Упоряд. І. П. Кончиц. Чернігів: ред відділ чоіппо імені К. Д. Ушинського, 2015. 126 сСторінка14/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.05 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Додаток 6

Словник основних термінівАнтитерористична операція, АТО – комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою.

Бойовий досвід – стійкі практичні знання і навички, знайдені командними кадрами, штабами і військами (силами) у ході бойових дій. Накопичується і закріплюється у бойовій обстановці. Є однією з найважливіших якостей, яка сприятиме успішному веденню бою й операції, вмінню знаходити вірні рішення і виконувати складні бойові завдання.

Бі́женці (або утікачі) – особи, які внаслідок обґрунтованих побоювань стали жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебувають за межами своєї країни та не можуть або не бажають користуватися захистом цієї країни внаслідок таких побоювань.

Волонтерство – добровільна неприбуткова діяльність фізичних осіб-волонтерів, спрямована на надання допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Військова присяга – встановлена у деяких державах законом урочиста клятва при прийнятті громадянина на військову службу у збройних силах цієї країни.

Ві́расприйняття людиною чого-небудь (тверджень, свідчень, фактів тощо) як істинних, правдивих, іноді без попередньої перевірки на основі тільки внутрішнього, суб’єктивного переконання, що не потребує більше ніяких доказів.

Гетьман – назва вищих воєначальників у таких державних і військово-державних утвореннях, як Велике князівство Литовське, Королівство Польське, Річ Посполита Обох Народів та Військо Запорозьке Низове.

Герб – емблема, усталений відповідно до законів геральдики відмітний символічний знак (зображення) що належить державі, населеному пункту, дворянському роду або окремій особі тощо.

Герой – людина, яка здійснює великі вчинки на благо людського суспільства.

Героїзм найвище виявлення самовідданості й мужності під час здійснення видатних за своїм значенням дій.

Геноци́д цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими або релігійними мотивами.

Гідність – це поняття моральної свідомості, яка виражає уявлення про цінність всякої людини, як моральної особистості, а також категорія етики, яка означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, в якому визнається цінність особистості.

Гі́мн – урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого-небудь або що-небудь.

Гуманіта́рна інтервенція або гуманіта́рна війна́ – застосування військової сили проти іноземної держави або будь-яких сил на її території для запобігання гуманітарної катастрофи або геноциду місцевого населення.

Демокра́тіяполітичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано через обраних представників (представницька демократія).

Евакуа́ція процес виведення населення і життєважливих ресурсів першої необхідності з території можливої загрози від катастрофи чи воєнного конфлікту.

Європейська інтеграція – це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках — соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі.

Європе́йський Сою́зекономічний та політичний союз держав-членів Європейських Спільнот, створений згідно з Договором про Європейський Союз (Маастрихтський Трактат), підписаним в лютому 1992 року і чинним із листопада 1993 р. Сьогодні в об’єднання входять 28 європейських держав з населенням понад 505 млн людей.

Запоро́зька Сі́ч – укріплений осередок нереєстрового Війська Запорозького Низового другої половини XVI — кінця XVIII століття, що був розташований за порогами Дніпра.

Зару́чник – людина, захоплена з метою змусити когось (родичів заручника, представників влади) вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій заради звільнення заручника, недопущення його вбивства чи нанесення серйозної шкоди його здоров’ю.

Захисник – той, хто захищає, обороняє, охороняє кого-, що-небудь від нападу, замаху, удару, ворожих, небезпечних дій.

Козаки́ – члени самоврядних чоловічих військових громад, що з15 століття існували на теренах українського «Дикого поля», в районі середніх течій Дніпра та Дону, на межі християнського і мусульманського світів.

Консолідація це форма систематизації законодавства через зведення у єдиний нормативно-правовий акт декількох актів, що регулюють певну сферу суспільних відносин без зміни їх змісту.

Культу́рна спадщина – сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності.

Ку́рінь початково будівля різних розмірів, часто тимчасова, призначена для ночівки, зимівки і т.ін.

Мир – стан спокою і гармонії, період між війнами.

Миротворчі сили ООН (миротворчий контингент ООН) – військові контингенти країн – членів ООН, виділені за Статутом ООН з метою запобігання або ліквідації загрози миру і безпеки шляхом спільних примусових дій (військова демонстрація, блокада тощо), якщо заходи економічного і політичного характеру виявляться або виявилися недостатніми.

Мужність одна з чеснот, що відображає моральну силу у подоланні страху. Мужність часто виступає як здатність переносити страждання, включаючи фізичний біль.

Морáль – система неформалізованих у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень котрої забезпечується громадським осудом.

Націоналі́зм – ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі.

Незале́жність – можливість приймати самостійні рішення, які підкорюються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність для держави – політична самостійність, відсутність підлеглості, суверенітет.

Патріотизм – це любов та відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам.

Пацифі́зм – ідеологія беззастережного осуду будь-якої війни, відмови від неї як інструменту зовнішньої політики. Пацифізм засуджує всіляку війну в будь-якій формі, заперечуючи правомірність навіть справедливих та визвольних війн.

Подвиг – доблесна, важлива для багатьох людей дія; героїчний вчинок, здійснений в скрутних умовах.

Права́ людини – це природні можливості індивіда, що забезпечують його життя, людську гідність і свободу діяльності у всіх сферах суспільного життя.

Рада Європи – міжнародна організація 47 держав-членів в європейському просторі.

Прапор (стяг) – полотнище правильної геометричної (найчастіше, прямокутної) форми, підвішене на жердині або щоглі. В загальному прапор має символічне значення. Найчастіше використовується як символ держави.

Сепаратизм – прагнення до відокремлення, відособлення. 

Соборність – морально-філософський і соціальний принцип, фундаментальними положеннями якого є: відповідальність усіх за всіх, єдність індивідуального і загального, взаємне духовне збагачення і розвиток та інше.

Сім’я́ (роди́на) – соціальна група, яка складається з людей, які зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними зв’язками з подружжям, кровних родичів, і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей.

Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших зазіхань на життя чи здоров’я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

Честь – поняття моральної свідомості й категорія етики, що включає в себе моменти усвідомлення індивідом свого суспільного значення й визнання цього значення з боку суспільства.

Шлюбісторично зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин між чоловіком та жінкою, яка визначає їхні права та обов’язки одного щодо іншого й щодо дітей.
ЗМІСТ

ВСТУП

3РОЗДІЛ І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЦИКЛУ УРОКІВ МУЖНОСТІ У 2014-2015 Н.Р.

7
РОЗДІЛ ІІ. РОЗРОБКИ УРОКІВ МУЖНОСТІ (матеріали підготовлені слухачами курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ЧОІППО імені К.Д.Ушинського)
Місце Слави і Скорботи

(заочна екскурсія Майданом Незалежності та вулицею Героїв Небесної Сотні)15

Тут точились бої, тут вмирали найкращі сини України!

(заочна екскурсія Майданом Незалежності та вулицею Героїв Небесної Сотні)22

Небесна сотня – герої нашого часу

27

Настав час захищати країну (зустріч з учасниками АТО)

39

Вони стоять на захисті країни (зустріч з учасниками АТО)

47

«Дорога життя» – волонтерський рух

50

Волонтери – люди доброї волі

54

Хай ніколи не буде війни, хай завжди буде мир на Землі!

61

Нехай зникне назавжди слово «війна»!

67

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

73ДОДАТКИ
Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 н.р. (лист МОН України від 27.11.2014 №1/9-614)

79

Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді (Бех І.Д., Чорна К.І., Київ, 2014 рік)

87

Вислови відомих людей про Батьківщину, патріотизм

114

Орієнтовне календарне планування Уроків мужності для учнів основної і старшої школи

118

Календар знаменних та пам’ятних дат на 2015 рік

122

Словник основних термінів

123


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка