Методичні рекомендації щодо планування навчально-виховної роботи музичних керівниківСкачати 263.54 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір263.54 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо планування навчально-виховної роботи музичних керівників

у дошкільних навчальних закладах

Ірина Дубровіна, викладач кафедри педагогічної майстерності КОІПОПК;

Тетяна Мельніченко, музичний керівник дошкільного навчального закладу № 23 "Дзвіночок" м. Білої Церкви

Сучасний розвиток українського суспільства зумовив реформування системи освіти України, створення якісно нової парадигми освітнього простору, зокрема – розроблення Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Cвіті", схваленої колегією Міністерства освіти і науки від 21 березня 2008 року та затвердженої наказом від 29.01.2009 №41.

У Базовій програмі "Я у Світі" як основні завдання дошкільної освіти визначено "…формування в дитини цілісного уявлення про природу, предметне довкілля, суспільство, людей, культуру, тобто забезпечення реального оволодіння дітьми законами повноцінного життя, прищеплення їм елементарної життєвої мудрості" (лист МОН України №1/9-393 від 10.06.09).

Планування навчально-виховної роботи з музично-естетичного виховання у дошкільних навчальних закладах має відповідати таким сучасним вимогам: • ураховувати пріоритетні потреби сьогодення у забезпеченні належної якості розвитку, вихованості і навченості дитини дошкільного віку;

 • забезпечувати право дитини на реалізацію свого природного потенціалу, її основних життєвих тенденцій до самореалізації, саморозвитку і самозбереження;

 • використовувати досягнення передового педагогічного досвіду;

 • органічно поєднувати формування цілісної особистісної культури дитини дошкільного віку з національною культурою українського народу, культурними надбаннями попередніх поколінь і світової культури;

 • забезпечувати дотримання принципів доцільності, помірності, відповідності обраній стратегії на сучасному етапі розвитку українського суспільства;

 • забезпечувати право педагога на свободу вибору під час визначення форми планів, напряму і змісту власної педагогічної діяльності.

Завдання сфери "Культура" як складової Базової програми "Я у Світі" не можуть бути ефективно вирішені без ретельного та якісного планування роботи музичних керівників у дошкільних навчальних закладах. Планування музично-естетичного розвитку дитини повинне здійснюватися на основі реалізації індивідуального підходу до організації дошкільної освіти, з дотриманням принципів інтеграції та системності.

Музичним керівникам у процесі створення власної моделі планування музично-естетичної діяльності потрібно враховувати особливості дитячого колективу та можливості розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі, творчий потенціал вихователів, які є активними співучасниками мистецького освітнього процесу, завдання і зміст заходів, спланованих у річному плані роботи – все це потребує пошуку особливих форм навчально-виховної роботи музичних керівників, оптимальних для певного дошкільного навчального закладу.

Варто наголосити також на доцільності перспективного і календарного планування навчально-виховної роботи музичних керівників дошкільних навчальних закладів, що уможливлює поетапну реалізацію визначеної мети, завдань, змісту роботи.

Перспективне планування навчально-виховної роботи педагога – це прогнозування його освітньої діяльності на значну часову перспективу (від 1 місяця до 1 року), у якому фахівець передбачає власну систему педагогічних заходів, їх розподіл за часом, послідовність проведення.

Саме перспективне планування допомагає фахівцям надати педагогічному процесу визначеності, цілеспрямованості, системності, поетапності здійснення.

Перспективні плани складаються у довільній формі (текстовій або графічній). Перспективне планування роботи музичних керівників дозволяє спроектувати виконання музично-естетичних завдань усіх видів мистецької діяльності дітей дошкільного віку.

Пропонуємо один із варіантів орієнтовної схеми перспективного планування програмового матеріалу для занять з музичного виховання, що складається зі слухання музики, співів, музично-ритмічних рухів, гри на музичних інструментах, розвитку пісенної, музично-ігрової, танцювальної творчості та програмового репертуару до кожного виду дитячої музичної діяльності, який буде опрацьовуватись на заняттях упродовж місяця чи року (додаток 1).Календарно-тематичне планування передбачає тематичний взаємозв'язок різних організаційних форм музично-естетичного розвитку дітей дошкільного віку, використання музично-естетичних засобів, застосування методів і прийомів музичного навчання у дошкільних навчальних закладах.

Результатом цього процесу є календарний план – один із видів ділової педагогічної документації, що складається музичним керівником як модель його персональної освітньої діяльності з певною групою дітей на певний період (наприклад, на 2 тижні).

Календарні плани складаються на основі перспективних і також можуть мати довільну текстову форму або вкладатись у графічну схему (таблицю).

Під час календарного планування рекомендуємо використовувати скорочення основних умовних позначень дошкільного музичного виховання (види діяльності, етапи розучування творів тощо), які допоможуть зробити план дієвим, змістовним і логічним (додаток 4).План освітньо-виховної роботи музичного керівника розробляється індивідуально для кожної вікової групи на період від 1-2 тижнів до 1 місяця. У ньому визначаються форми роботи з дітьми: заняття, індивідуальна робота, свята і розваги, діагностика музичних здібностей дітей дошкільного віку, – що зумовлено особливостями змісту професійної діяльності фахівців.

Проведення музичних занять планується двічі на тиждень. У методичній розробці навчального заняття з музично-естетичного виховання рекомендовано зазначити таке: дата проведення, програмові завдання, обладнання, забезпечення, хід заняття (його етапи, програмові завдання, способи організації видів музичної діяльності, основні методи і прийоми роботи педагога з вихованцями) (додаток 2).

З метою розкриття періодичності подання репертуару з кожного виду музичної діяльності відповідно до етапів його розучування (первинне ознайомлення, поглиблене розучування, закріплення) та складності музичного твору у колонці "Примітки" напроти кожного твору потрібно зазначати кількість занять, відведених для його опрацювання.

Індивідуальну роботу з дітьми кожної вікової групи музичні керівники планують з перспективою на 1-2 тижні наперед з урахуванням запланованих відкритих занять, свят, розваг відповідно до річного плану. Вибір методів і прийомів індивідуальної роботи з дітьми дошкільного віку повинен забезпечувати всебічний музично-естетичний розвиток особистості засобами мистецтва.

Свята і розваги музично-естетичного циклу, зазвичай, плануються як окремий розділ чи додаток до річного плану роботи дошкільного навчального закладу. Пропонуємо один із варіантів структури орієнтовної схеми планування свят і розваг (додаток 3). У таблиці потрібно зазначити місяць, дату проведення, види і теми дозвіль, вікові групи; у графі "Примітки" педагог може зробити записи про можливі зміни в термінах проведення, тематиці щодо підготовчої роботи тощо.

Музичний керівник дошкільного навчального закладу повинен надавати методичну допомогу батькам з питань музично-естетичного виховання дітей. Рекомендується урізноманітнювати форми організації роботи з батьками: варто оформляти стенди, виставки, проводити лекції, консультації, відкриті заняття, майстер-класи, батьківські збори, а також залучати батьків до виготовлення музично-дидактичних ігор, декорацій, костюмів для масових заходів у дошкільному навчальному закладі.

Практика доводить переваги тематичного планування у дошкільному навчальному закладі, адже тема розробляється на кожен тиждень відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" і забезпечує дотримання низки принципів дошкільної дидактики: взаємозв’язку всіх напрямів роботи з дітьми, цілісності інформації, послідовності, доступності, повторності.

Темі тижня підпорядковані всі заняття з дітьми: розвиток мовлення, ліплення, аплікація, конструювання, фізичне виховання, музичне виховання. Інтегроване заняття, що проводиться наприкінці тижня, сприяє систематизації здобутих знань дітей дошкільного віку, усвідомлення ними цілісності навколишнього світу.

Пропонуємо варіант моделі авторського тематичного планування за лініями розвитку для молодшого дошкільного віку, розроблений творчою групою музичних керівників (Т.Ф. Мельніченко, О.І. Бевзюк, С.А. Шульга, Д.С.Тихоненко, О.М. Первишова) на базі консультативного пункту дошкільного навчального закладу № 23 "Дзвіночок" м. Білої Церкви (додаток 4).

Представлена модель планування музичної діяльності в дошкільному навчальному закладі була апробована в закладах Київщини і отримала позитивні відгуки фахівців-практиків.

Мета запропонованої моделі тематичного планування – забезпечення єдності творчого і раціонального підходів до організації музичного розвитку дітей.

Упровадження моделі планування діяльності музичного керівника забезпечує таке: • індивідуалізацію та диференціацію навчального процесу;

 • відповідність форм роботи віковим психологічним і фізіологічним особливостям вихованців;

 • урізноманітнення видів діяльності (ігрової, дослідницької, мовленнєвої, театралізованої, продуктивної, музичної);

 • вибір форм організації музично-естетичного розвитку дітей, які сприяють максимальній самостійності вихованця;

 • чіткість завдань, послідовність у викладенні матеріалу, систематичність у побудові системи знань тощо;

 • застосування активних методів навчання;

 • ефективність мистецької освіти дітей дошкільного віку, що забезпечується поєднанням процесу їх формування з розвитком особистісних якостей, необхідних дитині в соціальному, природному довкіллі (як це передбачено програмою "Я у Світі");

 • моніторинг результатів розвитку дітей, їхніх досягнень у набутті життєвої компетентності у сфері "Культура".

У запропонованій моделі передбачено забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку у процесі музично-естетичної освіти, а саме:

фізичний розвиток: формування у дітей навичок відтворення у русі виразності рольової поведінки; використання зорових орієнтирів; оцінювання музично-ритмічної діяльності дітей дошкільного віку; використання еталонів, критичне бачення дітьми власних досягнень та їх планування; використання художнього слова та музичного супроводу; регулювання фізичного навантаження; розвиток музично-рухової творчості в русі під музику;

соціально-моральний розвиток: розвиток у малят вміння відтворювати у грі свої моральні уявлення; формування навичок зображення різних музичних образів, ігрових персонажів;

емоційно-ціннісний розвиток: формування у дітей здатності визначати емоційний настрій музичних творів, надавати певної виразності танцювальним, імітаційним рухам;

пізнавальний розвиток: збагачення пізнання та сприйняття малюками творів музичного мистецтва, його видів, жанрів, способів передавання художніх образів у музиці (ритм, мелодія), розвиток слухової уваги;

мовленнєвий розвиток: навчання вихованців передавати свої думки, враження про музику, вправляння у словотворенні прикметників, що характеризують склад музики і тематичних дієслів;

художньо-естетичний розвиток: формування сприймання на початковому рівні програмових музичних творів, їх аналізу за допомогою педагога, вміння виділяти реальне і казкове в музиці, розглядання творів мистецтва та милування ними, формування навичок виконання найпростіших ритмічних малюнків на дитячих музичних інструментах;

креативний розвиток: розвиток у вихованців уміння виявляти вигадку і фантазію в художній діяльності; формування здатності імпровізувати музичний, вокальний, танцювальний образ.

Отже, під час проведення кожного освітнього заходу доцільно застосовувати методичні прийоми, що забезпечують реалізацію кількох ліній розвитку (3-5), що, у свою чергу, підвищує їх вплив на формування і розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку.

Таким чином, на прикладі авторської моделі планування створюються передумови реалізації компетентнісного підходу до виконання завдань сфери "Культура" Базової програми "Я у Світі".

Пропонуємо варіанти моделей планування, розроблені творчою групою музичних керівників дошкільних навчальних закладів міста Білої Церкви.

Варіант 1. Орієнтовне календарне планування освітньо-виховної роботи музичної діяльності за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" з дітьми молодшого дошкільного віку (додаток 4).

Варіант 2. Орієнтовне перспективне планування освітньо-виховної роботи музичної діяльності за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" з дітьми молодшого дошкільного віку (додаток 5).

Варіант 3. Орієнтовний план проведення масових заходів і дійств музично-естетичного циклу з дітьми молодшого дошкільного віку за Базовою програмою розвитку дитини "Я у Світі" (додаток 6).

В основі цих тематичних моделей музично-естетичного розвитку, навчання і виховання дітей у дошкільних навчальних закладах застосовано метод "занурення", спроектований і впроваджений у практику російським академіком, відомим педагогом-новатором М. Щєтініним. Така організація навчання забезпечує ефективне здобуття знань дітьми дошкільного віку, формування у них умінь і навичок, оскільки всі види діяльності та навчально-виховні заходи упродовж дня підпорядковані певній, заздалегідь визначеній проблемі; до навчання залучаються всі діти певної вікової групи.

У процесі навчання діти усвідомлюють важливість теми тижня: вони залучаються до роздумів, коментарів, дискусій, що значно активізує сприймання під час засвоєння, наприклад, таких тем, як "Дитячий садок", "Природа", "Пори року", "Звуки, що мене оточують", "Мої емоції". Таким чином, у процесі вивчення зазначених тем реалізуються всі завдання базової дошкільної освіти – мовленнєво-комунікативні, художньо-естетичні, морально-етичні, емоційно-ціннісні.

Отже, планування навчально-виховної роботи музичних керівників – це творчий процес, що потребує від практиків індивідуального підходу, креативності та ініціативи. Кожен педагог має право обирати власний варіант планування навчально-виховної роботи з музично-естетичного виховання, узгодивши модель планування з адміністрацією дошкільного навчального закладу.Зазначаємо також, що у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України розробляються нові методичні рекомендації щодо планування роботи дошкільного навчального закладу за програмою "Я у Світі", обговорення яких буде висвітлюватись у засобах масової інформації.
Список використаних джерел

 1. Дитячий садок : управління / упоряд. Т. Вороніна. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с.

 2. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах" №1/9-455 від 03.07.2009 // Дошкільне виховання. – 2009. – №.8 – С. 2-4.

 3. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.-мет. посіб. / наук. ред. О.Кононко. – К. : Ред. журн. "Дошкільне виховання", 2003. – 243 с.

 4. Методичний лист Міністерства освіти і науки України "Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах" №1/9-306 від 6.06.2005. – Харків : Веста; Ранок, 2006. – С. 250-260.

 5. Методичні рекомендації до програми виховання дітей від 3 до 7 років. – К. : Богдан, 2004. – 231 с.

 6. Бех І.Д. Законопростір сучасного виховного процесу / І.Д. Бех // Дошкільне виховання. – 2004. – №2. – С.4-5.

 7. Ветлугина Н. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. / Н. Ветлугіна, А. Кенеман. – М. : Просвещение, 1983. – 89 с.

 8. Кононко О.Л.Особистісна орієнтація – пріоритет сьогодення / О.Л. Кононко // Дошкільне виховання. – 2007. – № 5. – С. 3-6.

 9. Корж Т.М. Концептуальні засади Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / Т. М. Корж // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах Київщини в 2009-2010 навчальному році. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – Ч. I. – С.4-13.

 10. Кузьменко В.У. Індивідуалізоване виховання і навчання в освітніх закладах / В.У. Кузьменко – К. : КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2003. – 112 с.

 11. Кулачківська С.Є. Гуманістичний підхід : теорія і практика / С.Є. Кулачківська, Л. Г. Подоляк // Дошкільне виховання. – 2000. – №10. – С.3-4.

 12. Нечипорук Н.І. Особливості організації та планування навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / Н. І. Нечипорук // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах Київщини в 2009-2010 навчальному році. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – Ч. I. – С.13-38.

 13. Огнев’юк В.О. Особлива місія дошкільної освіти / В. О. Огнев’юк // Дошкільне виховання. – 2006. – №10. – С. 8-10.

 14. Півторак Л. Тематичне планування в дошкільних навчальних закладах / Л. Півторак, М.Стаднік // Музичний керівник. – 2011. – №4 – С. 4-7.

 15. Піроженко Т.І. Життєдіяльність дитини як цікава та змістовна подія / Т. І. Піроженко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 9. – С. 7-8.

 16. Психологія розвитку дошкільника / за заг. ред. С.Д.Максименка та С.Є.Кулачківської. – К. : НОРА-ПРІНТ, 2004. – 120 с.

 17. Шавровська В. Модернізація навчання і виховання дітей у різновікових групах / В. Шавровська // Палітра педагога. – 2004. – №3. – С. 7-13.


Додаток 1

Орієнтовна схема перспективного планування програмового матеріалу

для занять з музичного виховання


Місяць, дата проведення заняття

Види музичної діяльності

Програмові завдання

Репертуар

Примітки


Додаток 2

Орієнтовна схема календарного планування занять з музичного виховання


Дата

проведення заняття

Програмові завдання (навчальні, розвивальні, виховні)

Обладнання, забезпечення

Хід заняття

ПриміткиДодаток 3

Орієнтовна схема планування свят і розваг


Місяць

Дата

Види і тема дозвілля

Вікові групи

Примітки

Додаток 4

Орієнтовне календарне планування освітньо-виховної роботи музичної діяльності за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" з дітьми молодшого дошкільного віку

Березень

Дата

Сфери

Життєдіяльності

Тема

Вид діяльності

Репертуар

Лінії розвит-ку

Навчально-виховні завдання

Вид заняття

02.03

"Природа"

"Люди"


Прийди, весно!

МРР

"Побігали-потупали"

(муз. Л. Бетховена)Ф; П

Ознайом-лення 1

Традицій-не

П

"Пиріжки" (муз. А. Філіпенка,

сл. В. Кукловської)П; М

1
СМ

"Котику сіренький"

(укр. нар. пісня, обр. М. Вериківського)П;

М


1

МТР

"Подружилися" (муз. Т. Вількорейської)

П; ФЕЦ

1

ІХ

"Хто це?" (автор І. Плакида)

П;

ЕЦ


1

07.03

"Природа"

"Люди"


МРР

"Побігали-потупали"

(муз. Л. Бетховена)Ф; П

Розучуван-ня 2

Традицій-не

П

"Пиріжки" (муз. А. Філіпенка,

сл. В. Кукловської)П; М

2

СМ

" Котику сіренький"

(укр. нар. пісня, обр. М. Вериківського)П;

М


2

МТР

"Подружилися" (муз. Т. Вількорейської)

ЕЦ;

Ф


2

ІХ

"Хто це?" (автор І. Плакида)

П;

ЕЦ


2

09.03

"Природа"

"Люди"


МРР

"Побігали-потупали"

(муз. Л. Бетховена)Ф

3

Традицій-не

П

"Пиріжки" (муз. А.Філіпенка,

сл. В. Кукловської)М

3

СМ

" Котику сіренький"

(укр. нар. пісня, обр. М. Вериківського)ХЕ

3

МТР

"Подружилися" (муз. Т. Вількорейської)

ЕЦ; Ф

3

ІХ

"Гра з хусточками" (укр. нар. мел., обр. М.Лисенка)

П;Ф

1

14.03

" Природа"

"Люди"


МРР

" Побігали-потупали"

(муз. Л. Бетховена)Ф;

4

Традицій-не

П

"Пиріжки" (муз. А. Філіпенка,

сл. В. Кукловської)К; М

4

СМ

"Котику сіренький"

(укр. нар. пісня, обр. М. Вериківського)ЕЦ; ХЕ

4

МТР

"Подружилися" (муз. Т. Вількорейської)

ЕЦ; К

4

ІХ

"Гра з хусточками" (укр. нар. мел.,

обр. М.Лисенка)Ф;

ЕЦ;


2

16.03

"Культура"

МРР

" Вправи з хусточками"

(муз. Я. Степового)Ф; П

1

Традицій-не

П

"Пиріжки" (муз. А. Філіпенка,

сл. В. Кукловської)М

5

П

"Колискова"

(муз. М. Раухвергера)П; М

1

СМ

" Ой, лопнув обруч!"

(укр. нар. пісня)П;

ХЕ


1

МТР

"Танцювати вставай" (ест. нар. муз.)

П; Ф;

ЕЦ


1

ІХ

"Гра з хусточками" (укр. нар. мел.,

обр. М. Лисенка)К;

ЕЦ;


3

21.03

" Культура"

"Я Сам"


Прийди, весно!

МРР

"Вправи з хусточками"

муз. Я. СтеповогоП; Ф

2

Традицій-не

П

"Пиріжки" (муз. А. Філіпенка,

сл. В. Кукловської),

"Колискова"

(муз. М. Раухвергера)М;
П; М

6
2

СМ

"Ой, лопнув обруч!"

(укр. нар. пісня)П; ХЕ

2

МТР

"Танцювати вставай" (ест. нар. муз.)

Ф;

ЕЦ


2

ІХ

"Гра з хусточками" (укр. нар. мел.,

обр. М. Лисенка)К;

ЕЦ;


4

23.03

" Культура"

"Я Сам"


МРР

"Вправи з хусточками"

(муз. Я. Степового)Ф; К

3

Традицій-не

П

"Пиріжки" (муз. А. Філіпенка,

сл. В. Кукловської),

"Колискова"

(муз. М. Раухвергера)М; ЕЦ
ХЕ

7
3

СМ

"Ой, лопнув обруч!"

(укр. нар. пісня)ХЕ

3

МТР

"Танцювати вставай" (ест. нар. муз.)

Ф;

ЕЦ


3

ІХ

"Гойдалка" (муз. А. Філіпенка,

укр. текст Л. Компанієць)П;

ЕЦ


1

28.03

" Культура"

"Я Сам"


МРР

"Вправи з хусточками"

(муз. Я. Степового)Ф; К

4

Домінант-не

СМ

"Ой, лопнув обруч !"

(укр. нар. пісня)ЕЦ;

ХЕ


4

П

"Колискова"

(муз. М. Раухвергера)М;

ЕЦ


4

МТР

"Танцювати вставай" (ест. нар. муз.)

Ф; К4

ІХ

"Гойдалка" (муз. А. Філіпенка,

укр. текст Л. Компанієць)Ф;

ЕЦ


2

Розваги

 1. "Мамочка рідненька" (тематична розвага)

 2. "Світить сонечко весняне" (рухливі ігри)

Робота з батьками

Консультація з проблеми: "Прекрасне пробуджує добро"

Індивідуальна робота

дата

П.І. дитини

Зміст роботи


Скорочення основних умовних позначень дошкільного музичного виховання

СМ – слухання музики; К – креативний;

ВРСГ – вправи для розвитку слуху та голосу; М – мовленнєвий;

П – пісні; П – пізнавальний;

МРР – музично-ритмічні рухи; СМ – соціально-моральний;

МТР – музично-танцювальні рухи; Ф – фізичний;

ІХ – ігри, хороводи. ХЕ – художньо-естетичний.

ЕЦ – емоційно-цінністний.Додаток 5

Орієнтовне перспективне планування освітньо-виховної роботи музичної діяльності за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" з дітьми молодшого дошкільного віку

Березень

І. Слухання музики

 1. "Котику сіренький" (укр. нар. пісня, обр. М. Вериківського)

 2. "Ой, лопнув обруч" (укр. нар. пісня)

ІІ. Співи

 1. "Пиріжки" (муз. А. Філіпенка, сл. В. Кукловської)

 2. "Колискова" (муз. М. Раухвергера)

ІІІ. Музично-ритмічні рухи

Вправи:


  1. "Побігали-потупали" (муз. Л. Бетховена)

  2. "Вправи з хусточками" (муз. Я. Степового)

Танці:

  1. "Подружилися" (муз. Т. Вількорейської)

  2. "Танцювати вставай" (ест. нар. муз.)

Музична гра:

  1. "Хто це?" (автор І. Плакида)

  2. "Гра з хусточками" (укр. нар. мел., обр. М. Лисенка)

  3. "Гойдалка" (муз. А. Філіпенка, укр. текст Л. Компанієць)

Додаток 6

Орієнтовний план проведення масових заходів і дійств музично-естетичного циклу з дітьми молодшого дошкільного віку за Базовою програмою розвитку дитини "Я у Світі"


Термін

Зміст роботи

Відповідальний

Примітка

Березень

 1. Тематична розвага

"Мамочка рідненька"

 1. "Світить сонечко весняне" (рухливі ігри)

муз. керівник

вихователі

муз. керівник

вихователі


Квітень

 1. "Вечір народних ігор та забав"

(фізкультурна розвага)

 1. Тематична розвага "На весняному лужку"

вихователі

муз. керівник

муз. керівник

вихователі


Травень

1. "Киценько-Мурличенько" (колисанки-забавлянки)

2. Лялькова вистава

"Казка про Півника, Курочку та друзів"


муз. керівник

вихователі

муз. керівник

вихователіКаталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 263.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка