Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення звільнення в запас військовослужбовців строкової служби


Методичні рекомендації по проведенню Дня інформуванняСторінка27/30
Дата конвертації20.03.2017
Розмір5.24 Mb.
#12847
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Методичні рекомендації по проведенню Дня інформування


Відповідно до Указу Президента України від 17 лютого 2001 року № 101/2001 “Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення” щомісяця (в третій четвер) у військових частинах проводиться “День інформування”. До участі у ньому залучається керівний склад органів військового управління, представників місцевих органів державної влади, освітян та науковців.

День інформування – складова виховної та інформаційної роботи з військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил.

Мета дня інформування:

оперативне інформування особового складу з найважливіших питань державної політики;

постійна участь керівного складу у виховній та інформаційній роботі з особовим складом.

Для найкращого сприйняття та засвоєння теми дня інформування організовуються тематичні виставки книг в бібліотеках, огляди преси, демонструються кінофільми, випускаються радіо та стінні газети, оформляється наочна агітація.

До проведення Дня інформування залучаються народні депутати України, представники місцевих органів виконавчої влади, лектори товариства “Знання” та “Просвіта”, науковці, викладачі навчальних закладів.

Після проведення Дня інформування організовується прийом керівним складом з особистих питань, проводяться перевірки умов життя та побуту військовослужбовців, організації харчування, медичного та лазнево-прального обслуговування.

Заступники командирів з виховної роботи організовують збір та узагальнення запитань, пропозицій і зауважень, які було порушено під час проведення Днів інформування, вживають заходи щодо їх реалізації та оперативно інформують особовий склад.Методика підготовки та проведення інформування з особовим складом

Інформування є ефективним засобом виховання та дієвим засобом формування громадської думки військових колективів. Воно дозволяє оперативно роз’яснювати основні напрями державної політики, найважливіші рішення з військово-оборонних питань, суспільно-політичну, воєнно-політичну обстановку і завдання, які стоять перед особовим складом.

Тематика суспільно-політичного інформування особового складу визначається заступником командира військової частини з виховної роботи на тиждень та відображається у розкладах занять підрозділів.

Підготовка до проведення інформування включає:

1. Складання попереднього плану виступу, який дає напрямок для підбору та підготовки матеріалу.

2. Підбір матеріалу (фактів і літератури по темі) та його вивчення, ознайомлення з відповідними публікаціями, уточнення цифр та найбільш показових фактів, підбір прикладів з практики і служби особового складу. Необхідно уникати використання неперевірених фактів та непродуманих прогнозів.

3. Кінцеве складання розгорнутого плану свого виступу з логічною побудовою основних думок та тверджень.

4. Написання тез або повного тексту виступу з висновками.

5. Осмислення того, як цікавіше і переконливіше викласти матеріал з використанням наочних посібників або технічних засобів.

Проведення інформування, як правило, здійснюється методом розповідь-бесіди. Після викладення основного змісту теми відводиться час на запитання слухачів.

Не допускається замінювати проведення інформування перечитуванням перед аудиторією газети в голос.

Для підвищення активності слухачів під час висвітлення матеріалу доцільно використовувати карти, наочні посібники, технічні засоби. При цьому їх кількість не повинна бути надмірною та обтяжливою для сприйняття.

Завершувати інформування необхідно висновками, які носять орієнтуючий і мобілізуючий характер.

Загальні вимоги до інформування:

а) актуальність теми, її відповідність завданням, які стоять перед Збройними Силами України, військовою частиною, підрозділом;

б) всебічна підготовленість та компетентність керівника заходу;

в) зв’язок із завданнями, які стоять перед військовою частиною.


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________


(посада, військове звання, прізвище, ініціали )

_______________________________________


“____” ____________ 20___ року
ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття з воєнно-ідеологічної підготовки

з особовим складом 1 танкової роти

військової частини А0000

ТЕМА: Бойові традиції українського війська


МЕТА: Виховання у слухачів почуття національної гідності , любові до України, традицій і святинь українського народу, духовної та психологічної готовності зі зброєю в руках захищати Батьківщину.
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ :

І. Історичні витоки традицій українського війська.

2. Бойові традиції фронтовиків Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років.

3.Відродження військових традицій Збройних Сил України.


М Е Т О Д : розповідь-бесіда
ЧАС: 1 година
М І С Ц Е: навчальний клас № 8 навчального корпусу №2
ЛІТЕРАТУРА:

Героев подвиги бессмертны. Очерки о Героях Советского Союза. – К.: Политиздат Украины, 1997.

Голомозда К. Українське військо: повернення до традицій // Військо України. № 1-2, 2009.

Муковський І.Т., Лисенко О.Е. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах другої світової війни. – К.: «Книга пам’яті України», 1997.

Пастухов В., Семенова Н. Джерела традицій Збройних Сил України // Народна армія. – 9 червня, 1995.

Тинченко Я. Історичні традиції та найменування з’єднань Збройних Сил // Військо України. № 3-4, 1997.


І. Вступна частина – 3 хвилини

перевіряю наявність особового складу

оголошую тему та мету заняття

доводжу порядок проведення занять


ІІ. Основна частина - 44 хвилини

Основна частина складається з:

вступу до теми;

розгляду визначених навчальних питань;

висновків по темі.

Основна частина плану-конспекту повинна містити основні положення та тлумачення найбільш складних питань начального матеріалу.


ІІІ. Заключна частина – 3 хвилини

підвожу підсумки заняття;

нагадую тему і мету заняття;

визначаю кращих та вказую на недоліки гірших;

ставлю завдання на самостійну підготовку
Керівник заняття :

_______________________________________

(посада, військове звання, ініціали та прізвище)
“_____” __________20__ р.

Додаток 2


ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________


(посада, військове звання, прізвище, ініціали )

_______________________________________


“____” ____________ 20___ рокуПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття з воєнно-ідеологічної підготовки

з особовим складом 1 танкової роти

військової частини А0000


ТЕМА: Відрекомендовуюся колективові


МЕТА: прискорення адаптації військовослужбовців, встановлення міцних товариських взаємостосунків у військовому колективі.
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ :

1. Вправа “Знайомство”

2. Вправа “Привітання”
М Е Т О Д : рольовий тренінг
ЧАС: 1 година
М І С Ц Е: навчальний клас № 8 навчального корпусу №2
ЛІТЕРАТУРА:
Тренінгові технології формування лідерських якостей командира. Навчально-методичний посібник./ Колектив авторів. – К.: Золоті ворота, 2010 – 151с.
Навчальні питання та їх короткий зміст

Методичні рекомендації та дії керівника.

Дії тих хто навчається

1.

Вступна частина –

3 хвилини


Перевіряю наявність особового складу;

оголошую тему та мету заняття;

доводжу порядок проведення занять.

2.

Основна частина – 44 хвилини
Вступ

Розповідаю слухачам про важливість доброзичливих та товариських стосунків між військовослужбовцями, навожу приклади з історії.Вправа “Знайомство”

Нас очікує тривала робота, а тому потрібно познайомитися та запам’ятати імена один одного. В тренінгу нам надається можливість познайомитися один з одним наступним чином: перший військовослужбовець називає своє ім’я, другий – ім’я попереднє й своє, третій - імена двох попередніх й своє й так далі.

Слухачі називають свої імена товаришів й запам’ятовують їх.

А зараз кожний розповість про свою суспільно-корисну діяльність до служби в армії та свої улюблені заняття.

Слухачі по-черзі розповідають про себе.
Вправа “Привітання”

Кожен, по-черзі буде виходити в центр, повертатися обличчям до особового складу і вітатися з усіма будь-яким способом, не повторюючи використані раніше. Ми разом будемо повторювати кожне запропоноване вітання.

Учасники утворюють півколо та вітають по-черзі один одного.

3.

Заключна частина –
3 хвилиниПідвожу підсумки заняття;

нагадую тему і мету заняття;

визначаю кращих та вказую на недоліки гірших;

ставлю завдання на самостійну підготовку.Керівник заняття :

_______________________________________

(посада, військове звання, ініціали та прізвище)

“_____” __________20__ р.


Додаток 3

СТРУКТУРНО- ЛОГІЧНА СХЕМА ДІЙ

КЕРІВНИКА ГРУПИ ВОЄННО-ІДЕОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ПРИ ПРОВЕДЕННІ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ


демонстрація значення теми для слухачів групи.які питання відпрацювати, на що звернути

головну увагу, для того, щоб засвоїти

головні теоретичні постулати теми

та їх значення У практичній діяльності воїнів.який порядок користування навчальноЮ литературОЮ і форма запису того, що прочитане.

поради щодо використаннЯ логічних завдань під час вивчення першоджерел, які рекомендовані.

поради щодо виконання практичних завдань по звязку питань теми, що вивчаються, з життям частини, задачами воїнів.

робота по роз´ясненню найскладніших наукових понять, що входять до теми заняття.

індивідуальні консультації слухачів з найскладніших теоретичних положень та їх практичному значенню.

демонстрація прийомів конспектування літератури по темі заняття.

навчання слухачів методичним прийомам використання технічних засобів виховання, наочних посібників для з´ясування взаємозв´язку теоретичних положень теми і життєдіяльності підрозділу, ВІЙСЬКОВОЇ частини.

відповіді на запитання слухачів

висновки за підсумками самостійного вивчення теми

постановка задач на доОПРАЦЮВАННЯ тих питань, які недостатньо засвоєні і підготовку до семінару (бесіди) по темі заняття.

вступне слово керівника групиметодичні поради

слухачам на

самостійну підготовку


надання


допомоги слухачам в самостійній роботі

з

літературою по темізаключна


частина

Додаток 4


СТРУКТУРНО- ЛОГІЧНА СХЕМА ПОБУДОВИ ЛЕКЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ

З

посилання на офіційні державні та галузеві керівні документи, що обгрунтовують актуальність темипосилання на приклади, факти із життя підрозділу (ВІЙСЬКОВОЇ частини)

при індуктивному методі викладення:

розкритТЯ конкретнИХ теоретичнИх положень, а також НАВЕДЕННЯ фактІВ, подіЙ, прикладІВ, на грунті яких ЗРОБИТИ висновОк З питаннЯ, що вивчається.аналогічнЕ викладаННЯ іншИХ питанЬ теми з урахуванням необхідності формування пізнавальної активності слухачів, відповідаючі на питання: “чому?”,”для чого?”, “з якою метою?”.

при дедуктивному методі викладення:

висунути загальне теоретичне положення, що належить засвоїти слухачам, а у якості аргументів до нього привести часткові теоретичні положення, факти, події, приклади.

аналогічно викладати інші питання теми.

які теоретичні висновки випливають із того, що сказано в лекції ?

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка