Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення звільнення в запас військовослужбовців строкової служби


Алгоритм поетапної профілактики порушень статутних правил взаємовідносинСторінка3/30
Дата конвертації20.03.2017
Розмір5.24 Mb.
#12847
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


2.4 Алгоритм поетапної профілактики порушень статутних правил взаємовідносин


Зміст заходів

Хто проводить і відповідає

На етапі роботи з призовниками


Основне завдання - активне формування у призовників вірних уявлень представлень про військову службу, виявлення осіб, схильних до відхильної (девіантної та деліквентної) поведінки.

Організація і проведення комплексу заходів щодо формування у призовників правильного уявлення про військову службу і військову дисципліну:

“дні призовників”;

зустрічі з офіцерами, ветеранами Великої Вітчизняної війни, військової служби, воїнами-інтернаціоналістами;

цикл бесід на призовному пункті:

а) про порядок проходження військової служби, відповідальності за ухилення від військової служби, за порушення статутних правил взаємовідносин;

б) про необхідність підтримки дружби, взаємодопомоги, про важливість чесного і сумлінного служіння Вітчизні;

в) про історію розвитку і перспективах будівництва та розвитку Збройних Сил України.

Участь військових психологів у роботі груп професійного психологічного добору військових комісаріатів у період призову:

виявлення осіб з ознаками низької нервово-психічної нестійкості, підвищеним суїцидальним ризиком та експертна оцінка їх придатності до військової служби.


Робота офіцерів частин, які прибули у військкомати за поповненням:

ознайомлення з особистими справами призовників, проведення (по можливості) бесід з кожним;

при виявленні ознак невідповідності призовника вимогам до військової служби порушити питання про негайну заміну його іншим;

під час слідування забезпечити дотримання правил поведінки призовниками, припиняти випадки порушення громадського порядку;

по прибуттю до військової частини доповісти командиру свої висновки про якісні характеристики поповнення, проінформувати психолога частини про особи, які схильні до девіантної поведінки.офіцери, службовці військових комісаріатів за участю представни-ків військо-вих частин

психологи частин, фахівці центрів соціальної служби для молоді (по можливості)

начальник штабу, заступник командира по роботі з особовим складом


На етапі підготовки до прийому поповнення

(березень-квітень, вересень-жовтень)Основне завдання - усунення передумов і умов, які сприяють виникненню і розвитку порушень статутних правил взаємовідносин.

Організація комплексу заходів щодо прийому молодого поповнення. Видання наказу по військовій частині за місяць до його прибуття. Затвердження всіх посадових осіб адміністрацією зборів новоприбулого поповнення на атестаційній комісії військової частини. Проведення триденних зборів з адміністрацією зборів новоприбулого поповнення.

Складання службових характеристик на військовослужбовців, які звільняються в запас, і доведення їх до кожного з них. Визначення та оприлюднення послідовності звільнення.

Підготовка розташування особового складу відповідно до вимог статутів.

Оформлення куточків (стендів) правових знань, інформації і роботи телефонів “довіри”.

За 10 діб до прибуття молодого поповнення проводиться Декада правової освіченості військовослужбовців 2 та 3 періодів служби, яка передбачає:

1 день – вивчення керівництвом військової частини, морально-психологічного стану у підрозділах на передодні приходу молодого поповнення. Проведення соціометричного опитування військовослужбовців строкової служби, уточнення мікрогруп, їх лідерів, визначення статусу кожного військовослужбовця.

2 день – проведення заняття по вивченню і конспектуванню статей 401, 402, 403, 404, 406 Кримінального Кодексу України.

3 день – індивідуальні бесіди командирів військових частин (підрозділів), їх заступників з тими військовослужбовцями, які мають дисциплінарні стягнення. За необхідності написання листів батькам тих військовослужбовців, які схильні до насильства. Оголошення їх на зібранні військовослужбовців.

4 день – правове інформування “Доведення злочинів, скоєних у Збройних Силах України, пов’язаних з порушеннями статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та вироків військових судів”.

5 день – доведення до військовослужбовців їх службових характеристик.

6 день – проведення стройових оглядів з метою приведення форми одягу військовослужбовців у відповідності з наказом Міністра оборони України №150 від 12.06.95 “Про введення в дію правил носіння військової форми одягу військовослужбовцями Збройних Сил України”.

7 день – організація відвідування найбільш недисципліно-ваними військовослужбовцями установ відбування покарань. Зустріч з працівниками цих установ.

8 день – організація зустрічі особового складу з військовим прокурором. Проведення індивідуальних бесід військового прокурора з військовослужбовцями, які схильні до правопорушень, попередження їх.

9 день – проведення заняття з військових статутів Збройних Сил України на тему: “Правила взаємостосунків між військово-службовцями” з вивченням статей 11-57 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та 1-4, 15-22, 31-50, 96-103, 106-109, 110-120 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

10 день – зібрання з військовослужбовцями 2 і 3 періодів служби з порядком денним: “Дружба та військове товариство – бойова традиція воїнів Збройних Сил України”. Прийняття звернення щодо недопущення порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями.

На початку кожного заняття з гуманітарної підготовки протягом навчального року впроваджується обов’язкове 10-ти хвилинне інформування про засудження військовослужбовців Збройних Сил України за порушення статутних правил взаємовідносин, з обов’язковим конспектуванням у зошити та послідуючим контрольним опитуванням.


командир частини, начальник штабу,

члени атестаційної комісії,

командири підрозділів, заступник

по роботі з особовим складом, заступник з тилу, заступники по роботі з особовим складом, юристкон-сульти

На етапі прийому поповнення, звільнення в запас

(квітень-червень, жовтень-грудень)Основне завдання - забезпечення суворого статутного порядку у навчальних підрозділах, правильне формування у молодих воїнів первинних навичок при виконанні службових обов’язків, продумана організація звільнення в запас військовослужбовців.

Організація соціально-психологічного вивчення, психологічного обстеження молодого поповнення. Заведення на кожного військовослужбовця особової справи та складання на них медичної і соціально-психологічної характеристики.

Проведення поглибленого медичного огляду, виявлення осіб, які непридатні до військової служби за ознаками фізичного і психічного здоров’я.

Запрошення ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів з метою ознайомлення новоприбулого поповнення про вид (рід) військ, історію частини, традиції підрозділу. Проведення тематичних вечорів “Представляюся колективу”, вечорів вшановування кращих військовослужбовців підрозділів.

Проведення правової інформації з метою доведення до молодих воїнів вимог законів і військових статутів Збройних Сил України про взаємовідносини у військових колективах, роз’яснення порядку дій у випадках обмеження їхніх прав, приниження їх гідності, Кримінального кодексу України про відповідальність за військові злочини.

Підготовка і відправлення листів додому, запрошення батьків на прийняття присяги їхніми синами.

Щоденне заслуховування командирів відділень, взводів про поведінку військовослужбовців, їх настрій, стан здоров’я.

За тиждень до прийняття військової присяги з новоприбулим поповненням проводиться цикл заходів:

1 день – “День бойових традицій”;

2 день – “День ознайомлення з бойовою технікою”;

3 день – “День зустрічі з ветеранами військової частини”;

4 день – “Край, у якому ти служиш”;

5 день – “День посвячення в солдати”;

6 день – “Твої командири”;

7 день – “День прийняття військової присяги”; під час прийняття присяги проводиться “День відкритих дверей”, зустрічі керівництва військової частини, підрозділів з батьками та новоприбулим поповненням.
Підготовка військовослужбовців до звільнення в запас:

у період виходу Указу Президента України та наказу Міністра оборони України посилюється контроль за виконанням розпорядку дня, особливо у вечірній та нічний час;

наказ зачитується веред строєм підрозділу; в штабах складаються плани проведення звільнення військовослужбовців в запас;

проводяться вечори запитань та відповідей з категорією, що звільняється;

посилюється контроль за екіпіровкою молодих воїнів; перевіряються особисті речі тих, хто звільняється;

організовується колективне фотографування, надається допомога в оформленні фотоальбомів;

в період звільнення перші проводи кращих воїнів організуються в урочистій обстановці; звільнених на вокзал супроводжує командир підрозділу, який видає документи тільки перед посадкою в транспорт.

Проведення тижня роботи з військовослужбовцями, що звільняються в запас:

1 день – “День оголошення Указу Президента України про звільнення в запас”;

2 день – “День гласності”, на загальних зборах підрозділів дається персональна оцінка кожному військовослужбовцю 3-го періоду служби за підсумками служби, складаються графіки та списки на звільнення, зачитуються листи додому”;

3 день – “День бойової майстерності”;

4 день – “День уроку правди”;

5 день – “День забезпечення потреб військовослужбовців”;

6 день – “День вшановування”.

Проведення інструкторсько-методичних занять з командирами підрозділів з питань організації роботи з молодим поповненням, профілактики порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями.


начальник зборів молодого поповнення,

заступник по роботі з особовим складом, психолог,

начальник медичної служби

командири підрозділів, заступники з виховної роботи,

юрискон-сульт

заступники

по роботі з особовим складом командири підрозділів,

заступники по роботі з особовим складом,

начальник штабу

командири,

начальники штабів,

заступники з виховної роботиНа початковому етапі служби молодого поповнення у підрозділі

(червень, липень, грудень, січень)Основне завдання - забезпечення адаптації молодого поповнення до умов військової служби, входження їх у військовий колектив.

З прибуттям молодого поповнення в підрозділи доведення завдань, які стоять перед особовим складом на найближчий період, здійснення інформування про позитивні традиції та успіхи в бойовій підготовці підрозділу.

Здійснення суворого контролю за розміщенням у казармі військовослужбовців, відповідно до іменного списку, рівномірністю розподілу нарядів, дотриманням графіку прибирання території, миття особового складу та інше.

Проведення бесід з кожним військовослужбовцем з визначенням настрою, перших вражень про службу (не менше одного разу на тиждень).

Проведення із сержантським складом занять за темою: “Практика роботи молодшого командира щодо згуртування колективу, дотримання військової дисципліни, попередження злочинів, пов’язаних з нестатутними взаємовідносинами.”

Організація діяльності посадових осіб частини (підрозділу) з вивчення індивідуально-психологічних особливостей поповнення.

Вивчення військових колективів: оцінка морально-психологічного клімату, виявлення неформальної структури (мікрогруп, лідерів і їхню спрямованість), визначення домінуючої форми поведінки військовослужбовців. Складання соціально-психологічного портрета військового колективу; проведення роботи з лідерами мікрогруп з негативною спрямованістю по нейтралізації їх негативного впливу на новоприбуле поповнення; психологічний супровід осіб, які вимагають підвищеної психолого-педагогічної уваги.

Проведення тематичного вечора “Представляюся колективу”, організація відвідування кімнати бойової слави (музею) військової частини.

Організація урочистого вручення зброї і бойової техніки, заохочення військовослужбовців за успіхи в бойовій підготовці, за виконання завдань внутрішньої та вартової служб.


командири підрозділів

старшини


підрозділів

заступники

по роботі з особовим складом

командири

підрозділів


На етапі оволодіння військовослужбовцями бойової спеціальності

і згуртування військового колективу

(липень-серпень-вересень, січень-лютий-березень)Основне завдання - поглиблене вивчення мікроклімату у військових колективах, повсякденне формування міцних статутних взаємовідносин між військовослужбовцями.

Поглиблене вивчення морально-психологічного стану особового складу, стану військової дисципліни та взаємовідносин у підрозділах. Розслідування кожного випадку порушень статутних правил взаємовідносин.

Персональна оцінка діяльності офіцерів частини з профілактики порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. Заохочення кращих, які досягли помітних результатів у формуванні здорового морально-психологічного клімату в підрозділі.

Заслуховування сержантського складу щодо їх безпосередньої роботи з попередження порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та вжитих заходів по згуртуванню військового колективу.

Здійснення контролю за умовами служби, життям і побутом, настроєм команд та військовослужбовців, що знаходяться у відриві від військової частини.

Поглиблене вивчення соціально-психологічної обстановки у військових колективах. Виявлення осіб, схильних до порушень статутних правил взаємовідносин, та конкретна індивідуально-виховна робота з ними. Організація психологічної допомоги і підтримки військовослужбовців, які зазнали морального тиску і фізичного насильства.

Організація психокорекції наслідків порушень статутних правил взаємовідносин.

Проведення заходів правової профілактики порушень статутних правил взаємовідносин:

відкриті судові засідання у військових частинах щодо засудження військовослужбовців за вчинені злочини;

виступи військовослужбовців, які відбули покарання у виправних установах за вчинені злочини;

вечори запитань і відповідей за участю військових юристів;

демонстрація кінофільмів з правової тематики та інше.

Організація заходів дозвілля:

проведення (щомісяця) змагань, насамперед з ігрових та колективних видах спорту, активне залучення до участі в них військовослужбовців усіх періодів служби;

забезпечення підрозділів сучасними технічними засобами виховання, створення в кожній військовій частині (підрозділі) художньої самодіяльності;

колективне відвідування театрів, музеїв, концертів, кінотеатрів та інших установ культури.Командири підрозділів,

заступники по роботі з особовим складом,

начальники штабів
командири

підрозділів,

начальник штабу,

заступник з виховної роботи,

психолог
заступник з тилу
заступник з виховної роботи, психолог

лікар
юрист-консульт

начальник

фізпідготовки і спорту,

начальник клубу

Тимчасово виконуючий обов’язки

начальника Головного управління виховної роботи

Міністерства оборони України

генерал-майор В.І.АЛЕЩЕНКО


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка