Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення звільнення в запас військовослужбовців строкової служби


Рекомендації щодо переліку профілактичних заходів



Сторінка7/30
Дата конвертації20.03.2017
Розмір5.24 Mb.
#12847
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

Рекомендації щодо переліку профілактичних заходів


Аналіз стану правопорядку у Збройних Силах України упродовж останніх п’яти років показує, що 46 % – становлять злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), 54 % – загально-кримінальні злочини.

Серед військових злочинів питому вагу мають:

порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості – 31 %;

перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, а саме – застосування нестатутних заходів впливу щодо підлеглого – 20 %;

викрадення, привласнення військового майна – 18 %;

самовільне залишення військової частини або місця служби та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом – 14 %.

Серед загально-кримінальних злочинів питому вагу мають:

підроблення документів та службове підроблення – 37 %;

проти населення (вбивство, нанесення різного роду тілесних ушкоджень, зґвалтування, грабіж, розбій, вимагання, хуліганство, викрадення власного майна) – 13 %;

привласнення, розтрата майна – 10 %;

незаконне зберігання наркотичних засобів – 4 %;

одержання хабара – 4 % (переважно всі випадки у військових комісаріатах).



Прикрим є той факт, що командирами (начальниками) порушується лише 7 % кримінальних справ за фактами злочинних діянь, решту 93 % – виявлять військові прокурори, службові особи військової служби правопорядку, Міністерства Внутрішніх Справ та Служби безпеки України. Зазначене свідчить про незнання (небажання знати) командирами (начальниками) дійсної обстановки у підпорядкованих військових частинах (підрозділах), індивідуально-психологічних та професійно-ділових якостей підлеглих, небажання (невміння) працювати на попередження.

Алгоритм дій командира (начальника) у разі виявлення правопорушення.

Командири військових частин (начальники) за фактами виявлених правопорушень (порушень військової дисципліни), відповідно до наказу Міністра оборони України № 82 від 15.03.04 призначають службове розслідування. Якщо під час його проведення з’ясовано, що правопорушення військовослужбовця чи іншої особи містить ознаки злочину, питання про порушення кримінальної справи вирішується відповідно до вимог Кримінально-процесу­ального кодексу України.



В залежності від виду правопорушення в плані службового розслідування, а також пропозиціях, командири (начальники) повинні передбачати наступні дії та заходи:

1. Порушення статутних правил взаємовідносин та перевищення влади з застосуванням насильства.

1.1 Проводити періодичні анонімні опитування особового складу.

Встановлювати посадових осіб, які мали виявити правопорушення (чергові, днювальні, командири, заступники з гуманітарних питань, медики тощо) та доповідати про факти нестатутних взаємовідносин, насильства щодо підлеглих але не виявили їх і не доповіли.

1.2 Здійснювати постійне корегування системи виявлення фактів нестатутних взаємовідносин, перевищень влади з застосуванням насильства та отримання доповідей від посадових осіб.

Застосовувати першочергові заходи стабілізації ситуації. Поєднувати індивідуально-виховну роботу всіх без виключення посадових осіб з проведенням лекцій, тематичних виступів представників правоохоронних органів, правових, психологічних тренінгів з молодшими командирами, загальних зборів. Організовувати відвідування гауптвахти, дисциплінарного батальйону та інші заходи, що витікають з реальної обстановки.

Профілактичну роботу з зазначених напрямків організовувати відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Міністром оборони України від 1 травня 2003 року.

2. Викрадення, привласнення зброї, бойових припасів, вибухових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки, іншого військового майна.

2.1 Призначати ревізії, до роботи яких за клопотанням у вищого командира включати посадових осіб з органу управління вищого рівня.

Особисто вивчати результати роботи попередніх комісій, виявляти осіб, які проводили перевірки неналежним чином.

Ретельно перевіряти існуючу у військовій частині систему обліку матеріальних засобів, охорони військових об’єктів та порядку допуску до них осіб для виконання відповідних робіт; організації внутрішньо-перевірочних комісій.

Виявляти посадових осіб, які внаслідок недбалого ставлення до військової служби створили умови для скоєння злочину.

2.2 При необхідності вносити корективи до системи обліку та роботи внутрішньо-перевірочних комісій.



Якісну роботу внутрішньо-перевірочних комісій, комісій під час здачі (прий­няття) посад посадовими особами вважати пріоритетним напрямком щодо запобігання викрадення та привласнення військового майна. Особисто контролювати їх роботу. Ввести в практику вибіркове опитування посадових осіб (членів внутрішньо-перевірочних комісій), на предмет можливого отримання ними матеріальних благ за відображення неправдивих результатів в акті роботи.

3. Самовільне залишення військової частини або місця служби та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом.

3.1 При проведенні службового розслідування за даним видом злочину перш за все вивчити причини, по яких військовослужбовець залишив військову частину. Якщо це наслідок порушення статутних правил взаємовідносин, проводити комплекс заходів, передбачених п.1

3.2 При спробі ухилитися від військової служби:

ретельно вивчати документи (лікарняні, довідки про звільнення внаслідок хвороби, виклики для здачі сесій, тощо), надані військовослужбовцями та їх відповідність нормативним вимогам;

аналізувати шлях проходження фіктивних документів, встановлювати посадових осіб, які мали можливість, але не виявили підробку;

ввести в практику роботи періодичні перевірки, направлення запитів до установ (посадових осіб), що надавали відповідні довідки.



Профілактичну роботу з зазначених напрямків організовувати відповідно до методичних рекомендацій, затверджених першим заступником Міністра оборони України від 8 грудня 2004 року.

4. Шахрайство, підроблення документів та службове підроблення.

4.1 Організувати систематичний (у тому числі раптовий, позаплановий) контроль штабом проходження документів у військовій частині по службах.

Вивчати шлях проходження фіктивних документів, виявляти посадових осіб, які мали можливість, але не виявили підробку.

4.2. З урахуванням значної кількості цього виду злочину (надання документів про освіту, присвоєння військових звань, довідок з центрів зайнятості, квартирно-експлуатаційних частин, тощо), в заходах передбачати обов’язкову перевірку достовірності наданих відомостей шляхом направлення запитів.

4.3 Ретельно перевіряти звіти про відрядження, достовірність проїзних документів та квитанцій (прибуткових ордерів) за проживання у готелях.

5. Одержання хабара (в системі військових комісаріатів).

5.1 Службове розслідування має проводи посадова особа Оперативного командування (Територіального управління), в підпорядкованості якого знаходиться військовий комісаріат.

Основна спрямованість розслідування:

вивчення системи документообігу, виявлення порушень, які дозволяють передавати документи призовникам в обхід існуючих правил;

виявлення посадових осіб, винних в цих порушеннях.

5.2 Висновки і заходи мають бути спрямовані на поліпшення документообігу і доведені до всіх військових комісаріатів.

Проведення занять із зазначеного питання з особовим складом усіх категорій.

Проблема хабарництва повинна обговорюватися на службових нарадах, загальних зборах з наданням принципової оцінки та прийняттям кадрових рішень.

5.3 Організація роботи внутрішньо-перевірочних комісій стосовно порядку видачі довідок.

6. Незаконне зберігання наркотичних засобів.

6.1 Проводити періодичні анонімні опитування особового складу.

6.2 Надавати запити до військового комісаріату, який здійснював підбір та призов на військову строкову службу військовослужбовця, запити до установ МВС, наркологічних диспансерів на предмет порушень ним чинного законодавства щодо обігу наркотичних речовин та знаходженні на обліку у відповідних установах.

6.3 Створити цілісну систему профілактики наркоманії у військовій частині, передбачивши комплекс організаційних заходів, спрямованих на:

запобігання проникненню наркотичних засобів у військову частину (місцеве населення, пересилка поштою, крадіжки, повернення з відпусток, звільнень, відряджень);

перешкоджання розповсюдження і вживання їх особовим складом;

активне виявлення осіб, схильних до вживання наркотиків і прийняття до них заходів адміністративного, правового, виховного і медичного характеру;

перевірку медичних підрозділів на предмет зберігання лікарських засобів, обґрунтованого надання рецептів на отримання ліків та їх видачу.

6.4 Пріоритетним напрямком вважати індивідуально-виховну роботу, власне спостереження за поведінкою в колективі та на самоті, аналіз особистих соціальних, психологічних та медичних характеристик військовослужбовців.

Основну увагу приділити військовослужбовцям групи посиленого психологічного впливу.



7. Злочини проти населення (вбивство, нанесення різного роду тілесних ушкоджень, зґвалтування, грабіж, розбій, вимагання, хуліганство, викрадення власного майна).

7.1 В систему роботи щодо запобігання зазначеним злочинам покласти індивідуальний підхід до вивчення психологічних якостей військовослужбовців, їх поведінку при виконанні службових обов’язків та у побуті.

7.2 Випадки злочинних (нетактовних) дій по відношенню до цивільного населення виносити на розгляд загальних зборів військової частини (підрозділу). Заслуховувати позицію військовослужбовців щодо скоєного вчинку, надавати принципову оцінку з боку громадськості.

7.3 Пріоритетним напрямком роботи вважати недопущення пияцтва, надмірного вживання алкогольних напоїв під час відзначення свят, ювілеїв, відпочинку – як основного чиннику скоєння даного виду правопорушень.

7.4 Подібні випадки виносити на розгляд громадських органів військових частин – рад офіцерів, сержантів, жіночих рад.

З метою ефективної організації службової діяльності стосовно попередження правопорушень командирам (начальникам) створити умови щодо:

кваліфікованого проведення службових розслідувань за фактами протиправних дій, що мали місце у військовій частині (підрозділі);

якісної роботи внутрішньо-перевірочних комісій та надання правдивої інформації щодо стану справ;

підтримки посадових осіб, які створюють статутні умови проходження військової служби підлеглими, працюють на попередження правопорушень;

невідворотності дисциплінарного покарання винних.
Крім зазначеного переліку організаційних заходів командирам (начальникам) використовувати у повсякденній діяльності Рекомендації щодо системи упереджувальних заходів та контролю органами військового управління, командирами об’єднань, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів та підрозділів за станом військової дисципліни, затверджених начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України 2 лютого 2006 року.

Перший заступник начальника Головного управління – начальник соціально-психологічного управління Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України

генерал-майор О.В.КОПАНИЦЯ


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка