Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення звільнення в запас військовослужбовців строкової служби


МЕТОДИКА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАНУ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ (ПІДРОЗДІЛІ)Сторінка9/30
Дата конвертації20.03.2017
Розмір5.24 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

МЕТОДИКА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАНУ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ (ПІДРОЗДІЛІ)І. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Успішне вирішення значних і відповідальних завдань, які покладені на військові частини та підрозділи розвідки Міністром оборони України, в значній мірі залежить від організації ефективного навчально-виховного процесу, морально-психологічного забезпечення бойової та мобілізаційної готовності, зміцнення військової дисципліни і правопорядку, оновлення та вдосконалення форм і методів виховної роботи з особовим складом. В реалізації цих завдань значне місце відводиться підведенню підсумків службово-бойової діяльності.

Метою цієї методики є надання допомоги командирам (від командира відділення до командира частини включно) в організації та підведенні підсумків службово-бойової діяльності з врахуванням завдань, які покладені на відповідні військові структури.


Підведення підсумків службово-бойової діяльності проводиться:

у військових частинах - щомісячно з регламентом до 60 хвилин (до підрозділу включно);

в батальйонах (ротах) - щотижнево з регламентом до 50 хвилин (до відділення включно);

у взводах - щоденно з регламентом до 15-20 хвилин (до кожного військовослужбовця включно);

у відділеннях - щоденно з регламентом до 7-10 хвилин у час визначений командиром роти.
Для підведення підсумків заздалегідь готуються такі наочні посібники та матеріальна база:

а) в частині:

перехідний вимпел кращій роті;

оціночна відомість по предметах навчання (за роти);

відомість стану військової дисципліни військової частини за місяць;

аналіз дисциплінарної практики офіцерів і прапорщиків управління військової частини та командирів підрозділів;

динаміка загальної кількості злочинів, подій та дисциплінарних проступків використовується при підведенні підсумків за квартал та навчальний рік;

аналіз участі офіцерів управління в заходах виховної роботи;

бюлетені з узагальненням передового досвіду кращих військовослужбовців;

грамоти‚ листи-подяки за службу та інше для заохочення кращих військовослужбовців;

прізвища кращих за військовим фахом та тих військовослужбовців‚ що відстають в службі‚ навчанні‚ дисципліні.


б) в батальйоні:

перехідний вимпел кращому взводу;

оціночна відомість по предметах навчання;

відомість стану військової дисципліни;

прізвища кращих за військовим фахом та тих військовослужбовців‚ що відстають в службі‚ навчанні‚ дисципліні.
в) у роті:

перехідний вимпел кращому взводу‚ відділенню;

оціночна відомість по предметах навчання;

таблиці індивідуальних оцінок по предметах навчання за кожний взвод;

відомість стану військової дисципліни;

прізвища кращих за військовим фахом та тих військовослужбовців‚ що відстають в службі‚ навчанні‚ дисципліні.


Порядок підведення підсумків у частині

Загальний час на підведення підсумків – до 60 хв., на підведення підсумків залучаються офіцери, прапорщики та військовослужбовці служби за контрактом. Підведення підсумків проводити з урахуванням категорії військовослужбовців:

а) підведення підсумків у складі частини – до 40 хв.;

вступне слово командира частини – до 3 хв.;

виступ начальника штабу частини – до 7 хв.;

виступ заступника командира частини з виховної роботи – до 8 хв.;

виступ заступника командира частини з озброєння – до 5 хв.;

виступ заступника командира частини з тилу – до 5 хв.;

виступ командира частини та постановка завдань – до 12 хв.;

б) підведення підсумків з командирами підрозділів – до 10 хв.;

в) підведення підсумків з заступниками командира частини – до 10 хв.
Звітними матеріалами є загальний план підведення підсумків службово-бойової діяльності, який розробляється штабом частини та доповіді посадових осіб. Зброшуровані матеріали підведення підсумків за частину зберігаються в діловодстві військової частини. Персональну відповідальність за них несе начальник штабу частини.
Вступне слово командира частини

Доводить мету підведення підсумків та визначає порядок їх проведення.


Схема виступу начальника штабу військової частини

Аналіз стану бойової та мобілізаційної готовності, виконання плану бойової підготовки, оцінка виконання завдань підрозділами, які забезпечують керування частиною.

Оцінка проведених заходів щодо охорони державної та військової таємниці, прихованого управління.

Аналіз стану вартової та внутрішньої служби і визначення завдань щодо їх поліпшення.


Схема виступу заступника командира військової частини по роботі з особовим складом

Аналіз стану гуманітарної підготовки серед усіх категорій військовослужбовців та поставлення завдань щодо її поліпшення.

Аналіз морально-психологічного стану особового складу та стану військової дисципліни. Поставлення конкретних завдань керівному складу усіх рівнів щодо удосконалення форм та методів роботи з питань зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень.
Схема виступу заступника командира військової частини з озброєння

Аналіз технічного стану, експлуатації, ремонту озброєння, бойової та іншої техніки; стану зберігання боєприпасів та забезпеченості ними підрозділів.

Оцінка організації внутрішньої служби в парку, стану пожежної безпеки підпорядкованих об’єктів та стану технічної підготовки особового складу частини. Визначення завдань на наступний місяць.
Схема виступу заступника командира військової частини з тилу

Аналіз стану матеріального та технічного забезпечення підрозділів частини, стану торговельно-побутового забезпечення особового складу.

Оцінка стану утримання казарм та іншого житлового фонду, дотримання правил охорони довкілля і стану пожежної безпеки безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів і служб. Визначення завдань на наступний місяць.
Схема виступу командира військової частини

Оцінка стану бойової та мобілізаційної готовності, аналізу виконання поставлених бойових завдань; підведення підсумків тренувань‚ участі в навчаннях‚ які проводилися протягом місяця. Визначення місць підрозділам з цих питань.

Аналіз виконання програм бойової підготовки. Визначення оцінки та місць підрозділам, визначення кращих підрозділів.

Доведення основних висновків з аналізу військової дисципліни за місяць‚ визначення оцінки з військової дисципліни підрозділам згідно з вимогами наказу МОУ №11 від 19.04.97 року.

Оцінка стану роботи щодо збереження техніки та зброї в підрозділах‚ визначення місць підрозділам.

Аналіз підтримання статутного порядку в підрозділах та стану навчально-матеріальної бази .

Підведення підсумків виконання завдань‚ покладених на частину старшим начальником та іншим питанням за напрямком завдань, які покладені на частину.

Визначає завдання на наступний місяць та відповідає на запитання особового складу.


Порядок підведення підсумків у батальйоні (роті)
Загальний час на підведення підсумків - до 50 хв. Підведення підсумків проводити з урахуванням категорії військовослужбовців:

а) підведення підсумків у складі батальйону (роти) - до 30 хв.;

вступне слово командира батальйону (роти) – до 3 хв.;

виступ начальника штабу батальйону (при підведенні підсумків у батальйоні) – до 7 хв.;

виступ заступника командира батальйону (роти) по роботі з особовим складом – до 10 хв.;

виступ старшини підрозділу (при підведенні підсумків у роті) – до 5 хв.;

виступ представника управління частини ( при підведенні підсумків у батальйоні) – до 5 хв.;

б) підведення підсумків з сержантами – до 10 хв.;

в) підведення підсумків з офіцерами – до 10 хв.

Підведення підсумків у батальйоні (роті) проводиться як збори підрозділу. Звітними матеріалами є протокол зборів та доповідь посадових осіб.

У визначений командиром підрозділу час особовий склад займає місця в приміщенні‚ яке визначене для підведення підсумків. Після прийняття доповіді про готовність підрозділу до підведення підсумків командир підрозділу запрошує за стіл президії своїх заступників. Після цього він протягом 2-3 хв. промовляє вступне слово в якому доводить мету підведення підсумків та визначає порядок їх проведення.
Схема виступу начальника штабу батальйону

Аналіз стану бойової та мобілізаційної готовності, виконання плану бойової підготовки, оцінка виконання завдань підрозділами. Стан виконавчої дисципліни в батальйоні.

Аналіз стану вартової та внутрішньої служби і визначення завдань щодо їх поліпшення.
Схема виступу заступника командира батальйону (роти) по роботі з особовим складом

Загальна оцінка стану воєнно-ідеологічної підготовки (стан конспектів‚ підготовка до занять‚ якість засвоєних тем, оцінка групам занять з гуманітарної підготовки за місяць та зайняті ними місця).

Оцінка якості виховної роботи за минулий місяць‚ вжиті виховні заходи (хто справився з завданнями‚ хто не справився та чому‚ хто працював краще). Загальна оцінка участі особового складу в проведених виховних та спортивних заходах.

Аналіз стану військової дисципліни (ставлення особового складу до виконання своїх службових обов’язків‚ статутів‚ наказів‚ розпорядку дня‚ розкриття випадків нестатутних взаємовідносин‚ грубощів‚ визначення кращих та порушників військової дисципліни.

Оцінка взводам‚ відділенням за стан військової дисципліни.

Зосередження уваги на допущених дисциплінарних проступках‚ оцінка роботи проведеної протягом місяця з попередження нестатутних взаємовідносин серед військовослужбовців.

Визначення завдань з виховної роботи на наступний місяць. Доведення тем з гуманітарної підготовки‚ запланованих виховних заходів підрозділу‚ час та місце їх проведення.

Відповідь на запитання особового складу.


Схема виступу старшини підрозділу (для роти)

Оцінка несення внутрішньої служби взводами‚ відділеннями. Визначення кращих військовослужбовців та тих‚ хто допустив порушення (крім сержантів).

Доповідь про підтримання внутрішнього порядку в взводах‚ відділеннях‚ на закріпленій за ними території.

Підведення підсумків виконання розпорядку дня особовим складом.

Оцінка стану зберігання майна роти‚ закріпленого за взводом‚ відділеннями; роботи‚ проведеної протягом місяця з економії матеріально-технічних ресурсів.

Визначення кращих взводу‚ відділення з підтримання зовнішнього вигляду особового складу‚ а також ті підрозділи‚ де допускаються порушення з цього питання.

Визначення завдань щодо підтримання внутрішнього порядку та відповідь на запитання особового складу.
Схема виступу командира батальйону (роти)

Оцінка стану бойової готовності батальйону (роти) та взводів‚ підведення підсумків тренувань‚ участі в навчаннях‚ які проводилися протягом місяця. Визначення місць взводам‚ відділенням з цього питання.

Аналіз виконання програм бойової підготовки. Визначення оцінки та місць взводам та відділенням.

Доведення основних висновків з аналізу військової дисципліни в роті (батальйоні) за місяць‚ визначення оцінки з військової дисципліни взводам згідно з вимогами наказу МОУ №11 від 19.04.97 року. Визначення кращих взводу та відділення.

Оцінка стану роботи щодо збереження техніки та зброї в підрозділі‚ визначення місць взводам‚ відділенням.

Аналіз підтримання статутного порядку в підрозділі та удосконалення навчально-матеріальної бази взводів‚ відділень.

Підведення підсумків виконання завдань‚ покладених на підрозділ командиром частини. Визначення тих хто відзначився під час їх виконання‚ хто відстає і в чому.

Короткий аналіз виконання завдань підрозділом за 1-2 напрямками (кожен місяць з іншого питання); виконання вимог щодо підтримання статутного порядку; з техніки безпеки; профілактики захворювань‚ травматизму тощо.

Оголошення заохочень та стягнень військовослужбовцям строкової служби.

Визначає завдання на наступний місяць та відповідає на запитання особового складу.


Під час підведення підсумків в батальйоні (роті) за місяць обов’язково повинен брати участь представник командування частини‚ який виступає після постановки завдань особовому складу відповідним командиром.

Після закінчення загального підведення підсумків в приміщенні залишаються сержанти‚ прапорщики та офіцери підрозділу. З ними підведення підсумків проводиться по категоріях.


Структура підведення підсумків з сержантами батальйону (роти)

Аналіз особистої взірцевості сержантів в бойовій підготовці‚ виконанні посадових обов’язків.

Аналіз дисциплінарної практики сержантів.

Зазначення особистих недоліків в роботі кожного сержанта.

Визначення кращих сержантів та тих‚ хто відстає.

Поставлення завдань сержантському складу батальйону (роти) на наступний місяць.

Оголошення заохочень та стягнення в разі потреби.
Після підведення підсумків з сержантами в приміщенні залишаються прапорщики та офіцери. Підведення підсумків з прапорщиками проводиться так як і з сержантами. Після цього для підведення підсумків залишаються окремо тільки офіцери підрозділу.
Структура підведення підсумків з офіцерами батальйону (роти)

Аналіз роботи офіцерів щодо виконання функціональних обов’язків.

Підведення підсумків навчання та виконання поставлених завдань ‚ визначення рівня методичної підготовки командирів взводів‚ ходу вивчення та знання ними керівних документів в обсязі посади‚ яку вони обіймають.

Аналіз стану дисциплінарної практики‚ індивідуально-виховної роботи офіцерів.

Звернення на особисті недоліки в роботі кожного офіцера.

Поставлення завдань офіцерам на наступний місяць.

Оголошення заохочень‚ стягнень офіцерам в разі потреби.
Підведення підсумків у взводі

Підсумки у взводі підводить особисто командир взводу з регламентом до 15-20 хвилин щоденно.

В підведенні підсумків у кожному взводі обов’язково беруть участь командир роти або один з його заступників.
Приблизний порядок підведення підсумків може бути таким:

вступне слово командира взводу;

виступ заступника командира взводу;

виступ командирів відділень;

виступ командира взводу (аналізує виконані завдання, визначає кращих військовослужбовців та ставить завдання на наступний день);

виступ командира роти або його заступника;

окреме підведення підсумків з сержантами взводу.

Під час підведення підсумків у взводі кожен військовослужбовець повинен отримати персональну оцінку.


Підведення підсумків у відділенні

У відділенні підведення підсумків проводиться щоденно з таких питань:

проаналізувати кожну позитивну дію або проступок військовослужбовців‚ дати їм відповідну оцінку;

розкрити виконання завдань бойової‚ вартової‚ внутрішньої служби‚ військових статутів‚ наказів та розпоряджень‚ дотримання мір безпеки‚ військової ввічливості‚ статутних взаємовідносин кожним військовослужбовцем;

відзначити воїнів‚ які сумлінно ставляться до виконання службових обов’язків, і тих‚ які мають недоліки.

оголосити оцінки кожному військовослужбовцю за виконання службових завдань та військову дисципліну;

визначити основні завдання особового складу відділення на наступний день;

оголосити заохочення та стягнення особовому складу відділення;

відповіді на запитання підлеглих.

При підведені підсумків у відділенні повинні бути присутні командир взводу‚ роти або їх заступники.


Відповідальне ставлення посадових осіб усіх рівнів до підведення підсумків службово-бойової діяльності підвищить якість виконання планів бойової підготовки та позитивно вплине на виконання завдань за призначенням.
ІІ. МЕТОДИКА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
СТАНУ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ

Значне місце в системі роботи по зміцненню морально-психологічного стану та військової дисципліни займає підведення підсумків стану військової дисципліни та ефективності роботи керівного складу щодо його зміцнення. Ця робота проводиться з метою виявлення реального стану справ у підлеглих підрозділах, їх оцінки, визначення кращих та гірших підрозділів, шляхів досягнення та підтримання в них міцної військової дисципліни та статутного порядку, виявлення найбільш характерних недоліків та їх причин, відпрацювання конкретних заходів зміцнення військової дисципліни, вдосконалення виховної роботи та служби військ.

Основним змістом підведення підсумків повинно бути визначення, в якій мірі стан військової дисципліни забезпечує підтримання високої бойової готовності частини і підрозділів та виконання поставлених перед ними завдань.


В ході аналізу стану військової дисципліни командир (начальник) робить висновки про:

дійсне положення справ з морально-психологічним станом та військовою дисципліною в підрозділах, частині;

тенденцію розвитку морально-психологічного стану та військової дисципліни:

характер правопорушень;

категорії військовослужбовців, які допустили порушення військової дисципліни;

обставини, за яких скоєні правопорушення;

причини, що призвели до того або іншого порушення;

ступінь вини посадових осіб, а також військовослужбовців, які скоїли порушення;

вжиті заходи та їх ефективність.

На основі висновків командир (начальник):

розробляє комплекс додаткових заходів з попередження порушень військової дисципліни;

доводить заходи до підлеглих командирів, ставить їм завдання щодо зміцнення дисципліни;

здійснює контроль (особисто, через штаб і своїх заступників) за впровадженням в життя намічених заходів.


До системи аналізу військової дисципліни входять:

термін його проведення;

категорія військовослужбовців, які залучаються до проведення аналізу;

методика аналізу і використання статистичних даних його проведення;

система обліку порушень.
Оцінюючи стан військової дисципліни, командиру (начальнику) необхідно враховувати:

ефективність роботи щодо забезпечення життя і здоров'я особового складу;

ступінь і якість виконання військовою частиною (підрозділом) поставлених завдань, організацію проведення занять, бойового чергування, надійного збереження зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військового майна та техніки;

повноту і якість виконання посадовими особами своїх функціональних обов'язків, психологічну і етичну доцільність та правову обґрунтованість прийнятих рішень та вжитих заходів;

морально-психологічну обстановку у військових колективах (підрозділах), аналіз чинників, які домінують при формуванні колективного ставлення військовослужбовців до виконання своїх службових обов'язків, характер та тенденції дисциплінарних порушень, ефективність дисциплінарної практики;

дієвість організаційних і виховних заходів щодо профілактики правопорушень та протиправної поведінки військовослужбовців усіх категорій;

рівень організації служби військ, спроможність добового наряду підтримувати статутний порядок та не допускати скоєння злочинів і порушень військової дисципліни;

дотримання військовослужбовцями зовнішніх форм дисциплінованості;

стан внутрішнього порядку у військових частинах та підрозділах, своєчасність та повноту забезпеченості усіма видами постачання;

події, злочини, грубі порушення військової дисципліни, інші прояви протиправної поведінки, а також захворювання, травмування особового складу, які сталися під час виконання службових обов'язків і з вини посадових осіб, що своїми рішеннями або бездіяльністю призвели до їх скоєння.


Командири (начальники) аналізують і підводять підсумки стану військової дисципліни у такі терміни:

командир взводу, відділення – щоденно;

командир підрозділу (батальйон, рота) – щотижнево;

командир частини – щомісячно;

начальник управління, служби, відділу – щомісячно.
Підведення підсумків стану військової дисципліни проводиться:

командирами відділень з особовим складом по кожному солдату;

командирами взводів з особовим складом взводу і окремо з сержантами (старшинами), командирами відділень, яким ставить завдання на наступну добу, визначає місце за рейтингом кожному відділенню;

командирами рот з особовим складом роти на загальних зборах роти і окремо з командирами взводів із визначенням рейтингу між відділеннями роти і взводами;командирами батальйонів із особовим складом батальйону на загальних зборах і окремо з командирами рот з визначенням рейтингу між взводами і ротами батальйону;

командирами частин на зборах офіцерів і окремо з командирами батальйонів з визначенням рейтингу між ротами і батальйонами;

Крім того, командир частини періодично (за необхідністю) заслуховує на нарадах доповіді окремих командирів підрозділів, їх заступників, начальників відділів і служб про стан справ з дисципліною, підводить підсумки роботи комплексних груп у підрозділах.


Облік правопорушень у військових частинах обліковується:

злочини і події штабом частини у журналі обліку злочинів і подій;

грубі дисциплінарні проступки командирами (начальниками) від роти до частини - у відповідних журналах обліку грубих дисциплінарних проступків;

облік дисциплінарних проступків від відділення до підрозділу - відповідними командирами (начальниками).

Без суворого обліку всіх порушень дисципліни неможливо детально проаналізувати стан військової дисципліни.
Аналіз стану військової дисципліни доцільно проводити у такій послідовності:
1. Зібрати, узагальнити і систематизувати дані про реальний стан військової дисципліни і служби військ.

Основними джерелами інформації для збору даних про стан військової дисципліни і служби військ є:

особисті спостереження командирів (начальників) за несенням служби і поведінкою підлеглих;

контроль виконання в підрозділах і частинах конкретних положень законів України, вимог військових статутів, наказів, директив, вказівок і розпоряджень;

доповіді і донесення посадових осіб про стан військової дисципліни і служби військ;

індивідуальні бесіди і опитування різних категорій військовослужбовців;

матеріали, що надійшли з військової прокуратури, військових комендатур гарнізонів, медичної служби, СБУ і МВС та місцевих органів;

вивчення документів.
При організації збору, узагальненні і вивченні даних про стан військової дисципліни і служби військ першочергове значення мають об'єктивність, повнота, конкретність і своєчасність, а також правильність класифікації злочинів, подій і грубих порушень.
2. Вивчити рівень військової дисципліни і служби військ, а саме:

а) визначити кількість і характер злочинів, подій, скоєних дисциплінарних проступків:

офіцерами;

прапорщиками і військовослужбовцями служби за контрактом:

сержантами і старшинами строкової служби;

солдатами (за періодами служби);

б) виявити причини та мотиви порушень, що залежать від індивідуальних особливостей військовослужбовців (морально-психологічних, духовних якостей тощо).
Такими мотивами можуть бути:

конкретні цілі;

риси характеру;

схильність до негативних традицій і звичок, що були набуті до призову на дійсну військову службу;

викривлення дисциплінарної практики;

зловживання службовим положенням;

сімейні негаразди;

байдуже ставлення до підлеглих тощо;


в) виявити причини порушень, що залежать від діяльності командних кадрів, при цьому звернути увагу на:

організацію виховання у військовослужбовців високих морально-психологічних і бойових якостей, свідомого виконання службових обов'язків;

організацію виховання у військовослужбовців високих морально-психологічних і бойових якостей, свідомого виконання службових обов'язків;

організацію і якість проведення занять з бойової та гуманітарної підготовки;

організаторську роботу і особисту участь командирів (начальників) у підтриманні належного статутного порядку відповідно до вимог статутів;

піклування про побут і здоров'я військовослужбовців, їх своєчасне і повне забезпечення потрібними видами постачання;

організацію та цілеспрямованість при проведенні всього комплексу виховної роботи по формуванню зрілої особи військовослужбовця;

застосування найбільш ефективних форм та методів виховної роботи з особовим складом;

організацію контролю за дотриманням заходів безпеки під час роботи з озброєнням тощо;

особистий приклад командирів у виконанні своїх службових обов'язків, законів, військових статутів, наказів і розпоряджень старших начальників;


г) визначити характер і ефективність заходів, які вживаються командирами (начальниками), штабами, структурами виховної роботи:

із забезпеченню військової дисципліни, поліпшення служби військ у відповідності з вимогами Міністра оборони України та їх результативність;

реагування на факти порушення військовослужбовцями правил та порядку, що встановлені законами України та військовими статутами;

ефективність системи контролю та інформації.


У відділенні - командир відділення аналізує стан військової дисципліни щоденно. Він дає оцінку дисциплінованості кожного військовослужбовця.

Аналізуючи стан військової дисципліни слід розкрити такі питання:

виконання військового обов'язку;

знання обов'язків солдата і загальних положень Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

ставлення кожного солдата до вивчення військової справи, бойової техніки та озброєння, до своїх товаришів;

збереження військової та державної таємниці;

дотримання розпорядку дня;

ставлення до збереження державного майна;

виконання норм поведінки, правил військової ввічливості та віддання військової честі;

поведінка на заняттях, у внутрішньому наряді, на варті, при несенні бойового чергування;

умови здійснення того чи іншого проступку;

настрій підлеглих і причини відступу від звичайних норм поведінки;

участь у боротьбі за честь, гідність, зразковий зовнішній вигляд та стройову виправку;

дотримання заходів безпеки при використанні зброї та правил пожежної безпеки;

дотримання правил особистої гігієни;

конфліктні ситуації між військовослужбовцями і заходи щодо їх запобігання.

Командир відділення доповідає своєму безпосередньому начальнику про висновки з аналізу військової дисципліни у відділенні.

При аналізі військової дисципліни командир відділення керується особистими спостереженнями за військовослужбовцями, враховує індивідуальні особливості кожного. Результати аналізу занотовує у щоденнику командира відділення.
У взводі - командир взводу і йому рівні аналізують стан військової дисципліни щоденно з особовим складом взводу і окремо з сержантами, командирами відділень.

В ході аналізу стану військової дисципліни доцільно розкрити:

позитивні приклади виконання воїнами взводу службових обов'язків;

яке відділення досягло найкращих показників щодо військової дисципліни, визначити місце за рейтингом кожного відділення;

кількість і характер дисциплінарних порушень за тиждень та конкретних порушників;

характеристику і причини порушення військової дисципліни незалежно від його тяжкості, в який час і ким скоєно;

стан внутрішнього порядку і виконання розпорядку дня;

дотримання правил військової ввічливості, віддання честі та дисципліни в строю;

стан бойової готовності взводу, ставлення особового складу до вивчення, експлуатації та утримання техніки і зброї;

дотримання форми одягу і стройової виправки воїнів.
Із сержантами:

передовий досвід роботи сержантів щодо зміцнення військової дисципліни;

особистий приклад кожного сержанта у виконанні службових обов'язків;

організація індивідуально-виховної роботи у відділеннях, знання командирами відділень індивідуальних особливостей підлеглих і використання їх у повсякденній практиці роботи з ними;

вимогливість сержантів до себе і підлеглих, піклування про особовий склад;

участь сержантів у дисциплінарній практиці;

встановити причини можливих конфліктних ситуацій між військовослужбовцями і визначити заходи щодо їх профілактики.

Командир взводу визначає заходи щодо подальшого зміцнення військової дисципліни, висновки з аналізу доповідає командиру роти (батальйону) та його заступнику з виховної роботи.

При підготовці до аналізу стану військової дисципліни командир взводу повинен узагальнити особисті спостереження за військовослужбовцями, доповіді командирів відділень, громадський погляд особового складу про окремих військовослужбовців, реакцію порушників та колективу на стягнення, а також індивідуальні особливості воїнів, занотовувати ці питання у зошит для підведення підсумків.
У підрозділі (батальйоні, роті) - командир підрозділу аналіз військової дисципліни веде постійно.

Він аналізує:

досягнуті результати по зміцненню військової дисципліни, покращенню служби військ та їх вплив на підвищення бойової готовності в підрозділі, ставлення особового складу до занять з бойової та гуманітарної підготовки, несення служби на бойовому чергуванні, на варті та добовому наряді, підтримання статутного порядку у підрозділі, дотримання розпорядку дня, правил носіння військової форми одягу і поведінки. Вказати кращі відділення та підрозділи, шляхи та методи досягнення успіхів. Визначити місце за рейтингом кожного відділення, взводу, роти;

кількість та характер правопорушень, за яких обставин вони скоєні, причини та умови, час доби, день та якою категорією особового складу скоєні, у який період служби;

стиль, методи роботи командирів взводів, рот, сержантів і старшин з виховання особового складу щодо підтримання військової дисципліни і твердого статутного порядку. Назвати гірші підрозділи, конкретні недоліки командирів та осіб добового наряду, з вини яких допущені порушення дисципліни;

внесок кожного офіцера, прапорщика, сержанта у зміцнення військової дисципліни та поліпшення стану служби військ, їх приклад у виконанні свого службового обов'язку, вимогливості до особового складу стосовно суворого дотримання вимог статутів, проявлення піклування по забезпеченню особового складу необхідними видами постачання;

визначає конкретні заходи, терміни та відповідальних за усунення недоліків, подальше зміцнення дисципліни та статутного порядку.


Результати аналізу доводяться до особового складу, окремо до сержантів, офіцерів підрозділу, в ході підведення підсумків військової дисципліни та ефективності роботи керівного складу щодо його зміцнення.

Доповідь повинна мати:

аналіз позитивних моментів, досвіду роботи кращих командирів, підрозділів;

кількість та характер проступків, їх причини, вплив на бойову готовність, бойову та гуманітарну підготовку;

оцінку заходів щодо зміцнення військової дисципліни, їх ефективності;

участь в індивідуально-виховній роботі та дисциплінарній практиці сержантів, прапорщиків та офіцерів підрозділу;

рівень організаційної та виховної роботи у взводах, відділеннях;

стан організації дозвілля особового складу в святкові та вихідні дні;

робота щодо згуртування військового колективу, виховання в дусі дружби й військового товариства;

вплив порушень, скоєних офіцерами, прапорщиками, сержантами на загальний стан бойової готовності та військової дисципліни;

недоліки в проведенні аналізу військової дисципліни у взводах та відділеннях;

причини випадків порушення військової дисципліни.
Висновки з аналізу військової дисципліни щомісяця надаються до штабу частини разом з відомостями про проступки військовослужбовців.

Командир спільно з заступником з виховної роботи та начальником штабу розробляє заходи щодо подальшого зміцнення військової дисципліни, дає вказівки підлеглим офіцерам по проведенню індивідуально-виховної роботи та підтримання статутного порядку.


В ході підведення підсумків з аналізом стану військової дисципліни виступає заступник командира з виховної роботи, який повинен розкрити такі питання:

морально-психологічний стан особового складу підрозділу, характер та ефективність проведення виховних заходів;

оцінка стану військової дисципліни, характер порушень та їх причини;

робота керівників щодо зміцнення військової дисципліни та забезпечення особистої взірцевості;

організація дозвілля особового складу, стан спортивно-масової роботи;

спрямованість виховної роботи, інші питання, пов'язані з практикою виховної роботи.


У військовій частині - аналіз стану військової дисципліни ведеться постійно на підставі результатів роботи комплексних груп, доповідей та інформації, яка надходить з підрозділів.

Підготовкою доповіді на підведення підсумків стану військової дисципліни та ефективності роботи керівного складу щодо його зміцнення займається особисто командир частини та його заступники. В доповіді слід проаналізувати:

роботу командирів, офіцерів штабу, виховної роботи, начальників служб щодо виконання завдань зміцнення військової дисципліни та правопорядку;

позитивні зрушення в роботі керівного складу підрозділів, в яких постійно підтримується належний стан військового правопорядку, спостерігається тенденція до поліпшення організованості та дисципліни;

причини, що призвели до скоєння порушень військової дисципліни;

дієвість контролю за підготовкою осіб добового наряду, організацією внутрішньої та вартової служб у відповідності з вимогами статутів. Виконання всіма військовослужбовцями своїх функціональних обов'язків і розпорядку дня, усунення недоліків та порушень зберігання, обліку та видачі стрілецької зброї та боєприпасів;

порядок підбору і підготовки добового наряду, обладнання вартових приміщень та об'єктів, що охороняються;

організацію внутрішньої служби в парках, їх обладнання і порядок підготовки та виходу машин в рейс;

забезпечення протипожежної безпеки в підрозділах;

забезпечення цілісності отруто-хімічних речовин;

роботу командирів підрозділів, в яких стан військової дисципліни та служби військ не в повній мірі відповідають вимогам статутів і наказів Міністра оборони України. В чому полягають недоліки у їх роботі, в чому вони не допрацьовують. Звернути увагу на організаторську роботу по втіленню в життя вимог статутів, наказів та директив щодо зміцнення військової дисципліни та поліпшення служби військ;

ефективність організаційно-виховних заходів, що проводяться з метою попередження злочинів та подій, їх спрямованість на викорінення конкретних негативних проявів, гострота і принциповість реагування командирів на випадки порушень військової дисципліни;

стан побуту військовослужбовців, культурно-виховної і просвітницької роботи з особовим складом та організацію дозвілля;

навчання офіцерів, прапорщиків практиці виховної роботи з особовим складом, використання дисциплінарної практики, участь у ній офіцерського складу. Наявність стягнення у офіцерів, в тому числі командирів підрозділів та їх заступників. Основні недоліки в дисциплінарній практиці.


В кінці доповіді дати оцінку морально-психологічного стану особового складу, військової дисципліни і служби військ у кожному підрозділі, визначити рейтинг між ротами і батальйонами частини, зробити конкретні висновки, назвати конкретні додаткові заходи на наступний місяць щодо зміцнення військової дисципліни, поліпшення служби військ у частині.
Підсумки стану військової дисципліни в частині оголошуються наказом по військовій частині, який готує заступник командира частини з гуманітарних питань.

В констатуючій частині наказу висвітлюються:

ефективність управлінської діяльності щодо зміцнення військової дисципліни;

загальний стан військової дисципліни, її вплив на навчальний процес та бойову готовність у порівнянні з минулим місяцем;

позитивний досвід роботи передових підрозділів;

аналіз порушень, скоєних особовим складом;

причини низького стану військової дисципліни;

визначається рейтинг (місця) між ротами.
У наказовій частині визначаються:

конкретні завдання посадовим особам щодо попередження розвитку негативних тенденцій і явищ, які виникають у військовому середовищі, та профілактики правопорушень, а також найбільш ефективних методів їх реалізації та термін їх виконання;

заохочення офіцерів, прапорщиків, сержантів, які досягли позитивних результатів в роботі щодо зміцнення військової дисципліни і наведення статутного порядку, а також солдатів за зразкове несення служби;

дисциплінарна відповідальність посадових осіб за недоліки в роботі по зміцненню військової дисципліни;

підрозділи, де в наступному місяці буде працювати комплексна група частини.

Постійна увага, якісна організація роботи з аналізу і підведенню підсумків стану військової дисципліни та ефективності роботи керівного складу щодо її зміцнення дає позитивні результати у вирішенні питань зміцнення морально-психологічного стану та військової дисципліни, профілактики правопорушень серед особового складу.

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0515

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СЛУЖБА З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка