Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури


ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіадСторінка2/6
Дата конвертації20.11.2018
Розмір446 Kb.
#65564
1   2   3   4   5   6

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

з ІНОЗЕМНИХ МОВ (англійська, німецька, французька)

у 2017-2018 навчальному році
Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов

(англійська, німецька, французька) у 2017-2018 навчальному році

Порядок організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов (англійська, німецька, французька) у


2017-2018 навчальному році здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів
у 2017-2018 навчальному році», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за
№ 1318/20056), наказу Департаменту освіти і науки Сумської ОДА
від 19.08.2017 № 467-ОД «Про проведення І -ІІ етапів учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році».

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов (англійська, німецька, французька) беруть участь учні 8-11 класів, які стали переможцями на шкільному рівні.

За бажанням учасник має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів старших класів (порівняно з класом навчання).

Наголошуємо, що оргкомітети та журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов (англійська, німецька, французька) не мають права змінювати (повністю або частково) завдання, оприлюднювати їх зміст раніше, ніж це визначено графіком, умовами проведення олімпіади.

Звертаємо особливу увагу, що учасники виконують роботу на аркушах, які заздалегідь треба підготувати оргкомітетом та поставити на них штамп навчального закладу, у якому проводиться олімпіада (на чернетках також).

Перед початком олімпіади рекомендуємо оргкомітету провести інструктаж для учнів щодо вимог оформлення роботи, терміну її виконання та правил поведінки під час олімпіади (заборонено спілкування між учасниками олімпіади, користування мобільним телефоном, використання цифрових пристроїв).

Наголошуємо, що учасники олімпіади повинні сидіти за партами по одному.

Змагання проводяться у три тури:

перший – аудіювання;

другий – визначення рівня усної мовленнєвої компетенції;

третій – творча письмова робота.

Загальний час, відведений на виконання аудіювання становить


60 хвилин, на говоріння – 10 хвилин на кожного учасника. На виконання творчої письмової роботи відводиться 60 хвилин.

Комплект завдань для учнів 8-11 класу складається з 3 завдань (аудіювання, письмо, говоріння).

Перший тур

Аудіювання

1. Регламент проведення туру та зміст завдань:


№ з/п

Періоди туру

Тривалість (хвилини)

1.

Організаційний період: розсаджування учнів (по одному за парту), ідентифікація учасників, перевірка наявності необхідних матеріалів та обладнання.

10

2.

Привітання від членів журі, психологічне настроювання учасників, коротке нагадування про регламент та процедурні питання.

10

3.

Перевірка акустичної комфортності, сприйняття звучання контрольного аудіо запису або голосу члена журі, який буде читати текст.

5

4.

Аудіювання тексту (з голосу вчителя) та виконання завдань:

а) інструкція до першої частини тесту;

б) ознайомлення з першою частиною тесту;

в) перше пред’явлення тексту;

г) виконання завдань першої половини тесту;

д) інструкція до другої частини тесту;

є) ознайомлення з другою частиною тесту;

ж) друге пред’явлення тексту;

з) виконання завдань другої половини тесту.


31

5

Збирання робіт учасників

4
Разом

60

2. Вимоги до аудіо тексту та характеру завдань.

Учасникам пропонується текст тривалістю звучання до 8 хвилин. Текст пред’являється двічі з голосу вчителя. Після першого прослухування учасники виконують завдання першої частини тесту. Завдання складаються з 10 тверджень. Учасник у бланку для відповіді замальовує відповідний знак
(+ або –).

Після другого прослуховування учасник виконує завдання другої частини тесту – запитання та чотири варіанти відповіді, позначені латинськими буквами А, В, С або D. Обсяг – 10 запитань.

Виконуючи цю частину тесту учасник відмічає ту літеру (А, В, С
або D), під якою стоїть, на його думку, варіант правильної відповіді.

Користуватись словниками або іншою довідковою літературою не дозволяється. Тестові завдання роздаються учасникам на початку туру і збираються лише після виконання завдань другої частини тесту. Користуватись ними під час звучання (читання) тексту дозволяється.

Другий тур

Визначення рівня мовленнєвої компетенції 1. Регламент проведення та зміст завдань:

№ з/п

Періоди туру

Тривалість (хвилини)

1.

Організаційний період. До відповіді запрошується один учасник, який обирає тему-ситуацію. Ідентифікація учасника.

1

2.

Підготовка до відповіді.

1

3.

Відповідь учня: монологічне висловлювання, виклад фактичного матеріалу, участь у співбесіді на обрану тему (у тому числі ініціативне говоріння, постановка запитань до членів журі, адекватне реагування на їхні запитання, відстоювання своєї позиції, думки, аргументування тощо)

5

4.

Оцінювання відповіді членами журі.

3
Разом

10

2. Вимоги до визначення рівня мовленнєвої компетенції.

Відповіді учнів мають бути повними, вичерпними, конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично та граматично оформленими. Після завершеного монологічного висловлювання учень бере участь у співбесіді з членами журі, обсяг якої орієнтовно до 10 реплік (по 5 з боку журі та учасника олімпіади).

Користування двомовними словниками під час підготовки й відповіді не дозволяється.

3. Обсяг монологічного висловлювання:

8 клас – не менше 12 речень.

9 клас – не менше 15 речень.

10 клас – не менше 18 речень.

11 клас – не менше 20 речень.

Третій тур

Творча письмова робота


 1. Регламент проведення та зміст завдань:

№ з/п

Періоди туру

Тривалість (хвилини)

1

2

3

1.

Організаційний період: розсаджування учнів (по одному за парту), ідентифікація учасників, перевірка наявності необхідних матеріалів та обладнання.

10

2.

Виконання завдань туру:

а) вибір учасниками проблемної теми/ситуації;

б) обміркування проблеми;

в) написання розгорнутої відповіді з коментарем, міркуваннями, аналізом, оцінкою та прикладами.45

1

2

3

3.

Попередження про завершення роботи.

1

4.

Збирання робіт.

4
Разом

60

2. Вимоги до процедури проведення творчої письмової роботи.

Під час 30-хвилинної перерви учні мають вийти із приміщення.

Учням пропонується завдання, які вони мають розв’язати, виходячи із власного досвіду та рівня писемної мовленнєвої компетенції.


Вони зорієнтовані на зону інтересів учасників, спонукають їх до письмового висловлення життєвої та громадської позиції, ставлення до тих чи інших фактів або осмислення певних проблемних ситуацій.

Учням кожного класу пропонуються проблемні ситуації. Вони мають у межах рекомендованого обсягу творчої роботи (не менше 20 речень) дати розгорнуту відповідь.

Користуватись двомовними словниками не дозволяється.

Виходити під час виконання завдань туру не дозволяється.

3. Обсяг письмової роботи:

8 клас – не менше 15 речень.

9 клас – не менше 18 речень.

10 клас – не менше 20 речень.

11 клас – не менше 20 речень.

Завдання до першого (аудіювання), та до третього (творча письмова робота) турів з розрахунку на кожного учасника потрібно роздрукувати необхідну кількість копій.

Тему творчої письмової роботи можна прописати на дошці.

Наголошуємо, що оргкомітетам необхідно забезпечити однакові умови для виконання учасниками запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці виконання робіт, згідно з критеріями оцінювання.

Виконання олімпіадних завдань потребує не тільки досконалого володіння програмовим матеріалом в обсязі підручника, а й практичного опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування трьома видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння та письма в типових ситуаціях, оскільки олімпіада – це захід, головною метою якого є пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді.

При розробці завдань ураховані вимоги, які висуваються до олімпіадних завдань IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов. Учні всіх чотирьох паралелей (8, 9, 10, 11 класи) будуть виконувати завдання, складені за єдиною схемою. У ході виконання завдань школярі мають продемонструвати також уміння правильно аргументувати та логічно структурувати свої думки, вживати якомога більше тематично релевантних лексичних одиниць.
Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з іноземних мов у 2017-2018 навчальному році

Критерії оцінювання завдань з аудіювання

За кожне правильно виконане завдання надається 2 бали. Максимальна оцінка за тур – 40 балів. За виправлення знімається 50% балів від загально виконаного завдання.

Критерії оцінювання завдань з усного мовлення

І. Повнота розкриття теми (від 1 до 3 балів).

ІІ. Комунікативна спрямованість (від 1 до 3 балів).

ІІІ. Інформаційна значимість (від 0 до 2 балів).

ІV. Лінгвістична компетенція (20 балів).

V. Заохочувальний бал (вибірково від 1 до 2 балів).

Загальна сума балів: від 6 до 30 у відповідності до критеріїв, які наведені вище.

Критерії оцінювання завдань творчої письмової роботи

І. Обсяг письмового повідомлення (від 0 до 2 балів).

ІІ. Зовнішній вигляд і структура (від 0 до 2 балів).

ІІІ. Повнота розкриття змісту (від 0 до 6 балів).

ІV. Лексична насиченість (від 2 до 8 балів).

V. Рівень розвитку граматичної компетенції (від 0 до 10 балів).

VІ. Заохочувальний бал (0-2 бали).

Загальна сума балів: від 2 до 30 у відповідності до критеріїв, які наведені вище.


Завдання та рекомендації щодо підготовки школярів до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов

у 2017-2018 навчальному році

Радимо учасникам ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов (англійська, німецька, французька) ознайомитись із наступними електронними джерелами:

1. https://elt.oup.com/cat/subjects/exams_and_testing/?cc=ua&selLanguage=uk&mode=hub

2. https://elt.oup.com/cat/subjects/grammar_vocab/?cc=ua&selLanguage=uk&mode=hub.

3. www.teachingenglish.org.uk.

4. www.123listening.com.

5. www.dreamenglish.com.

6. www.teach-nology.com.

7. www.englishtips.com.

8. www.english-to-go.com.

9. www.english-at-home.com.

10. www.englishzone.com.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади
з БІОЛОГІЇ у 2017-2018 навчальному році

Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2017-2018 навчальному році

 1. Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099), яким повинні керуватися оргкомітети та журі при проведенні ІІ туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2017-2018 навчальному році.

 2. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології беруть участь учні 8-11 класів, що стали переможцями І етапу. За бажанням учасник має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів старших класів (порівняно з класом навчання).

 3. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології проводиться відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 19.08.2017 № 467-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-
  2018 навчальному році».

 4. Час на виконання роботи у 8-9 класах – 3 години (180 хвилин), у 10-11 класах – 4 години (240 хвилин).

 5. Оргкомітетам слід забезпечити однакові умови для виконання учасниками запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці робіт.

 6. Зміст завдань копіюється індивідуально для кожного учня. Оприлюднюють його безпосередньо перед початком олімпіади.

 7. Оргкомітетами здійснюються усі необхідні заходи для забезпечення секретності змісту завдань та публічно оголошуються тексти завдань.

 8. Завдання ІІ етапу олімпіади з біології, розроблені Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, є обов’язковими. Оргкомітети та журі ІІ етапу олімпіад не мають права змінювати (повністю або частково) завдання та оприлюднювати їх зміст раніше, ніж це визначено графіком та умовами проведення олімпіади.

 9. Перед початком олімпіади рекомендуємо організаторам провести інструктаж для учнів щодо вимог оформлення роботи, терміну її виконання та правил поведінки під час олімпіади (заборонено спілкування між учасниками олімпіади, користування мобільним телефоном, використання цифрових пристроїв).

 10. Завдання олімпіади виводяться на паперові носії з розрахунку:
  8 класи – 6 аркушів А4 на кожного учасника; 9 класи – 6 аркушів А4 на кожного учасника; 10 класи – 10 аркушів А4 на кожного учасника; 11 класи – 11 аркушів А4 на кожного учасника.

 11. При визначенні переможців змагань слід дотримуватися вимог п. 5.4 чинного Положення, зокрема вимоги, що «переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів».


Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з біології у 2017-2018 навчальному році

Теоретичні завдання – тести трьох рівнів складності (А, Б, В), завдання з відкритою відповіддю та задачі. 1. Тестові завдання групи А передбачають вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих.

 2. Тестові завдання групи Б передбачають вибір усіх можливих правильних відповідей із п’яти запропонованих (кількість правильних відповідей може бути від однієї до п’яти).

 3. Тестові завдання групи В містять завдання, одне або декілька, до поставленої умови. Це завдання: з вибором однієї або кількох правильних відповідей; на встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності; на визначення правильності наведених пояснень, припущень, тверджень тощо.

 4. На примірниках завдань вказано максимальну кількість балів до кожного виду роботи та спосіб відповіді.

 5. При оцінюванні тестових завдань групи А за правильну відповідь одержується 0,5 балів. За повністю правильну відповідь на тестове завдання групи Б учасник може отримати 1 бал. Частково правильні та неправильні відповіді тестів групи Б, а також відсутність відповіді оцінюється в 0 балів. За вірну відповідь на тестове завдання групи В учень отримує кількість балів, вказану на примірнику завдань.

 6. Кількісний склад завдань:
Клас

Завдання групи А

Завдання групи Б

Завдання групи В

Завдання з відкритою відповіддю

Задача

8

10

20

2

1
9

10

20

2

1
10

20

40

4

1
11

20

40

4

1

1


Завдання та рекомендації щодо підготовки школярів

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

у 2017-2018 навчальному році

Перелік тем, які доцільно опрацювати учням та за якими будуть складатись олімпіадні завдання:Клас

Тема

1

2

8

Біологія рослин.

1

2

8

Біологія тварин.

Біологія людини. Вступ. Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи. Фізіологічні системи. Регуляторні системи організму людини. Біосоціальна природа людини. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини. Обмін речовин та травлення. Дихання. Транспорт речовин. Виділення. Терморегуляція. Опора та рух. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем.9

Біологія рослин.

Біологія тварин.

Біологія людини. Вступ. Походження людини. Особливості виду Homo sapiens. Клітина. Характеристика тканин. Органи. Фізіологічні та функціональні системи. Регуляторні системи організму людини. Опора та рух. Кров та лімфа. Кровообіг та лімфообіг. Дихання. Харчування та травлення. Терморегуляція.


10

Біологія рослин.

Біологія тварин.

Біологія людини.

Основні властивості організмів.

Універсальні властивості організмів (клітина).


11

Біологія рослин.

Біологія тварин.

Біологія людини.

Основні властивості організмів.

Універсальні властивості організмів (клітина).

Генетика. Селекція. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Вірусологія.
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади
з ІСТОРІЇ у 2017-2018 навчальному році

Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2017-2018 навчальному році

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіаді з історії беруть участь учні 8-11 класів.

Час роботи над олімпіадними завданнями – 4 астрономічні години.

Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал з різних розділів курсу історії України та Всесвітньої історії за попередні роки навчання та теми, які учні повинні опанувати відповідно до чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів. Олімпіадні завдання розроблені з урахуванням змісту та структури завдань, що пропонуються на ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

Структура комплекту завдань для учнів 8-11 класів може охоплювати завдання на виявлення рівня розвиненості в учасників олімпіади:


 • уміння визначати провідні тенденції історичного процесу;

 • уміння давати порівняльну характеристику;

 • встановлювати хронологічні, просторові та причинно-наслідкові зв’язки;

 • розкривати значення, висловлювати власну точку зору, аргументувати свою позицію;

 • визначати роль особистості в історії;

 • володіти категоріями історичного часу, історичного простору та історичного руху, головними історичними поняттями.

Пам’ятка учасникам олімпіади з історії щодо виконання олімпіадних завдань.

Перш ніж почати виконувати роботу уважно прочитайте всі завдання та зважте свої знання щодо них. Починайте з виконання тих завдань, які ви знаєте найкраще. Зверніть увагу на «розбаловку» завдань – це своєрідна підказка для вас щодо розподілу часу на відповіді. Питома вага часу для відповіді на вузлове завдання не повинна бути меншою за питому вагу максимальної оцінки за нього.

Намагайтеся виконувати всі завдання. Пам’ятайте, що відсутність відповіді – це 0 балів, а наявність навіть недосконалої відповіді може принести певні бали. Ваша відповідь має бути аргументованою (насиченою іменами, датами, подіями, історичною термінологією), але не переобтяженою тими речами, які жодним чином не стосуються суті питання.

Залишайте між відповідями на запитання кілька вільних рядків. Це візуально відділить одну відповідь від іншої та зробить роботу акуратнішою та легшою для сприйняття, а також дасть змогу дописати вам, у разі потреби, доповнення до відповіді.

Не робіть на роботі жодних позначок, за допомогою яких можна ідентифікувати зашифровану роботу – це підстава для вашої дискваліфікації.

При необхідності користуйтеся чернеткою, яка необхідна для:

– складання та запису плану відповіді;

виконання завдань, пов’язаних із визначенням понять – визначення краще спочатку записати на чернетці, відшліфувати його, і лише потім переносити у роботу, хронології тощо.Під час підготовки до олімпіади з історії рекомендуємо практикувати виконання з учнями таких завдань:

 • заповнення опорних схем;

 • визначення істинності та хибності тверджень;

 • робота з історичними поняттями, з хронологією;

 • заповнення пропусків у тексті;

 • робота з ілюстративним матеріалом (фотокартки, карикатури, плакати, історичні картини);

 • визначення причин та наслідків зазначених подій;

 • заповнення таблиць;

 • робота з історичною та контурними картами;

 • творчі питання;

 • порівняння (указати спільні та відмінні ознаки діяльності, розвитку культури, соціального устрою, політичних рухів тощо).

Завдання вимагають ксерокопіювання на кожного учня з розрахунку
4 аркуші (формату А-4). Зошити для виконання олімпіадних завдань готує міський (районний) відділ освіти. На кожній сторінці до середини зошита необхідно поставити штамп відповідних відділів освіти міст (районів), об’єднаних територіальних громад.

Звертаємо увагу на те, що під час виконання завдань учням не дозволяється використовувати словники, підручники, навчальні посібники, картами тощо.Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з історії у 2017-2018 навчальному році

Оцінювання олімпіадних завдань здійснюється балами, указаними безпосередньо в завданнях. Критерії оцінювання олімпіадних робіт розробляються членами журі після оприлюднення завдань.

Перевірку та оцінювання робіт фахове журі здійснює у день проведення олімпіади:


 • члени журі в олімпіадних роботах ставлять кількість балів за кожне завдання, підраховують загальну кількість балів та записують їх у кінці роботи. Поруч кожен член журі записує своє прізвище та ставить підпис;

 • для забезпечення прозорості й об’єктивності перевірку робіт необхідно організувати так, щоб кожен член журі перевіряв одне питання у всіх роботах на паралелі.

Під час оцінювання завдань з історії враховується:

 • уміння встановлювати послідовність та синхронність історичних подій вітчизняної та всесвітньої історії;

 • використання карти як джерела інформації при характеристиці історичних подій, явищ, процесів;

 • аналіз джерел історичної інформації;

 • уміння визначати, застосовувати історичні терміни, поняття;

 • уміння давати історичну характеристику видатним діячам;

 • уміння порівнювати, пояснювати, узагальнювати та критично оцінювати факти та діяльність осіб, спираючись на набуті знання;

 • розуміння історичних процесів;

 • уміння висловлювати власні судження, співвідносити історичні процеси тощо.

Завдання та рекомендації щодо підготовки школярів

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
у 2017-2018 навчальному році

Завдання з олімпіади по історії спрямовані як на виявлення поглибленого знання й розуміння учнями низки визначальних історичних подій, явищ, процесів, так і сформованості в них предметних компетентностей (хронологічної, просторової, інформаційної, мовленнєвої, логічної та аксеологічної).

Підготовку до олімпіади з історії рекомендуємо розпочинати з ознайомлення з нормативно-правовою базою, перш за все з оновлених навчальних програмам з історії України та Всесвітньої історії:


 • історія України. Всесвітня історія 5-9 класи (програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804);

 • програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України» рівень стандарту/академічний рівень/профільний рівень (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016
  № 826);

 • програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Всесвітня історія» рівень стандарту/академічний рівень/профільний рівень (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016
  № 826).

Для висвітлення діяльності історичних персоналій рекомендуємо:

 • ознайомитися з найважливішими біографічними даними;

 • простежити процес становлення особистості в конкретному середовищі;

 • виявити історичні умови, що відіграли роль у формуванні поглядів, якостей особи;

 • дослідити участь історичної особи в суспільному житті;

 • визначити, інтереси якої соціальної групи, класу, політичної сили відбиває історична особа в своїй діяльності;

 • виявити вплив конкретної історичної особи на окремі галузі життя чи суспільно-політичні процеси;

 • з’ясувати морально-психологічні якості історичної особи;

 • показати коло однодумців і соратників історичної особи.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка