Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури


ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з ГЕОГРАФІЇСторінка3/6
Дата конвертації20.11.2018
Розмір446 Kb.
#65564
1   2   3   4   5   6

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з ГЕОГРАФІЇ

у 2017-2018 навчальному році
Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії в 2017-2018 навчальному році

Документами, що визначають мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 № 1099 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада


2011 року за № 1318/20056), наказ Міністерства освіти і науки України
від 02.08.2017 № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети та журі при проведенні ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2017-2018 навчальному році.

1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії беруть участь учні 8-11 класів, що стали переможцями І етапу.

2. Час на виконання роботи – 4 години (240 хвилин).

3. Оргкомітетам слід забезпечити однакові умови для виконання учасниками запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці робіт.

4. Зміст завдань копіювати індивідуально для кожного учня. Оприлюднити його безпосередньо перед початком олімпіади.


 1. Обладнання на кожного учня: ручка, олівець, гумка, лінійка.

 2. Завдання олімпіади виводяться на паперові носії з розрахунку:

 • 8 клас – 8 сторінок;

 • 9 клас – 8 сторінок);

 • 10 клас – 8 сторінок;

 • 11 клас – 8 сторінок;

 • формат А-4, кегль № 14;

 • параметри сторінки – 1,5×1,5×1,5×1,0.

 1. Завдання виконуються без географічних атласів.

 2. Структура олімпіадних завдань:

А) Завдання № 1. Тести

Тестові завдання виконуються на бланку для відповідей, який знаходиться перед тестами.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТИ (зразок)

Тести 1-15 мають по чотири варіантів відповідей, серед яких лише один правильний (1 бал). Тести 16-20 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише чотири правильні (за кожну правильну відповідь – 1 бал; усього – 4 бали). Тести 20-25 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні (за кожну правильну відповідь – 1 бал; усього – 3 бали). Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, варіанти відповіді, та запишіть їх у бланку згідно з інструкцією.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відповідь

11

12

13

14

15
Відповідь№ 16

№ 17

№ 18

№ 19

№ 20

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
№ 21

№ 22

№ 23

№ 24

№ 25

Б) Завдання № 2 (теоретичні): 8 кл. – 2; 9 кл. – 2; 10 кл. – 3; 11 кл. – 3

В) Завдання № 3 (практичні): 8 кл. – 3-5; 9 кл. – 3-5; 10 кл. – 3-5;
11 кл. – 3-5
Критерії оцінювання завданій ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії у 2017-2018 навчальному році

У завданнях № 1, № 3 критерії оцінювання будуть подані. У завданні № 2 критерії оцінювання розробляють члени журі.


Завдання та рекомендації щодо підготовки школярів до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

у 2017-2018 навчальному році

Учням необхідно опрацювати теми:

8 клас

1. Теми з курсу 6 класу «Загальна географія».2. Теми з курсу 7 класу «Материки і океани».

3. Теми з курсу 8 класу «Україна у світі: природа, населення» (до теми «Клімат і кліматичні ресурси»).

9 клас

1. Теми з курсу 6 класу «Загальна географія».2. Теми з курсу 7 класу «Материки і океани».

3. Теми з курсу 8 класу «Україна у світі: природа, населення».

4. Теми з курсу 9 класу «Україна і світове господарство» (до теми «Добувна промисловість»).

10 клас


1. Теми з курсу 6 класу «Загальна географія».

2. Теми з курсу 7 класу «Материки і океани».

3. Теми з курсу 8 класу «Україна у світі: природа, населення».

4. Теми з курсу 9 класу «Україна і світове господарство».

5. Теми з курсу 10 класу «Економічна і соціальна географія світу» (до теми «Світове сільське господарство»).

11 клас


1. Теми з курсу 6 класу «Загальна географія».

2. Теми з курсу 7 класу «Материки і океани».

3. Теми з курсу 8 класу «Україна у світі: природа, населення».

4. Теми з курсу 9 класу «Україна і світове господарство».

5. Теми з курсу 10 класу «Економічна і соціальна географія світу».

З метою підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2017-2018 навчальному році рекомендуємо опрацювати джерела:

1. Біда Л. М. Економічна і соціальна географія світу. Дидактичні матеріали до уроків. 10 клас. Регіональна географія / Л. М. Біда. – Тернопіль : Астон, 2010. – 72 с.

2. Булава Л. М. Готуємось до географічних олімпіад / Л. М. Булава. – Х. : Видавнича група «Основа», 2008. – 176 с.

3. Вахрів Т. З. Інтелектуальне змагання «Слабка ланка» (географія) /
Т. З Вахров. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 60 с.

4. Величко Іван. Геовікторина. У запитаннях та відповідях / Іван Величко. – Тернопіль : Видавництво «Підручники і посібники», 2006. – 64 с.

5. Воклич Л. М. Атлас «Знайомтесь, Україна» / Л. М. Воклич,
Н. О. Крижова. – К. : ДНВП «Картографія», 2009. – 144 с. ; іл.

6. Пивоварова Г. П. По страницам занимательной географии : Кн. для учащихся 6-8 кл. – 2-е изд., перераб. / Г. П. Пивоварова. – М. : Просвещение, 1970. – 176 с. : ил.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ у 2017-2018 навчальному році
Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури

у 2017-2018 навчальному році

У ІІ (районному) міському етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2017-2018 навчальному році будуть брати участь учні 9 – 11 класів. На виконання завдань відводиться 4 астрономічні години.

З урахуванням того, що в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням російською мовою вивчається інтегрований курс «Література (російська та зарубіжна)», а у школах із навчанням українською мовою викладається «Зарубіжна література», теми (питання) для письмових творчих робіт розроблені за спільними у чинних програмах розділами (темами).

Для кожного класу завдання охоплюють програмовий матеріал за попередні роки навчання, а також відповідну тематику, яка вивчена на час проведення ІІ етапу змагань.

Ураховуючи різний рівень вивчення предмета, олімпіадні завдання носять універсальний характер і складені так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх усіма учасниками, сприяти повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, умінь та навичок.

Завдання вимагають ксерокопіювання з розрахунку:

9 клас – 2 сторінки (формат А-4) на учня;

10 клас – 2 сторінки (формат А-4) на учня;

11 клас – 2 сторінки (формат А-4) на учня.

Звертаємо увагу на те, що під час виконання завдань учням не дозволяється користуватися будь-якими джерелами інформації (посібники, довідники, словники).

Оргкомітетам слід забезпечити однакові умови для виконання учасниками запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці робіт.

Зміст завдань слід копіювати індивідуально для кожного учня. Оприлюднити його безпосередньо перед початком олімпіади. Оргкомітети повинні здійснити всі необхідні заходи для забезпечення секретності змісту завдань до моменту оприлюднення.

Перед початком олімпіади проводиться інструктаж щодо порядку та умов її проведення. Виконання завдань організовується окремо для учнів кожної паралелі класів.

При оцінюванні завдань потрібно керуватися запропонованими критеріями оцінювання олімпіадних робіт ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури.Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з російської мови та літератури у 2017-2018 навчальному році

Оцінювання результатів виконання завдань здійснюється за критеріями, указаними безпосередньо в завданнях.Творча робота учня оцінюється відповідно до таких параметрів:


Зміст роботи

Відповідність темі, стилю, жанру

Робота відповідає запропонованій темі, обраному стилю і жанру

2

Логіко-композиційна організація

Робота характеризується композиційною оформленістю (побудова тексту, розташування і співвідношення його складових частин: вступу, основної частини і висновку – обумовлено її змістом, проблематикою, жанром і призначенням).

2

Повнота розкриття, цілісність, доказовість

Робота характеризується повнотою розкриття теми (вводиться 3-4 мікротеми, використовується 2-3 приклади, у тому числі один з художньої літератури), оригінальністю ідей, висновків.

3

Максимальна кількість балів за зміст

7

Мовне оформлення творчої роботи

Змістова цілісність, мовна зв'язність, логічна послідовність викладу

Робота характеризується змістовою цілісністю, мовною зв’язністю, послідовністю викладу, відсутністю логічних помилок

1

Точність, багатство і виразність мови

Робота характеризується точністю вираження думки, доречним використанням засобів художньої виразності, елементами художньої майстерності, різноманітністю граматичної будови.

1

Максимальна кількість балів за мовне оформлення

2
Грамотність

Дотримання орфографічних норм

У роботі немає орфографічних помилок.

1

Дотримання пунктуаційних норм

У роботі немає пунктуаційних помилок.

1

Дотримання граматичних норм

У роботі немає граматичних помилок.

1

Максимальна кількість балів за грамотність

Максимальна кількість балів за грамотність
3

Максимальна кількість балів за творчу роботу

12

Примітка:

за орфографічну помилку знімається 1 бал;

за пунктуаційну помилку знімається 0,5 бала;

за граматичну помилку знімається 0,5 бала.
Завдання та рекомендації щодо підготовки школярів

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2017-2018 навчальному році

Керівникам Р(М)МО:

1. Виявити філологічно обдарованих дітей, спланувати та проводити роботу з ними, ураховуючи нахили, здібності та зацікавленості. Особливу увагу слід приділити роботі з тими дітьми, які вже мають певні досягнення у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з російської мови та літератури.

2. Організувати обмін досвідом на районному (міському) рівні з питань роботи з філологічно обдарованими учнями.

3. Налагодити співпрацю з науковими співробітниками вищих навчальних закладів (за можливості).

Учителям загальноосвітніх навчальних закладів: 1. Розширювати й поглиблювати теоретичні й практичні знання з російської мови та літератури.

 2. Розвивати в учнів уміння й навики аналізувати, порівнювати, класифікувати мовні та літературні факти і явища.

 3. Розвивати уміння й навики творчого використання зображувально-художніх засобів.

 4. Сприяти удосконаленню навиків самостійної роботи учнів з навчальною, науково-популярною, довідковою літературою.

 5. Формувати уміння дослідницької діяльності в галузі лінгвістики і літератури.

 6. Учити складати твори різних стилів, тем і жанрів.

 7. Використовувати дидактичний матеріал (текстовий, програмовий), який дає можливість розширювати і поглиблювати життєвий досвід учнів, формувати їх читацьку компетенцію, художній смак і моральні принципи.

 8. На уроках літератури проводити різні види аналізу поетичного і прозаїчного твору, використовуючи завдання пошукового характеру, порівняння, узагальнення, міжпредметну інтеграцію.

 9. При вивченні російської мови та літератури слід спрямовувати увагу на взаємодію різних культур. В доступній формі розкривати контекстні та типологічні зв’язки, знайомити з кращими майстрами-перекладачами.

Для підготовки учнів до олімпіади можуть бути використані зразки завдань шкільних, районних (міських) та обласних етапів минулорічної олімпіади.

Головне призначення збірників минулорічних олімпіадних завдань – ознайомити учителя з характером та змістом завдань і допомогти йому в підготовці учнів.

При підготовці до олімпіади з російської мови учням слід звернути увагу на такі розділи:

– 9 клас: «Орфоепія», «Фразеологія», «Орфографія», «Лексика»;

– 10 клас: «Лексика», «Морфологія», «Фонетика», «Орфоепія»;

– 11 клас: «Лексика», «Фразеологія», «Морфологія», «Орфоепія».

У процесі підготовки до олімпіади з літератури слід звернути увагу на поезії, біографічні відомості письменників, термінологію, літературні напрями, вивчені твори та їх авторів.

З метою підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2017-2018 навчальному році рекомендуємо опрацювати джерела:


 1. Бикова К.І., Грищенко С.М. Царица граматика. Навчальний посібник. – К.: Грамота, 2010.

 2. Бикова К.І. Російська мова: Збірник вправ з функціональної стилістики для 10 класу. – К.: Грамота, 2010.

 3. Бикова К.І., Кашкіна Ж.О. Російська мова: Збірник вправ з практичної стилістики для 10 класу. – К.: Грамота, 2010.

 4. Партола М.І., Лук’яненко С.В. Русский язык по всей школьной программе для 9-11 классов. – К.: Весна, 2012.

 5. Коваленко Л.В., Андронік Л.Й., Третьякова Л.Ю. Репетитор з російської мови та літератури. Навчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади з російської мови та літератури – ВОІПОПП, –Вінниця, 2012. - 107 с.

 6. Фролова Т.Я. Русский язык: практикум. 10-11 классы.– К.: Грамота, 2006. – 104 с.

 7. Фролова Т.Я. Грамотность за 12 занятий. – К.: Грамота, 2011. – 64 с.

8.Електронна бібліотека Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).

9. http://perova.jimdo.com

10.http://nsportal.ru/user/755959/page/programmy-po-podgotovke-uchashchihsya-k-olimpiade-po-russkomu-yazyku

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади

з ПРАВОЗНАВСТВА 2017-2018 навчальному році
Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

у 2017-2018 навчальному році

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіаді з правознавства беруть участь учні 9-11 класів.

Час роботи над олімпіадними завданнями – 4 астрономічні години.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства передбачатимуть, як знання теоретичного матеріалу, так і практичні вміння розв’язувати ситуації у вигляді юридичних задач. Щодо перевірки теоретичних знань варто орієнтуватись на  таку структуру завдань:

– тести, які мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний;

– завдання з помилкою у тексті;

– завдання, що мають відкриту форму відповіді (заповнити пропуски);

– робота з понятійним апаратом;

– завдання, що передбачає характеристику правового порядку, явища чи правової процедури.

Юридичні задачі перевіряють уміння роз’яснювати правові норми відповідно до життєвих ситуацій. Для перевірки практичних умінь учнів передбачаються задачі за різними галузями права). У 11 класі можливі задачі на міжгалузеві зв’язки.

Завдання вимагають ксерокопіювання на кожного учня з розрахунку 9-10 клас 4 аркуші (фомату А-4), 11 клас 5 аркушів (формату А-4). Зошити для виконання олімпіадних завдань готує міський (районний) відділ освіти. На кожній сторінці до середини зошита необхідно поставити штамп відповідних відділів освіти міст (районів), об’єднаних територіальних громад.

Звертаємо увагу на те, що учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (нормативно-правовими актами, довідниками, підручниками тощо).


Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з правознавства у 2017-2018 навчальному році

Оцінювання олімпіадних завдань здійснюється балами, указаними безпосередньо в завданнях. Критерії оцінювання олімпіадних робіт розробляються членами журі після оприлюднення завдань.

Перевірку та оцінювання робіт фахове журі здійснює у день проведення олімпіади:


 • члени журі в олімпіадних роботах ставлять кількість балів за кожне завдання, підраховують загальну кількість балів та записують їх у кінці роботи. Поруч кожен член журі записує своє прізвище та ставить підпис.


Завдання та рекомендації щодо підготовки школярів

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

у 2017-2018 навчальному році

Готуючись до олімпіади з правознавства, учні повинні ґрунтовно оволодіти знаннями з основ теорії держави і права, основ публічного права України (конституційного, адміністративного, фінансового, екологічного права), на належному рівні орієнтуватися у питаннях сімейного, цивільного, трудового права; прав людини. Під час підготовки до олімпіади виконувати тестові завдання, проводити роботу над понятійним апаратом.

Під час підготовки до олімпіади вчителям та учням потрібно звернути увагу на обсяг навчального матеріалу для підготовки.

Учням 9 класу будуть запропоновані завдання в межах навчальної програми з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (чинна у 2017-2018 навчальному році). Окрім того, потрібно звернути увагу на нормативно-правові документи, що регулюють відносини в межах вивченого матеріалу.

Для учнів 10-11 класів – будуть надані питання в межах програми профільного рівня (програму затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016 № 826).

Під час підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства слід урахувати, що протягом 2016 та 2017 років Верховною Радою України було прийнято ряд законодавчих актів, вивчення яких охоплюється навчальними програмами. Потрібно звернути особливу увагу на наступні нормативно-правові акти:

– Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII «Про місцеві вибори»;

– Закон України від 02.07.2015 № 580 №VІІІ «Про національну поліцію»;

– Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

– «Про внесення зміни до статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо призову громадян України на строкову військову службу (від 18.02.2016 № 1008-VIII);

– Закон України від 10.12.2015 набуття чинності 01.05.2016 № 889-VIII «Про державну службу»;

– Закон України від 10.12.2015 № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»; • Закон України (нова редакція, від 26.11.2015 № 835-VIII) «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

 • Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII «Про Державне бюро розслідувань»

 • Закон України від 05.04.2017 № 1999-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»;

 • Закон України від 09.02.2017 №1848-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища»;

– Закон України від 21.12.2016 № 1798-VIII «Про Вищу раду правосуддя».


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка