Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури


ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з ХІМІЇСторінка5/6
Дата конвертації20.11.2018
Розмір446 Kb.
#65564
1   2   3   4   5   6

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з ХІМІЇ

у 2017-2018 навчальному році
Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії в 2017-2018 навчальному році

Відповідно до Положення «Про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності» (Наказ МОНмолоді та спорту України від 26.03.2012 № 360 «Зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності») у районному/міському етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії беруть участь учні 7-11 класів.Олімпіадне завдання складається з двох частин: тести та завдання з відкритою відповіддю. Перша частина містить три види тестів: з однією правильною відповіддю, на встановлення відповідності та на встановлення послідовності. За обсягом, завдання для учнів 7-11 класів займають три-чотири сторінки формату А-4.

Тести і завдання з відкритою відповіддю виконуються на окремих проштампованих пронумерованих подвійних аркушах, які після завершення роботи учнем, укладаються черговим учителем до титульної сторінки.Обов’язки членів оргкомітету

 • Попередньо підготувати папір та поставити на ньому штамп навчального закладу, у якому проводиться олімпіада.

 • Передбачити можливість роздрукування завдань на кожного учня з паралелі.

 • Повідомити учнів, що вони при собі повинні мати ручку, олівець, лінійку, гумку, не програмований калькулятор.

 • Підготувати на кожного учня: Періодичну систему хімічних елементів, таблицю розчинності кислот, солей, основ, ряд активності металів. Таблиці не повинні містити іншої інформації: формул, визначень, законів тощо.

 • Перед початком олімпіади ознайомити учнів з Інструкцією до виконання роботи.

Інструкція учасника олімпіади щодо виконання роботи

 • Перед початком олімпіади відключити мобільний телефон і залишити їх у супроводжуючого або представника робочої групи.

 • При виконанні завдань дозволяється користуватися лише предметами, які видали організатори олімпіади. А саме: зошитом, Періодичною системою елементів, таблицею розчинності речовин, рядом активності металів.

 • Дозволяється користуватися власними олівцями, ручками, лінійками, не програмованими калькуляторами.

 • Користуватися шпаргалками, мобільними телефонами, додатковими довідковими матеріалами, консультуватися з будь-якими особами, окрім голови журі або експерта-консультанта заборонено.

 • З питаннями щодо правильного розуміння змісту завдань звертайтеся до голови журі, якого до класу запросить черговий.

 • На розв’язання завдань відводиться 3 години. Час початку та закінчення туру вказується на дошці.

 • Сторінки робочого зошита, окрім титульної сторінки, пронумеруйте вгорі на полях. Кожну задачу починайте розв’язувати з нової сторінки.

 • Повно та аргументовано відповідайте на питання, поставлені в умові задачі. Твердження, що не стосуються поставлених у задачі питань, – не оцінюються. Правильна відповідь, не підкріплена логічними аргументами чи розрахунками, оцінюється лише мінімальною кількістю балів.

 • При нестачі паперу звертайтеся до чергового в класі.

 • Викладати хід розв’язання задач Ви можете зручною для себе мовою. Граматичні помилки не впливають на оцінку роботи.

Обов’язки голови журі

 • Проводить інструктаж з робочою групою вчителів, які беруть участь у проведенні олімпіади, та членами журі.

Питання для обговорення: доброзичливе ставлення до дітей, наявність у закладі медперсоналу, дотримання конфіденційності, об’єктивності та однакового ставлення до всіх учасників олімпіади; оформлення титульної сторінки та кожного завдання в роботі учня; час проведення олімпіади; початок роботи членів журі тощо.

 • Обговорює з членами журі розв’язок завдань, план їх перевірки, розбаловку за кожну дію в межах задачі та наступні особливості: при перевірці робіт враховувати, що окремі завдання можуть мати декілька правильних відповідей; раціональний спосіб розв’язку задачі оцінювати більш високим балом; граматичні помилки не впливають на оцінку роботи.

 • Рекомендує членам журі розподілити задачі між собою і перевіряти в кожній роботі тільки ці задачі, оскільки у такому випадку дотримується єдиний підхід до оцінювання однієї й тієї ж задачі в усіх учнів.

 • Після закінчення виконання завдань, особисто збирає та шифрує роботи учасників. І лише після цього віддає їх на перевірку членам журі.

 • Визначає кількість переможців відповідно до кількості учасників олімпіади. Розраховує кількість І-х, ІІ-х і ІІІ-х місць по кожній паралелі (відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади) та доводить цифри до членів журі.

 • Після перевірки робіт членами журі, відбирає в кожній паралелі роботи, що претендують на місця переможців, і ретельно перевіряє: наявність балів за кожне завдання, підписи усіх членів журі, правильність підрахунків. Ставить власний підпис.


Критерії оцінювання завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з хімії в 2017-2018 навчальному році

Максимальна кількість балів за олімпіадне завдання для кожного класу становить 60 балів, з них: тести оцінюються від 8 до 10 балів (в залежності від класу), а завдання з відкритою відповіддю від 52 до 50 балів. Максимальна кількість балів за кожне правильно виконане завдання зазначено в тексті олімпіадних завдань. Розбаловку за кожну дію в межах задачі члени журі роблять самостійно.


Завдання та рекомендації щодо підготовки

школярів до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

в 2017-2018 навчальному році

Питання до ІІ етапу олімпіади охоплюють матеріал з різних розділів курсу хімії відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів за попередні роки навчання та з тем, які учні повинні опанувати в І семестрі поточного навчального року, а саме:Клас

Тема

Типи задач

1

2

3

7

Початкові хімічні поняття.

 1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

 2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині (речовини в суміші).

 3. Складання хімічної формули за масовою часткою елементів у сполуці.

 4. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

 5. Обчислення за законом збереження маси речовини.

8

Тема 7 класу, а також:

 • Прості та складні речовини на прикладі кисню та води (ІІ семестр 7-го класу).

 • Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома.

 • Хімічний зв’язок і будова речовини.

 • Кількість речовини.

Розрахунки за хімічними формулами.

 • Основні класи неорганічних сполук.

 1. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.

 2. Знаходження хімічного елементу за положенням у періодичній системі.

 3. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.

 4. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.

 5. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.

 6. Обчислення з використанням відносної густини газів.

12. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

9

Теми 7-8 класів, а також:

 • Розчини.

 • Хімічні реакції.

13. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

14. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій.

15. Визначення елемента на основі розрахунків за хімічним рівнянням реакцій.


10

Теми 7-9 класів, а також:

 • Найважливіші органічні сполуки (ІІ семестр 9 класу).

 • Неметалічні елементи та їхні сполуки.

 • Металічні елементи та їхні

16. Обчислення маси, об’єму, кількості речовини за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з надлишком.

17. Обчислення виходу продукту реакції від теоретичного.

18. Обчислення за хімічними рівняннями маси одного з добутих продуктів за масою


1

2

3
сполуки (до лужних елементів включно).

вихідної речовини, що містить певну частку домішок.

19. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями11

Теми 7-10 класів, а також:

 • Металічні елементи та їхні сполуки (ІІ семестр 10 класу).

 • Органічні сполуки (карбонові кислоти включно).

20. Виведення молекулярної формули органічної сполуки (за масовою часткою елементів, відносною густиною за воднем або повітрям).


Література для підготовки до олімпіади:

Підручники і навчальні посібники

1. Ахметов Н.С. Неорганическая химия. – 7-е изд. / Н.С. Ахметов. –
М. : Высшая школа, 2009 (або попередні видання).

2. Боєчко Ф.Ф. Органічна хімія : проб. підр. для 10-11 класів (шкіл) хімічних профілів та класів (шкіл) з поглибленим вивченням предмета /


Ф.Ф. Боєчко, В.М. Найдан, А.К. Грабовий. – К. : Вища шк., 2001. – 398 с.

3. Буринська Н.М. Хімія : підручник для 10 класу загальноосвітнього навчального закладу (профільний рівень) / Н.М. Буринська, В.М. Депутат, Г.Ф. Сударева, Н.Н. Чайченко. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 352 с.

4. Величко Л.П. Органічна хімія : підруч. для 10-11 кл. хім. профілю та з поглибленим вивченням хімії загальноосвітніх навчальних закладів / Л.П. Величко. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. – 336 с.

5. Величко Л.П. Хімія : підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: профільний рівень / Л.П. Величко, Н.М. Буринська. – К. : Школяр, 2013. – 384 с.

6. Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – М. : Химия, 1965. – 658 с.

8. Кузьменко Н.Е. Начала химии. Сов­ременный курс для поступающих в вузы: В 2-х т. – 14-е изд. / Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. – М. : Экзамен, 2008 (або попередні видання).

9. Кузьменко Н.Е. Химия. 8-11 классы : пособие для средней школы / Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин. – М. : Экзамен, 2002.

10. Лидин Р.А. Химические свойства неорганических веществ /


Р.А. Лидин, В.А. Молочко, Л.Л. Андреева. – М. : Химия, 2000.

11. Некрасов Б.В. Основы общей химии : В 2-х т. / Б.В. Некрасов. –


3-е изд. – М. : Химия, 1973.

12. Попель П.П. Складання рівнянь хімічних реакцій. – К. : Рута, 2000.

14. Турова Н.Я. Таблицы-схемы по неорганической химии : учебно-справочное издание / Н.Я. Турова. – М. : МЦНМО, 2009.

15. Турова Н.Я. Неорганическая химия в таблицах. — М., 1997.

16. Шрайвер Д. Неорганическая химия: в 2-х т. / Д. Шрайвер, П. Эткинс. – М. : Мир, 2009.

17. Химия. 10 класс (профильный уровень) / В.В. Еремин та інші. – М. : Дрофа, 2008.

18. Холин Ю.В. Репетитор по химии / Ю.В. Холин, Л.А. Слета. – Х. : Фолио, 1998.

19. Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів. – К. : Ваклер, 1999. – 480 с.

20. Хомченко И.Г. Общая химия. – М. : Новая Волна, 1999. – 463 с.

Збірники задач

1. Березан О.В. Збірник задач з хімії: Для учнів середніх загальноосвітніх начальних закладів / О.В. Березан. – Тернопіль : підручники та посібники, 2003. – 319 с.

2. Березан О. Енциклопедія хімічних задач / О. Березан. – Тернопіль : підручники та посібники, 2001. – 302 с.

3. Березан О. Збірник ускладнених задач з хімії / О. Березан. – Тернопіль : підручники та посібники, 2004. – 144 с.

4. Гладюк М.М. Розрахункові задачі з хімії. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. – 92 с.

5. Кукса С.П. 600 задач з хімії: Розв’язки. Алгоритми. Самоконтроль. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 143 с.

6. Пігуль В.С. Збірник задач з хімії з розв’язаннями та поясненнями.
9 клас / В.С. Пігуль, Г.Ф. Сударева, Р.Р. Абжалов. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 143с.

7. Пігуль В.С. Збірник задач з хімії з розв’язаннями та поясненнями.


10-11 класи / В.С. Пігуль, Г.Ф. Сударева, Р.Р. Абжалов. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 208 с.

8. Олимпиады по химии. Сбор­ник задач / И.И. Кочерга, Ю.В. Холин, Л.А. Слета, О.А. Жикол, В.Д. Ор­­лов и С.А. Комыхов. – Х. : Ранок, 2002.

9. Олімпіади з хімії. Збірник задач всеукраїнських, обласних, районних олімпіад з роз­в’я­зан­нями, вказівками, відпові­дями / І.І. Кочерга, Ю.В. Холін, Л.О. Слєта та ін. – Х. : Ранок, Веста, 2004.

10.Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии / И.В. Свитанько. – М. : МИРОС, 1995.

11. Сорокин В.В. Задачи химических олимпиад. Принципы и алгоритмы решений / В.В. Сорокин, В.В. Загорский, И.В. Свитанько. – М. : Изд-во МГУ, 1989.

12. Слета Л.А. 2002 задачи по химии / Л.А. Слета, Ю.В. Холин. –


2-е изд. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2006 (або 1-ше вид. – Х. : Фолио, 2003).

13. Слєта Л.О., Чорний А.В., Холін Ю.В. 1001 задача з хімії з


відповідями, вказівками, розв’язками. – Х. : Ранок, 2000.

14. Слета Л.А. 1001 задача по химии с ответами, указаниями, решениями / Л.А. Слета, А.В. Черный, Ю.В. Холин. – М. : Илекса, 2004.

15. Хвалюк В.Н. Олимпиады шко­льников по химии: теоретические задания с решениями : В 2-х ч. / В.Н. Хвалюк, Ю.С. Головко,
Д.Г. Кананович. – Минск : Нар. асвета, 2007–2008.

16. Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії / І.Г. Хомченко. – К. : Вища школа, 1992.

17. Хомченко И.Г. Общая химия. Сборник задач и упражнений /
И.Г. Хомченко. – М. : Новая волна, 2007 (або попередні видання).

18. Ярошенко О.Г. Збірник задач і вправ з хімії / О.Г. Ярошенко. – К. : Станіца, 1996. – 144 с.


ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з ЕКОЛОГІЇ

у 2017-2018 навчальному році
Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2017-2018 навчальному році

Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099), яким повинні керуватися оргкомітети та журі при проведенні ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2017 – 2018 навчальному році.

1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології беруть участь учні 10-11 класів (9 клас може брати участь, але буде виступати за 10,11), що стали переможцями І етапу.

2. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології є очною формою змагань (пункт 1.11 чинного Положення). Олімпіада проводиться в чотири етапи згідно з пунктом 2.1. Положення.

3. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології буде проведено відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 19.08.2017 № 467-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році».

4. ІІ етап олімпіади складається з двох турів: теоретичного та практичного. Теоретичний тур олімпіади буде включати тести групи А, Б та В; відкриті завдання, екологічні задачі. Майже 2/3 цих завдань – завдання з екології, де базовим предметом є біологія, а решта – фізика, хімія, географія. Комплект завдань підготовлено окремо для кожного класу. Час написання теоретичного туру – 1 година. Практичний тур необхідно провести у формі стендової сесії – захисту плакатів, виконаних учасниками змагань за індивідуальною тематикою.

6. Стендову сесію рекомендуємо організувати за такою схемою:


 • учасникам необхідно мати при собі стенд – місце, де буде розміщено постер;

 • усім стендам слід надати постійні номери;

 • члени журі розподіляються на групи. Кожна група по одному разу заслуховує захист проекту кожним учасником;

 • усі групи членів журі працюють одночасно, починаючи обхід всіх стендів за номерами з різних точок (наприклад, перша група починає роботу з проекту № 1, друга – з проекту № 6, третя – з проекту № 12, четверта – з проекту № 18);

 • захист проекту триває до 5 хвилин. Протягом наступних 3 хвилин члени журі ставлять запитання учаснику, виставляють оцінки. Кожен член журі оцінює роботи індивідуально, заповнює окремий бланк оцінювання.

Подібна схема дозволяє оперативно провести оцінку проектів кожного учасника індивідуально кожним членом журі.
Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з екології у 2017-2018 навчальному році

Під час оцінювання основна частина балів (до 80 %) буде отримана учасником за рахунок стендової сесії. Теоретичний тур становить до 20 % від всіх набраних під час олімпіади балів (максимальна кількість балів за теоретичний тур – 25 балів).

У процесі оцінювання захисту проектів має бути враховано наступне:


 • наскільки добре учень розуміє свій проект;

 • наскільки добре учень володіє науковою термінологією та методами;

 • детальність і точність документованості дослідження;

 • чи найкращим чином було виконано експериментальні процедури.

Критерії оцінювання проектів

Оригінальність (20 балів)

Наскільки проект оригінальний в:


 • постановці проблеми;

 • підходах до вирішення проблеми;

 • аналізі даних;

 • інтерпретації результатів;

 • використанні існуючого обладнання.

Науковість (30 балів)

 • Чи чітко сформульовано проблему?

 • Чи існує план вирішення проблеми?

 • Чи чітко визначено ті параметри, які потрібно оцінювати?

 • При наявності контрольних дослідів – чи вірно була визначена їх потреба і чи правильно вони були поставлені?

 • Чи відносяться виконані досліди до завдань первинної мети?

 • Наскільки повно розкрито проблему в роботі?

 • Чи реальне втілення проекту в життя?

 • Чи ознайомлений учень з іншими підходами та теоріями, що стосуються проекту?

 • Чи достатньо було часу для виконання проекту?

 • Чи ознайомлений учень з науковою літературою, в галузі, якій було присвячено його проект?

Ясність і ґрунтовність (20 балів)

 • Чіткість відповідей на запитання під час дискусії (пояснення мети, методів та вміння робити висновки). Стиль викладу: вільна розповідь чи завченість доповіді, оскільки останнє означає слабке розуміння основ.

 • Чи відображають письмові матеріали розуміння учнем його дослідження?

 • Чи має учень робочий щоденник з первинними результатами дослідження?

 • Впорядкованість у проекті його етапів.

 • Ясність вихідних даних та одержаних результатів.

 • Чіткість оформлення друкованої версії проекту.

 • Відображення проекту на стенді.

«Екологічність» та практичність проекту (20 балів)

 • Якою мірою проект стосується проблем екології чи охорони довкілля?

 • Наскільки практичним є проект?

Навички (10 балів)

 • Чи достатньо в учня навичок, необхідних для виконання роботи (лабораторних, обчислювальних)?

 • Спостережливість.

 • Навички планування експерименту та роботи.

 • Навички проведення презентацій.

 • Наскільки відповідає вимогам стиль викладення та оформлення?

8. Загальна кількість балів за практичний та теоретичний тур – 125.

9. Завдання теоретичного туру олімпіади виводяться на паперові носії з розрахунку:

10 класи – 5 аркушів А4 на кожного учасника;

11 класи – 5 аркушів А4 на кожного учасника.


Завдання та рекомендації щодо підготовки школярів

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології

у 2017-2018 навчальному році

Проект повинен відповідати таким вимогам: • Містити результати лабораторних, польових чи теоретичних досліджень, отримані особисто учасником олімпіади, а не представляти огляд літературних джерел чи інформації з Інтернету:

 • обсяг письмового тексту не повинен перевищувати 30 аркушів формату А4;

 • рекомендована структура проекту:

 • титульна сторінка;

 • тези роботи;

 • зміст;

 • основний текст («Список скорочень», «Вступ», «Матеріали та методи досліджень», «Результати», «Висновки». Можливий також розділ «Пропозиції» чи «Впровадження»);

список використаних джерел.

Перелік тем, які доцільно опрацювати та які будуть охоплені тестами: • системна організація живої природи;

 • неорганічні речовини живих організмів;

 • організм як біосистема: структурні елементи і основні процеси;

 • організм і середовище його існування;

 • популяційно-видовий рівень організації живої природи;

 • біосферний рівень організації життя;

 • біорізноманітність;

 • промислове природокористування;

 • проблема забруднення природного середовища;

 • екологія і здоров’я.
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади

з ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (технічні та обслуговуючі види праці)

у 2017-2018 навчальному році
Інструктивно-методичні рекомендації щодо ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2017-2018 навчальному році

Документами, що визначають мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 № 1099, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 № 1318/20056), наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів


y 2017-2018 навчальному році».

Олімпіада проводиться у межах одного міста (селища міського типу, селища, села). У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання беруть участь учні 8-11 класів. За бажанням учасник має право на загальних засадах брати участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом (курсом) фактичного навчання) класів (курсів) у межах визначених вікових груп кожного навчального предмета.

ІІ етап олімпіади складається з трьох турів: комплексної роботи та творчого (теоретичного) туру.

Відповідальність за збереження інформації (конфіденційність) покладається на методиста управління (відділу) освіти який, опікується проведенням олімпіади з трудового навчання в районі (місті).

Відповідальним у районі (місті) необхідно надати методисту Сумського ОІППО креслення з описом необхідних інструментів та матеріалів, що були використані під час виконання комплексної практичної роботи в 9, 11 класах з технічних та обслуговуючих видів праці (відсутність друкованої інформації про практичну роботу дає підставу вважати, що в рамках олімпіади практичний тур не проводився).
Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2017-2018 навчальному році

У творчому (теоретичному) турі учасникам, протягом 1 год. (тут і надалі береться астрономічний час), буде запропоновано дати відповіді на тести та


1 запитання творчого характеру. Наприклад: проаналізувати запропоновані матеріали та вибрати один з них для виготовлення певного виробу; із запропонованих варіантів вирішення завдання обрати оптимальний чи запропонувати свій варіант; проаналізувати переваги і недоліки окремих пристроїв, інструментів, матеріалів тощо.

Для виконання творчого (теоретичного) завдання, хлопці 9 та 11 класів повинні мати прості олівці, лінійку, ластик.

Під час виконання творчого (теоретичного) туру кожен учасник повинен мати «пакет завдань» (по 4 аркуші паперу формату А-4).

Робота оцінюється за критеріями, розробленими в день проведення олімпіади членами журі району (міста).

Максимальна кількість балів за творчий (теоретичний) тур – 20.

На виконання комплексної практичної роботи (з елементами творчості) для 9, 11 класів (як хлопців, так і дівчат) передбачено по 5 годин. Захист свого виробу (відповіді на запитання членів журі) учні здійснюватимуть одночасно з презентацією домашнього проекту. Це дасть змогу більш об’єктивно визначити особистий вклад учасників у роботу на кожному етапі. При цьому, журі виставляє окремо оцінки за комплексну та домашню роботи.

За порушення правил техніки безпеки під час виконання завдання, учасники можуть позбавлятися до п’яти балів рішенням голови журі за вмотивованим поданням членів журі у присутності учасника, до якого ця норма застосовується.

Під час роботи дівчатам надається можливість використовувати власні швейні машини, а хлопці власні ручні інструменти та матеріали для оздоблення.

Робота оцінюється в 80 балів.

Критерії оцінювання комплексних робіт:

– функціональність та зручність у користуванні запропонованих виробів;

– естетичність, привабливість виробу;

– оригінальність роботи та новизна у підході до вирішення завдань.

– відповідність вимогам завдань (напрям, презентація, захист тощо).

Найбільша кількість балів, яку може отримати учасник за три тури –
100 балів.
Завдання та рекомендації щодо підготовки школярів

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання

у 2017-2018 навчальному році

Завдання для творчого (теоретичного) туру надходять від Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Перелік тем, за якими будуть складатись завдання та з яких доцільно підготувати учнів:


 1. Основи матеріалознавства.

 2. Технологія виготовлення виробів.

 3. Основи технологій та проектування.

 4. Технологія побутової діяльності.

У зв’язку з різним матеріальним забезпеченням столярних, слюсарних, комбінованих майстерень та кабінетів з обслуговуючої праці обладнанням та інструментами, практичні роботи розробляються на місцях − у кожному районі та місті самостійно; заздалегідь методистами управлінь (відділів) освіти, які опікуються проведенням олімпіади з трудового навчання в районі (місті), надається інформація учителям щодо матеріалів та інструментів, необхідних для виконання комплексної практичної роботи учнями під час
ІІ етапу олімпіади.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка