Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки самостійного вибору навчального закладу психологія споживачаСкачати 323.5 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації11.09.2018
Розмір323.5 Kb.
#49525
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ»

Кафедра МенеджментуМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання завдань практичних занять з

вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки самостійного вибору навчального закладу


ПСИХОЛОГІЯ СПОЖИВАЧА
для студентів всіх форм навчання

Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»

Донецьк, 2013 р.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ»

Кафедра МенеджментуМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо виконання завдань практичних занять з

вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки самостійного вибору навчального закладуПСИХОЛОГІЯ СПОЖИВАЧА

для студентів всіх форм навчання


Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»
розглянуто:

на засіданні кафедри «Менеджмент»

Протокол №_1_ від «30» 08. 2013 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні навчально-видавничої Ради ДонНТУ

Протокол №_4_ від _04.10_2013__р.


Номер реєстрації Методичної комісії ДонНТУ: № 218

Донецьк, 2013 р.

Методичні рекомендації до практичних занять вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки студентів / Укладачі: проф. Кучер В.А., доц. Лизунова О.М. - Донецьк: ДонНТУ, 2013.

Розроблені відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики і типової програми дисципліни.

Укладачі проф. Кучер В.А.

доц. Лизунова О.М.

Відповідальний за випуск проф. О.В. Захарова

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1

Модель здійснення покупки на споживчому ринку 1. Розуміння психології споживачів.

 2. Споживач як економічна істота.

 3. Теорія вибору споживача.

Теми рефератів 1. Модель свідомості споживача.

 2. Теорія споживацького вибору.Тема 2

Процес здійснення покупки на діловому ринку 1. Система особистих потреб.

 2. Моделювання психології споживачів.

Теми рефератів 1. Моделювання психології споживача на ринку товарів.

 2. Теорія споживацької психології.

 3. Виявлення потреб споживачів за допомогою методики Need Scope™


Тема 3

Психографіка та стиль життя 1. Культурні чинники.

 2. Соціальні чинники.

 3. Особистісні чинники.

 4. Психологічні чинники.

Теми рефератів 1. Чинники, які впливають на поведінку споживача.

 2. Сприйняття. Поріг чутливості.Тема 4

Мотивація споживачів 1. Усвідомлення потреби.

 2. Пошук інформації.

 3. Оцінка варіантів.

 4. Рішення про купівлю.

 5. Реакція на купівлю.

Теми рефератів 1. Споживацький вибір та його особливості.

 2. Процес прийняття рішення.

Тема 5

Сегментування споживчого та ділового ринку 1. Модель психології покупця товарів виробничого призначення.

 2. Основні види ситуацій здійснення закупівлі.

 3. Основні чинники, що впливають на поведінку покупця товарів виробничого призначення.

Теми рефератів 1. Зміна рівноваги споживача.

 2. Основи інструментарію попиту та пропозиції.


Тема 6

Вивчення зовнішніх факторів впливу на споживачів 1. Теоретичні основи мотивації.

 2. Розуміння мотивації споживачів.

 3. Процесуальні теорії мотивації.

Теми рефератів 1. Споживчий попит і чинники впливу.

 2. Стимулювання попиту за рахунок організації маркетинґової діяльності.Тема 7

Розробка маркетингових програм впливу на споживачів
 1. Реакція на покупку.

 2. Індивідуальні відмінності психології покупців відносно нових товарів.

 3. Психологія споживачів у різних країнах.

Теми рефератів 1. Розподілення споживачів за часом сприйняття товару-новинки.

 2. Споживацькі настрої в Україні.

 3. „Лояльність” чи „прихильність” споживача. Вимірювання прихильності.


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1 Визначте єдино правильну відповідь
1. Метою споживача є максимізація:

а) граничної корисності;

б) сукупної корисності;

в) середньої корисності;

г) різниці між сукупною і граничною корисністю.
2. Раціональність психології споживача означає, що:

а) споживач прагне мінімізувати видатки на товари;

б) споживач піклується не про власний, а суспільний добробут;

в) споживач прагне максимізувати корисність за наявних обмежень;

г) споживач прагне максимізувати кількість товарів у кошику.
3. Корисність – це:

а) кількість благ, які здатні задовольнити потреби споживача;

б) мінімальне задоволення, яке споживач може одержати від споживання певного блага;

в) задоволення, яке отримує людина від споживання благ;

г) максимальне задоволення, яке споживач може одержати від споживання певного блага.
4. Корисність блага :

а) є суб'єктивно-психологічною оцінкою задоволення від споживання благ;

б) є різною для різних споживачів;

в) є різною для одного й того самого споживача залежно від інтенсивності потреби, ступеня її насиченості, запасу благ, періоду часу;

г) усі відповіді правильні.
5. Кардиналістська модель психології споживача:

а) не потребує кількісного визначення величини корисності;

б) не потребує порівняння корисності різних благ;

в) не вимагає незалежності корисностей різних благ однієї від одної;

г) передбачає можливість визначення кількісної величини корисності.
6. Сукупна корисність – це:

а) загальна сума задоволення від споживання певного набору благ;

б) мінімальна сума задоволення від споживання певного набору благ;

в) середня величина задоволення від споживання певного набору благ;

г) додаткове задоволення від споживання додаткової одиниці блага.
7. Сукупна корисність:

а) зменшується зі зростанням споживання зростаючим темпом;

б) збільшується зі зростанням споживання зростаючим темпом;

в) збільшується зі зростанням споживання спадним темпом;

г) зменшується зі зростанням споживання спадним темпом.

8. Сукупна корисність:

а) максимізується, коли гранична корисність набуває нульового значення;

б) збільшується зі зростанням споживання блага;

в) є сумою задоволення від споживання певної кількості благ;

г) усі відповіді правильні.


9. Гранична корисність – це:

а) загальна сума задоволення від споживання певного набору благ;

б) мінімальна сума задоволення від споживання певного набору благ;

в) середня величина задоволення від споживання певного набору благ;

г) додаткове задоволення від споживання додаткової одиниці блага.
10. Гранична корисність – це:

а) додаткова корисність від споживання додаткової одиниці блага;

б) зміна сукупної корисності набору товарів при зміні кількості певного блага на одиницю;

в) приріст сукупної корисності;

г) усі відповіді правильні.
11. Сукупна корисність зростає, коли гранична корисність:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) збільшується або зменшується, але є додатною величиною;

г) збільшується повільно.
12. Між кривими сукупної та граничної корисності існує геометричний зв'язок:

а) крива сукупної корисності досягає максимального значення в точці, яка відповідає нульовому значенню граничної корисності;

б) кут нахилу кривої сукупної корисності показує величину граничної корисності;

в) за від'ємних значень граничної корисності крива сукупної корисності відхиляється донизу, стає спадною;

г) усі відповіді правильні.
13. Який з наведених нижче переліків значень сукупної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?

а) 20, 15, 10, 5;

6)20, 10, 10, 10;

в) 20, 30, 40, 50;

г) 20, 28, 34, 38.
14. Який з наведених нижче переліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності:

а) 200, 150, 150, 150;

б) 200, 230, 250, 260;

в) 200, 300, 400, 500;

г) 200, 150, 90, 40.

15. П'яте морозиво, яке ви їсте, надає вам менше задоволення, ніж перше. Це приклад:

а) дії закону попиту;

б) дії закону спадної граничної корисності;

в) наявності надлишку товару;

г) наявності дефіциту товару.


16. Споживач готовий купити третій кілограм цукерок тільки за умови, що продавець знизить ціну. Його поведінку найкраще пояснює:

а) закон спадної граничної корисності;

б) закон пропонування;

в) ефект доходу;

г) ефект заміни.
17. Закон спадної граничної корисності (перший закон Госсена) стверджує, що:

а) відношення граничних корисностей благ до їх цін повинні бути рівні;

б) сукупна корисність зростає зі зростанням споживання благ;

в) величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується до досягнення нульового значення в точці повного насичення потреби;

г) зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується.
18. Закон зростаючої сукупної корисності полягає у тому, що:

а) зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зростає;

б) зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується;

в) з нарощуванням споживання будь-якого блага величина задоволення від кожної додаткової його одиниці зменшується;

г) з нарощуванням споживання будь-якого блага загальна сума корисності зростає.
19. Ординалістський підхід до аналізу психології споживача, на відміну від кардиналістського:

а) передбачає можливість кількісного визначення величини корисності;

б) не вимагає вимірювання величини корисності;

в) не враховує суб'єктивної оцінки споживачем корисності благ;

г) не враховує бюджетних обмежень споживача.
20. Припущення щодо транзитивності благ полягає у тому, що споживач, який вважає набір К привабливішим за М, а набір М привабливішим за набір Н:

а) надасть перевагу набору К перед набором Н;

б) надасть перевагу набору Н перед набором К;

в) буде байдужим у виборі між цими наборами;

г) не може зробити вибору без інформації про рівень його доходу.
21. Модель бажаного:

а) описує поведінку споживача без врахування його видатків на придбання будь-якого ринкового кошика;

б) описує поведінку споживача з врахуванням його фінансових можливостей;

в) визначає множину наборів товарів, доступних споживачеві;

г) правильні відповіді а) і в).
22. Поверхні байдужості:

а) це множина еквівалентних з точки зору споживача наборів благ;

б) відображають уподобання споживача;

в) для двопродуктових кошиків можуть бути зображені набором кривих байдужості;

г) усі відповіді правильні.
23. Криві байдужості - це криві:

а) однакової кількості двох благ;

б) однакового рівня корисності наборів двох благ;

в) однакового рівня доходу споживача;

г) однакових цін двох товарів.
24. Криві байдужості мають такі властивості:

а) вони ніколи не перетинаються;

б) для абсолютної більшості благ є спадними;

в) криві байдужості, розташовані далі від початку координат, відповідають наборам з вищим рівнем корисності;

г) усі відповіді правильні.
25. Карта байдужості – це:

а) сукупність кривих, кожна з яких зображує різний рівень доходу споживача;

б) сукупність кривих однакового рівня корисності, кожна з яких зображує деякий інший рівень;

в) сукупність кривих однакового рівня доходу споживача, кожна з яких зображує деякий інший рівень доходу;

г) сукупність кривих сукупної та граничної корисності.
26. Форма і нахил кривої байдужості для одного споживача визначають:

а) доходом і уподобаннями споживачів;

б) тільки цінами товарів;

в) тільки уподобаннями споживача;

г) уподобаннями споживача, цінами товарів і доходом споживача.

27. Форма і нахил кривих байдужості залежать:

а) від ступеня замінності благ у споживанні;

б) від співвідношення цін товарів;

в) від уподобань споживача, його доходу та співвідношення цін товарів;

г) усі відповіді правильні.


28. Гранична норма заміни одного товару іншим:

а) визначає, від скількох одиниць одного товару споживач повинен відмовитись, щоб одержати додаткову одиницю іншого без зміни рівня сукупної корисності;

б) вимірює пропорції заміни одного товару іншим;

в) показує абсолютну величину кута нахилу кривої байдужості в точці на кривій;

г) усі відповіді правильні.
29. Гранична норма заміни товару Y товаром X показує:

а) міру зростання граничної корисності зі збільшенням споживання товарів X і Y на одиницю;

б) кількість товару Y, від якої споживач готовий відмовитись заради одержання додаткової одиниці товару X без зміни рівня сукупної корисності;

в) додаткова кількість товару X, яку споживач може придбати за умови зростання доходу та незмінної кількості товару Y;

г) міру зростання сукупної корисності зі збільшенням споживання товарів X і Y.
30. У міру просування донизу вздовж типової спадної кривої байдужості:

а) вона стає пологішою, випрямляється;

б) значення граничної норми заміни благ спадають;

в) готовність споживача до заміни блага X благом Y зменшується;

г) усі відповіді правильні.

31. Якщо гранична норма заміни між двома благами дорівнює 2/3 за будь-якого рівня споживання, то можна зробити висновок, що:

а) крива байдужості характеризується спадною MRS;

б) блага є досконалими комплементами;

в) обидва блага є досконалими субститутами;

г) крива байдужості характеризується зростаючою MRS.


32. Якщо два блага є абсолютними доповнювачами, наприклад, взуття на праву та ліву ногу, то:

а) гранична норма заміни є спадною;

б) криві байдужості мають вигляд прямого кута;

в) криві байдужості мають вигляд прямих ліній;

г) криві байдужості є висхідними.
33. Якщо два блага є абсолютними замінниками, то:

а) гранична норма заміни є сталою;

б) криві байдужості мають вигляд прямого кута;

в) криві байдужості мають вигляд прямих ліній;

г) правильні відповіді а) і в).
34. Якщо у випадку двопродуктового кошика споживач абсолютно байдужий до одного з благ, то:

а) його криві байдужості будуть прямими лініями;

б) сукупна корисність ринкового кошика визначатимуть корисністю іншого блага;

в) благо, до якого споживач байдужий, виступає як нейтральне;

г) усі відповіді правильні.
35. Якщо у випадку двопродуктового кошика одне з благ є антиблагом, то:

а) криві байдужості споживача є висхідними;

б) гранична норма заміни є позитивною;

в) криві байдужості є прямим лініями;

г) правильні відповіді а) і б).
Завдання 2 Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження
1. Якщо гранична корисність кожної наступної одиниці блага зменшується, то і його сукупна корисність також зменшується.

2. Якщо ви купуєте більше якогось товару, то гранична корисність кожної наступної його одиниці зростає.

3. Криві байдужості ніколи не перетинаються.

4. Сукупна корисність від споживання блага зростає в міру збільшення його споживання і досягає максимуму у точці повного насичення потреби.

5. Гранична корисність - це зміна сукупної корисності, спричинена зміною споживання даного блага на одиницю.

6. Крива байдужості - це крива однакової корисності.

7. Карта байдужості - це сукупність кривих байдужості, кожна з яких зображує інший рівень корисності.

8. Кожна точка на кривій байдужості визначає різну комбінацію двох благ.

9. Споживач завжди надає перевагу набору, в якому більша кількість товарів.

10. Припущення щодо уподобань стосуються тільки однієї особи, колективні уподобання, як правило, не співпадають.

11. Якщо товари є абсолютними замінниками, то крива байдужості має вигляд прямого кута.

12. Криві байдужості для абсолютної більшості благ є спадними і опуклими до початку координат.

13. Закон спадної граничної норми заміни благ є виявом закону спадної граничної корисності.

14. Форма і нахил кривої байдужості відображають уподобання споживача.

15. Кожна вища крива на карті байдужості відповідає вищому рівню корисності.
Завдання 3 Розв'яжіть задачі
Задача 1

На основі наведених даних :Кількість тістечок, шт.

0

1

2

3

4

5

6

7

Сукупна корисність, ютилів

0

5

9

12

14

15

15

14

1) визначте граничну корисність третього тістечка;

2) побудуйте графіки сукупної та граничної корисності;

3) за якого значення граничної корисності споживач отримує максимум сукупної корисності?
Задача 2

Студентка споживає груші та яблука. Зображені в таблиці споживчі кошики є байдужими для неї. вони всі мають однакову корисність.Споживчі кошики

А

В

С

D

Кількість груш, кг

5

3

2

1

Кількість яблук, кг

1

2

3

5

1. На основі наведених даних побудуйте криву байдужості, відклавши кількість груш на вертикальній осі, а кількість яблук – на горизонтальній.

2. Визначте граничну норму заміни груш яблуками та її динаміку, якщо студентка послідовно змінює уподобання щодо споживчих кошиків від А до D.


Задача 3

Сукупна корисність споживача зображена функцією: U=(AB)1/2. де А – обсяг споживання апельсинів, В – обсяг споживання бананів.

1. Визначте величину сукупної корисності, якщо А = 5, В = 80.

2. Визначте рівень споживання бананів, якщо А = 10, А= 15, А= 20 і т.д. Побудуйте криву ізокорисності.
Завдання 4 Графоаналітичні вправи
Вправа 1*

Зобразіть криві байдужості для споживача, який споживає кожну з наступних пар товарів за таких умов:

1) чай і кава – досконалі замінники і дають однакове задоволення споживачеві;

2) на склянку чаю споживач завжди додає дві ложечки цукру, в іншому випадку він взагалі відмовиться від нього;

3) споживачеві завжди потрібні права і ліва рукавички;

4) студентка споживає шоколад і фрукти, але надає перевагу шоколаду;

5) студентка споживає шоколад і фрукти, але через хворобу лікарі рекомендували їй обмежити споживання шоколаду.

5 БЮДЖЕТНЕ ОБМЕЖЕННЯ ТА СПОЖИВЧИЙ ВИБІРБазовий рівень. Основні терміни та поняття
Дохід споживача, а також ціни товарів і послуг формують бюджетне обмеження споживача.

Мікроекономічна модель бюджетного обмеження - "модель можливого" - визначає множину наборів товарів, доступних споживачеві.Рівняння бюджетного обмеження визначає сукупні видатки споживача на придбання двох товарів (X, Y) у межах певного доходу (І) :

I = PxX + PrY.

Множину можливого вибору споживчих кошиків, доступних споживачеві, графічно відображає бюджетна лінія.Бюджетна лінія — це лінія рівних видатків. Вона є межею між можливим і неможливим. Усі споживчі кошики, які відповідають точкам на бюджетній лінії або під нею, доступні для споживача, всі точки над бюджетною лінією відповідають недоступним споживчим кошикам. Точки на бюджетній лінії характеризують множину комбінацій двох товарів, видатки на які не перевищують у сумі доходу споживача.

Бюджетна лінія має від'ємний нахил і показує компроміс, на який повинен піти споживач у виборі між двома товарами: щоб одержати додаткову одиницю одного товару, він повинен відмовитись від певної кількості іншого. Пропорції можливої заміни (кут нахилу бюджетної лінії) визначають співвідношенням цін товарів () або відносною ціною товару.

Зміна доходу споживача зміщує бюджетну лінію паралельно вгору або вниз, відповідно збільшуючи або зменшуючи купівельну спроможність споживача.

Зміна ціни одного з товарів змінює кут нахилу бюджетної лінії, що також впливає на купівельну спроможність споживача.

Звичайно бюджетне обмеження має вигляд прямої лінії. Але у випадках раціонування споживання, зміни ціни залежно від кількості товару, що купують, бюджетні лінії можуть бути ламаними.Вибір споживача полягає у прийнятті та реалізації рішення щодо обсягу і структури оптимального споживчого набору за даних обмежень, який дозволив би максимізувати задоволення потреб.

Кардиналістський підхід до проблеми споживчого вибору і пошуку рівноваги споживача полягає у порівнянні співвідношень між граничними корисностями і цінами товарів.

Правило максимізації корисності: споживач максимізує корисність, якщо розподіляє бюджет так, що гранична корисність на останню грошову одиницю видатків є однаковою для кожного з видів товарів. Або: корисність максимізується вибором такого кошика в межах бюджетного обмеження, для якого відношення граничних корисностей останніх одиниць кожного виду благ до їх цін однакове для всіх благ:

.

Це співвідношення є принципом рівної корисності або еквімаржинальним принципом у визначенні оптимуму споживача.


Каталог: public -> kaf -> kaf m2 -> wp-content -> uploads -> 2017
public -> Підготувала Вчитель Захисту Вітчизни
public -> Застосування заходів і засобів з надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях
public -> М. Дніпропетровська на 2007 рік Дніпропетровськ 2007 Зведений каталог періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2007 рік
public -> Круглий стіл «Стратегія сталого розвитку: можливості і перспективи впровадження в Україні», Київ, 27 травня 2013 р
public -> Загальні засади електронного урядування
2017 -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів І тематика контрольних робіт з дисципліни «Основи менеджменту»
2017 -> МЕтодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи менеджменту»
2017 -> Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «самоменеджмент»

Скачати 323.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка