Методичні рекомендації щодо здійснення календарного планування з навчальних предметів 1-4-х класів у ІІ семестрі поточного року. Додаток 1 «Методичні рекомендації щодо календарного планування з навчальних предметів 1-4-х класів у ІІ семестрі 2016/2017 нСкачати 184.76 Kb.
Сторінка1/12
Дата конвертації11.12.2018
Розмір184.76 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 24

Тел./факс (057) 731-21-31 E-mail: kvnz.hano@gmail.com web-сайт: edu-post-diploma.kharkov.ua
Від 05.01.2017_ № __18_

На _________ №________


Електронні адреси всіх Р(М)В(У)О
Завідувачам районних (міських)

методичних кабінетів
Про календарне планування

навчальних предметів для 1-4-х класів

у ІІ семестрі 2016/2017 н.р.

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 946 «Про затвердження навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222» та листа МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» надсилає методичні рекомендації щодо здійснення календарного планування з навчальних предметів 1-4-х класів у ІІ семестрі поточного року.

Додаток 1 «Методичні рекомендації щодо календарного планування з навчальних предметів 1-4-х класів у ІІ семестрі 2016/2017 н.р.»: у 1 прим. на 4 арк.

Додаток 2 «Орієнтовне календарне планування з української мови, літературного читання, математики та природознавства на ІІ семестр 2016-2017 навчального року для 1-4-х класів»: у 1 прим. на 39 арк.


Ректор підписано Л.Д. Покроєва
Вольянська

Назарко


Ротфорт
Додаток 1 до листа КВНЗ «Харківська

академія неперервної освіти»

від 05.01.2017 р. № 18
Методичні рекомендації щодо календарного планування з навчальних предметів 1-4-х класів у ІІ семестрі 2016/2017 н.р.
У ІІ семестрі 2016-2017 навчального року актуальним напрямом роботи для вчителів залишається самостійне компонування тем та складання календарно-тематичного планування відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу.

Слід зазначити, що відповідно до «Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів», затвердженої наказом МОН України від 23.06.2000 року № 240, календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем на основі навчальних програм. Листом Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» акцентується увага на індивідуальному погляді вчителя на процес планування, при якому педагогу дається право самостійно переносити теми уроків.

При цьому Законом України «Про загальну середню освіту» (ст.37; ст.38) визначається відповідальність навчального закладу за дотримання відповідності рівня загальної середньої освіти Державному стандарту загальної середньої освіти, тому вчитель може самостійно й на власний розсуд складати календарне планування, вносити в нього корективи, але своє бачення він повинен погоджувати з адміністрацією навчального закладу.

Також зазначимо, що наказом МОН України від 19.08.2016 № 1009 внесено ряд вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, які обов’язково повинні бути відображені у календарно-тематичному плануванні.

Найбільші утруднення у формуванні календарного планування можуть викликати програми з «Української мови» та «Літературного читання», «Математики» та «Природознавства». Розглянемо позиції, на які обов’язково треба звертати увагу під час їх планування.

Українська мова

Календарне планування з «Української мови» здійснюється на основі навчального матеріалу мовної змістової лінії, а навчальний матеріал діяльнісної, соціокультурної й більшість завдань мовленнєвої лінії реалізуються на уроках протягом року .

З метою визначення орієнтовної кількості годин на вивчення української мови у 1–4 -х класах необхідно враховувати такі позиції: загальна кількість годин; уроки розвитку зв’язного мовлення (УРЗМ); уроки тематичного контролю:

Клас

Усього годин

УРЗМ

Тематичні контрольні роботи

Години на вивчення навчального матеріалу

1 клас

238

Включені в години вивчення навчального матеріалу

2

236

2 клас

119

17

4+5

93

3 клас

119

17

5+5*

92

4 клас

119

17

5+6*

91

Аналіз контрольних робіт рекомендуємо проводити на першому уроці вивчення нової теми.

У додатку 2 пропонуємо орієнтовне календарне планування курсу «Української мови» для 1–4-х класів на ІІ семестр.Літературне читання

Основною метою курсу «Літературне читання» є розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності, формування читацької компетентності молодших школярів, яка є базовим складником комунікативної і пізнавальної компетентностей.

Ураховуючи структурні складові навчальної програми, темами уроків літературного читання можуть бути навчальні матеріали змістових ліній «Літературознавча пропедевтика», «Досвід читацької діяльності» (робота з художніми та науково-художніми творами), «Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією» на основі літературного матеріалу, обраного вчителем.

Звертаємо увагу, що для учнів початкових класів створені посібники «Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 1-2-х


(3-4-х) класах», які є у вільному доступі на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola-2016-2/xrestomatiya.html).

З метою визначення орієнтовної кількості годин на уроки «Літературного читання» у 2–4-х класах необхідно враховувати: загальну кількість годин; уроки позакласного читання; уроки тематичного контролю:Клас

Усього годин

Уроки позакласного читання

Тематичні контрольні роботи

Години на вивчення навчального матеріалу

2 – 4 класи

119

17

8

94

Звертаємо увагу, що навчальними програмами з української мови та літературного читання передбачено однакова кількість годин протягом року і два варіанти їх компонування:

1) 64 + 55 (І та ІІ семестр) – для української мови та 55 + 64 (І та ІІ семестр) для уроків з літературного читання;

2) 3,5 години на тиждень, з них (0,5 + 0,5) один раз на два тижні урок розвитку мовлення (для української мови) або позакласного читання (для літературного читання).

У додатку 2 пропонуємо орієнтовне календарне планування курсу «Літературного читання» для ІІ семестру 2-4-х класів відповідно до другого варіанту.Математика

З метою визначення орієнтовної кількості годин на уроки «Математики» у 1–4-х класах необхідно враховувати: загальну кількість годин та уроки тематичного контролю (відповідно до наказу МОН України від 19.08.2016 № 1009):Клас

Усього годин

Тематичні контрольні роботи

Години на вивчення навчального матеріалу

1 клас

136

1

135

2 – 3 класи

136

8

128

4 класи

136

9

127

Нагадуємо, що навчальною програмою передбачено диференціацію змісту навчання - до кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для можливого розширеного вивчення курсу. Учитель може обирати теми самостійно з огляду на індивідуальні можливості і потреби учнів. При цьому до додаткових тем не визначаються державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, а отже, вони не підлягають контролю й оцінюванню.

У додатку 2 пропонуємо орієнтовне календарне планування курсу «Математика» для ІІ семестру 1–4-х класів.Природознавство

Кількість годин на вивчення кожної теми учителі визначають, враховуючи підготовленість класу та регіональні особливості. За рахунок розвантаження програми рекомендується збільшити кількість уроків-екскурсій та спостережень у природі; збільшити кількість годин на організацію проектної діяльності школярів або розширити її тематику.

Орієнтовний розподіл годин для уроків курсу «Природознавство»:


Клас

Усього годин

Навчальні проекти

Екскурсії

(орієнтовно)

Практичні роботи

Тематичні контрольні роботи

Години на вивчення навчального матеріалу

1 клас

68

Не менше 2-х

7

9

6

44

2 клас

68

Не менше 4-х

6

7

6

45

3 клас

68

Не менше 4-х

5

7

6

46

4 клас

68

Не менше 4-х

4

5

6

49

У додатку 2 пропонуємо орієнтовне календарне планування курсу «Природознавство» для ІІ семестру 1–4-х класів.

Методичні рекомендації підготовлені методистом Центра методичної та аналітичної роботи, кандидатом педагогічних наук Ротфорт Д.В.Ректор підписано Л.Д. Покроєва
Вольянська

Назарко


Ротфорт

Додаток 2 до листа КВНЗ «Харківська

академія неперервної освіти»

від 05.01.2017 р. № 18


Орієнтовні календарні плани

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016


№ 1/9-437 календарне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим. Однак, вважаємо за потрібним наголосити на відповідальності навчального закладу у дотриманні відповідності рівня загальної середньої освіти Державного стандарту загальної середньої освіти (Закон України «Про загальну середню освіту»), тому вчитель може самостійно й на свій розсуд складати календарне планування, вносити в нього корективи, але обов’язково погоджувати його з адміністрацією навчального закладу. Тому пропонуємо у календарне планування внести розділи «Корекція», у якій учитель зазначає зміни у виконанні програми, і «Погоджено», для погодження змін із адміністрацією закладу.

Орієнтовні календарні плани розроблені методистом Центру методичної та аналітичної роботи, канд. пед. наук Ротфорт Д.В. спільно з творчим колективом вчителів початкових класів Харківської області: Бовди С.Л. (Чугуївський НВК № 6), Калантаєвої Т.А. (Зміївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2), Караван Т.В. (Тараківська ЗОШ, Зміївський р-н), Кролевець Т.Г. (Зеленогайська ЗОШ, Харківський р-н), Орлової В.В. (Слобожанська гімназія № 2, Зміївський р-н ), Попович О.Л. (Золочівська гімназія № 1), Римар С.А. (Чугуївська ЗОШ № 4), Семикіної О.М. (Люботинська ЗОШ № 3), Бобрик Н.В. (Богодухівський ліцей № 3), Оксеніч О.М. (Богодухівський ліцей № 3), Штибіної І.В. (Краснопавлівський багатопрофільний ліцей Лозівський р-н), Шульгіної І.О. (Чугуївський НВК № 6).Українська мова

1 клас. Усього 238 год. 18 тиж. х 7 = 126 год1

Навчання грамоти2

з/п

Да

та

Тема уроку

Ко

рек

ція

Пого

дже

но

При міт ки

Букварний період (продовження)


Повторення вивченого за І семестр. Називання вивчених літер за абеткою. Читання складів (прямих, обернених, ускладнених). Розповіді учнів про новорічні свята. Робота з текстом про зимові святаПовторення написання літер. Закріплення умінь поєднувати букви, писати з ними слова і речення. Списування з друкованого шрифту.Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами. Читання слів, речень і текстів. Відпрацювання орфоепічно правильної вимови слів. Розвиток усного мовленняЗакріплення уміння писати вивчені літери у словах. Позначення на письмі дзвінких [б], [б'] і глухих [п], [п'] приголосних. Удосконалення звуковимовних умінь.Звуки [г], [г'], позначення їх буквами Г, г «ге». Орфоепічна правильна вимова слів із дзвінкими [г], [г'] у порівнянні з глухими [х], [х']. Засвоєння дзвінкої вимови звука [г] у кінці слова, складів.Письмо малої букви г окремо, у складах, у словах і в реченні. Ознайомлення зі значенням, вимовою й написанням словникового слова гумка. Списування речення.Закріплення умінь читати слова і текст з літерами Г, г, орфоепічно правильно вимовляти дзвінкі звуки [г], [г'].

Робота з дитячою книжкою.Аналіз складових елементів великої букви Г. Письмо великої букви Г, слів та речень з нею. Повторення правила написання імен людей з великої літери. Ознайомлення зі значенням , вимовою і написанням словникового слова подруга.Звуки [ґ], [ґ'], позначення їх буквами Ґ, ґ «ґе».Орфоепічно правильна вимова слів із дзвінкими [ґ], [ґ'] у порівнянні з глухими [к], [к'].

Розвиток діалогічного мовлення.Аналіз складових елементів букви ґ. Письмо малої букви ґ, складів і слів із нею. Удосконалення звуковимовних умінь.Закріплення умінь читати слова і букварні тексти з літерами Г, г, Ґ, ґ. Удосконалення навички читання. Переказ букварних текстів, побудова усних діалогів за змістом прочитаного.Аналіз складових елементів великої букви Ґ, Порівняння літери з великими Г, Л, А, М. Письмо великої букви Ґ. Запис складів і слів. Списування.Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами. Читання слів, речень і текстів. Відпрацювання орфоепічно правильної вимови слів. Розвиток усного мовленняЗакріплення вміння писати вивчені літери, склади і слова з ними. Порівняння звукового значення букв г – ґ – к. Ознайомлення зі значенням , вимовою і написанням словникового слова загадка.Звук [ч], позначення його буквою Ч, ч «че». Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів.Письмо малої букви ч. Підготовчі графічні вправи.

Написання складів, слів і речень.

Закріплення звукового значення букви «че». Читання слів.

Робота на віршованим твором та скоромовкою.Розвиток зв’язного мовленняПисьмо великої букви Ч, складів та слів із нею.

Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

Звук [й], позначення його буквою Й, й «ій» («йот»). Звуко- буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Опрацювання тексту.Письмо малої букви й, буквосполучень із нею. Підготовчі графічні вправи. Складання і записування слів.Закріплення звукового значення букви «йот». Буквосполучення йо. Слова, протилежні за значенням.

Опрацювання тексту.

Письмо великої букви Й. Підготовчі графічні вправи.

Написання буквосполучень, слів. Складання розповіді за малюнком.

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами. Читання слів, речень і текстів. Відпрацювання орфоепічно правильної вимови слів. Розвиток усного мовленняЗакріплення вміння писати вивчені літери, склади і слова з ними. Диктант коротких слів, вимова і написання яких збігаються.Звук [х], позначення його буквою Х, х «ха».

Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів.Розвиток зв'язного мовлення.Письмо малої букви х, складів із нею.

Складання і записування слів. Диктант прямих складів.

Закріплення звукового значення букви «ха».

Читання слів, речень. Бесіда на тему «Міста України».

Словниково- логічні вправи.
Письмо великої букви X.

Написання буквосполучень, слів.

Списування речень, поданих друкованим шрифтом.
Повторення знань й умінь, пов’язаних з вивченими літерами. Читання слів, речень, текстів.

Розвиток усного монологічного та діалогічного мовленняПовторення і закріплення знань й умінь, пов’язаних з вивченими літерами. Запис слів, питальних речень.Звук [ж], позначення його буквою Ж, ж «же».

Дзвінка вимова звука [ж] у кінці складів та слів.

Читання складів, слів.

Робота з дитячою книжкою.
Письмо малої букви ж. Підготовчі графічні вправи.

Написання буквосполучень та слів із буквою ж.

Закріплення звукового значення букви «же». Читання слів.

Опрацювання тексту. Словниково-логічні вправи.

Письмо великої букви Ж, складів із нею.

Складання й записування слів.

Звук [ш], позначення його буквою Ш, ш «ша». Читання складів, слів. Зіставлення звуків [ж] - [ш]. Анаграми.

Розвиток зв’язного мовленняПисьмо малої букви ш. Підготовчі графічні вправи.

Написання складів, слів і речень.

Закріплення звукового значення букви «ша». Читання слів.

Робота з віршованим твором.

Письмо великої букви Ш. Підготовчі графічні вправи.

Написання буквосполучень, слів і речень. Ознайомлення зі значенням, вимовою й написанням словникового слова вірші.

Буква «ї», позначення нею сполучення звуків Ї, ї [йі].

Звуко-буквений аналіз слівРобота з дитячою книжкою.Письмо малої букви ї, буквосполучень із нею.

Складання і записування слів із вивчених букв. Ознайомлення зі значенням, вимовою й написанням словникових слів їжак, українська.

Закріплення звукового значення букви «ї».

Опрацювання віршованого твору.

Письмо великої букви Ї, складів та слів із нею.

Складання і записування речень. Ознайомлення зі значенням, вимовою й написанням словникових слів Україна, Київ.

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами. Читання слів, речень і текстів. Відпрацювання орфоепічно правильної вимови слів. Розвиток усного мовленняЗакріплення вміння писати вивчені літери, склади і слова з ними. Диктант коротких слів, вимова і написання яких збігаються.Буква Я, я, позначення нею сполучення звуків [йа].

Позначення буквою «я» звука [а] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів.Розвиток зв’язного мовленняПисьмо малої букви я. Підготовчі графічні вправи.

Порівняння букв я, л, м, ґ. Написання буквосполучень, слів. Ознайомлення зі значенням, вимовою й написанням словникових слів зозуля, читання.

Закріплення звукових значень букви Я. Читання слів.

Опрацювання віршованого твору.Робота з дитячою книжкою.Письмо великої букви Я, буквосполучень із нею. Складовий аналіз слів. Закріплення. Складання та записування речень.Буква Ю, ю, позначення нею сполучення звуків [йу].

Позначення буквою «ю» звука [у] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів.

Письмо малої букви ю. Підготовчі графічні вправи.

Написання буквосполучень, слів, речень.

Закріплення звукових значень букви «ю».

Звуко-буквений аналіз слів.

Словниково-логічні вправи.

Розвиток зв’язного мовлення
Письмо великої букви Ю, складів та слів із нею.

Написання речень. Диктант обернених складів.

Буква Є, є, позначення нею сполучення звуків [йе].

Позначення буквою «є» звука [е] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів.

Письмо малої букви є. Підготовчі графічні вправи.

Написання складів та слів із буквою є.

Закріплення звукових значень букви «є».

Словниково-логічні вправи.Робота з дитячою книжкою.Письмо великої букви Є. Підготовчі графічні вправи.

Написання буквосполучень і речень. Вибірковий диктант.

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами. Читання слів, речень і текстів. Відпрацювання орфоепічно правильної вимови слів. Розвиток усного мовленняЗакріплення вміння писати вивчені літери, склади і слова з ними. Диктант коротких слів, вимова і написання яких збігаються.Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквою Ц, ц «це».

Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів.

Письмо малої букви ц. Підготовчі графічні вправи.

Письмо складів та слів із буквою ц.

Закріплення звукових значень букви Ц. Читання слів, речень.

Розвиток зв’язного мовленняПисьмо великої букви Ц, буквосполучень та слів із нею.

Написання речень. Ознайомлення зі значенням, вимовою й написанням словникових слів цукор, олівець.

Буква Щ, щ «ща», позначення нею звукосполучення [шч].

Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів.Робота з дитячою книжкою.Письмо малої букви щ. Підготовчі графічні вправи.

Написання складів, слів, речень. Розвиток зв'язного мовлення.

Закріплення звукового значення букви «ща».

Опрацювання віршованого твору.

Словниково-логічні вправи. Скоромовка. Ребус.
Письмо великої букви Щ, буквосполучень та слів із нею.

Складання і записування речень.

Звук [ф], позначення його буквою Ф, ф «еф».

Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів.Робота з дитячою книжкоюПисьмо малої букви ф. Підготовчі графічні вправи.

Написання буквосполучень, слів.

Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

Ознайомлення зі значенням, вимовою й написанням словникового слова телефон.

Закріплення звукового значення букви «еф».

Опрацювання тексту. Словниково-логічні вправи.Розвиток зв’язного мовленняПисьмо великої букви Ф, буквосполучень із нею.

Складання і записування речень.

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами. Читання слів, речень і текстів. Відпрацювання орфоепічно правильної вимови слів. Розвиток усного мовленняЗакріплення вміння писати вивчені літери, склади і слова з ними. Диктант коротких слів, вимова і написання яких збігаються.Звук позначення його буквосполученням дж.

Відпрацювання злитої вимови звука [дж].

Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання віршів. Загадка.
Письмо буквосполучень дж, Дж, слів із ними.

Складання й записування речень. Словниковий диктант. Ознайомлення зі значенням, вимовою й написанням словникових слів бджола, джміль.

Звуки [дз], [бз '], позначення їх буквосполученням «дз».

Відпрацювання злитої вимови звуків [дз], [оз ']

Звуко- буквений аналіз слів. Опрацювання віршів. Загадка.
Письмо буквосполучень дз, Дз, слів із ними.

Безвідривне поєднання букв. Складання і записування речень.

Апостроф. Роль апострофа в українській мові.

Вимова і написання слів з апострофом.Розвиток зв’язного мовленняНаписання складів і слів з апострофом. Звуковий аналіз слів. Пояснювальний диктант.Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами. Читання слів, речень і текстів. Відпрацювання орфоепічно правильної вимови слів. Розвиток усного мовленняЗакріплення вміння писати вивчені літери, склади і слова з ними. Диктант коротких слів, вимова і написання яких збігаються.Алфавіт. Читання (за бажанням – заучування напам’ять) українського алфавіту. Узагальнюючий урок українського алфавітуЧитання і списування алфавіту. Письмо під диктовку окремих літер з орієнтацією на їхніх «сусідів» у алфавіті. Запис слів близьких за значенням: алфавіт, азбука, абетка, розповідь про їх походження.


Післябукварний період


Прислухайтеся до звуків – читайте правильно.

Робота з дитячою книжкою.

Абетка. Звуки і букви. Голосні звуки.

Закріплення уміння писати малі літери з похилою лінією із заокругленням унизу – і, ї, и, ш, й, ц, щ.

Читайте правильно – чітко вимовляйте звуки.

Вправляння у виразному читанні тексту.

Приголосні звуки. Закріплення уміння писати малі літери з похилою лінією із заокругленнями вгорі та внизу – г,п,т,р.

Списування

Читайте, запам'ятовуйте. Віршовані твори. Виразне читання.

Робота з дитячою книжкою

Приголосні звуки: м'які й тверді. Закріплення уміння писати малі літери з прогнутим плавним елементом – л, м, я. Вибіркове списування.Розумійте значення слова, правильно його читайте.

Переказ за прочитаним.

Формування орфографічної навички – звукове позначення букви щ. Письмо по пам’яті (самодиктант).Вимовляйте чітко звуки – читайте правильно.

Побудова діалогу на основі прочитаного

Дзвінкі й глухі приголосні звуки.

Формування орфографічної навички – позначення буквами дзвінких і глухих приголосних.

Т.Г. Шевченко – великий український поет. Розгляд портрета і виставки книжок. Виразне читання вірша поета.Буква й і буквосполучення йо. Виконання мовних завдань.

Списування тексту.

Учіться визначати у тексті пригоду.

Переказ прочитаного

Буква ґ. Виконання мовних завдань.

Диктант словниковий.

Чітко вимовляйте звуки. Висловлюйте цікаві думки.

Робота з дитячою книжкою.Букви г і ґ. Виконання мовних завдань.

Формування орфографічної навички – звукове значення букв г і ґ.

Слухайте, читайте, уявляйте.

Розвиток монологічного мовлення, розповіді про власні фантазії

Буква я. Списування з пропущеними буквами.Читайте уважно. Вибіркове читання.Буква ю. Звуко-буквений аналіз слів.

Формування орфографічної навички – позначення на письмі букви ю.

Навчайтеся бути уважними до слова.

Переказ за серією малюнків.

Буква є. Звуко-буквений аналіз слів. Навчальний диктант.Іван Якович Франко – великий український письменник.

Казки І.Франка (робота з дитячою книжкою)

Буква ї. Звуко-буквений аналіз слів.Чітко вимовляйте звуки. Читайте правильно.

Формування навички виразного читання

Знак м'якшення (ь). Буквосполучення ьо.

Звуко-буквений аналіз слів із знаком м'якшення.

Барвисті слова у творі.

Вправляння складання опису природи на основі прочитаного.

Перенос слів із буквою ь і буквосполученням ьо.

Формування орфографічної навички – запис слів з ьо.

Гарний, радісний настрій твору. Визначайте настрій у творі.

Робота з дитячою книжкоюБуква й, буквосполучення йо. Словниковий диктант.Звуки весни у творі.

Віршовані твори. Формування навички виразного читання

Буквосполучення дж, звук [дж]. Звуко-буквений аналіз слів.

Розвиток зв'язного мовлення.

Як треба читати.

Робота з дитячою книжкоюБуквосполучення дз, звук [дз]. Формування орфографічної навички – вживання в словах знака м’якшення.Міркуйте, чому так.

Розвиток монологічного мовленняАпостроф. Формування орфографічної навички – запис слів з апострофом.Письмо під диктування.Леся Українка – велика українська поетеса.

Опрацювання віршів поетеси

Склад. Поділ слова на склади.

Формування орфографічної навички – запис слів з переносом.

Хто у творі подобається і чим.

Розвиток діалогічного мовлення

Велика буква в іменах і прізвищах людей.Слухайте, думайте.

Робота з дитячою книжкою.

Велика буква в назвах міст, сіл, річок. Списування тексту.Узагальнення знань учнів.Робота з дитячою книжкою. Підсумок за рік.


Скачати 184.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка