Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради кз «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»


Секційні засідання: традиції й інноваціїСторінка2/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

Секційні засідання: традиції й інновації
Сьогодення вимагає творчого учителя, учителя-дослідника, який піднімається на вершину педагогічної майстерності, учителя, який прагне до цієї вершини, але подолати яку, мабуть, нікому не вдалося, бо межі росту, удосконалення немає.

Один із секретів педагогічної творчості полягає в тому, щоб пробудити в учителеві інтерес до пошуку, аналізу власної роботи. В.О.Сухомлинський зазначав: «Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала учителеві насолоду, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежку дослідника».

Конкретизацію завдань для кожної категорії педагогічних працівників на новий навчальний рік покликані забезпечити предметні секції, засідання РМО, ММО, наради-семінари керівників навчальних закладів.

При визначенні змісту їх роботи радимо уважно опрацювати нормативні документи, рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання навчальних предметів у новому навчальному році, аналітичні матеріали, підготовлені КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». Особливу увагу радимо звернути на вивчення інноваційних процесів, які відбуваються в освіті.При плануванні секційних засідань важливо врахувати такі питання:

 • реалізація освітніх програм розвитку освіти;

 • Обговорення проекту Закону України «Про освіту», нової редакції Концепції з профільного навчання;

 • стан науково-методичного забезпечення організації навчально-виховного процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • аналіз стану викладання навчальних предметів, результатів зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;

 • піднесення якості й ефективності сучасного уроку;

 • про результативність участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів;

 • використання ІКТ-технологій;

 • аналіз роботи районного (міського) методичного об’єднання за минулий навчальний рік і завдання щодо піднесення її результативності в новому навчальному році;

 • результативність підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників у 2013-2014 навчальному році.

Особливу увагу звертаємо на ознайомлення педагогів з пропозиціями КОІППО імені Василя Сухомлинського щодо проблематики, тривалості й термінів проходження курсів, проведення обласних семінарів, конференцій, слід сформувати проект замовлення на підвищення кваліфікації педагогів у 2015 році.

З метою якісної підготовки та проведення секційних засідань обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб (завідувач О.В. Половенко, методисти Л.М. Кірішко, А.Г. Вареха, В.П. Ткаченко, В.Г. Трубіна), при підготовці до секційних засідань рекомендують організувати навчання членів методичного активу. Основною метою серпневих зустрічей має бути:

1. Розгляд концептуальних підходів та шляхів практичної реалізації з проектування і створення районними, міськими методичними службами єдиного освітнього простору регіону.

2. Десимінація інноваційного досвіду методичних служб усіх рівнів (проектів, моделей інноваційних форм роботи, технологій тощо), оригінальних прогресивних ідей з метою трансляції у практичну діяльність, забезпечення нових якісних результатів.

3. Забезпечення науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в умовах глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору.

4. Формування мережевого співтовариства методичних служб усіх рівнів для забезпечення якісного управління інноваційним розвитком регіону, менеджменту освітніх інновацій.

5. Створення умов для розвитку пошуково-творчої активності та дослідно-експериментальної діяльності педагогічних кадрів регіону.

6. Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагогів.

Під час визначеня основних напрямів діяльності методичних служб у 2014-2015 н.р. радимо:

- проаналізувати виконання програми розвитку методичного кабінету, центру, річного плану роботи, результати діагностування педагогічних працівників;

- окреслити основні напрямки розвитку методичного кабінету (центру);

- обговорити діяльність методичного кабінету, центру з упровадження Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої освіти.

Особливу увагу радимо звернути увагу на: • рівень готовності педагога до роботи в інноваційному середовищі;

 • оволодіння всіма педагогами ІКТ;

 • аналіз планування методичної роботи з педагогами відповідно до рівнів педагогічної творчості (інформаційно-відтворювальний, адаптивно-прогностичний, раціоналізаторський, науково-дослідницький, креативно-прогностичний);

 • упровадження мережевої співпраці через: сайт, чат-, віртуальних форм науково-методичної роботи;

 • результати рейтингової оцінки діяльності ЗНЗ.

Корисним на нашу думку буде опрацювання таких актуальних питань:

 • Акмеологія та підвищення якості освіти.

 • Андрагогічий підхід до розвитку професіоналізму педагога в системі післядипломної освіти.

 • Дистанційні форми навчання в системі неперервної освіти: стан, проблеми, перспективи.

 • Імідж учителя ХХІ сторіччя.

 • Іміджева складова діяльності методичного кабінету (центру).

 • Інноваційні технології навчання дорослих в умовах компетентнісно орієнтованої освіти.

 • Кластер як система професійного розвитку вчителя.

 • Компетентнісний підхід – переорієнтація з процесу на результат.

 • Мережева модель організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: сутність, структура, завдання, перспективи.

 • Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагогічних працівників.

 • Методичний супровід траєкторії особистісного розвитку педагога: проектування та реалізація.

 • Науково-методична робота як засіб формування професійної позиції вчителя.

 • Науково-методичний менеджмент освітніх інновацій в умовах створення акмеологічного професійного простору

 • Науково-методичні проблеми оновлення змісту навчальних предметів в умовах реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Основні аспекти організації науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу за новими Типовими навчальними планами.

 • Підготовка вчителів до наукової діяльності в умовах інформаційного простору.

 • Пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку освіти.

 • Професійна майстерність учителя у форматі нового мислення.

 • Реалізація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти регону: досвід та перспективи розвитку.

 • Розвиток методичної компетентності педагогів через організацію міжнародного співробітництва.

 • Самоосвіта – складова удосконалення професійної компетентності.

 • Педагогічна свобода: інтелект – конструктив – діти.

 • Технології формування методичної компетентності педагогів на основі освітніх інновацій

 • Управління процесами моніторингу якості освіти в умовах реформування освітньої галузі регіону.


При підготовці радимо використати таку літературу: 1. Аніскіна Н. Управління змінами вимагає нових стратегій // Управління освітою. –2012. – № 19. – С. 11-14.

 2. Боднар О. Критерії оцінки ефективності аналітико-експертної діяльності методичних служб регіону / О. Боднар // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 1. – Т. І. – С. 243-247.

 3. Боднар О. Формування методичного менеджменту в Україні // Методист. -2012. - № 1. – С. 3-16.

 4. Боднар О.С. Процедури та алгоритми експертного оцінювання [Електронний ресурс].  Режим доступу: www.narodnaosvita. kiev.ua.

 5. Бойченко Т. Рівні інновацій у післядипломній педагогічній освіті / Т.Бойченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 24-26.

 6. Гаврилюк Р. Інноваційний розвиток національної освіти / Р.Гаврилюк // Педагогічна газета. – 2011. – № 2. – С. 5.

 7. Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти. Тематична збірка праць. Рівне: ПП Лапсюк. – 2012. – 508 с.

 8. Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівникіів закладів освіти. Збірник тез учасників міжнародної науково-практичної конференції. / За науковою редакцією Олійника В.В., Клокар Н.І., Кухарєва М.В., Побірченко Н.С. та ін. – Навчально-видавничий центр Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти педагогічних кадрів. – 2012. –224 с.

 9. Компетентнісний підхід у сучасній післядипломній освіті // Післядиплопломна освіти в Україні. – 2011. – № 1. – С. 53-58.

 10. Корецька Л. В. Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти: реалізація освітньо-виховної стратегії регіону // Методист. –2014. – № 4. – С. 3

 11. Лисюк Н., Оніщенко І. Відчути вітер змін… організаційно-методичні засади підготовки вчителя до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. // Управління освітою – 2012. – № 14. – С. 23-26.

 12. Литвиненко Г. М. Науково-методичній роботі – сучасну нормативну базу, // Рідна школа. К.: – 2009 рік, – № 1. –С. 63-72.

 13. Майстер-клас в системі методичної роботи з педагогічними кадрами / А.І.Постельняк. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2007. – 93 с.

 14. Науково-організаційні основи експертизи інноваційної діяльності в регіоні: Науково-методичний посібник / Даниленко Л.І., Паламарчук В.Ф., Зайченко О.І. та ін. / За ред. Л.І. Даниленко. – Логос, 2006. – 196 с.

 15. Нудний В.М., Половенко О.В. Удосконалення змісту післядипломної педагогічної освіти: стан, проблеми і перспективи // Методист. –2014. – № 4. – С. 11–24.

 16. Опорна школа: [методичний посібник] / А.І. Постельняк. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2010. – 76 с.

 17. Половенко О.В. Модель науково-методичного забезпечення якості освіти // Методист (Шк.світ). – 2012. – № 2. – С. 62-71.

 18. Половенко О.В., Постельняк А.І. Аналітична діяльність методиста Методист. –2012. – № 18. – С. 18-30.

 19. Пуцов В., Старченко К., Литвиненко Г. Зміни формальні – зміни реальні. К.: Видавництво ”Шкільний світ”, серпень, 2008. – № 23. – С. 20-23.

 20. Творчі групи в системі методичної роботи: [методичний посібник] /Уклад.: Половенко О.В. – Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – 74 с.

 21. Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету / К.М.Старченко, В.І.Пуцов, Ю.І.Завалевський, Г.М.Литвиненко. – Чернівці: Букрек, 2010. – 344с.

Результативність навчально-виховного процесу в школі значною мірою визначається ефективністю управлінської діяльності її керівників. Тому особливу увагу слід приділити підготовці секцій директорів і заступників директорів шкіл.

Традиційно на секціях керівників навчальних закладів необхідно розглянути пакет нормативних документів, рекомендацій стосовно особливостей, змін у викладанні навчальних предметів, ознайомити з новими та удосконаленими навчальними програмами, підручниками, посібниками, звернувши особливу увагу на їх науково-методичний апарат та основні принципи їх практичного використання.


Особливу увагу звертаємо на опрацювання:

 • Наказу Міністерства освіти і науки від 28.08.13 р. № 1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»;

 • Наказу Міністерства освіти і науки від 17.06.2013 р. № 772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів»;

 • Наказу Міністерства освіти і науки від 22.04.2014 р. № 501 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання рекомендацій Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами роботи круглого столу «Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи їх вирішення»;

 • Листа Міністерства освіти і науки від 07 серпня 2013 року № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів»;

 • Листа Міністерства освіти і науки від 28 січня 2014 року № 1/9-72 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»;

 • Рекомендацій щодо формування робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів;

 • Програми навчання резерву управлінських кадрів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області на 2014-2017 роки;

 • Матеріалів сайту «Учитель року».

Предметом обговорення на всіх секціях можуть бути питання:

 • Особливості управління навчальним закладом в умовах суспільних змін та формування нового Закону «Про освіту».

 • Перспективи інноваційного розвитку навчальних закладів.

 • Інноваційні підходи до навчання педагогічних кадрів.

 • Інформатизація управління навчальним закладом.

 • Оптимізація внутрішкільного контролю в сучасних умовах розвитку освіти.

 • Сучасні вимоги до формування професійної компетентності керівника навчального закладу (за підсумками конкурсу «Учитель року-2014» (номінація «Директор школи»).

 • Організаційно-педагогічна діяльність адміністрації закладу освіти щодо реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Аналіз результатів, отриманих учнями регіону під час державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

 • Ефективні стратегії управління сучасною школою.

 • Професійна компетентність педагога як показник його особистісного розвитку.

 • Створення позитивного іміджу навчального закладу – необхідна умова функціонування сучасної школи.

 • Інформаційно-методичний супровід інноваційної діяльності учителя.

 • Хмарні сервіси в адміністративній діяльності.

 • Акмеологічний простір загальноосвітнього навчального закладу як умова підвищення якості освіти.

 • Освітня система округу: принципи формування, досвід та проблеми функціонування.

 • Освітній маркетинг, як функція управління навчальним закладом.


При підготовці радимо опрацювати таку літературу: 1. Василенко Н.В. Науково-методична робота в школі. / Н.В. Василенко– Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 176 с. – (Серія «Абетка керівника»).

 2. Григораш В.В. Освітній маркетинг – нова функція управління навчальним закладом. / В.В. Григораш // Управління школою.  2014.  № 7-9 (415-417).  С. 2-25.

 3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – 2-ге вид. –Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 176 с. (Серія «Золота педагогічна скарбниця».

 4. Житник Б.О. Практикум з моніторингу розвитку освіти в ЗНЗ. / Б.О. Житник // Завучу усе для роботи.  2014.  № 3-4 (123-124).  С. 36-67, № 5-6 (125-126).  С. 4-22.

 5. Куксенко Н.В. Внутрішньошкільний контроль: від теорії до практики. / Н.В. Куксенко // Завучу усе для роботи.  2014.  № 3-4 (123-124). – С. 24-25.

 6. Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів. Монографія / Щекатунова В.В., Цимбалару А.Д., Гораш К.В., Пузіков Д.О., Варава В.Ю., Волченкова Г.М., За ред. Щекатунової Г.Д. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 264 с.

 7. Трубіна В. Аналітико-прогностична діяльність керівника навчального закладу. / Валентина Трубіна // Методист. – 2014.  № 4(28). – С. 54-61.

 8. Федорець М.О. Школа ХХІ століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства. Частини 1, 2 / М.О. Федорець.  Х.: Вид. група «Основа», 2014. – (Бібліотека журналу «Управління школою»; вип. 2 (134), 3 (135)).

 9. Хлєбнікова Т.М. Управління навчальною діяльністю: навчально-методичний посібник / Т.М. Хлєбнікова. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. –
  224 с. – (Серія «Абетка керівника»).

 10. Черновол-Ткаченко Р.І. Техніка управлінської діяльності. / Р.І. Черновол-Ткаченко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 272 с. – (Серія «Абетка керівника»).

 11. Чмих Т.М. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність / Т.М. Чмих // Управління школою. — 2014. — № 10-12 (418-420). — С. 88-90.

Засідання пропонуємо провести у формі діалогу, круглого столу, семінару-практикуму, технопарку та ін. У додатку 2 подано cценарій ділової гри«Формування управлінської компетентності директора школи».


Методична довідка.

Пропонуємо ознайомитись із досвідом управління:

 • Переможця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Директор школи» Коваленка Сергія Петровича .

Адреса досвіду: Навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа» Олександрійської міської ради.

Проблема досвіду: «Розвиток освітнього середовища навчального закладу шляхом запровадження фандрайзингу в управлінську діяльність». • Лауреатів обласного конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Директор школи»:

Бирзула Віталія Леонідовича, директора Златопільської гімназії м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради;

Гнатюк Лідії Григорівни, директора Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради;

Краснової Любові Степанівни, директора Кіровоградської гімназії нових технологій навчання Кіровоградської міської ради;

Правого Віктора Павловиач, директора Користівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені А.П. Гайдара Олександрійської районної ради;

Свічкарьової Інни Борисівни, директора навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3»;
Належну увагу слід приділити реалізації проблеми «Піднесення ефективності науково-методичного забезпечення підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми в умовах профілізації шкільної освіти», яка нині є провідною в діяльності колективу КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» і районних (міських) методичних кабінетів (центрів). Передбачити обов’язкове обговорення заходів щодо наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року № 467 «Про започаткування у 2013 році Президентської програми для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», яким передбачено створення банку інтелектуальних досягнень (винаходів, творчих проектів, наукових робіт) дітей та учнівської молоді.

Система освіти має забезпечити всі умови для всебічного розвитку потенціалу обдарованої особистості, створити можливості, щоб учень став суб’єктом самовиховання, самоосвіти, саморозвитку. Тому при плануванні роботи з обдарованими дітьми Р(М)МК, НМЦ слід передбачити організацію таких сучасних форм роботи: очно-заочних профільних шкіл, вебінарів, онлайн-консультування, експедиційних шкіл, ресурсних центрів, віртуальних шкіл юного дослідника.

Під час проведення пленарної частини серпневих конференцій радимо вшанувати вчителів, які підготували переможців ІІІ та
ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсів.

При проведенні секційних занять рекомендуємо опрацювати актуальні питання для обговорення: • Предметний аналіз результатів участі школярів в олімпіадах, заходи щодо їх істотного покращення.

 • Моніторинг діяльності загальноосвітніх навчальних закладів і Р(М)МК (НМЦ) щодо роботи з обдарованими учнями.

 • Пропаганда кращих здобутків та інноваційних пошуків педагогічних працівників.

 • Роль методичних формувань у підготовці вчителя до роботи з обдарованими дітьми.

 •   Моніторинг результативності участі школярів в інтелектуальних змаганнях різних рівнів, у тому числі у ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

 • Майстерність педагога: його творча ініціатива, удосконалення методів та форм роботи з обдарованими учнями.

 • Розвиток творчих здібностей дітей засобами природничо-математичної (суспільно-гуманітарної тощо) освіти.

 • Аналіз реалізації районної (міської) Програми «Обдаровані діти».

 • Забезпечення психологічної підтримки обдарованих учнів.

 • Підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників.


Методична довідка.

З метою популяризації кращого досвіду роботи радимо провести  творчі майстерні, майстер-класи вчителів, які підготували переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, – Балуби Олени Анатоліївни, Бармак Ірини Миколаївни, Віватенко Ольги Павлівни, Волчанського Олега Володимировича, Гальченко Лариси Володимирівни, Горобець Олени Валеріївни, Карявки Сергія Сергійовича, Ковальової Олени Володимирівни, Михайлової Ірини Геннадіївни, Сотір Тетяни Георгіївни, Чеховського Віктора Олексійовича, Чуб Людмили Анатоліївни; досвідчених, високопрофесійних педагогів свого району (міста), які мають досягнення в роботі з обдарованими учнями.Досвід роботи з обдарованими дітьми свідчить, що потенціал обдарованості є найціннішим результатом духовного поступу й матеріального розвитку людства. Тому його, як і будь-який ресурс, важливо вчасно виявити і розумно використати. У цьому й полягає одне із пріоритетних завдань сучасної школи.
При підготовці радимо опрацювати літературу та інтернет-ресурси:

 1. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів (2013/2014 н.р.) / [укладач А.Г.Вареха]. – Кіровоград: КЗ «КОІППО
  імені Василя Сухомлинського», 2014. – 100 с.

 2. Вареха А.Г. Шляхи модернізації системи роботи з педагогічними працівниками та обдарованими учнями // Завучу. Усе для роботи. – 2014. –
  № 5 – 6 . – С. 22-28.

 3. Вареха А.Г. Аспекти діяльності методичних служб // Методист. – Київ: Видавництво Шкільний світ, 2014. – № 4. – С. 28-33

 4. Глюза О.А. Формування самоосвітньої компетентності педагога // Завучу. Усе для роботи. – 2014. – № 5 – 6. – С. 22-30.

 5. Джус І.І. Особливості підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями // Освіта та розвиток обдарованості особистості. – 2014. – № 3. –
  С. 14-18.

 6. Обдаровані діти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // studentam.net.ua.

 7. Організація навчання обдарованих учнів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // kazachiner.narod.ru/engodar.html.

 8. Рябчук Т.Ф. Наступність і перспективність у роботі зі здібними й обдарованими дітьми // Управління школою. – 2013. – № 25-27. – С. 58-60.

 9. Сучасна освіта Кіровоградщини – 2013. Анатований каталог / Укладач А.Г.Вареха. - Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. – С.77-84.


З метою підготовки педагогів до інноваційної діяльності навчально-методичний відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (завідувач Федірко Ж.В.) рекомендує опрацювати питання:

 • Рівні інноваційної освітньої діяльності.

 • Особливості підготовки та проведення педагогічного експерименту в загальноосвітньому навчальному закладі.

 • Методичний супровід інноваційної діяльності педагогічних працівників.

 • Управління педагогічними інноваціями.

 • Алгоритм вивчення стану готовності вчителів до здійснення інноваційної освітньої діяльності.

 • Організація та здійснення інноваційної освітньої діяльності: проблеми і перспективи розвитку.

 • Упровадження інноваційних педагогічних технологій в організацію навчально-виховного процесу.

 • Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури.

 • Готовність педагогів до впровадження авторських інновацій.

 • Здійснення інноваційної освітньої діяльності на всеукраїнському та регіональному рівнях.

 • Організація та проведення дослідно-експериментальної роботи в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

 • Формування інноваційного освітнього простору регіону.

 • Інноваційні здоров’язберігаючі технології в освіті.

 • Інтерактивні форми навчання: технології проведення.

 • Упровадженння інноваційних освітніх технологій навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

 • Формування творчих компетентностей особистості шляхом використання інноваційних технологій.


Корисним при підготовці буде використання нормативнивної бази:

 • Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 № 1352).

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 30.11.2012 № 1352 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//mon.gov.ua/.

 • Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 114 у ред. 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//mon.gov.ua/.


Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати наступну літературу:

1. Бойченко Т. Рівні інновацій у післядипломній педагогічній освіті / Т. Бойченко // Новий колегіум. - 2013. - N 1. - С. 24-26.

2. Кабан Л.В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону / Кабан Л.В. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Вип. ІІІ. – К. : Університет, 2013. – С.180-191.

3. Лісова Н. І. Новітні педагогічні технології у підготовці педагогічних кадрів з методики оцінювання якості освіти в системі підвищення кваліфікації / Н. І. Лісова // Якість технологій та освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Х., 2013. - Вип. 2. - С. 115-121.

4. Організатору інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: методичний порадник / Автори-упорядники: І.Н. Євтушенко, Ю.І. Завалевський, С.В. Кириленко, О.І. Киян, К.В. Таранік-Ткачук. – К. – Чернівці: Букрек, 2014. – 420 с.

5. Скрипник С. Запровадження інновацій, інноваційних педагогічних технологій як показники якості післядипломної педагогічної освіти / С. Скрипник // Інновації в Україні. - 2013. - № 3. - С. 24-28.

6. Федірко Ж.В. Інноваційна освітня діяльність: структура і зміст / Ж.В.Федірко // Нові технології навчання. – 2013. – № 4. – С. 39-42.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка