Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради кз «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»


Обласний навчально-методичний центр сучасних технологій оцінювання якості освітиСторінка3/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

Обласний навчально-методичний центр сучасних технологій оцінювання якості освіти (завідувач Л.Ф.Корж) рекомендує в рамках секційних засідань обговорити такі актуальні питання:

 • Моніторинг як практична система оцінювання якості освіти.

 • Оцінка кадрової політики навчального закладу та моніторинг її ефективності.

 • Моніторинг якості освіти як фактор успішності розвитку навчального закладу.

 • Підготовка керівників навчальних закладів до здійснення моніторингу якості діяльності ЗНЗ.

 • Моніторингові дослідження регіонального рівня: аналіз результатів та рекомендації.

 • Моніторинг та оцінка стану викладання базових дисциплін у ЗНЗ.

Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати наступну літературу:

11. І. Усик, В Кошляк. Моніторинг результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників школи як один із засобів поліпшення якості освіти –

Всеукраїнська інформаційно-методична газета: Директор школи, травень 2014

2. Н. Тітова. Педагогічний менеджмент. Управлінська діяльність, жовтень № 19 , 20133. Н. Глушко. Формування концепції нової школи - Управлінська діяльність -січень №1 2014

4. О. Кулешова. Моніторинг якості освіти. Особливості використання інформації щодо результатів учасників ЗНО. журнал «Методист» № 4 квітень 2013 року

5. Н. Федорова, О. Сагун. Управління та організація навчально-виховного процесу на основі моніторингового підходу. - Завуч, травень 2013 № 10
Кафедра дошкільної та початкової освіти (завідувач Н.В.Тарапака) рекомендує при проведенні секцій завідуючих та вихователів ДНЗ надати перевагу новим освітнім пріоритетам дошкільної освіти в умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти. Завдання секцій: обмін досвідом щодо практичної реалізації Державного стандарту дошкільної освіти, формування основних видів компетенцій дітей дошкільного віку; створення умов успішної педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами; психолого-педагогічного супроводу особистісного розвитку дітей дошкільного віку, формування здорового способу життя дошкільнят; створення єдиного інформативного простору дошкільної освіти.
Радимо акцентувати увагу на таких питаннях:

 • Сучасні підходи до організації роботи ДНЗ та початкової школи.

 • Організаційно-педагогічні умови реалізації інклюзивної освіти в дошкільному навчальному закладі.

 • Теоретико-методичні основи здоров'язбережувальних технологій в сучасному ДНЗ.

 • Використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі дошкільного закладу.

Нижче подаємо орієнтовні плани семінарів, які можна провести в рамках серпневих конференцій:

Використання мультимедійних технологій

в дошкільному навчальному закладі

 1. Використання мультимедіа в системі роботи ДНЗ.

 2. Роль методичних служб у розвитку професійної компетентності педагогічних працівників ДНЗ.

 3. Запровадження комп'ютерних технологій та використання мультимедійних презентацій в роботі з дошкільниками.

 4. Педагогічні умови використання інформаційних технологій як засобу формування пізнавальної компетентності дошкільників.


Громадянське виховання особистості

в умовах розвитку української державності

 1. Зміст управлінської діяльності ДНЗ у забезпеченні громадянського виховання дошкільників.

 2. Формування народознавства засобами художньо-естетичної діяльності дошкільників.

 3. Спільна робота сім'ї та суспільства по формуванню української свідомості.

Мовленнєвий розвиток дошкільників

у контексті Базового компонента дошкільної освіти

 1. Контрольно-аналітична діяльність керівника з питань комунікативної компетентності дошкільників.

 2. Ейдетичні вправи як засіб розвитку пам’яті, образного мислення та мовлення дошкільників.

 3. Чинники розвитку художньо-творчих здібностей дітей у театралізованій діяльності.

Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати наступну літературу:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). Затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №615 від 22.05.2012р. // Дошкільне виховання.  2012.  №7.

 2. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»/ О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна. – НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, 2012.

 3. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» /
  О.І. Білан, Л.М. Возна, О.Л. Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.

 4. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».  Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 104 с.

 5. Богуш А.М. Компетентнісний підхід до мовленнєвого розвитку дошкільників / А.М. Богуш // Психологічна і педагогічна наука в Україні. – К.: Педагогічна думка, 2007. – Т. 2.

 6. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш. – К.: Видавничий дім «Слово», 2011

 7. Гавриш Н.В. Методика розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку / Н.В. Гавриш. – Луганськ: Альма-Матер, 2004

 8. Крутій К.Л. Формування граматично правильного мовлення у дітей дошкільного віку / К.Л. Крутій. – Запоріжжя, 2004

 9. Комп’ютер для дітей: Переваги та недоліки // Психолог.– 2006.  №46 (238). – С.3-31.

 10. Психологічні аспекти використання комп’ютера // Психолог. – 2005.  №25(169).  С.5-26.

 11. Лаврентьва Г.Комп’ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі /Г.Лаврентьева/Дошкільне виховання. – 2003.  №1.  С.10-12.

Для вчителів початкових класів рекомендуємо провести секцію з проблеми «Державний стандарт початкової загальної освіти в дії: здобутки, проблеми, перспективи» та обговорити такі питання: • Науково-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти.

 • Шляхи реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти у нових програмах та підручниках.

 • Психолого-педагогічні умови використання інноваційних технологій в процесі викладання навчальних предметів у 3 класі.

 • Навчально-методичні комплекси для вчителів, які забезпечать викладання предметів у 3 класі за новим Державним стандартом початкової загальної освіти та програмами.

 • Організація діагностичної діяльності у напрямку комплексного вивчення соціально-психологічної готовності дитини дошкільного віку до навчання у школі.

 • Основні аспекти організації навчання молодших школярів без перевантаження, забезпечення рухового режиму учнів, їхнього творчого розвитку.

 • Забезпечення наступності змісту дошкільної й початкової загальної освіти.

 • Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного шкільного навчання в 1 класі.

 • Дидактичні особливості уроків у початковій школі.

 • Використання здоров'язбережувальних технологій.

 • Особливості вивчення іноземної мови в 1-4 класах.

 • Реалізація нової освітньої галузі «Природознавство» в 1-4 класах.

 • Особливості впровадження предмету «Інформатика» в 2-4 класах.

 • Шляхи реалізації освітньої галузі «Суспільствознавство» через викладання у 3-4-х класах курсу «Я у світі».

 • Форми та методи організації навчально-виховного процесу початкової школи.

 • Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Особливу увагу радимо звернути на ознайомлення педагогічних працівників з методичними рекомендаціями «Особливості викладання предметів початкової школи у 2014-2015 навчальному році».
Радимо передбачити такі майстер-класи:

1. Розробка творчих проектів (Кондратова В.В.);

2. Особливості використання інноваційних педагогічних технологій в початковій школі (Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г.);

3. Формування ціннісних орієнтацій особистості як основа її життєвої позиції та розвитку громадянського суспільства (Третяк О.П.).
Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати наступну літературу:

1. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта.  2011.  №18 (594) травень.  45 с.

2. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 392 с.

3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів // Методичний порадник.  2014. №4 (724), лютий.  87 с.

4. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти: [підручник] / О.Я. Савченко. – К.: Грамота, 2012. – 504 с.

5. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для вчителів і методистів початкового навчання. – К., 2009. – 226 с.

6. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Частина 1. упоряд. О.П. Третяк – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 159, [1] с.

7. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 176 с.

8. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Частина 2. / упоряд. О.П. Третяк. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 123 с.

9. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Частина 3. / упоряд. О.П. Третяк. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 93 с.

10. Байбара Т. Компетентнісний підхід в початковій ланці освіти: теоретичний аспект // Початкова школа. – 2010. – № 8. – С. 46-50.11. Бібік Н. Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти // Початкова школа. – 2010. – № 9. – С. 1-4.

12. Третяк О. П. Експрес-контроль з літературного читання: навч. посіб. Для 2-го класу загальноосвіт. навч. закл. [до підруч. «Літературне читання, 2 клас». В. О. Науменко] / О. П. Третяк, - К. :Генеза, 2014. – 88 с.

13. Кондратова В.В. Створення цілісної системи художньо-естетичної освіти і виховання засобами мистецтва З досвіду роботи Цукрозаводського навчально-виховного комплексу Олександрійської районної ради Кіровоградської області) [Навчально-методичний посібник] / В.В. Кондратова, Т.В. Лещенко, О.С. Михайлова, Н.І. Фірс, М.Л. Хода – Кіровоград: Видавництво комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. – 89 с.

14. Абетка образотворчого мистецтва. 1 клас: Альбом з образотворчого мистецтва / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Ю.О. Назаренко, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 120 с.

15. Мова образотворчого мистецтва. 2 клас: Альбом з образотворчого мистецтва / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 112 с.

На секції вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури (В.В.Кондратова) рекомендуємо обговорити особливості викладання образотворчого мистецтва та художньої культури в світлі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Мистецтво», з цією метою радимо опрацювати:

 • Методичні рекомендації «Особливості викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2014-2015 навчальному році».

 • Науково-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти.

 • Шляхи реалізації нового змісту Державних стандартів освіти у нових програмах та підручниках.

 • Сучасний урок образотворчого мистецтва в системі розвитку ключових компетентностей учнів.

 • Художні техніки як засіб розвитку творчих компетентностей учнів на уроках образотворчого мистецтва та в гуртковій роботі.

 • Методика викладання основних навчальних проблем: колір, композиція, форма, простір, об’єм на різних рівнях навчання: початкова школа, основна школа, позакласна робота.

 • Внутрішньо-галузева інтеграція та міжпредметні зв'язки як один із засобів розвитку ключових компетентностей учнів в навчально-виховному процесі з предметів художньо-естетичного циклу.

 • Створення цілісної системи художньо-естетичної освіти і виховання засобами мистецтва.

Провести майстер-класи:

1. Розробка творчих проектів з застосування комп’ютерних технологій (Кондратова В.В.);

2. Використання інноваційних художньо-педагогічних технологій у навчально-виховному процесі з предметів художньо-естетичного циклу (Кондратова В.В.);

3. Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва (Кондратова В.В., Шлєєнкова Т.М.).
Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати наступну літературу:

1. Концепція художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Інформаційний збірник – 2004. – №10.

2. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта.  2011.  №18 (594), травень.  45 с.

3. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 392 с.

4. Ігнатенко К.В. Психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей. – Луганськ, 2005.

5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів // Методичний порадник.  2014.  №4 (724), лютий.  87 с.

6. Кондратова В.В. Створення цілісної системи художньо-естетичної освіти і виховання засобами мистецтва З досвіду роботи Цукрозаводського навчально-виховного комплексу Олександрійської районної ради Кіровоградської області) [Навчально-методичний посібник] / В.В. Кондратова, Т.В. Лещенко, О.С. Михайлова, Н.І. Фірс, М.Л. Хода – Кіровоград: Видавництво комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. – 89 с.

7. Пластилін: Прикраси,сувеніри, іграшки / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова та ін. – Х.: ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с. (Серія «Творча майстерня»).

8. Малюємо аквареллю: Докладні інструкції / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова – Х.: ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с. (Серія «Творча майстерня»).

9. Малюємо гуашшю: Докладні інструкції інструкції / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова – Х.: ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с. (Серія «Творча майстерня»).

10. Абетка образотворчого мистецтва. 1 клас: Альбом з образотворчого мистецтва / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Ю.О. Назаренко, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 120 с.

11. Мова образотворчого мистецтва. 2 клас: Альбом з образотворчого мистецтва / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 112 с.

12. Л. Масол Мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи // Мистецтво та освіта. – 2012.  №1-4.

13. Р. Шмагало Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи // Мистецтво та освіта. – 2012.  №1-4.

14. Л. Масол Мистецтво. Програми для 5-9 класів. // Мистецтво та освіта. – 2012.  №1-2.

15. Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу: Довідково-методичне видання / Упоряд. М.С. Демчишин, О.В. Гайдамака. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – С. 296-317.

16. Антонович Є.А., Проців В.І., Свид С.П. Художні техніки у школі: Навчально-методичний посібник для студентів художньо-графічних факультетів вищих навчальних закладів. – К.: ІЗМН, 1997. – 312с.

17. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Художньо-естетичний цикл. 5-11 класи. – К.: "Ірпінь", 2005.

18. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.

19. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс].  Режим доступу : http: // www.mon/gov/ua.20. Інформаційний збірник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти [Електронний ресурс].  Режим доступу http: // www.mon/gov/ua.
Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін (завідувач О.В. Ревнивцева, методисти Г.В. Мінич, І.А. Маранська, С.В. Черненко) на засіданнях методичних об’єднань вчителів української мови та літератури у 2014/2015 н.р. рекомендують розглянути такі питання:

 • Аналіз роботи методичних формувань вчителів української мови та літератури за минулий навчальний рік та завдання щодо піднесення результативності їх роботи у 2014/2015 навчальному році.

 • Аналіз проведення учнівських олімпіад з української мови і літератури та мовно-літературних конкурсів у 2013/2014 н.р.

 • Планування роботи вчителя-філолога.

 • Презентація роботи (сайту), блогу вчителя-філолога.

 • Використання матеріалів сайту науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін як один із шляхів самоосвіти словесника. Режим доступу: http: //led-koippo.edukit.kr.ua/.

 • Основні засади підготовки та проведення уроків літератури рідного краю.

 • Вивчення, узагальнення, поширення досвіду вчителя.

 • Організація та методика роботи з філологічно обдарованими учнями.

 • Методичні шляхи проведення уроків літератури рідного краю.

 • Використання мультимедійних технологій на уроках української мови та літератури.

 • Використання ресурсів мережі Інтернет у професійній діяльності вчителя української мови та літератури.

 • Наукова організація дослідницької роботи учнів.

 • Застосування елементів сучасних педагогічних технологій навчання як умова досягнення нової якості мовно-літературної освіти.

 • Технологія підготовки до сучасного уроку

 • Загальнодидактичні й лінгвометодичні вимоги до сучасного уроку української мови.

 • Формування мовної компетентності учнів основної школи: фонетичний і лексичний компоненти.

 • Лінгводидактичні перспективи навчання української мови в системі профільної освіти.

 • Текстоцентричний підхід у вивченні української мови.

 • Особливості компаративного вивчення шкільного курсу літератури.

 • Теоретико-методичні засади порівняльного вивчення шкільного курсу літератури.

Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати наступну літературу:

1. Біляєв О. Лінгводидактика української мови: навчально-методичний посібник/Олександр Михайлович Біляєв – К.: Генеза, 2005. 180с.2. Блакитні вежі: Хрестоматія творів письменників Приінгульського краю у двох томах. Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 2011. 408 с.

3. Володимир Винниченко: Жінки у творчості й житті (Дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди, Л. Мороз та ін.) - Вид.2-ге, перероб. і допов Кіровоград: «Поліграф-Сервіс», 2013.360 с.4. Володимир Винниченко: Від Єлисавета до Мужена (Дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, Г. Клоченка, С. Михиди, О. Гольник, С. Присяжнюк та ін.) Кіровоград: «Поліграф-Сервіс», 2013.116 с.

5. Володимир Винниченко: viribus unitis – ХХІ. (У 2 частинах (Життя і творчість В. Винниченка в наукових дослідженнях С. Михиди та М. Ковалик). Кіровоград: «Поліграф-Сервіс», 2013.432с. (Серія «Стилет і стилос трьох степовиків») [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://led-koippo.edukit.kr.ua/ukrainsjka_mova_ta_literatura/ iteraturna_kirovogradschina/_sergij_kolisnik_tetyana_yarovenko/.

6. Винниченківський меридіан. Кіровоград: «Поліграф-Сервіс» 2014. – 96с.: іл. (Серія «Стилет і стилос трьох степовиків»).

7. Градовський А.В. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика: Монографія. – Черкаси: Брама, 2003. –292 с.

8. Завдання для підготовки учнів та студентів до участі в мовно-літературних конкурсах, олімпіадах. / уклад.: В.М. Нудний, Г.В. Мінич, І.А. Маранська. Кіровоград, 2013. – 92с. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://druk-koippo.edukit.kr.ua/vidannya_za_2013_rik/.

9. Кавун Л.І. Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і теоретичний аспекти. Навчально-методичний посібник / Л.І. Кавун, К. В. Тараннік-Ткачук, Л. В. Шитик, О.І. Месевря, С.І. Січкар / (за заг. ред. Л.В. Шитик). – Тернопіль: Мандрівець, 2013. 304 с.

10. Кузьмінський А.І. Технологія і техніка шкільного уроку: навчальний посібник / А.І. Кузьмінський, С.В. Омеляненко. – К.: Знання, 2010. 335 с.

11. Куцевол О.М. Методика уроку компаративного аналізу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №10. – С.2-4.12. Літературознавча компаративістика. Навчальний посібник /Ред. Р.Т.Гром’як., упоряд.: Р.Т.Гром’як, І.В.Папуша. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТДПУ, 2002. 331 с. Перший в Україні навчальний посібник

13. Марко В.П. Аналіз художнього твору: навч.посіб. / В.П.Марко. К. Академвидав, 2013. 280с.(Серія «Альма-матер»)

14. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за ред. М. Пентилюк. К: Левінт, 2014.400 с.

15. Методичні діалоги.  2011.  № 2-3.  С. 8-11.

16. Методичні діалоги.  2013.  № 7-8.  С. 22-27.

17. Професійний довідник учителя літератури. – Х.: Вид. група «Основа», 2012.  381 с.

18. Орієнтовна програма навчальної практики з української мови та літератури.5-8, 10 класи / уклад. Л.І. Піскорська, Л.В. Гуріна, Т.М. Любич. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. 88 с.

19. Українська література. 9 клас: книжка для вчителя. Частина 1-2 / уклад.: В.М. Нудний, Г.В. Мінич. Тернопіль: Мандрівець, 2012. 312 с.

20. Пентилюк М. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей / Марія Іванівна Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011.

21. Фамілярська Л.Л. Сучасні комп’ютерні технології в професійній діяльності педагога [Електронний ресурс].  Режим доступу :  http://www.confcontact.com/20110531/pe5_famil.htm.

22. Стаття «Навички 21 століття» [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://uspih.iteach.com.ua/for-trainers/treasury/21century.

23. Сайт науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін [Електронний ресурс].  Режим доступу : http: //led-koippo.edukit.kr.ua/.

24. Українська мова й література у сучасній школі.  2013.  №10.  С. 2-6; С. 12-17.

25. Українська мова й література в школах України.  2014.  №4.  С. 18-23.

26. Шалагінов Б. Літературна компаративістика в школі: можливості і труднощі. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2011.  №6.  С. 2-5.

Світова література та російська мова

Головну увагу під час секційних засідань учителів світової літератури та російської мови слід приділити питанням зміни парадигми літературної освіти з текстоцентричної на читацькоцентричну (Методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» № 50, 2014 р.).Це означає, що на уроці літератури вчитель, проводячи аналітичну роботу, перш за все враховує читацькі інтереси учнів, рівень учнівського сприйняття літературного твору, вікові особливості та формує читача, а не літературознавця.

Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати наступну літературу:

 1. Богосвятська А.І. Сучасні педагогічні технології у практиці вчителя світової літератури // Зарубіжна література – 2013. – № 1. – С. 34-41.

 2. Богосвятська А.І. Урок світової літератури як діалог// Зарубіжна література – 2013. – № 7-8. – С. 77-83.

 3. Богосвятська А.І. «Обличчя» і «душа» сучасного уроку світової літератури// Зарубіжна література – 2013. – № 2. – С. 16-20.

 4. Ісаєва О. О. Формування сучасного читача засобами медіаосвіти // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 5-10.

 5. Ісаєва О. О. Чи буде особистість майбутнього « Homo legens»// Всесвітня література в школах України. – 2013. – Листопад. – С. 8-17.

 6. Мацевко-Бекерська Л. Реформа сучасної літературної освіти: в пошуках новіх горизонтів // Всесвітня література в школах України. – 2013. – Грудень. – С. 9-14

 7. Мороз Г. Веб-сайт учителя світової літератури в системі шкільної освіти // Всесвітня література в школах України. – 2013. – Листопад. – С. 8-17.

Враховуючі низьку якість ознайомлення вчителів зі змістом Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в галузі «Мова та література», про що свідчать результати анкетування слухачів курсів, рекомендуємо провести в рамках серпневих нарад конференцію (семінар, круглий стіл) з питань вивчення змісту Державного стандарту. Нижче подаємо

орієнтовний план проведення конференції:

Проблема «Реалізація змістовних ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти на уроках словесності»

Мета. Підвищення рівня кваліфікації педагога відповідно до ціннісно-культурологічної, комунікативної, розвивальної, соціально означеної парадигми освіти, зазначеної новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

1. Підготовчий етап. Ознайомлення зі структурою та змістом документа. Визначення основних положень до розгляду на конференції.

2. Порядок проведення конференції.

2.1. Основні професійні поняття Державного стандарту.

2.2. Формування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів

2.3. Наскрізні змістовні лінії мовного компонента освітньої галузі “Мови і літератури”: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.

2.4. Складові літературного компонента - емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна і компаративна лінії

2.5. Завданнями освітньої галузі «Мови та література» в основній та старшій школі

2.6. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня.

3. Підбиття підсумків.Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати наступну літературу:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Рекомендуємо:

заслухати творчі звіти вчителів-слухачів постійно діючого семінару вчителів світової літератури та слухачів авторської творчої майстерні (керівник Гузь О.О.) про роботу у складі творчих об’єднань вчителів-словесників;

презентувати блоги вчителів-учасників обласного конкурсу «Вчитель року – 2014» в номінації «Світова література» та інших вчителів районів (міст);

провести віртуальну екскурсію сайтом науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетчних дисциплін, особливо звернувши увагу на рубрику «Російська мова та література. 2014-2015 навчальний рік: перезавантаження», де буде презентоване календарне планування з російської мови та літератури для 6 класу за новими державними програмами.


На серпневих засіданнях методичних об’єднань учителів музичного мистецтва та художньої культури слід акцентувати увагу на такі питання:

Особливості реалізації освітньої галузі «Мистецтво» Державних стандартів початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти. Сучасні вимоги до викладання музичного мистецтва у 3-му та 6-му класах. • Діяльнісний підхід до навчання художньо-естетичних дисциплін.

 • Інноваційні освітні технології викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво».

 • Творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу.

 • Побудова уроків предметів художньо-естетичного циклу за методом емоційної (художньо-педагогічної) драматургії.

 • Посилення уваги до змісту, творчих та виховних аспектів, інформативної та комунікативної спрямованості навчально-виховного процесу, формування пізнавальних, креативних, мистецьких компетентностей школярів.

 • Всебічне сприяння створенню умов для особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів на уроках музичного мистецтва.

 • Першочергова роль сприймання та інтерпретація мистецьких творів на уроках музичного мистецтва (як у початковій, так і в основній школі), що формують в учнів образне й узагальнене сприйняття світу, усвідомлення власного місця в ньому.

 • Посилення уваги до практичної музично-творчої та виконавської діяльності учнів, яка є засобом втілення загальнолюдських та естетичних цінностей в особистісні.

Кондратова В.В., доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, рекомендує провести засідання у формі круглого столу «Особливості організації навчально-виховного процесу з предмету «Художня культура» в світлі Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти»

Порядок проведення круглого столу.

 • Науково-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Шляхи реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Сучасний урок художньої культури в системі розвитку ключових компетентностей учнів.

 • Методика викладання художньої культури в 9, 10, 11 класах загальноосвітніх навчальних закладах.

 • Використання тестових завдань з художньої культури під час підсумкової атестації учнів.

 • Створення цілісної системи художньо-естетичної освіти і виховання засобами мистецтва.


Складовою секції можуть бути майстер-класи:

 1. Розробка творчих проектів з застосування комп’ютерних технологій (Кондратова В.В.);

 2. Використання інноваційних художньо-педагогічних технологій у навчально-виховному процесі з предмету «Художня культура» (Кондратова В.В.);

 3. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках з художньої культури (Войтюк О.Ю.);

Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати наступну літературу:

 1. Бабенко Л.В. Українське образотворче мистецтво: Посібник для викладачів вищих навчальних закладів. – Кіровоград.: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – 168 с.

 2. Вовк Л. Мистецька освіта – шлях до розвитку ключових компетентностей учнів / Л. Вовк, Н. Шатайло // Наша школа. – 2009. – № 4.

 3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс].  Режим доступу : http//www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/149-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/6091.

 4. Добробатько В., Сіома О. Кіровоград. Образотворче мистецтво (минуле, сучасне). Альбом. – Кіровоград: ПВЦ “Мавік”, 2008.

 5. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики / За ред.
  І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя : Центріон, 2005.

 6. Журавель С. Художники України. Творчо-біографічний альбом-довідник 4 випуск. – Київ. – 2006.

 7. Индивидуальные качества и стиль деятельности человека [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://www.bestreferat.ru/referat-147623.html.

 8. Інформаційний збірник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти [Електронний ресурс].  Режим доступу : http: // www.mon/gov/ua.

 9. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс].  Режим доступу : http: // www.mon/gov/ua

 10. Климова Л.В. Художня культура. 9 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 160 с.

 11. Масол Л. Художня Культура: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л.М. Масол, О.І. Оніщенко, С.А. Ничкало, О.В. Гайдамака – К. : Генеза. 2009. – 240 с.

 12. Масол Л. Художня Культура: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л.М. Масол. – К. : Генеза. 2009. – 288 с.

 13. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол Л., Оніщенко О., Владимирова Н. Художня культура світу. Культурні регіони: Навч. посіб. – К.: 2003.

 14. Ничкало С., Масол Л., Комаровська О. Художня культура України (Від найдавніших часів до початку ХХ ст.): Посібник для вчителів. – К., 2001; Вид. 2. – К., 2004.

 15. Поняття і структура діяльності [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://ekomedtd.com.ua/lekcz-z-zagalno-psixolog-pd-redakczyu-gudzenko-l-g/item/ponyattya-i-struktura-diyalnosti.html.

 16. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо-естетичний цикл. 5-11класи. – К. : Ірпінь, 2005. – 233 с.

 17. Ростовський О. Теорія і методика музичної освіти : навч.-метод. посіб. / О.Ростовський. – Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2011.

 18. Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька : навч. посіб. / О. Рудницька. – Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2005.

 19. Художня культура. 10 клас : Методичний посібник. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 254 с.

 20. Художня культура. 11 клас : Методичний посібник. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 238 с.

 21. Художня культура. 9 клас : Методичний посібник. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 208 с.

 22. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.

 23. Щолокова О., Семашко О., Шип С. Світова художня культура. – К., 2004.Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів (завідувач І.Т. Коса, методист Ю.А. Задубняк) пропонує розглянути на секціях такі питання:

 • Навчально-методичне забезпечення вивчення предмету «Іноземні мови»;

 • Методологічний аспект оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів;

 • Проблема наступності навчання іноземної мови між початковою та середньою ланками освіти;

 • Шляхи формування мотивації до вивчення іноземної мови як другої у шестикласників;

 • Методика викладання другої іноземної мови та психологічні особливості учнів раннього підліткового віку;

 • Організація самостійної діяльності третьокласників на уроках іноземної мови.

Рекомендована література:

 1. Редько В. Дидактико-методичні підходи до конструювання змісту та організації навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Редько // Іноземні мови в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 14-21.

 2. Задубняк Ю. Коса І. Методичні рекомендації щодо забезпечення наступності навчання іноземної мови між початковою та середньою ланками освіти / Ю. Задубняк, І. Коса // Методичний вістник № 49. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – С. 173 – 180.

 3. Інноваційні технології у вивченні німецької мови / упоряд.: Л. Горбач. – К.: ШК. Світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін (завідувач Ю.В. Кравченко, методист Н.С. Черткова) на секціях учителів історії та суспільствознавчих дисциплін рекомендує опрацювати такі питання:

 • Особливості проектування методики уроку в контексті оновлення змісту історичної освіти;

 • Зміст сучасної шкільної історичної освіти;

 • Державний стандарт та навчальна програма з історії як втілення новітніх тенденцій у розвитку шкільної історичної освіти;

 • Уроки вступного та підсумкового узагальнення в новій програмі з історії;

 • Компетентність учнів як результат навчальної діяльності на уроках суспільствознавчих дисциплін;

 • Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх шкіл з історії України, всесвітньої історії, рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

 • Практичні заняття в системі історичної освіти основної школи;

 • Ознайомлення та обговорення з інформаційно-методичними листами Міністерства освіти і науки «Про вивчення історії, правознавства, курсу «Людина і світ» та курсів за вибором суспільно-гуманітарного напряму»;

 • Контроль навчальних досягнень учнів з історії крізь призму компетентнісного підходу.

 • Зміни в сучасному законодавстві України.

 • Моделювання ситуативних вправ на уроках правознавства.

Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати наступну літературу:

 1. Власов В.С. Ще раз про пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва з історії України, обов’язкові для розпізнавання учнями: змістовий компонент // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання.  2013.  № 9.

 2. Бандровський О.Г. Давньогрецький поліс. Із циклу «Найважливіші теми з античної історії в 6 класі» // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання.  2014.  № 4.

 3. Пометун О.І. Формування предметної компетентності учнів у процесі навчання історії в основній школі // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання.  2014.  № 4.

 4. Степаненко О. Стимулювання позитивного ставлення до навчання на уроках історії // Історія в рідній школі.  2014.  № 2.

 5. Шульга А. Типи і структура уроків з історії у загальноосвітніх навчальних закладах // Історія в рідній школі.  2013.  № 10.

 6. Пишко О.Л. Розв’язання правових ситуацій на уроках з практичного курсу правознавства в 9-му класі // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання.  2014.  № 1-2.

 7. Пишко О.Л. Роль інтеракції у формуванні правової компетентності дев’ятикласників на уроках практичного курсу правознавства // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання.  2014.  № 3.

Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін (завідувач Л.М. Хлань, методисти Л.А. Ткаченко, С.М. Литвин, Т.В. Ціперко, П.В. Побережний) вважають за необхідне розглянути такі питання:

 • Аналіз роботи РМО вчителів-предметників за 2013-2014 н.р. та основні завдання по реалізації змісту методичної проблеми.

 • Про запровадження нової програми і підручників шкільного курсу «Біологія», «Географія», «Математика» (6-й клас).

 • Про роботу із здібними й обдарованими дітьми. Обговорення результатів участі школярів району (міста) у предметних олімпіадах, конкурсах і турнірах в 2013-2014 н.р.

 • Про результати участі педагогів у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» в номінації «Географія» та підготовка до участі у конкурсі в номінації «Математика» та «Хімія».

 • Аналіз результатів ЗНО з предметів природничо-математичного циклу. Специфіка організації навчального процесу в умовах запровадження ЗНО.

 • Підтримка обдарованих учнів – стратегічна інвестиція держави у своє майбутнє.

 • Акмеологічна модель сучасного вчителя як орієнтир у забезпеченні якості безперервної педагогічної освіти.

 • Експрес-інформація про новинки фахової методичної літератури.

Для проведення практичної частини засідань пропонуємо такі питання:

 • стратегічні цілі та основні завдання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо його реалізації;

 • формування та впровадження інформаційного освітнього простору на регіональному рівні в контексті Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні;

 • структура, принципи та основні завдання запровадження й реалізації профільного навчання (згідно проекту Концепції профільного навчання в старшій школі, який обговорюється);

 • модернізація змісту, форм та методів розвитку професійної компетентності вчителів у міжкурсовий період та підготовки їх до роботи в сучасних умовах.

Методист П.В. Побережний радить розглянути і опрацювати на серпневих районних, міських засіданнях методичних об`єднаннях вчителів фізики та астрономії такі питання:

1. Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення викладання фізики та астрономії в закладах освіти області в новому 2014-2015 навчальному році:

- Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;

- діюча навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія 7-12 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005, затверджена Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 р.);

- діюча навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Фізика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень - Київ, 2010, затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ від 28.10.2010 р. №1021);

- діюча навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Астрономія. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень - Київ, 2010, затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ від 28.10.2010 р. №1021);

- збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія Автор: Ляшенко О.І.;

- програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням фізики (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009).

- збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії. 6-12 класи. –Х.: Вид.група «Основа», 2009.-192 с.-(Серія «Профільне навчання»), під загальною редакцією Хоменко О.В.;

- інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72).

- інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах фізики та астрономії у 2014-2015 навчальному році;

- орієнтовне календарно-тематичне планування навчання фізики у 7-11 класах, астрономії у 11 класі загальноосвітньої школи (надруковане в фаховій газеті «Фізика» або ж методичний посібник « Календарне планування, Фізика. 7-11 класи. Астрономія. 11 клас / уклад. О.М. Євлахова, М.В. Бондаренко. – Х. : Вид. група «Основа»,2011. – ( Серія «Календарне планування»);

- нові навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів : Фізика. 7-9 класи. – К. : Видавничий дім «Основа», 2013.-32 с., укладені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 « Про затвердження Державного стандарту Базової і повної загальної середньої освіти» і затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 06 червня 2012 р. №664);

- підручники, методичні посібники, фахові періодичні журнали і газети, дидактичні засоби навчання, програмно-педагогічні засоби з фізики та астрономії;

- перелік документації, обов’язкової для шкільних кабінетів фізики.

Примітка. Тексти нормативних, інструктивно-методичних матеріалів розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua, Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» www.iitzo.gov.ua, науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» http://pm-koippo.edukit.kr.ua/.

2. Підходи в організації та особливості навчання фізики та астрономії в умовах сільської загальноосвітньої школи (впровадження до профільного, профільного навчання, поглибленого вивчення фізики, астрономії в закладах освіти районів(міст) області).

3. Аналіз проведення та результативність у І-ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та астрономії минулого навчального року та підготовка завдань до проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та астрономії у новому 2014-2015 навчальному році, участі учнів у щорічному Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня-2014», ІV Міжнародній природознавчій грі «Геліантус-2014» та інших Всеукраїнських та регіональних фізичних конкурсах, турнірах, конференціях.

4. Робота вчителів з обдарованими та здібними учнями. Залучення учнів до участі і навчання у заочних фізико-математичних, астрофізичних школах (м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград тощо), Кіровоградському територіальному відділенні Національного центру «Мала академія наук України» учнівської молоді.

5. Рівень результативності проведення ДПА і ЗНО учнів з фізики та астрономії у минулому 2013-2014 навчальному році та організація навчання учнів в загальноосвітніх навчальних закладів області у новому 2014-2015 навчальному році.

6. Участь вчителів фізики і астрономії у фахових Міжнародних, Всеукраїнських, обласних науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах та підготовка матеріалів вчителями до друку в щорічних фахових періодичних виданнях.Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати наступну літературу:

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (галузь «Природознавство») // затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392.

2. Програма для загальноосвітнії навчальних закладів «Географія» 6-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012р. №664.

3. Програма для загальноосвітнії навчальних закладів «Природознавство. Біологія» 5-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012р. №664.

4. Програма для загальноосвітнії навчальних закладів «Хімія» 7-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012р. №664.

5. Програма для загальноосвітнії навчальних закладів «Фізика» 7-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012р. №664.

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

7. Інформаційно-методичні листи про вивчення предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році.8. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, турнірах та конкурсах.
Методична довідка.

Рекомендуємо на серпневому засіданні РМО познайомиться з творчими майстернями вчителів області, досвід яких вивчався і узагальнювався на районному та обласному рівнях:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка