Методичні рекомендації та орієнтоване планування за програмами допоміжних шкіл Полтава 200 7Сторінка1/11
Дата конвертації20.11.2018
Розмір1.25 Mb.
#65251
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені М.В.Остроградського

Індивідуальне навчання учнів з особливими освітніми потребами

Методичні рекомендації

та орієнтоване планування

за програмами допоміжних шкіл

Полтава – 2007

Організація індивідуального навчання учнів з особливими освітніми потребами (методичні рекомендації та орієнтоване планування по проблемі організації індивідуального навчання учнів з особливими освітніми потребами). – Полтава: ПОІППО, 2007. – 128 с.

Розроблено спеціальною дослідницькою групою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського ”Організація індивідуального навчання учнів з особливими освітніми потребами” (Науковий керівник Г.О.Сиротенко, завідуючий центром педагогічних інновацій та інформації ПОІППО, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін; координатори А.І.Сікач, методист ПОІППО Н.П.Тимошенко) у складі вчителів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, які потребують корекції фізичного та психічного розвитку: Воронько К.М., Грищенко В.К., Крутько О.М., Крутько Н.Г., Литвиненко А.В., Мороз Т.О., Петриченко Г.І., Похожай В.К., Ричка Г.С., Руденко Г.Г., Севериненко Н.А., Сошенко Л.О., Тихоненко Л.О., Тютюнник Л.М., Харченко В.М.

Рецензенти:


Охріменко І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідуючий кафедри менеджменту освіти.
Похожай В.К., учитель-дефектолог Лубенської спеціальної школи-інтернату.

Рекомендовані для творчого використання в освітньому просторі педагогічними працівниками для організації індивідуальної форми навчання учнів з особливими освітніми потребами.З м і с т


Вступ ………………………………………………………………


3

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2002 року за № 732 “Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах” ……………….


4


Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах ……………………………………………………

6


Лист Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 року за № 1/9 413 «Щодо організації навчання учнів в загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою» ………………….


10


Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2004 року за № 797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» ……………….


11


Орієнтовне планування навчальних годин по предметах ………

Рекомендований розподіл кількості тижневих годин ……………….

12

12


Українська мова (1-4 класи) ….…………………………………………

Української мова і література (5-6 класи) ……….…………………….

Української мова і література (7-8 класи) ……….…………………….

Української мова і література (8-9 класи) .…………………………….


13

25

31

38


Математика (1-4 класи) …………………………………………………

Математика (5-9 класи) …………………………………………………
44

53


Курс „Природа і людина» (1-4 класи) .......................................................

Природознавство (5-9 кл) ………………………………………………...


62

68


Географія (6-9 класи) …………………………………………………….


73

Трудове навчання (1-3 класи) …………………………………………..

Трудове навчання (4-6 класи)……………………………………………

Столярна справа (6 клас) ………………………………………………..

Швейна справа (5-6 класи) ……………………………………………….


79

81

8993

Охорона життя і здоров’я учнів (1-9 класи) ……..……………………..

Соціально-побутове орієнтування (5-9 класи) ………………………..


99

105


Логопедична робота (1-6 класи)…………………………………………


113

Лікувальна фізкультура ………………………………………………….


120

Ритміки (1-4 класи) ……………………………………………………….


124

Наші автори ………………………………………………………………..

128

ВСТУП
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти та Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року №732 індивідуальне навчання здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності. Право на індивідуальне навчання мають учні, які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку (у разі якщо батьки, або особи що їх замінюють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату)


Спеціальною дослідницькою групою ПОІППО «Проблеми організації індивідуального навчання учнів з особливими освітніми потребами» на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України відповідно Державному стандарту спеціальної загальної середньої освіти розроблені методичні рекомендації та орієнтоване планування щодо організації індивідуального навчання учнів з особливими освітніми потребами.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


м. Київ

від 20 грудня 2002 року N 732


Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", з метою здобуття учнями загальної середньої освіти за індивідуальною формою навчання з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, демографічної ситуації
НАКАЗУЮ:
Затвердити Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (додається).
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки
України від 05.09.2000 N 430 "Про затвердження Тимчасового положення про
індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за N 669/4890.
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах до відома керівників навчальних закладів і забезпечити його виконання.
4. Цей наказ та Положення про індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного
секретаря Науменка Г. Г.

Міністр В.Г.Кремень


ПОЛОЖЕННЯ

про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
1. Загальні положення

1.1. Положення про індивідуальну форму навчання (далі -індивідуальне навчання) в системі загальної середньої освіти розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, та інших нормативно-правових актів.

1.2. Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, демографічної ситуації, організації їх навчання.

1.3. Відносини між навчальним закладом і батьками або особами, які їх


замінюють, з усіх питань організації індивідуального навчання регулюються
цим Положенням.

1.4. Індивідуальне навчання здійснюється у загальноосвітніх


навчальних закладах (далі - навчальні заклади) усіх типів і форм власності.

1.5. Учні, які навчаються індивідуально, є учасниками навчально-


виховного процесу одного Із навчальних закладів, їх права та обов'язки -
визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"
та іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Підставою для організації індивідуального навчання є: • заява батьків або осіб, які їх замінюють;

 • наказ директора навчального закладу;

 • погодження місцевого органу управління освітою.

1.7. Право на індивідуальне навчання мають учні:

 • які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад;

 • яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця;

- які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити

школу;


- які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб); - які не встигають протягом двох років навчання у школі І ступеня;

- які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку (у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи і (школи-інтернату).


2. Організація індивідуального навчання

 1. Для організації індивідуального навчання учнів, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, крім документів, визначених у п.1.6, додасться довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу. Здійснюється навчання за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу (у міру потреби протягом навчального року).

 2. Індивідуальне навчання учнів, яким необхідно пройти лікування у
  лікувальному закладі більше одного місяця, організовується на базі найближчого за розташуванням до місця лікування навчального закладу, визначеного місцевим органом управління освітою, і починається не раніше 3-5 днів після того, як хворий поступає до лікувального закладу. При наявності у групі 5 і більше осіб навчання здійснюється за груповою формою (у міру потреби протягом навчального року).

Контингент таких учнів ураховується в статистичних звітах тих шкіл, де вони навчаються постійно та не відраховуються зі складу учнів навчального закладу, до якого вони зараховані.

Результати виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні фіксуються у довідці (додається), підписаній директором навчального закладу, який організовує індивідуальне навчання.

2.3. Індивідуальне навчання учнів, які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу, крім документів, визначених у п. 1.6, здійснюється на підставі рішення ради навчального закладу за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу на початку навчального року (на один рік).

2.4. Індивідуальне навчання учнів, які проживають у селах і селищах (коли


кількість учнів у класі становить менше 5 осіб), організовується за індивідуальним навчальним планом, затвердженим місцевим органом управління освітою (з початку навчального року).

  1. Для організації індивідуального навчання учнів, які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня, які потребують корекції фізичного та (або)

  2. розумового (психічного) розвитку, крім документів, визначених у п. 16 додається рішення психолого-медико-педагогічної консультації. Такі учні можуть продовжити навчання за Індивідуальним навчальним планом та програмами.

2.6. Після закінчення терміну індивідуального навчання учень може заняття у навчальному закладі, учнем якого він є, на загальних підставах.

2.7. Індивідуальне навчання здійснюється педагогічними працівниками які мають відповідну педагогічну освіту, їх склад затверджується наказом директора навчального закладу, закладу навчальних занять погоджується (письмово) з батьками учнів.

2.8. Індивідуальні навчальні плани складаються на основі типових
навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Освітній рівень учнів, які навчалися за індивідуальною формою, має відповідати вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.

2.9. Виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення


учнів у навчанні фіксуються в окремих журналах встановленого зразка.

2.10. У разі здійснення індивідуального навчання за однотипними


індивідуальними навчальними програмами, учнів 1-4-х класів на окремих заняттях можна об'єднувати в групи чисельністю не більше 5 осіб.

3. Оцінювання навчальних досягнень учнів

3.1. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється" педагогічними


працівниками відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

За результатами річного оцінювання та атестації учням 2-4, 5-8, 10 (11)-х класів, які навчаються індивідуально, видається табель успішності. 1. Учні, які пройшли державну підсумкову атестацію, отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту згідно з чинним законодавством.

 2. Звільненню від підсумкової державної атестації підлягають учні, які
  навчалися індивідуально за станом здоров'я або з інших поважних причин.
  Звільнення здійснюється у встановленому порядку.

3.4. У разі незгоди учня, батьків або осіб, які їх замінюють, з результатами річного та підсумкового оцінювання вони можуть оскаржити їх у відповідному органі управління освітою у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.5. Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і мають високі результати у вивченні навчальних предметів, можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" та похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", відповідно до Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11.12.2000 N 579 та зареєстрованого Мін'юстом від 19.12.2000 за № 923/5144. 1. Учні, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця, які проживають у селах і селищах, можуть нагороджуватися золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні", відповідно до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 N 584 та зареєстрованого Мін'юстом України 19.12.2000 за № 924/5145.

 2. Золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" нагороджуються учні, які мають високий навчальний потенціал і прискорено закінчують школу.

4. Фінансування закладів освіти

4.1. Фінансування індивідуального навчання учнів здійснюється коштом відповідного бюджету.

4.2. Кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до
кількості предметів інваріантної частини навчального плану визначається наказом директора та затверджується відповідним органом управління освітою:

1-4-ті кл. - 5 год. на тиждень,

5 - 9-ті кл. - 8 год. на тиждень,

10 - 12-ті кл. -12 год. на тижденьза умови виконання вимог Державного стандарту освіти.

4.3. За бажанням учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, кількість годин на індивідуальне навчання понад установлену норму може бути збільшена шляхом надання платних послуг навчальним закладом згідно з переліком платних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 N 38.

4.4. Оплата праці педагогічних працівників за проведення індивідуального
навчання здійснюється відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.
Додаток

до Положення про індивідуальну форму навчання

в загальноосвітніх навчальних закладах

Довідка
Видана


(прізвище, ім’я, по батькові)

про те, що він (вона) під час лікування


(повна назва лікувального закладу)

з ________ по __________ навчався (лася) за індивідуальною формою на базі

(повна назва загальноосвітнього навчального закладу, який організовував індивідуальне навчання)
і мав (мала) такі навчальні досягнення:
предмети: бали:

______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________


М.П.

Директор підпис (прізвище, ініціали)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 1/9-413 від 10.09.03 р.
Міністерство освіти АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою
На запити з місць щодо організації індивідуального навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Міністерство освіти і науки України роз'яснює.

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" кількість учнів у класах повинна становити не менше п'яти осіб; при меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою навчання.

Перелік категорій учнів, які мають право на індивідуальне навчання, організація такого навчання та кількість годин, що складають тижневе навантаження учня, визначено Положенням про Індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 р. № 732 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.01.2003 р. за № 9/7330.

Так, для забезпечення прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти Положенням встановлено нормативи тижневого навантаження одного учня для організації його індивідуального навчання, а саме:

1-4 класи - 5 годин на тиждень;

5-9 класи - 8 годин на тиждень;

10-11 (12) класи - 12 годин на тиждень.

Такі розрахунки здійснено з урахуванням годин, виділених на предмети інваріантної складової Типових навчальних планів, затверджених наказом МОН України від 25.04.2001 р. № 342. При цьому наголошуємо, що виконання інваріантної складової Типових навчальних планів при здійсненні навчання за індивідуальною формою учнів будь-якого класу є обов'язковим.

Зазначаємо, що об'єднання в групи при здійсненні індивідуального навчання допускається тільки для учнів початкової школи і лише на окремих заняттях, зберігаючи при цьому кількість годин, відведених на одного учня, тобто - по 5 годин на кожного.

Зважаючи на вище зазначене, Міністерство освіти і науки України рекомендує місцевим органам управління освітою здійснити ряд заходів щодо більш чіткої організації індивідуального навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, що дасть можливість повною мірою забезпечити дотримання Державного стандарту загальної середньої освіти.

Окремо міністерство звертає увагу на обов'язковість організації змістовного дозвілля учнів, які навчаються за індивідуальною формою, для запобігання бездоглядності, бродяжництву та дитячій злочинності.Заступник Міністра В.О. Огнев'юк


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


м. Київ

15.10.04 р. № 797


Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну сере­дню освіту", з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти наказую:
1. Унести зміни до Положення про індивідуальну форму навчан­ня в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 та зареєс­трованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9/7330, із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки Украї­ни від 05.02.2003 № 61 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.04.2003 за № 288/7609:
пункт 4.2. після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами тако­го змісту: "Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розви­тку, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навча­льного плану за умови виконання вимог Державного стандарту зага­льної середньої освіти та Державного стандарту початкової загаль­ної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначається наказом директора навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і становить:
1-4-ті кл. — 1 0 год. на тиждень на кожного учня;
5-9-ті кл. – 14 год. на тиждень на кожного учня;
10-12-ті кл. – 16 год. на тиждень на кожного учня".
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника мініс­тра Огнев'юка В.О.
Міністр В.Г.Кремень

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка