Методичні рекомендації та орієнтоване планування за програмами допоміжних шкіл Полтава 200 7Сторінка4/11
Дата конвертації20.11.2018
Розмір1.25 Mb.
#65251
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тематика читання.


Прощавай літо! (2 год.)

1. М. М. Сингаївський „ Я все люблю в своїм краю”.

2. За В. Сухомлинським „ Дуб під вікном”.

Здрастуй, осінь! (3 год. )

3. Н. Забіла „ Надходить осінь”.

4. В. Земляк „ Лелечий суд”.

5. П.Воронько „ Помагай”

З історії України та рідного краю: (5 год.)

6. Заснування Києва.

7.Київські князі Олег та Ігор.

8. Князювання Святослава і Володимира.

9. Ярослава слава. 1

10. Данило – князь Галицький.Шануй свою Вітчизну милу (6 год.)

11. І. Франко „ У долині село лежить”.

12. М. Коцюбинський „ Харитя”.

13. Богдан Хмельницький.

14. П. Чубинський „ Ще не вмерла Україна”.

15. М. Сингаївський „ Наш добрий хліб”.

16. Л. Костенко „ Усе моє, що зветься Україна”.

Бути справжньою людиною (4 год.)

17. Я. Щоглів „ Вчіться діти”.

18. За Д. Головком „ Мишко – помічник”.

19. За В. Нестайком „ Чи роблять так друзі?”

20. Я. Пінясов „ Ким бути і ким не бути”

Казки та байки про дружбу, товаришування, працьовитість. (2 год.)

21. горобець і троянда ( казка).

22. Л. Глібов „Коник – стрибунець”

Чи знаєш ти? (3 год.)

23. Перша залізниця.

24. Як до людей прийшла книжка.

25. Хто як про дітей дбає.Весна іде (5 год.)

26. Т. Г. Шевченко „ Дивлюся аж світає”.

27. За Л. Крюкова „ Весна прийшла”.

28. Леся Українка „ Давня весна”.

29. За С. Васильченком „ Дитинство кобзаря”.

30. За Г. Карпенко „ Що це за день”.Природа навколо нас ( 4 год.)

31. Стеценко М. „ Чого вода солодка”.

32. Михалков С. „ Прогулянка” .

33. Чарівна квітка.34. Сонячний день.


Основні вимоги до знань і вмінь учнів.

Учні повинні знати: назви прочитаних творів; напам’ять 6 – 8 віршів.

Уміти: правильно, свідомо читати вголос цілими словами і фразами; читати про себе; відповідати на запитання вчителя за змістом прочитаного; визначити головних дійових осіб твору; переказувати прочитане за планом, з допомогою вчителя.

5 клас Українська мова (39 год.)

Повторити 3 (год.)
1. Просте речення. Речення непоширене і поширене. Види речень за інтонацією. Головні і другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні.

0,5

2. Корінь слова. Споріднені слова. Ненаголошені я, и в корені слів.

0,5

3. Правопис дзвінких і глухих приголосних, подвоєння приголосних в словах. Уживання апострофа після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї.

0,5

4. Відомості про мову і мовлення. Тема і основна думка висловлювання мовлення. Текст, поділ тексту на частини. Простий план готового тексту.

0,5

5. Контрольна робота.

1

Речення (2 год.)
6. Речення поширене і непоширене.

1

7. Однорідні члени речення.

1

Слово (20 год.)
8. Будова слова. Корінь. Спільнокореневі слова. Закінчення слова. Чергування голосних і приголосних у коренях слів.

1

9. Префікс. Суфікс. Розрізнення префіксів. Правопис префіксів – роз, без-, воз-, з -, с -.

1

10. Контрольна робота.

1

11. Частини мови. Загальні поняття про частини мови.

1

12. Іменник. Власні і загальні іменники, велика буква у власних іменниках. Число і рід іменників.

1

13.Змінювання іменників за відмінками. Живі і неживі іменники.

1

14. Правопис відмінкових закінчень іменників у однині. Називний і знахідний відмінок іменників, їх зіставлення закінчення - а, - у, - я, - ю.

1

15. Контрольна робота.

1

16.Родовий відмінок - закінчення: и, -і, - ї, - а, - я, - ю, - у.

1

17. Давальний відмінок і місцевий відмінок : закінчення – і, - ї, - ові(-у), єві (- ю), - у, - ю, - ї.

1

18.Чергування г, к, х – з, ц, с у місцевому відмінку.

1

19. Орудний відмінок – закінчення: ого, - его, - єю; - ом, -ем, - єм.

1

20. Контрольна робота.

1

21. Подвоєння приголосних перед закінченням – ю в орудному відмінку. Відсутність подвоєння приголосних при збігу.

1

22. Уживання апострофа після б, п, в, м, ф, в кінці основи перед закінченням –ю в орудному відмінку однини.

1

23. Типи мовлення. Переказ за даним простим планом.

1

24. Контрольна робота.

1

25. Відмінкові закінчення іменників у множині.

Називний відмінок – закінчення: и, - і, -ї, -а, -я.1

26. Родовий відмінок без закінчення – закінчення: ів, - їв, -ей.

1

27. Давальний відмінок : - закінчення –ам, - ям.

1

28. Орудний відмінок – закінчення – ами, - ями.

1

29. Місцевий відмінок : - закінчення – ах, - ях.

1

30. Ділова мова : лист, адреса.

1

31. Контрольна робота.

1

32. Іменники, що вживаються тільки в однині. Іменники, що вживаються тільки в множині.

1

33. Правопис частин не з іменником.

1

34. Систематизація знань учнів про іменник.

1


Друге відділення.

Основні вимоги до знань і умінь учнів.

Учні повинні знати: граматичні ознаки іменника як частини мови; види речень за інтонацією (розповідні, питальні, окличні); головні і другорядні члени речення.

Уміти: перевіряти написання ненаголошених голосних, дзвінких і глухих приголосних змінюванням форми слова; позначати на письмі апострофом роздільну вимову звуків; розрізняти префікси і прийменники; виділяти як частину мови іменник; ставити потрібні розділові знаки в кінці речень та при однорідних членах; писати диктант, переказ за планом.
6 клас Українська література( 17 годин на рік)

Тематика читання.


Знання – неоцінений скарб людини (1 год.)

1. Любіть навчання. А. Малишко „Буду я навчатись”.Осінь (2 год.)

2. О.Пушкін „Листопад”. В.Соссюра „Осінь”.

3. Народні осінні обряди, звичаї, традиції.

Трудові і суспільно – корисні справи школярів (2 год.)

4. О. Гіталов „Дума про хліб”. О. Гіталов „ Як хліб ходить”.

5. Валерчине покликання. Є. Летюк „ Гончар”.

Високі моральні якості українського народу як взірець для учнів (3 год.)

6. За В. Нестайком „Одиниця з обманом”.

7. За В. Святовцем „Андрійкове джерело”.

8. Роби, щоб не переробляти.Оповідання, вірші і статті про історію України ( 3 год.)

9. Запорізька Січ і життя запорожців. Славетні кошові отамани Запорізької Січі.

10. Петро Конашевич Сагайдачний. Богдан Хмельницький. Іван Мазепа.

11. П.Полуботок. П.Скоропадський. М.Грушевський. Визвольна боротьба українського народу.Ясен мій цвіте, рідна Україно! (3 год.)

12. Українські народні пісні, колядки, щедрівки, веснянки, гаївки.

13. Загадки і прислів’я.

14. гумор українського народу.Життя природи та її охорона (3 год.)

20. С. Жупанин „Буду я природі другом”.

21. У природі – в ріднім домі.

22. А. Шиян „Лелеки”.Основні вимоги до знань і вмінь учнів.

Учні повинні знати: авторів і назви прочитаних творів; напам’ять 6 -8 віршів.

Уміти: читати вголос виразно; визначати тему і головну думку прочитаного твору; виділяти головних дійових осіб; переказувати прочитане самостійно або за запитаннями вчителя.
6 клас. Українська мова (17 год.)

Повторити (1,5 год.)
1. Речення поширене і непоширене. Види речень за інтонацією. Головні і другорядні члени речення.

0,5

2. Однорідні члени речення. Розділові знаки в реченні з однорідними членами.

0,5

3. Спілкування і мовлення, адресат мовлення, мета мовлення. Слова ввічливості під час спілкування.

0,5

Речення (2 год.)
4.Речення, його граматична основа. Поширення речень другорядними членами.

0,5

5. Речення з однорідними членами. Головні і другорядні члени речення як однорідні. Зв’язок між однорідними членами без сполучення, за допомогою сполучників і (й) та (в значенні і), а, але.

0,5

6. Розділові знаки при однорідних членах речення.

0,5

7. контрольна робота.

0,5

Слово (13,5 год.)
8. Споріднені слова. Корінь, префікс, суфікс, закінчення.

0,5

9. Утворення слів за допомогою префіксів і суфіксів.

0,5

10. ненаголошені голосні е, и та сумнівні приголосні у корені слова.

0,5

11. Подвоєння приголосних у словах. Чергування голосних і приголосних у корені слова.

0,5

12. Префікс і прийменник. Їх розрізнення. Апостроф після префіксів. Правопис префіксів роз -, без -, воз -, з -, с -.

0,5

13. Контрольна робота.

0,5

14. Текст, план тексту, план власного висловлювання.

0,5

15. Значення іменника. Іменники власні і загальні.

0,5

16. Основні граматичні категорії іменника : рід, число, відмінок.

1

17. Відмінкові закінчення іменників в однині та множині.

0,5

18. Відмінювання і правопис іменників типу теля, курча, ім’я, плем’я.

1

19. Іменники, що вживаються тільки в однині або тільки в множині. Правопис чоловічих і жіночих імен і по – батькові.

0,5

20. контрольна робота.

0,5

21. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

0,5

22. Загальне значення прикметника. Морфологічні ознаки. Синтаксична роль прикметника.

0,5

23. Визначення роду, числа, відмінка прикметника за родом, числом, відмінком іменника.

0,5

24. Опис приміщення.

0,5

25. Відмінкові закінчення прикметників в однині і множині, правопис у цих закінченнях.

1

26. Утворення прикметників від іменників за допомогою префіксів і суфіксів.

0,5

27. Правопис в прикметниках найуживаніших суфіксів – еньк-, - есеньк-, - ськ -, - цьк -, - зьк -.

0,5

28. Контрольна робота.

0,5

29. Роздум (за даним зразком і з допомогою вчителя).

0,5

30. Ділова мова: лист, адреса.

0,5

31. Телеграма, оголошення.

0,5


Друге відділення.

Учні повинні знати: будова слова; способи перевірки написання з ненаголошеними голосними і сумнівними приголосними; граматичні ознаки іменника і прикметника; розділові знаки в простому реченні.

Уміти: розбирати слово за будовою; добирати споріднені слова; відрізняти префікс від прийменника; визначати рід, число, відмінок іменника і прикметника; зв’язано усно висловлюватись, культурно спілкуватися.

Української мова і література (7-8 класи)
Гриценко В.К.
Пояснювальна записка

У спеціальній школі навчання української мови як одного з провідних предметів має практичний характер і має на меті:

- навчити учнів правильно, усвідомлено й виразно читати доступні їхньому розумінню тексти;

- виробити навички грамотного письма;

- розвинути діалогічне й монологічне мовлення, навчити логічно й граматично правильно створювати власні висловлювання;

- сформувати інтерес до книжки, до самостійного читання й вибору книжки.

Спеціальним завданням української мови в спеціальній школі є розвиток і корекція мовлення та мислення розумово відсталих школярів.

Розумово відсталі діти починають говорити значно пізніше, ніж нормальні, тому період їхньої дошкільної мовленнєвої практики коротший. Процес оволодівання мовлення у таких дітей відбувається значно повільніше внаслідок неповноцінності їхнього психічного розвитку.


Читання і розвиток мови

Читання є основною формою набуття людством знань і здобуття різноманітної змістовної та емоційної інформації. Для учнів спеціальної школи читання є основним предметом і водночас ефективним засобом навчання, виховання, розвитку. До важливих завдань з читання належать:

оволодіння свідомим, правильним, виразним читанням в оптимальному (для кожного учня) темпі вголос і мовчки;

формування найпростіших умінь повноцінного сприймання художніх і науково-пізнавальних текстів;

розвиток діалогічного і монологічного мовлення;

на основі аналізу змісту прочитаного і ставлення до нього виховання в учнів позитивних рис особистості.

Тематика творів для читання добирається з урахуваням максимального розвитку та пізнавальних інтересів дітей, розширення їхнього світогляду, виховання моральних якостей, необхідних для самостійного життя й праці у суспільстві.
7 КЛАС

УКРАЇНСЬКА МОВА (32 год. на рік; 1 год. на тиждень)


Повторення (0,5 год.)

1. Речення, його граматична основа. Ускладнення речення однорідними членами, зв′язок між ними без сполучників, за допомогою сполучників і (й), та а, але – 1 год.

2. Тема і основна думка висловлювання. План висловлювання – 1 год.

Речення (1 год.)

3. Складне речення. Утворення складних речень з простих за допомогою сполучників і(й), та, а, але. Кома перед сполучником у складному реченні – 1 год.

4. Контрольний диктант – 0,5 год.

5. Звертання. Місце звертання в реченні. Вживання звертання за межами речення. Розділові знаки при звертанні ( кома, знак оклику) – 1,5 год.

Слово - 9,5 год.

6. Корінь, префікс, суфікс, закінчення. Правопис голосних і приголосних в коренях слів – 2 год.

7. Правопис префіксів. Апостроф після префіксів – 1 год.

8. Складні слова. Сполучні голосні о, е в складних словах . Складні слова без сполучних голосних. Творення і правопис складноскорочених слів – 1,5 год.

9. Загальне уявлення про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній – 0,5 год.

10. Контрольний диктант – 0,5 год.

11. Граматичні категорії іменника: рід, число, відмінок. Відмінкові закінчення іменників в однині і множині (найскладніші випадки) – 2 год.

12. Велика буква у власних назвах. Правопис чоловічих і жіночих імен і по батькові – 1 год.

13. Граматичні категорії прийменника: рід, число, відмінок. Родові закінчення прикметників. Правопис найуживаніших суфіксів – 2 год.

14. Займенник. Значення займенника, його роль у мові. Особові займенники – 2 год.

15. Правопис прийменників із займенниками. Розподіл особових займенників за трьома особами – 1 год.

16. Однина і множина займенників 3-ї особи. Відмінювання особових займенників. Правопис займенників 3-ї особи у непрямих відмінках – 1,5 год.

17. Зворотний займенник себе. Відмінювання і правопис – 1 год.

18. Переказ за простим планом – 1 год.

19. Дієслово. Значення дієслова, його роль в реченні. Неозначена форма дієслова. Закінчення дієслів у неозначеній формі (-ти, ть). Дієслова на – ся – 3 год.

20. Не з дієсловами – 0,5 год.

21. Число дієслова. Змінювання дієслів за числами – 0,5 год.

22. Часи дієслова: теперішній, минулий, майбутній. Змінювання дієслова за часами – 2 год.

23. Особи дієслів. Особові закінчення дієслів 1-3 особи в однині і множині – 3 год.

24. Контрольний диктант – 0,5 год.

25. Ділові папери: лист, телеграма, оголошення, розписка – 1,5 год.


Основні вимоги до знань і вмінь учнів

Учні повинні знати: способи перевірки написання голосних і приголосних в корені слова; назви вивчених частин мови, їх граматичні категорії; правила правопису великої букви у власних назвах; розділові знаки в простому і складному реченнях.

Учні повинні уміти: розрізняти частини мови; правильно писати вивчені форми займенників і дієслова; будувати прості речення, виділяти в ньому головні і другорядні члени речення; оформляти вивчені види ділових паперів; писати тексти під диктовку з дотриманням вивчених правил правопису.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (32 год. на рік)
Тематика читання. Усна народна творчість ( 1,5 год.)

1. Поняття про усну народну творчість. Українські народні казки: „Кирило Кожум′яка”, „Мудра дівчина”, „Названий батько” – 1,5 год.

2. Українські народні пісні: „Ой весна, весна”, „Вчора була суботонька”, „Ой біда нам, ой біда”, „Ой піду я лугом”. Народні звичаї обряди, свята – 1,5 год.

3. Народні загадки, прислів′я, коломийки. Теорія літератури: поняття про казку, народну пісню, коломийку, загадку – 1 год.

4. Т.Г.ШЕВЧЕНКО: „Якби ви знали, паничі...”, „І золотої, й дорогої”, „І досі сниться під горою...” – 1,5 год.

5. Т. Г. ШЕВЧЕНКО: „І виріс я на чужині”, „Сонце заходить...”,

„Думи мої, думи мої...” – 1,5 год.

6. Розповідь про життя і творчість Т.Г.Шевченка (І.Кирій „Кобзар”, В.Скомаровський „Тарасова крамниця”).

Відомості з теорії літератури: епітет, його роль у творі – 1 год.

7. МАРКО ВОВЧОК. Розповідь про життя і творчість письменниці. „У панському саду” (уривок із повісті „Інститутка”) – 1 год.

8. МАРКО ВОВЧОК – „Козачка”. Теорія літератури: тема художнього твору, дійові особи.- 1,5 год.

9. Л.І.ГЛІБОВ. Розповідь про життя і творчість письменника. Байки „Щука”, „Лисиця-жалібниця”, „Вовк та ягня”. Вірш „Журба”. Теорія літератури: байка, своєрідність побудови байки. – 2 год.

10. ПАНАС МИРНИЙ. Розповідь про життя і творчість письменника. „Морозко” - 1 год.

11. ПАНАС МИРНИЙ. „Казка про Правду і Кривду”. Теорія літератури: уособлення - 1 год.

12. А.Ю. ТЕСЛЕНКО. Розповідь про життя і творчість письменника. „Школяр”. Теорія літератури: портрет. – 1 год.

13. П.О. Куліш. Розповідь про творчий шлях письменника. „Орися”, „Заспів”. Теорія літератури: початкові відомості про порівняння – 1,5 год.

14 Антін Лотоцький. Розповідь про автора численних історичних оповідань для дітей. „Михайло - семиліток”. Теорія літератури: переносне значення слів і художніх висловів – 1 год.

15. В.І. САМІЙЛЕНКО. Розповідь про творчий шлях поета. „Українська мова” (Пам′яті Т.Г.Шевченка), „Найдорожча перлина”, „Вечірня пісня” – 1 год.

16. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ . „Рідна мова в рідній школі” – 0,5 год.

17. П.Г.ТИЧИНА. Розповідь про життя і творчість поета. „Розкажи мені, розкажи мені, поле”, „Зима”, „Де тополя росте”. Теорія літератури: художні засоби мови – 1 год.

18. А.В.ГОЛОВКО. Розповідь про життя і творчість письменника. „Пилипко”. Теорія літератури: герой літературного твору, його характеристика - 1,5 год.

19. В.М.СОСЮРА. Життя і творчість поета. Значення епітетів, порівнянь, поетичних звертань у його віршах. „Люблю весну”, „Осінь, „Рідна мова”, „Дуб”, „Соловей”. – 1 год.

20. ОСТАП ВИШНЯ. Розповідь про життя і творчий шлях письменника-гумориста. ”Ага, будеш?”, “Якби моя бабуня встали”. Теорія літератури: поняття про гумор. – 1 год.

21. О.В.ДОНЧЕНКО. Розповідь про життя і творчість письменника „Вчителька”, „Сад”. Теорія літератури: опис окремого предмета. Особливості побудови твору (розповідь від першої особи). – 3,5 год.

22. Ю.О. ЗБАНАЦЬКИЙ. Розповідь про письменника. „У розвідці”, „Дике козеня” – 2,5 год.

23. В.СИМОНЕНКО. Розповідь про життя і творчість поета. „Дід умер”, „Лебеді материнства” (від слів „Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу...”), „Моя мова”. – 1 год.

24. ГРИГІР ТЮТЮННИК. Творчість письменника. „Лісова сторожка”- 1 год.

25. Д.ПАВЛИЧКО. Розповідь про життя і творчість поета. „Смерека”, „Соняшник”. – 1 год.

26. І.Ф.ДРАЧ. Розповідь про творчість поета. „Чорнобильська мадонна” (уривки: 1 „З вертольота її запримітили”, 4 „Чого це Ви, бабо, корову узули?”. – 0,5 год.

27. О.М.ПІДСУХА. „Мова”, „Пісня”. Д. БІЛОУС. „Рідне слово” - 0,5 год.


Навички читання і роботи над текстом

Удосконалення техніки читання учнів (свідомості, правильності, виразності, швидкості), дотримання під час читання логічних пауз, які збігаються з розділовими знаками.

Виділення за допомогою вчителя теми і головної думки (ідеї) твору, головних дійових осіб; опис їх зовнішності за даним планом, характеристика вчинків; підтвердження своїх думок словами з тексту.

Поділ під керівництвом учителя прочитаного твору на частини, колективна робота над придумуванням назв до окремих частин (складання простого плану).Переказ за планом.

Докладний і вибірковий переказ прочитаного.

Виділення в творах епітетів, порівнянь, слів і висловів з переносним значенням.

Ознайомлення з рядом відомостей з теорії літератури.

Вивчення на пам′ять віршів.


Позакласне читання.

Самостійне читання на тему, вказану вчителем, книжок із шкільної бібліотеки, статей з газет і дитячих журналів. Дотримання під час читання загальноприйнятих читацьких правил.

Знання приблизної тематики доступного самостійного читання, вміння користуватися списком рекомендованої літератури і бібліотечною картотекою.

Уміння самостійно вибрати книжку на зазначену вчителем тему, стисло розповісти її зміст після прочитання.

Обговорення прочитаних книг, виділення головних дійових осіб твору, виявлення свого ставлення до них. Усний відгук про прочитану книгу.

Ведення щоденника з позакласного читання.


Основні вимоги до знань і вмінь учнів

Учні повинні знати: авторів і назви вивчених творів; напам′ять 5-6 віршів.

Учні повинні уміти: читати правильно, виразно вголос тексти; визначати тему і головну думку прочитаного твору; переказувати докладно, вибірково невеликі твори або уривки з них; давати характеристику головним дійовим особам твору; знаходити в тексті різні засоби мовної виразності; систематично читати літературу, журнали і газети, користуватись бібліотекою.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка