Методичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностейСторінка2/7
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Навчально-методичні матеріали


 • Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / за ред. О.Сербенської. – Львів, 1994.

 • Бабич Н.Б. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003.

 • Бабич Н.Б. Сила мовленого слова. – Чернівці, 1996.

 • Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: ВЦ “Академія”, 2004.

 • Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.,1998.

 • Голуб Н.Б. Самостійна робота студентів з риторики. Навчально-методичний посібник. – К.: Брама-Україна, 2008.

 • Глазунов С.В. Основи ораторського мистецтва та методики проведення навчальних занять: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2001.

 • Гурвич С.С.‚ Погорілко В.Ф.‚ Герман М.А. Основи риторики. – К.‚ 1978.

 • Закономірності розвитку українського усного літературного мовлення. – К.: Наук. думка‚ 1965.

 • Інтонація мовлення. – К.: Наук. думка‚ 1968.

 • Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. – К.‚ 1982.

 • Коваль А.П. Ділове спілкування. Навч. посібник. – К.‚ 1992.

 • Колотілова Н.А. Риторика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007.

 • Корніяка О. Мистецтво ґречності: Чи вміємо ми себе поводити? – К.,1995.

 • Кузьмичова В.К. Інтонація – важливий елемент культури мовлення // Питання мовної культури‚ вип. I. – К.: Наук. думка‚ 1967.

 • Куньч З.Й. Становлення і розвиток риторики в Україні. - Львів: “Львівська політехніка”, 1996.

 • Куньч З.Й. Риторичний словник. - К.: Рідна мова, 1997.

 • Куньч З.Й. Українська риторика: Історія становлення і розвитку: Посібник для студентів економічних та гуманітарних спеціальностей. – Львів, 2011. – 160 с.

 • Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навчальний посібник. – К.: ВЦ “Академія”, 2007.

 • Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003.

 • Методичні рекомендації на допомогу оволодінню ораторським мистецтвом. – К.‚ 1993.

 • Меш Г.Ш. 10 уроків ораторської майстерності тим‚ хто вчиться виступати публічно. – К.‚ 1993.

 • Онуфрієнко Г.С. Риторика у тренінгових та кваліфікаційних комплексних завданнях для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей. – Запоріжжя, 2007.

 • Онуфрієнко Г.С. Риторика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2008.

 • Сагач Г.М. Золотослів. Навчальний посібник. – К.: Райдуга‚ 1993.

 • Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації. – К., 1995.

 • Сагач Г.М. Словник-мінімум термінів красномовства. – К.‚ 1992.

 • Сагач Г.М.‚ Юніна О.А. Загальна риторика. Сучасна інтерпретація. – К.‚ 1992. - Частина I і II.

 • Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. посібник. – К., 2004.

 • Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство, 1997, №38.

 • Томан І. Мистецтво говорити. – К.‚ 1989.ТЕЗОВИЙ ВИКЛАД ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ТЕМ
Підготовка промови


Три фази риторичної діяльності:

 • докомунікативна;

 • комунікативна;

 • посткомунікативна.

Етапи підготовки ораторського виступу:

 • винайдення теми;

 • розташування матеріалу;

 • вираження думок словами;

 • запам'ятовування матеріалу;

 • виголошення промови.

Обираючи тему для ораторського виступу, треба передусім звернути увагу на ті галузі знань, в яких ви маєте певний досвід і теоретичну підготовку, а також подбати про доречність теми в конкретній ситуації спілкування та її відповідність аудиторії.

Основні джерела добору матеріалу: • особистий досвід;

 • спостереження і роздуми;

 • бесіди й інтерв’ю;

 • читання.


Композиція промови


Будь-яка промова складається з трьох найважливіших частин: вступ, основна частина, висновки.

Вступ – найвагоміша частина промови, оскільки від нього залежить перше враження слухачів. Вступ матиме найдієвіший вплив на слухачів в одній з таких форм: гумористичні зауваження, повідомлення про значення теми для слухачів та оратора, питання чи тези, що привертають увагу, цитата, вдалий приклад.

У процесі підготовки основної частини промови можна обрати один із чотирьох варіантів:


 • написати весь текст виступу, а потім прочитати його слухачам;

 • написати текст виступу, вивчити його й виголосити з пам’яті, коли-не-коли заглядаючи в рукопис;

 • підготувати лише коротенькі тези;

 • виступати без будь-яких нотаток.

До першого й четвертого варіантів можна вдаватися лише зрідка, зазвичай слід послуговуватися другим і третім варіантами.

Розташувати думки в основній частині промови можна одним із таких способів: хронологічний порядок; опис; систематизація за допомогою означень; розвиток думки від частини до цілого (індукція); розвиток думки від цілого до частин (дедукція); побудова на основі протиставлення чи аналогії.

Висновки повинні підсумувати промову або ще раз внести до неї пояснення, поглибити зацікавлення слухачів, підкреслити зміст і значення сказаного, створити відповідний настрій в кінці промови. Особливо рекомендовані такі методи побудови висновків: повторення, ілюстрація, зобов’язливе або впливове твердження, гумористичне зауваження.


Опрацювання рукопису виступу


Зверніть увагу на такі питання:

 • Чи сприятиме форма виступу налагодженню контакту зі слухачами?

 • Чи приверне їхню увагу вступ?

 • Чи довели ви до відома слухачів, як поділено тему виступу на окремі питання?

 • Чи є переходи, які б об’єднували окремі питання доповіді в єдине ціле?

 • Чи супроводжуються основні думки аргументами, прикладами, ілюстраціями?

 • Чи узагальнено наприкінці основні думки й положення, чи сформульовано висновки?


Каталог: wiki -> images
images -> Реферат студентки стоматологічного факультету Воркун Ірини Тернопіль 2007 План
images -> Львівська політехніка
images -> Модульні тестові завдання з української мови
images -> Економічне обґрунтування виробу
images -> Львівська політехніка
images -> "Наркоманія"
images -> Тема. Компютерні мережі
images -> Ділові папери та мовностилістичні рекомендації
images -> "Ми жінку-матір славимо в віках"
images -> Реферат студентки стоматологічного факультету Воркун Ірини Тернопіль 2007 План


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка