Методичні рекомендації та завдання з семінарських занять навчального матеріалу та складання звіту Розглянуто і схвалено на засіданніСторінка1/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.75 Mb.
#449
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5


Міністерство аграрної політики та продовольства України

ВП «Старобільський технікум ЛНАУ»

Затверджено

заступник директора

з навчальної роботи

_________ Н.В.Жмуренко


МАРКЕТИНГ
Методичні рекомендації та завдання

з семінарських занять

навчального матеріалу

та


складання звіту

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії агро – економічних

дисциплін

Протокол №_____ від ________2012р.

Голова ц/к _________ Г.П.Бриндюк.

2012

Тема: Етика і соціальна відповідальність у маркетингу.


Підготовка до семінару передбачає вивчення цієї теми. Під час опрацювання навчального матеріалу необхідно звернути увагу на дотримання етичних принципів у маркетингу , що означає свідоме застосування засад справедливості та моральності під час ухвалення маркетингових рішень окремими особами і компаніями. Таким чином, етика маркетингу полягає передусім у тому, щоб «чинити правильно».

Література.
Маркетинг. Н. М. Роздайбіда. с. 22…38.

Теми рефератів і доповідей.

1. Поняття етики маркетингу.

2. Культура та етичні норми суспільства.

3. Основні етичні проблеми маркетингової діяльності.

4. Етика конкуренції.

5. Етика рекламної діяльності.

6. Етика ціноутворення та цінової боротьби.

7. Концепції соціальної відповідальності в маркетингу.

8. Концепції соціальної відповідальності.

Проблемні питання.

1. Які основні чинники впливають на етичні норми поведінки, прийняті в маркетингу?

2. Що таке «зелений маркетинг»?
Творчі завдання.
1. Висловте свою думку щодо етики в сучасному маркетингу.

2. Як можна оцінити стан етики в рекламній діяльності.


Питання для самоконтролю.
1. Що таке етика маркетингу?

2. У чому полягає соціальна відповідальність бізнесу?


Зміст 1 Зміст 2

Тема: Маркетингові дослідження.


Підготовка до семінару передбачає вивчення цієї теми. Під час опрацювання навчального матеріалу необхідно звернути увагу на те, що важливою складовою маркетингової діяльності є маркетингові дослідження, як надзвичайно важливі заходи, які потрібно здійснювати постійно і планомірно для співставлення очікуваних результатів з реальною ситуацією на ринку для своєчасного реагування на всі події і внесення коректив у підприємницьку діяльність.

Література.
Маркетинг. Н. М. Роздайбіда с. 78…88.

Теми рефератів і доповідей.
1. Значення маркетингових досліджень.

2. Вивчення проблеми.

3. Розроблення плану дослідження.

4. Збирання інформації.

5. Підготовка загального звіту.

6. Розроблення рекомендацій.Проблемні питання.

1.Чому маркетингові дослідження мають велике значення для вдалої діяльності на ринку?

2. Що є запорукою успішного проведення досліджень.

3. Яка мета досліджень?


Творчі завдання.
1. З чого б Ви, як менеджер починали маркетингові дослідження?

2. Що означає вислів: «Правильно визначена проблема – це вже наполовину вирішена проблема»?


Питання для самоконтролю.
1. Що таке маркетингові дослідження?

2. Назвіть основні причини проведення маркетингових досліджень.


Зміст 1 Зміст 2

Тема: Сегментація.


Підготовка до семінару передбачає вивчення цієї теми. Під час опрацювання навчального матеріалу необхідно звернути увагу на те, що сегментація ринку – це процес розподілу споживачів на групи за основними відмінностями в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної із груп окремого комплексу маркетингу.

Література.
Маркетинг. Н. М. Роздайбіда. с. 88…102.

Теми рефератів і доповідей.

1. Суть та значення сегментації ринку.

2. Принципи сегментації ринку.

3. Позиціювання товару на ринку.

4. Оцінка привабливості та вибір цільових сегментів.

Проблемні питання.
1. В чому полягає суть і значення сегментації ринку?

2. Що означає оцінювання привабливості сегмента?

3. На що орієнтується масовий маркетинг?

Творчі завдання.
1. Що таке шляхи позиціювання?

2. Що собою являє стратегія охоплення ринку?

3. Вкажіть заходи цільового маркетингу.
Питання для самоконтролю.
1. Що собою являє сегментація ринку?

2. Які фактори стратегії охоплення ринку?
Зміст 1 Зміст 2

Тема: Управління продуктами і послугами.


Підготовка до семінару передбачає вивчення цієї теми. Під час опрацювання навчального матеріалу необхідно звернути увагу на те, що кожному товару. Який зявляється на ринку, як і людині протягом життя судилося пройти кілька етапів життєвого циклу від «народження» до «смерті» - з моменту виведення товару на ринок до зняття з виробництва. Життєвий цикл продукту має різні темпи, кожен з яких вимагає від підприємства відповідної стратегії і тактики ринкової поведінки. Завдання маркетингу полягає у продовженні тривалості життєвого циклу товару на ринку.

Література.
Маркетинг. Н.М. Роздайбіда с. 117…143.

Теми рефератів і доповідей.
1. Життєвий цикл продукту.

2. Управління ЖЦТ.

3. Використання торговельних марок.

4. Упаковка. Глобальні тенденції в упакуванні.

5. Гарантія продукту.

6. Унікальність послуг.

7. Управління маркетингом послуг.

8. Послуги в майбутньому.Проблемні питання.

1. Чи можна порівняти життєвий цикл продукту з життєвим циклом людини?

2. Яку роль в управлінні продуктом відіграє бренд – менеджер?
Творчі завдання.

1. В який із продуктів ви б зміни в марочних назвах?


Питання для самоконтролю.
1. Поясніть роль упаковки в маркетингу.

2. Назвіть підходи до присвоєння марочних назв.


Зміст 1 Зміст 2

Тема:Управління каналами збуту . Маркетингова логістика.


Підготовка до семінару передбачає вивчення цієї теми. Під час опрацювання навчального матеріалу необхідно звернути увагу на те, що успіх у маркетингу грунтується передусім на здатності продавця підтримувати прямий або непрямий контакт із потенціальним покупцем. Перевагами розподілу користується і покупець. Саме завдяки їм покупець купує товар у зручному для нього місці й у зручний для нього час.

Література.
Маркетинг. Н. М. Роздайбіда. с 160…182.

Теми рефератів і доповідей.
1. Природа і важливість маркетингових каналів.

2. Структура й організація каналу.

3. Вибір каналу й управління ним.

4. Значення управління ланцюгом постачань та логістичного менеджменту.

5. Мета інформаційного та логістичного менеджменту в ланцюзі постачань.

6. Ключові логістичні функції в ланцюзі постачань.

7. Стратегії управління запасами в ланцюзі постачань.

8. Зворотна логістика.Проблемні питання.
1. Які ключові логістичні функції виконує ланцюг постачань?

2. Яка мета інформаційного і логістичного менеджменту в ланцюзі постачань?


Творчі завдання.
1. Який зв'язок між ланцюгом постачань і логістичним менеджментом?
Питання для самоконтролю.

1.Що таке маркетингові канали?

2. Які основні функції виконують посередники?
Зміст 1 Зміст 2

Тема: Торгівля.


Підготовка до семінару передбачає вивчення цієї теми. Під час опрацювання навчального матеріалу необхідно звернути увагу на те, що у каналі розподілу торгівля – те місце, де покупець зустрічається зі продуктом. Саме завдяки цьому реалізується центральний аспект маркетингу – обмін.

Торгівля – це специфічна діяльність виробника або посередника, пов’язана з процесом переміщення товару і права власності від виробника до споживача.Література.
Маркетинг. Н.М.Роздайбіда. с 182…203.
Теми рефератів і доповідей.
1. Цінність торгівлі.

2. Класифікація торговельних організацій.

3. Принципи магазинної торгівлі.

4. Принципи не магазинної торгівлі.

5. Стратегія торгівлі.

6. Мінлива природа торгівлі.

7. Майбутні зміни в торгівлі.

Проблемні питання.

1. Що таке торгівля і яку роль вона відіграє в суспільстві?

2. Що таке цінність торгівлі?
Творчі завдання.

1. Що таке мистецтво продажу?

2. Що можна новітнього запровадити в торгівлі для добрих відносин між продавцем і покупцем?
Питання для самоконтролю.

1. За якими ознаками класифікують торговельні організації?

2. У яких формах здійснюється не магазинна торгівля?
Зміст 1 Зміст 2

Тема: Персональний продаж та управління та управління персональним продажем.


Підготовка до семінару передбачає вивчення цієї теми. Під час опрацювання навчального матеріалу необхідно звернути увагу на те, що персональний продаж – це індивідуальне усне представлення товарів і послуг існуючому або потенційному покупцеві з метою здійснення продажу товару. Персональний продаж як складова частина маркетингових комунікацій повинна забезпечити формування відповідних уявлень про товар і підштовхнути потенційних покупців до його купівлі.

Література.

Маркетинг. Н.М.Роздайбіда. с 232…249.


Теми рефератів і доповідей.

1. Значення персонального продажу.

2. Різноманітність форм персонального продажу.

3. Управління продажем.

4. Оцінювання і контроль роботи торговельного персоналу.

Проблемні питання.

1. Що необхідно знати торговельним агентам для здійснення вдалого персонального продажу?

2. Кого можна вважати лідерами нововведень у здійсненні персонального продажу в Україні?

3. Що означає центр оцінювання персоналу?Творчі завдання.

1. За яким типом може бути побудована структура торговельного апарату?

2. Із чого складаються квоти продажу?

3. Що таке «Емоційний інтелект?


Питання для самоконтролю.

1. Що таке персональний продаж товарів?

2. В яких формах здійснюється персональний продаж?

3. Назвіть етапи персонального продажу.

4. Які функції виконують в процесі управління продажем?


Зміст 1 Зміст 2

Тема:Використання інтерактивного і багатоканального маркетингу. Стратегічний маркетинг. Взаємозвязок маркетингової та корпоративної стратегії.


Підготовка до семінару передбачає вивчення цієї теми. Під час опрацювання навчального матеріалу необхідно звернути увагу на те, що маркетинг стає одним із основних видів діяльності всіх учасників віртуального ринку, що об’єднує компанії зі споживчою аудиторією. Доступ до ресурсів електронної комерції отримали усі компанії, незалежно від розміру, терміну існування та форми власності.
Література.

Маркетинг. Н.М.Роздайбіда. с 249…282.


Теми рефератів і доповідей.

1. Віртуальні купівлі.

2. Створення споживчої цінності, налагодження відносин та досвід на віртуальному ринку.

3. Споживча цінність на віртуальному ринку.

4. Інтерактивність, індивідуалізація та споживчі відносини на віртуальному ринку.

5. Поведінка інтернет – покупців і маркетингова практика на віртуальному ринку.

6. Багатоканальний маркетинг для інтернет – покупців.

7. Основи стратегічного маркетингу: результативність і розподіл матеріальних ресурсів.

8. Фаза планування процесу стратегічного маркетингу.

9. Фаз а реалізації процесу стратегічного маркетингу.

10. Фаза контролю процесу стратегічного маркетингу.

11. Рівні стратегій в організаціях.

12. Маркетингові та бізнес – плани.

Проблемні питання.

1. Які рівні стратегій існують у великих організаціях?

2. Чим відрізняються інтернет – покупці від звичайних покупців?

Творчі завдання.

1. Поясніть демографічні та поведінкові характеристики інтернет – покупців.

2. Назвіть групи товарів, які користуються найбільшим попитом в інтернет – магазинах.

Питання для самоконтролю.

1. Яки чином виникає багатоканальний маркетинг?

2. Що таке стратегічний маркетинг?
Зміст 1 Зміст 2

8. Методичні рекомендації з самостійного вивчення тем
Міністерство аграрної політики і продовольства України

ВП «Старобільський технікум ЛНАУ»

«Затверджую»

Заступник директора

З навчальної роботи

____________Н.В.Жмуренко

«_______» _____________ 2012 р.

Маркетинг
Методичні рекомендації

з самостійного опрацювання навчального матеріалу

і складання звіту

спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва»

2012

Укладач: Свирида Н.Б. – викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії


Загальний обсяг годин – 108

в т. ч. теоретичні – 28

практичні – 32

самостійне вивчення – 48

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії агро – економічних дисциплін

протокол №1 від 5 вересня 2112 року

голова ц/к __________ Г.П.Бриндюк

Методичні рекомендації до самостійної роботи №1.


Тема: Розвиток концепції маркетингу. Масштаби поширення маркетингу.
Час виконання – 2 год.
План.

1. Розвиток концепції маркетингу.


2. Масштаби поширення маркетингу.
Література.
Л – 1. Маркетинг. Н.М.Роздайбіда. с. 10…12.
Методичні рекомендації.

Під час вивчення даної теми, зверніть увагу на те, що концепція виробництва – це система поглядів, які визначають орієнтацію підприємницької діяльності на певних етапах його розвитку.


Існує п’ять альтернативних концепцій, на основі яких компанія може здійснювати свою маркетингову діяльність.
Зверніть увагу на масштаби поширення маркетингу.

Нині маркетинг стосується кожної людини й кожної організації.


Компанії й організації здійснюють маркетинг продуктів, послуг, місць й ідей.
Маркетинг забезпечує споживачам корисність форми, місця, часу і володіння, надаючи їм необхідні продукти чи послуги в потрібному місці і потрібний час. Хоча корисність форми пов’язана зазвичай з виробництвом і, на перший погляд, не входить до сфери маркетингу, маркетингова діяльність організації впливає на властивості продукту й вид упаковки.
Після вивчення навчального матеріалу необхідно дати відповіді на питання в звіті самостійної роботи №1 або продовжити їх.
Зміст 1 Зміст 2

Звіт самостійної роботи №1.


Тема: Розвиток концепції маркетингу. Масштаби поширення маркетингу.
Завдання 1. Дати відповіді на питання або продовжити їх.

1.1.Концепція виробництва – це __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Концепція вдосконалення виробництва - ______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Концепція вдосконалення товару - _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4.Що стверджує концепція інтенсифікації збутових зусиль? _________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Концепція маркетингу стверджує, що __________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Концепція соціально – етичного маркетингу - ___________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7. Вкажіть питання для зясування причин поширення маркетингу.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8. Що забезпечує маркетинг споживачам? _______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю.

1. Дайте визначення концепції маркетингу.

Оцінка ___________ Підпис___________________

Методичні рекомендації до самостійної роботи №2.


Тема: Конкурентні і політико – правові чинники.
Час виконання 4 години.
План.

1. Конкурентні чинники.

2. Політико – правові чинники.
Література Л – 1. С. 17…22.
Методичні рекомендації.
Під час вивчення даної теми необхідно звернути увагу на те, що на рівень конкуренції впливають чинники мікромаркетингового середовища. Мікромаркетингове середовище – це частина середовища, в якому підприємство безпосередньо працює в ході маркетингової діяльності. До чинників мікромаркетингового середовища належать:


 • Безпосередньо підприємства (внутрішнє середовище);

 • Постачальники;

 • Посередники;

 • Споживачі;

 • Конкуренти;

 • Контактні аудиторії.

Політико – правові чинники макромаркетингового середовища включають:

 • Політичну структуру держави;

 • Урядову, політичну й законодавчу стабільність;

 • Політичну орієнтацію країни;

 • Податкову політику;

Зміст 1 Зміст 2

 • Вплив професійних спілок;

 • Міжнародні звязки;

 • Державне регулювання конкуренції, регулювання споживчих ринків та інших інструментів, за допомогою яких держава впливає на окремі складники комплексу маркетингу.

Після вивчення даної теми необхідно дати відповіді на питання або доповнити їх в звіті самостійної роботи №2.

Звіт самостійної роботи №2.
Тема: Конкурентні і політико – правові чинники.
Завдання 1.

Дати відповіді на питання або поповнити їх.

1.1. Мікромаркетингове середовище - _____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. До чинників мікромаркетингового середовища належать:__________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3 Постачальники – це _______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Посередники – це _________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. До посередників належать:____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6.Споживачі – це _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7. Конкуренти – це_____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8. Види конкурентів: __________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9.Конкурентні аудиторії – це ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1.10. Політико – правові чинники макромаркетигового середовища:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.11. Українське законодавство про захист конкуренції грунтується на нормах:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.12. Правова основа розповсюдження – це ________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самоконтролю.
1. Який вплив здійснюють на маркетингову діяльність компаній політичні і правові чинники?

Оцінка____________ Підпис____________

Методичні рекомендації до самостійної роботи №3.
Тема: Концепції соціальної відповідальності в маркетингу.
Час виконання 2 год.
План.

1. Концепції соціальної відповідальності у маркетингу.


Література. Л – 1. С. 35…38.
Зміст 1 Зміст 2

Методичні рекомендації.
Під час вивчення даної теми, зверніть увагу на те, що існують різні думки стосовно того, як компанії повинні взаємодіяти зі своїм середовищем у процесі маркетингової діяльності, щоб вважати соціально відповідальним. Дехто думає, що компанія соціально відповідальна у достатній мірі, вже якщо збільшує прибуток для власників або акціонерів, при цьому розвиваючись , не порушуючи законів і норм державного регулювання. Існує й інша думка, згідно з якою компанія, на додаток до відповідальності суто економічного характеру, має враховувати суспільні аспекти впливу своєї маркетингової діяльності на працівників, споживачів, місцеві громади, в яких відбувається її діяльність, здійснювати позитивний вплив у розв’язанні суспільних проблем у суспільстві загалом.
Соціальна відповідальність розглядається як добровільна реакція підприємства на соціальні проблеми суспільства.
Існує три форми соціальної відповідальності:

 • Перед власним персоналом;

 • Перед споживачем;

 • За чистоту навколишнього середовища.

Концепції соціальної відповідальності:

- Прибуткова відповідальність.

- Відповідальність перед зацікавленими сторонами.

- Соціальна відповідальність перед суспільством.
Після вивчення даної теми необхідно дати відповіді на запитання в звіті самостійної роботи №3 або доповнити їх.

Звіт з самостійної роботи №3Каталог: 200000064-d8f8fd9f22


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка