Методичні рекомендації та завдання з семінарських занять навчального матеріалу та складання звіту Розглянуто і схвалено на засіданні


Тема: Концепції соціальної відповідальності в маркетингуСторінка2/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.75 Mb.
#449
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема: Концепції соціальної відповідальності в маркетингу.

Завдання 1.Дати відповіді на питання або доповнити їх.

1.1. Що собою являє соціальна відповідальність і в чому вона полягає ? _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Вкажіть форми соціальної відповідальності._____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Які основні переваги запровадження концепції соціальної відповідальності у бізнесі дослідники виокремлюють?_________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Які основні концепції соціальної відповідальності виділяють у маркетингу?___________________________________________________

________________________________________________________________

1.5. Прибуткова відповідальність зобов’язана-_______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6 Яких зобов’язань стосується відповідальність перед зацікавленими сторонами і хто до них належить?__________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7. Що передбачає «зелений маркетинг»?_________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Питання для самоконтролю.

1. Основні концепції соціальної відповідальності.

2. Що таке «зелений маркетинг»?

Оцінка_________________ Підпис_____________

Методичні рекомендації до самостійної роботи № 4.
Тема: Поведінка споживачів на ринку організацій.
Час виконання 4 год.
План.

1. Характеристика й обсяги ринку організацій.

2. Процес закупівель організаціями – покупцями.

3. Планування процесу закупівель для потреб організацій.

4. Онлайн – закупівля на ринках організацій.
Література. Л – 1. С. 48…61.

Зміст 1 Зміст 2

Методичні рекомендації.
Під час вивчення даної теми зверніть увагу на те, що розуміння структури ринку і поведінки споживачів – необхідна передумова ефективного промислового маркетингу. Промисловий маркетинг – це маркетинг продуктів і послуг, покупцями яких виступають підприємства та організації, що використовують їх для виробництва інших, власного використання чи перепродажу некінцевим споживачам.

Організації – покупці – це виробники, гуртово – роздрібні торгівці, державні установи, некомерційні організації, які купують продукти і послуги для власного використання або перепродажу.

Ринок товарів промислового призначення об’єднує підприємства трьох категорій – добувні, обробні та виробничі.

Ринки торговельних посередників. Оптово – роздрібні торговці, що купують і перепродують товари знову без будь – якого додаткового оброблення., - посередники.

Ринки державних установ – уряд, державні установи і органи місцевого самоврядування, які купують продукти та послуги для здійснення своїх функцій. В Україні кількість державних установ становить 36,7 тис.

Ринки некомерційних організацій – неурядові громадські організації, приватні освітні та медичні заклади тощо, тобто установи, основне фінансування яких не здійснюється державою.

Після вивчення даної теми необхідно дати відповіді на питання або доповнити їх у звіті з самостійної роботи №4.


Звіт з самостійної роботи №4
Тема: Поведінка споживачів на ринку організацій.

Завдання 1. Дати відповіді на питання або доповнити їх.

1.1. Промисловий маркетинг – це__________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Організації – покупці – це___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Ринок товарів промислового призначення об’єднує_______________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Накреслити таблицю «Тип організацій покупців».

1.5. Купівельна поведінка організацій – це__________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Накреслити таблицю «Основні характеристики купівельної поведінки організацій».

1.6. Розподіл ролей у закупівельному центрі.

1. Користувачі - ____________________________________________

______________________________________________________________

2. Спеціалісти - ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Покупці _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Радники ___________________________________________________

______________________________________________________________

5. Координатори _______________________________________________

________________________________________________________________

1.7. Накреслити таблицю «Вплив купівельних категорій на поведінку закупівельного центру».

1.8. Які етапи включає процес прийняття рішення про покупку на ринку підприємств?__________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.9.Які особливості має онлайн – закупівля на ринках організацій?____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю.

1. Які види закупівель здійснюються на ринку організацій?

2. Назвіть особливості на ринку організацій.

3.Що собою являє онлайн – закупівля на ринку організацій?


Оцінка______________ Підпис _____________---

Методичні рекомендації до самостійної роботи №5.
Тема: Аналіз глобального середовища.
Час виконання 2 год.
План.
1. Аналіз глобального середовища.
2. Стратегії економічного розвитку.
3. Розроблення міжнародної маркетингової програми.
Л – 1. С. 68…77.

Методичні рекомендації.
Під час вивчення даної теми зверніть увагу на те, що великі підприємства постійно відстежують чинники, які впливають на світову маркетингову діяльність. Великий вплив на глобальний маркетинг має: культурне, економічне і політико – правове середовище.

Культурне середовище. Компанії мають відчувати культурне підґрунтя у різних суспільствах, якщо вони розпочинають та продовжують взаємовигідні відносини з глобальними споживачами.

Економічні чинники. Глобальний маркетинг перебуває також під впливом економічних чинників. Тому аналіз глобального ринку повинен включати:


  • Порівняльний аналіз економічного розвитку країни;

  • Оцінювання економічної інфраструктури у цих країнах;

  • Оцінювання доходів споживачів у різних країнах;

  • Оцінювання курсу обміну валют у країнах.

Політико – правовий клімат. Аналіз політико – правового клімату для маркетингової діяльності у країні або регіоні полягає не лише в оцінюванні нинішнього стану цього клімату, а й у визначенні, як довго сприятливий або несприятливий клімат триватиме.

Експортування – це виробництво товарів в одній країні та їх продаж в іншій.


Зміст 1 Зміст 2

Після вивчення теми необхідно дати відповіді на питання або доповнити їх у звіті самостійної роботи № 5.

Звіт з самостійної роботи №5.
Тема. Аналіз глобального середовища.
Завдання 1. Дати відповіді на питання або доповнити їх.

1.1. Цінності суспільства – це __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Звичаї – це ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Економічні чинники:_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Розвинені країни мають змішані типи економіки _________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Країни, що розвиваються, перебувають у процесі переходу від агарної до промислової економіки.____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Економічна інфраструктура включає __________________________

________________________________________________________________

1.7. Які варіанти виходу на міжнародний ринок? ____________________

________________________________________________________________

1.8. Розширення товару.__________________________________________

________________________________________________________________

1.9. Адаптація товару.___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.10. Розроблення товару.________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.11. Демпінг – це_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.12. «Сірий ринок» - це _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самоконтролю.

1. Якими стратегіями можна скористатись при виході на міжнародний ринок?

Методичні рекомендації до самостійної роботи №6.
Тема: Етапи проведення маркетингових досліджень.
Час виконання 2 год.
План.

1. Етапи проведення маркетингових досліджень.


Л. – 1 с. 78…88.
Методичні рекомендації.

Під час вивчення даної теми зверніть увагу на те, що кожен підприємець, який працює на ринку, передусім повинен вивчити ринко, застосовуючи низку заходів та систему аналітичних досліджень маркетингової діяльності. Важливою складовою є маркетингові дослідження, як надзвичайно важливі заходи, які потрібно здійснювати постійно і планомірно для співставлення очікуваних результатів з реальною ситуацією на ринку для своєчасного реагування на всі події і внесення коректив у підприємницьку діяльність.


Маркетингові дослідження – це аналітичний процес, що включає визначення проблеми, збирання й аналіз інформації, розроблення рекомендації щодо поліпшення маркетингової діяльності.

Етапи проведення маркетингових досліджень.

Визначення проблеми.

Розроблення плану досліджень.

Збирання інформації.

Підготовка загального звіту.

Розроблення рекомендації.Зміст 1 Зміст 2

Після вивчення даної теми необхідно дати відповіді або доповнити їх у звіті самостійної роботи №6.

Звіт з самостійної роботи №6.
Тема:Етапи проведення маркетингових досліджень.
Завдання1. Дати відповіді на питання або доповнити їх.

1.1. Визначення проблеми:_______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Розроблення плану дослідження - ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Збирання інформації:________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Підготовка загального звіту. __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Розроблення рекомендацій.__________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самоконтролю.

1. Назвіть етапи проведення маркетингових досліджень.

Оцінка____________ Підпис_____________

Методичні рекомендації до самостійної роботи №7.


Тема: Диференціація товару і сегментація ринку.
Час виконання2 год.
План.

1. Диференціація товару і сегментація ринку.


Література.
Л – 1 с. 98…101.
Методичні рекомендації.

Під час вивчення даної теми зверніть увагу на те, що диференційований маркетинг передбачає охоплення декількох сегментів ринку і розроблення для кожного з них окремого комплексу маркетингу.

Диференційований маркетинг потребує ретельного аналізу. Ресурси і можливості фірми мають бути достатні для виробництва та маркетингу двох і більше марок або товарів.

Тобто сутність стратегії диференційованого маркетингу в тому, щоб виробляти значну кількість різновидів товарів, розрахованих на різні сегменти ринку і кожен з яких забезпечений певним комплексом маркетингових заходів.

Для досягнення ринкового успіху важливо, щоб фірма краще, ніж конкуренти, задовольняла потреби обраного сегмента ринку. Водночас ця стратегія пов’язана з підвищеним рівнем ризику.
Зміст 1 Зміст 2

Вибір стратегії масового, цільового чи диференційованого маркетингу залежить від стадії життєвого циклу товару. На стадії впровадження й зростання можливе ефективне застосування стратегії масового маркетингу з метою ініціювання первинного попиту на товар. З подальшим просуванням товару по життєвому циклу зростає рівень конкуренції й необхідність розширення товарного асортименту.

Після вивчення даної теми необхідно дати відповіді на питання або доповнити їх в звіт з самостійної роботи № 7.

Звіт з самостійної роботи № 7


Тема: Диференціація товару і сегментація ринку.
1. Дати відповіді на питання або доповнити їх.

1.1.Що передбачає диференційований маркетинг?___________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Обравши стратегію диференційованого чи цільового маркетингу і здійснивши сегментацію ринку, фірма повинна визначити, які елементи є найпривабливішими. При цьому слід врахувати:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Найважливіші сегменти повинні мати:__________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Накреслити схему «Фактори вибору стратегії охоплення ринку».
Питання для самоконтролю.

1. Що собою являє диференційований маркетинг?

Оцінка_________________ Підпис____________

Методичні рекомендації до самостійної роботи №8.


Тема: Класифікація споживчих товарів і товарів промислового призначення.
Час виконання 2 год.
План.

1. Класифікація споживчих товарів і товарів промислового призначення.


Література.
Л – 1 с. 103…106.
Методичні рекомендації.
Під час вивчення даної теми зверніть увагу на те, що класифікацією товарів опікується на урядовому рівні Держкомстат України та Держспоживстандарт України, на громадському – Торговельно – промислова палата України. Здійснюють класифікацію і самі фірми. Фірми додатково здійснюють власну класифікацію товарів для полегшення розробки маркетингових стратегій. Всі товари класифікують за двома основними характеристиками:

  • Типом користувача;

  • Ступенем матеріальної відчутності.


Зміст 1 Зміст 2

За типом користувача товари бувають двох видів:  • Товари споживчого попиту;

  • Товари промислового призначення.

Споживчі товари – це товари, які призначені для кінцевого споживача, для сімейного, особистого або домашнього споживання.


Товари промислового призначення – це товари, що купуються для використання у виробництві інших товарів, для господарської діяльності або перепродажу іншим споживачам.

Після вивчення даної теми необхідно дати відповіді або поповнити їх у звіті самостійної роботи №8.


Звіт з самостійної роботи № 8.
Тема: Класифікація споживчих товарів і товарів промислового призначення.
Завдання 1.Дати відповіді на питання або поповнити їх.

1.1. Хто опікується класифікацією товарів в Україні? ________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Класифікація за ступенем матеріальної відчутності передбачає розподіл товарів на три категорії: __________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Товари повсякденного попиту – це ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Як поділяють товари повсякденного попиту? ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Товари виробничого призначення – це ________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Допоміжні товари – це ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7. Споруди - _________________________________________________

_______________________________________________________________

1.8. Допоміжне устаткування – це _________________________________

_______________________________________________________________

1.9. Допоміжні матеріали ________________________________________

_______________________________________________________________

1.10. Допоміжні матеріали – це____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самоконтролю.

1. Які чотири типи споживчих товарів виділяють?

2. Що собою являють товари пасивного попиту?

Оцінка ________________ Підпис_____________

Методичні рекомендації до самостійної роботи № 9.


Каталог: 200000064-d8f8fd9f22


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка