Методичні рекомендації та завдання з семінарських занять навчального матеріалу та складання звіту Розглянуто і схвалено на засіданні


Тема: Управління маркетингом послуг. Послуги в майбутньомуСторінка3/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема: Управління маркетингом послуг. Послуги в майбутньому.
Час виконання 4 год.
План.

1. Управління маркетингом послуг.


2. Послуги в майбутньому.
Література.
Л – 1 с. 139…143.

Зміст 1 Зміст 2

Методичні рекомендації.
Під час вивчення даної теми зверніть увагу на те, що Маркетинг послуг – це спрямована на споживача і прибуток компанії діяльність, результатом якої є задоволення потреб у нематеріальних видах товарів або в корисному ефекті.
Товар ( послуга). Через різне співвідношення матеріальної і нематеріальної складових у продукті і послузі розробка комплексу маркетингу сервісної компанії пов’язана з необхідністю вирішення додаткових проблем під час формування трьох характеристик послуг.


  • Унікальність.

  • Брендинг.

  • Керованість.

Ціна. Здатність ціни управляти рівнем попиту дуже важлива для кінотеатрів, авіаліній, ресторанів і готелів.


Розподіл (чи місце продажу) – це основний чиннику розвитку сервісної маркетингової стратегії внаслідок нерозривності процесу надання та отримання послуги.
Після вивчення теми необхідно дати відповіді на питання або доповнити їх у звіті з самостійної роботи № 9.

Звіт з самостійної роботи № 9


Тема: Управління маркетингом послуг. Послуги в майбутньому.
Завдання 1. Дати відповіді на питання або доповнити їх.

1.1. Маркетинг послуг – це ___________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Унікальність. _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Брендинг. ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Керованість - _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Ціна. ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Розподіл ( чи місце продажу) – це _____________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7. Комунікації. ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

1.8. Пропаганда. ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

1.9. Чого ми очікуємо від послуг в майбутньому?____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________


Питання для самоконтролю.

1. Що собою являє маркетинг послуг?

2. Що таке пропаганда?

Оцінка ____________ Підпис ____________

Методичні рекомендації до самостійної роботи №10.
Тема: Встановлення прейскурантної ціни. Використання спеціальних поправок щодо прейскурантної ціни.
Час виконання 4 год.

План.

1. Встановлення прейскурантної ціни.

2. Використання спеціальних поправок щодо прейскурантної ціни.
Література.

Л – 1. С. 154…159.


Методичні рекомендації

Під час вивчення даної теми зверніть увагу на те, що менеджеру необхідно встановити певну прейскурантну або базову ціну з урахуванням усіх чинників, що впливають на ціноутворення.


Стратегія єдиних цін полягає у встановленні однакової ціни для подібних за своїми характеристиками споживачів, які купують однаковий товар в однаковій кількості за однакових умов.
Стратегія гнучких цін, навпаки, полягає у пропозиції подібним покупцям однакового товару в однаковій кількості за різними цінами.
Вплив на компанію. Якщо компанія має справу більш як з одним товаром, то, ухвалюючи рішення про ціну окремого товару, необхідно враховувати ціну й інших товарів, що входять до цього товарного асортименту або взаємопов’язаних асортиментних груп товарів.
Вплив на споживачів. Встановлюючи ціни, роздрібні торговці мають враховувати ті чинники, які впливають на ступінь задоволення сподівань або сприйняття кінцевими споживачами. Серед таких чинників можна назвати традиційні ціни.
Вплив на конкурентів. Будь – яке рішення менеджера компанії щодо цін відразу ж стає відомим більшості конкурентів, які можуть відповісти зміною цін на свої товари. Тому менеджер, котрий встановлює остаточну прейскурантну або базову ціну, має передбачити дії конкурентів.

Після вивчення теми необхідно дати відповіді або доповнити їх у звіті самостійної роботи № 10.Зміст 1 Зміст 2

Звіт з самостійної роботи № 10.


Тема: Встановлення прейскурантної ціни. Використання спеціальних поправок щодо прейскурантної ціни.
Завдання 1 .Дати відповіді на питання або доповнити їх.

1.1. Стратегія єдиних цін полягає _________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Стратегія гнучких цін _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Вплив на компанію __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Ціноутворення в межах товарної лінії передбачає визначення:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Вплив на споживачів ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Вплив на конкурентів ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7. Знижка – це ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8. Знижка за обсяг – це ________________________________________

__________________________________________________________________

звичайні знижки ________________________________________________

__________________________________________________________________

накопичувальні знижки __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9.Сезонні знижки ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.10.Торговельні знижки означають _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.11. Заліки ______________________________________________________________________________________________________________________

1.12. Види заліків _________________________________________________________________________________________________________________

1.13. Виправлення за географічним принципом ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.14. Ціноутворення ФОБ у місці походження товару ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.15.Ціноутворення за принципом єдиної ціни доставки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.16. Юридичне регулювання ціноутворення передбачає розгляд таких прийомів: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.17. Горизонтальна фіксація цін ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.18. Вертикальна фіксація _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.19. виділяють п’ять прийомів шахрайства: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.20. Демпінгове ціноутворення ____________________________________________________________________________________________________

Оцінка _______________ Підпис____________

Методичні рекомендації до самостійної роботи № 11.
Тема: Значення управління ланцюгом постачань та логістичного менеджменту.
Час виконання 2 год.
План.
1. Значення управління ланцюгом постачань та логістичного менеджменту.
2. Мета інформаційного та логістичного менеджменту в ланцюзі постачань.
3. Ключові логістичні функції в ланцюзі постачань.
4. Зворотна логістика.
Література.

Л – 1 с. 170…182.


Методичні рекомендації:
Під час вивчення даної теми зверніть увагу на те, що у маркетинговому каналі функція логістики відповідає за те, щоб від виробника товари потрапили до споживача і промислового користувача. Логістика поєднує всі види діяльності, спрямовані на переміщення певного виду продукту в необхідній кількості до потрібного місця у визначений час і з найменшими витратами. Наслідком такої діяльності виступає логістичний менеджмент – практика організації ефективного з погляду витрат потоку сировинних матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції і супровідної інформації з точки походження до точки призначення, яка спрямована на задоволення споживчих потреб.

Ланцюг постачань – це послідовність компаній, які докладають зусиль, необхідних для вироблення і постачання продукту чи послуги споживачам або промисловим користувачам.

Після вивчення теми необхідно дати відповіді на питання або доповнити їх у звіті самостійної роботи № 11.


Зміст 1 Зміст 2

Звіт з самостійної роботи № 11.


Тема: Значення управління ланцюгом постачань та логістичного менеджменту.
Завдання 1. Дати відповіді на питання або доповнити їх.

1.1. Логістика _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Логістичний менеджмент - ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Ланцюг постачань - ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4.Типи ланцюга постачань здійснюються у три етапи: _____________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Мета інформаційного і логістичного менеджменту в ланцюзі постачань - ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. До складу сукупних логістичних витрат слід врахувати видатки на

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7. Споживчий сервіс – це ______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8. Строк ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9. Надійність ________________________________________________

________________________________________________________________

1.10. Комунікації – це _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.11. Зручність означає _________________________________________

________________________________________________________________

1.12. Логістичні функції _________________________________________

________________________________________________________________

1.13. Аутсорсинг - ______________________________________________

________________________________________________________________

1.14. Транспортування і його види ________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.15. Складування й вантажопереробка ____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.16. Класифікація витрат, пов’язаних із запасами містить такі категорії:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.17. За причинами виникнення зворотна логістика може бути поділена на дві основні групи: 1. ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.18. Відсутність зворотної логістики може призвести:________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самоконтролю.

1. Які ключові логістичні функції виконує ланцюг постачань?

2. Яка мета інформаційного і логістичного менеджменту в ланцюзі постачань?

Оцінка _____________ Підпис___________

Методичні рекомендації до самостійної роботи №12.
Тема: Стратегії торгівлі.
Час виконання 4.год.
План.
1. Стратегії торгівлі.

2. Мінлива природа торгівлі.

3. Майбутні зміни в торгівлі.
Література

Л – 1 .с. 195…202.


Методичні рекомендації.
Під час вивчення даної теми зверніть увагу на те, що торговельна організація розробляє та застосовує стратегію торгівлі за допомогою позиціювання магазину і специфічних заходів торгівлі.
Позиціювання торговельної організації допомагає визначити становище одного магазину стосовно його конкурентів.

Розробляючи стратегію торгівлі,. Маркетологи працюють із комплексом торгівлі, який містить види діяльності, пов’язані з управлінням магазином і товарним асортиментом у ньому.

Під час встановлення цін на асортимент товарів торговельні організації мають ухвалити рішення стосовно націнки, знижки й часу зниження цін.

Після вивчення теми необхідно дати відповіді на питання або доповнити їх у звіті самостійної роботи № 12.
Зміст 1 Зміст 2

Звіт з самостійної роботи №12.


Тема: Стратегії торгівлі.
Завдання1. Дати відповіді на питання або доповнити їх.

1.1. Що в себе включає комплекс торгівлі? _________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Що визначає націнка? ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Торгівля за зниженими цінами означає _________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Де розташовуються магазини? ________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Плануючи внутрішній інтер’єр приміщення потрібно звернути увагу на: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. «Мистецтво продажу товару» - це _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7. Життєвий цикл торгівлі включає такі етапи:_____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8. Тенденції змін торгівлі у майбутньому _________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9. Багатоканальна торгівля. ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.10. Вплив технологій. __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.11. Зміни у купівельній поведінці._______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю

1. Що дає позиціювання торговельній організації?

2. В чому сутність ціноутворення?

3. Чи обов’язково звертати увагу на інтерєр торговельного приміщення?

Оцінка _____________- Підпис_________

Методичні рекомендації до самостійної роботи №13.Каталог: 200000064-d8f8fd9f22


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка