Методичні рекомендації та завдання з семінарських занять навчального матеріалу та складання звіту Розглянуто і схвалено на засіданніСторінка4/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема: Види реклами.
Час виконання 4 год.
План.
1. Види реклами.

2. Стимулювання збуту.

3. Звязки з громадськістю.
Література. Л – 1 с. 215…232.
Методичні рекомендації.
Під час вивчення даної теми зверніть увагу на те, що застосування реклами на території України регламентується Законом України «Про рекламу». Згідно з даним законом реклама – це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь – якій формі та в будь – який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.
Товарна реклама спрямована на збут товарів. Вона буває трьох видів:


 • Інформаційна;

 • Переконувальна;

 • Нагадувальна.

Мета корпоративної реклами полягає в тому, щоб створити сприятливу думку про компанію і викликати довіру до неї, а не попит на певний товар. Тому її ще називають іміджевою. Цей вид реклами використовується для підтримки програм зв’язків із громадськістю.


Після вивчення теми необхідно дати відповіді на питання або доповнити їх у звіті самостійної роботи № 13.
Зміст 1 Зміст 2

Звіт з самостійної роботи № 13.


Тема: Види реклами.
Завдання 1. Дати відповіді на питання або доповнити їх.

1.1.Реклама – це ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.Види товарної реклам: ______________________________________

________________________________________________________________

1.3. Типи корпоративної реклами: _________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Рекламний салоган - _______________________________________

________________________________________________________________

1.5. Форми реклами: ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Які типи графіків використовують до реклами? __________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7. Для втілення в життя рекламних програм компанії мають три альтернативи: __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8. Стимулювання збуту - _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9. Приклади стимулювання збуту: _______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.10. Купони - це________________________________________________

_______________________________________________________________

1.11. Знижки – це _______________________________________________

________________________________________________________________

1.12. Премії (подарунки, призи) – це _______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.13.Конкурси – це _____________________________________________

________________________________________________________________

1.14. Товарні вітрини - __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.15. Мерчандайзинг - __________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.16. Зв'язок з громадськістю - ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.17. Пабліситі - ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.18. Що собою являє спонсорство? _______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.19.Умови укладання і використання угод та через застереження щодо забезпечення приватності – ці зміни можна звести до: __________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоперевірки.

1.Що таке реклама?

2. Які види реклами використовують торговельні організації?

Оцінка _______________ Підпис__________

Методичні рекомендації до самостійної роботи №14.
Тема: Управління продажем.
Час виконання 4 год.
План.
1. Управління продажем.

2. Оцінювання і контроль роботи торговельного персоналу.


Література.
Л – 1 с. 241…249.
Методичні рекомендації.
Під час вивчення даної теми зверніть увагу на те, що щоб продаж відповідав стратегічним цілям компанії, ним потрібно управляти. Управління торговельним персоналом і збутовою діяльністю неоднакове у різних компаніях, але у своїй основі цей процес схожий. Управління продажем складається із трьох взаємозалежних функцій:

 • Планування;

 • Реалізація плану;

 • Оцінка і контроль роботи торговельного персоналу.


План продажу – це документ, що визначає мету компанії у збуті продукції й використанні торговельного персоналу.
Визначення цілей. Цілі встановлюють для всього торговельного персоналу без винятку. Їх викладають:

 • Мовою результатів;

 • У виконаній роботі й витратах;

 • Через поведінкові цілі кожного торговельного агента.

Після вивчення теми необхідно дати відповіді на питання або доповнити їх у звіті самостійної роботи №14.


Зміст 1 Зміст 2

Звіт з самостійної роботи № 14.


Тема: Управління продажем.
Завдання 1. Дати відповіді на питання або доповнити їх.

1.1. Вкажіть функції управління продажем: _________________________

______________________________________________________________

1.2. Накреслити таблицю «Управління продажем»


1.3. Організація торговельного персоналу - _________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Географічна структура - _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Клієнтська структура означає _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Залучення і вибір торговельного персоналу _____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7. Коучинг - __________________________________________________

__________________________________________________________________

1.8. Оплата праці здійснюється за таких схем:_______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9. Кількісні критерії оцінювання роботи продавців ________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.10. Якісні критерії оцінювання роботи продавців __________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.11. Автоматизація роботи персоналу – це _________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.12. З якою метою торговельні агенти використовують комп’ютери? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Питання для самоконтролю.

1. Які функції виконують в процесі управління продажем?

2. За яким типом може бути побудована структура торговельного апарату?

Оцінка _______________ Підпис _______________

Методичні рекомендації до самостійної роботи № 15.
Тема: Використання інтерактивного і багатоканального

маркетингу.
Час виконання 4 год.
План.
1. Віртуальні купівлі.

2. Поведінка інтернет – покупців і маркетингова практика на віртуальному рівні.

3. Багатоканальний маркетинг для інтернет – покупців.
Література.

Л – 1. С. 249…261.


Методичні рекомендації.
Під час вивчення теми зверніть увагу на те, що маркетинг стає одним з основних видів діяльності всіх учасників віртуального ринку, що об’єднує компанії зі споживчою аудиторією. Доступ до ресурсів електронної комерції отримали усі компанії, незалежно від розміру, терміну існування та форми власності.

Щодо основних переваг використання Інтернету у сфері маркетингу доцільно відзначити такі: • Можливість розміщення великої кількості інформації;

 • Використання візуальних і мультимедійних ресурсів для створення образу компанії;

 • Відсутність територіальних меж;

 • Швидке реагування на запити потенційних споживачів, можливість зворотного звязку з ними.

Сьогодні споживачі та продавці існують у двох ринкових середовищах. Перше - це традиційний ринок.

Друге – це віртуальний ринко, інтернет – середовище для якого притаманни опосередкований зв'язок між продавцем і покупцем та надання інформації про товари в електронному вигляді.
Після вивчення даної теми необхідно дати відповіді на питання або доповнити їх у звіті самостійної роботи № 15.

Зміст 1 Зміст 2

Звіт з самостійної роботи № 15.


Тема: Використання інтерактивного й

багатоканального маркетингу.
Завдання.1. Дати відповіді на питання або доповнити їх

1.1.Переваги Інтернету в сфері маркетингу: _________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. В яких ринкових середовищах сьогодні існують споживачі і продавці?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Інтерактивний маркетинг передбачає __________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Дошка вибору – це __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Споживчий досвід – це ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Вкажіть сім властивостей веб – сайту:__________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7. Інтернет – покупці – це ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8. Багатоканальний маркетинг – це ______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9. Багатоканальний маркетинг і ділові веб – сайти: ________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.10. Багатоканальний маркетинг і рекламні веб – сайти: _____________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Питання для самоперевірки.

1. Дайте визначення інтерактивного маркетингу.

2. Яким чином виникає багатоканальний маркетинг?

Оцінка _________________ Підпис _____________

Методичні рекомендації до самостійної роботи №16.


Тема: Фаза реалізації стратегічного маркетингу.
Час виконання 4 год.
План.
1. Фаза реалізації стратегічного маркетингу.

2. Фаза контролю процесу стратегічного маркетингу.

3. Рівні стратегій в організаціях.

4. Маркетингові та бізнес – плани.


Література.

Л – 1. С. 270…282.


Методичні рекомендації.
Під час вивчення даної теми зверніть увагу на те, що друга фаза процесу стратегічного маркетингу – впровадження планів – передбачає втілення його у життя. основними складовими фази впровадження є:

 • Одержання ресурсів;

 • Побудова організаційної структури маркетингу та рішення щодо маркетингових заходів;

 • Розроблення календарних графіків;

 • Впровадження програми маркетингу, розробленої під час планування.

Для виконання цього завдання вироблено низку принципів, які сприяють їх реалізації.

 • Роз’яснювати цілі та методи маркетингових планів та їх досягнення;

 • Знайти «опікуна» програми.

 • Заохочувати успішну реалізацію програм.

 • Реалізувати конкретні дії та уникати «паралічу від аналізу»

 • Щоб «оголити» всі аспекти проблеми, стимулювати відкрите обговорення;

 • Визначити конкретні завдання, обов’язки та терміни їх виконання.

 • Визначити основні завдання;

 • Встановити терміни виконання;

 • Організувати роботу для виконання завдання у визначений строк;

 • Розподілити обов’язки між виконавцями.

Після вивчення даної теми необхідно дати відповіді або доповнити їх у звіті самостійної роботи № 16.

Зміст 1 Зміст 2

Звіт з самостійної роботи № 16.


Тема: Фаза реалізації процесу стратегічного маркетингу.
Завдання 1. Дати відповіді на питання або поповнити їх.

1.1. Основні складові фази процесу стратегічного маркетингу: ________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Які принципи управлінських навичок і ефективних методів управління:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Корпоративний рівень - це____________________________________

__________________________________________________________________

1.4. Рівень бізнес – підрозділу – це ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Корпоративне бачення _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Корпоративна культура – це __________________________________

__________________________________________________________________

1.7. Корпоративні цілі – це _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8. Ціль бізнес – підрозділу - ____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ___________ Підпис___________
9. Тестові завдання за модулями
Модуль – 1.

1.Що собою являє маркетинг?

А. процес планування і управління розробкою ідей, товарів та послуг, ціновою політикою, просуванням товарів до споживача та збутом;

Б. процес організації відносин між людьми в правовому, економічному та адміністративному полі в межах держави та за її межами.

2. Вкажіть види попиту.

А. основний, додатковий, економічний, плановий, допоміжний, існуючий, відповідний, місцевий;

Б. дійсний, реалізований, незадоволений, прихований, явний,потенціальний, ажіотажний, еластичний, нееластичний.

3. Товар – це

А. все , що може задовольнити потребу і пропонується на ринку через обмін з допомогою купівлі – продажу;

Б. поняття, яке зачіпає інтереси кожної людини;

В. поняття, яке суперечить людському існуванню.

4. Обмін – це

А. благодійна акція;

Б. акт одержання від будь – якого бажаного об’єкта з пропозицією чого – небудь натомість.

5. Угода – це

А. комерційний обмін цінностями між двома сторонами;

Б. задоволення людьми своїх потреб

6. Макросередовище – це

А. фактори, які впливають на фірму і її мікросередовище і які вона не може контролювати;

Б. фактори, які відбуваються в мікросередовищі фірми.

7. Контактні аудиторії – це

А. будь – яка група, що не проявляє реальний або потенціальний інтерес до підприємства чи впливає на його спроможність досягти накреслених цілей;

Б. будь – яка група, що проявляє реальний і потенціальний інтерес до підприємства чи впливає на його спроможність досягти накреслених цілей.

8. Основні фактори макросередовища:

А. демографічні, економічні, природні, науково – технічні, політико – правові, соціально – культурні;

Б. точні, своєчасні, стратегічні, основні, додаткові, суспільні, стабільні, спроможні, проблемні.
Зміст 1 Зміст 2

9. згідно етики і соціальної відповідальності сучасних вітчизняних підприємців можна поділити на такі категорії:

А. номенклатурні, люмпенізовані;

Б. реальні, потенційні, партійні, непартійні.

10. Які фактори макросередовища відносять до неконтрольованих?

А. природні, політичні, демографічні;

Б. основні, додаткові, опосередковані.

11.Демографічні фактори – це

А. світовий демографічний вибух,зниження або збільшення народжуваності, зміни в сімї, підвищення загальноосвітнього рівня та ріст кількості службовців.

Б. політичні, релігійні, соціальні, загальні, організаційні.

12. Економічні фактори макросередовища – це

А. інфляційні процеси, рівень зайнятості населення, стабільність національної валюти, рівень купівельної спроможності;

Б. точні, своєчасні, впливові, прибуткові, облікові, контрольовані.

13. Політико – правові фактори макросередовища:

А. інтереси споживачів, інтереси еліти, цінності держави, норми поведінки, стабільність політичних обставин, політичні партії.

Б. законодавчі акти, що регулюють підприємницьку діяльність, контроль за їх виконанням, рівень стабільності політичних обставин, захист державою інтересів підприємців, екологічні організації і об'єднання споживачів.

14. Соціально – культурні фактори макросередовища – це

А. групи людей, які мають різні культурні характеристики, взаємовідносини людей, ставлення людей до себе, до громадських інститутів, суспільства, природи, всесвіту;

Б. партійні і релігійні переконання, доходи населення, права і обов’язки громадян, відповідальність уряду.

15. Що є важливою обставиною, яка забезпечує прибутковість роботи підприємства?

А. політичні і демографічні фактори;

Б. точний і своєчасний облік впливу факторів мікросередовища і макросередовища.


Каталог: 200000064-d8f8fd9f22


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка