Методичні рекомендації «Твори сам навчи інших»Сторінка1/2
Дата конвертації23.03.2017
Розмір6.15 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2
ВІДДІЛ ОСВІТИ ТУРІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІТВОРИ САМ – НАВЧИ ІНШИХ
(Методичні рекомендації молодому педагогу позашкільного навчально-виховного закладу)

2011 рік


Упорядник : Савка В.В. Твори сам – навчи інших / В.В.Савка. –Турійськ: 2011, 54 ст.

Методичні рекомендації «Твори сам – навчи інших» допоможуть молодим керівникам гуртків позашкільних навчально-виховних закладів у підготовці та проведенні занять гуртків, зорієнтують у вимогах та нормативах основної документації педагога, у питаннях самоосвіти.

Методичні рекомендації складені на основі матеріалів обласних семінарів педагогів позашкільних навчальних закладів, досвіду роботи керівників гуртків Турійського Будинку дитячої творчості.

Рекомендовано до друку методичною радою Турійського Будинку дитячої творчості від 20 вересня 2011р., протокол № 1

Упорядник: Савка В.В.

Рецензенти: завідувач районним методичним кабінетом Євтушок А.С., директор Будинку дитячої творчості Литвинюк З.І..

ВСТУП
Дорогий колего!

Ти ступаєш перші кроки своєї педагогічної діяльності в роки важкі для кожного з нас, для нашої країни. Тому будь дуже уважний, мудрий, не поспішай з висновками. Заглянь в душу кожної дитини, спитай, чим вона живе, що її цікавить, які є труднощі в її житті. Поговори з батьками, виясни, якою вони хотіли б бачити свою дитину в майбутньому, тоді ти зможеш знайти ключик до серця кожного вихованця. Пам’ятай, що важливо виховати в наших дітях найкращі риси: людяність, доброту, милосердя, чесність, правдивість, любов до рідного краю, до близьких людей, до України. Формуй у своїх вихованців прагнення до здобуття знань, умінь, розвитку таланту, щоб своїми досягненнями, хорошими справами і добросовісною працею допомогти піднятися нашій державі до європейського рівня.

Необхідно так побудувати свою роботу, щоб діти тягнулися до тебе, як до сонечка, як пташенятка до матінки за їжею. Зацікав їх своєю діяльністю, перекрий шлях до сприймання негативних явищ: наркоманії, куріння, алкоголізму.

Будь прикладом хорошого виховання сам. Вчи дітей знаходити вихід з будь - яких життєвих ситуацій, навчай старанно працювати, бо тільки при наполегливій праці можна стати справжньою людиною.

Не замикайся роботою тільки свого профілю, розвивай дітей різносторонньо, тоді твої заняття будуть цікавими і різноманітними. Покажи, як можна застосувати одержані знання та вміння на практиці. Продемонструй батькам під час виставок, які у них чудові діти, і ти отримаєш від них безмежну підтримку.

При виникненні труднощів звертайся до старших колег по роботі, відвідай у них заняття, а якщо у тебе справи йдуть краще, ніж у інших, не соромся поділитись з ними своїм досвідом.

Пам’ятай, що твоїми наставниками завжди є директор, методисти, які з задоволенням прийдуть на допомогу і разом з тобою порадіють за твої успіхи!

Нехай щастить тобі на педагогічній ниві! Засівай її добірним зерном і у майбутньому одержиш пишний врожай та вдячність від своїх вихованців!
В.В.Савка

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТЇ КЕРІВНИКА ГУРТКІВ
Керівник гуртків – це вмілий організатор дитячого колективу, який не тільки навчає дітей за інтересами, обдаруваннями в позаурочний час, але й формує особистість сучасного громадянина України, готового до життя, до свідомого вибору майбутньої професії, вихованого, чуйного, доброзичливого.

Педагог добре проінформований про життя дітей поза закладом, ставить комплекс педагогічних завдань, враховує складні педагогічні ситуації, розподіляє увагу, проявляє гнучкість у засобах організації гуртка.

– володіє різноманітними формами і методами навчання та виховання, планує навчання на основі вивчення вихованців та аналізує педагогічну діяльність з урахуванням цього;

– передбачає близькі та віддалені результати навчально-виховного процесу;

– враховує потреби дітей у близькому спілкуванні, вміло підтримує й спрямовує їхню емоційність, зберігає безпосередність і співчуття до інших людей;

– створює умови педагогічної безпеки у спілкуванні з дітьми;

– забезпечує умови самореалізації особистості та реалізації її внутрішніх резервів;

– має й утверджує особисту позитивну концепцію праці педагога позашкільного закладу, з якої й виходить його професійна поведінка;

– працює творчо, використовує оригінальні прийоми;

– керує своїм емоційним станом;

– об’єктивно оцінює свої можливості;

– розвиває у дітей здатність до самонавчання й самостійного виконання практичних робіт;

– формує мотиваційний інтерес до навчальної роботи, самооцінювання й самоконтролю;

– оцінює стан та рівень вихованості учнів;

– розвиває самостійність вихованців з урахуванням суспільно корисної діяльності, пов’язує еталони вихованості з трудовою діяльністю дорослих, нормами та укладами життя;

– прагне зміцнити вихованість та єдність знань, переконань і поведінки вихованців;

– встановлює зв’язок між способами своєї праці та результатами навченості та вихованості гуртківців.
Від творчого педагога до творчого вихованця

Один із секретів педагогічної творчості

полягає у тому, щоб пробудити в педагогів

інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи.

В,О, Сухомлинський

Питання розвитку творчої особистості набуває особливої ваги в умовах зміцнення та вдосконалення української державності, що зумовлює необхідність підвищення інтелектуального та культурного потенціалу суспільства та вдосконалення всіх ланок навчально-виховного процесу.

Кардинальні зміни в суспільстві, які спричиняють потребу в розвитку та використанні на благо суспільства творчі здібності особистості, диктують необхідність оновлення сфери позашкільної освіти. Одним з пріоритетних її напрямків стає формування творчої особистості, здатної до гнучкої адаптації в будь-яких умовах. Саме тому існує потреба у вдосконаленні існуючих і розробці нових педагогічних систем та психологічних підходів до розвитку творчості гуртківців.

Здібність до творчості як процесу є однією з найбільш важливих умов для успішного самовираження людини, всебічної самореалізації та адаптації особистості в сучасному світі.

Для формування і розвитку творчості гуртківців потрібно спеціальним чином організоване соціально-педагогічне середовище, певні педагогічні засади.

До них належать:

педагогіка співробітництва;

– педагогіка оптимізму та успіху;

– проблемне навчання;

– діалог як форма творчої діяльності;

– рефлексивна позиція керівників гуртків та вихованців у навчальному процесі;

– евристичні методи навчально-творчої діяльності;

– самостійна робота учнів.

Однією з головних складових творчого середовища в процесі навчання є педагог. Тільки творчий наставник здатний виховати творчу особистість. Причому головним для керівників гуртків є розвиток в дітей мотиваційного творчого підходу у навчально-виховному процесі, оскільки звичайне нав’язування нових творчих методів та засобів викладання не може бути ефективним без внутрішньої мотивації.

Саме тому педагогіка творчості припускає позицію керівника гуртків не поза, а в середині системи навчальної діяльності, тобто педагог виступає як консультант, організатор середовища навчання, своєрідний посередник мiж гуртківцями i соцiальним досвiдом у формi культури. При цьому важливо особливо вiдзначити, що вирiшальний вплив на учнiв здійснюється не через iнформацiю i слово педагога, а через його особистiсть.

Готовнiсть керівника гуртків до творчого пошуку разом з вихованцями, умiння створювати атмосферу продуктивного пiзнання на занятті гуртка залежать вiд його обiзнаностi та володiння арсеналом педагогiчних умiнь та навичок, глибокого iнтересу до профілю гуртка. Лише на основi цього керівник гуртків може творчо використовувати навчальнi та виховнi прийоми, комбiнувати їх, впроваджувати новi методики, виробляти новi, нестандартнi прийоми активiзацiї пiзнавальної дiяльностi гуртківців. Тому зростають вимоги до особистостi керівника гуртків, причому в основному не за рахунок збiльшення його знань, а у резулътатi оволодiння ним педагогiчною технiкою i формування вiдповiдної педагогiчної Я -концепцiї.

На сучасному етапi головне завдання керівника гуртків полягає у тому, щоб залучити гуртківця до активної i самостiйної творчої дiяльностi. Йдеться про особливу позицiю педагога в системi взасмодiї з учнями. ЇЇ суть полягає в тому, шоб органiзовувати, керувати, коригувати дiяльнiсть гуртківця, який є суб’єктом, здатним до керування власною дiяльнiстю.

Керівник гуртків – не просто джерело цiнної iнформацiї, а науково пiдготовлений органiзатор активної працi дітей щодо самовиховання, самонавчання, саморозввтку.

Саме тому до керівника гуртків висуваються наступнi вимоги:

– вiддавати безумовну перевагу педагогiчнiй творчостi перед звичайними, але вже застарiлими педагогiчними парадигмами;

– прищеплювати умiння майбутнiм фахiвцям творчо застосовувати свої знання у професiйнiй дiяльностi;

– здiйснити рiшучий поворот вiд масового валового навчання до посилення особистісно орієнтованого. Забезпечити єднiсть педагогiчного та психологiчного пiдходiв до кожного гуртківця, вмiти бачити в ньому не об’єкт для застосування освiтнiх та виховних зусиль, а суб’єкт, здiбний вступати з педагогом у спiвробiтництво;

– бачити головну мету навчання в розвитку особистостi учня, а не в передачi йому лише конкретних знань, умiнь, навичок;

– усвiдомити цю найбiльшу цiннiсть має не слухнянiсть учня, а його самовизначення, яке призводить до найбiльш повного розкриття особистостi. Смiливiше йти на навчання за iндивiдуальними планами, удосконалювати органiзацiю та всебiчне методичне забезпечення, перш за все, самостiйної роботи гуртківців, пiдвищити їх вiдповiдальнiсть за результатами своєї працi, забезпечити об’єктивну оцiнку їх пiдготовленостi;

– перенести акцент в педагогiчному процесi вiд iснуючого стереотипу «керівник гуртків навчає» до iдеалу «гуртківець навчається».

Саме тому важливо, щоб у кожного педагога було бажання, прагнення змiнитися i щоб кожен педагог уявляв, яким чином можна досягти бажаного результату.І якщо задумане вдається реалiзувати, педагог вiдчуває високе задоволення i може слiдом за В. О. Сухомлинським повторити: «Творiння людини – велике щастя».
МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ГУРТКІВЦЯ

ЗАНЯТТЯ – ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКА ГУРТКА ДО ЗАНЯТТЯ


Усвідомлення значення теми і визначення мети заняття

вивчення навчальної програми і змісту навчально-методичних посібників

зв’язок із раніше вивченим матеріалом

визначення мети заняття ( навчальної, виховної, розвиваючої)Відбір матеріалу з теми заняттявизначення змісту й обсягу знань із теми заняття

підбір до кожного питання доцільних фактів і прикладів

підготовка наочності, визначення місця порядку і послідовності використання її

визначення колективних та індивідуальних форм роботи гуртківців на занятті.

Підготовка плану-конспекту заняття


складання плану заняття

основні питання нової теми і висновки з них

визначення обсягу завдань та закріплення нового матеріалу

розподіл часу за етапами заняття і на вивчення кожного питання

Апробація підготовленого заняттявизначення основних частин змісту матеріалу, на яких слід акцентувати увагу гуртківцівВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО ЗАНЯТТЯ

Загальнопедагогічні


 • врахування вікових та індивідуальних особливостей вихованців

 • чітке визначення освітніх, виховних та розвиваючих завдань

 • педагогічний такт і культура мовлення

 • створення атмосфери зацікавленості на заняття, розвиток пізнавальної самостійності вихованців
Психологічні

 • врахування психологічних особливостей кожного вихованця

 • нормальний психічний стан і стійкий настрій керівника гуртка і гуртківців

 • розумна вимогливість і доброзичливість керівника гуртка

 • педагогічна етика і педагогічний такт

Дидактичні


 • раціональне використання кожної хвилини заняття

 • оптимальне поєднання різноманітних форм і методів роботи

 • розвиток пізнавальних інтересів і активності гуртківців

 • опора на раніше сформовані знання та навички

 • індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу

 • формування вмінь вихованців самостійно здобувати знання і використовувати їх на практиці

 • організоване завершення заняття


Гігієнічні • температурний режим

 • норми освітлення

 • провітрювання

 • відповідність меблів в лабораторіях нормативам

 • фізичний та психологічний комфорт вихованців


ПРИМІРНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ПЛАНІВ-КОНСПЕКТІВ
Тема заняття

Мета заняття (навчальна, виховна, розвиваюча)

Методи та форми проведення заняття (лекція, диспут, бесіда, ділова гра, тестування, іспит, лабораторно-практична робота, виставка, екскурсія)

Ілюстративні матеріали

Інструменти та обладнання
Хід заняття

І. Організаційний момент
Перевірка присутніх. Підготовка робочих місць. Перевірка наявності необхідних матеріалів, інструментів.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Бесіда за питаннями. Повторення пройденого матеріалу.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та мети заняття
ІV. Робота за темою заняття
1. Теоретична частина

2. Підготовка до практичної роботи.

3. Інструктаж з техніки безпеки.

4. Виконання творчої роботи


V. Підсумок заняття. Узагальнення та систематизація знань
Аналіз виконаних робіт та закріплення теоретичних знань
VІ. Домашнє завдання
VІІ. Прибирання робочих місць

ЗРАЗОК ПЛАНУ-КОНСПЕКТА

Заняття №

Дата, місце, час проведення___________________________________________________________

Тема: _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Мета: _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Обладнання:_________________________________________________________________________

(демонстраційний, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Тип заняття:_________________________________________________________________________

Форма заняття:______________________________________________________________________

Хід заняття

І. Вступна частина

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ Основна частина

(реалізація навчально-виховних завдань кожного етапу роботи)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні питання, які необхідно поставити:

1. __________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________________

ІІІ. Заключна частина

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки: __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Завдання на наступне заняття чи завдання додому (якщо є):______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендована література:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


САМОАНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ ГУРТКА
Рекомендуємо дати відповіді на такі запитання:
1. Скільки часу було витрачено на підготовку до заняття?
2. Яким додатковим матеріалом користувались у процесі підготовки до заняття?
3. Що є головним у проведенні заняття, його місце в системі інших занять.
4. Чи вдалося здійснювати всі види діяльності в рамках оголошеної теми заняття?
5. Чи правильно визначена мета і завдання заняття, чи враховані при цьому особливості віку гуртківців?
6. Чи вдалося вибраними прийомами сформувати у дітей мотивацію навчальної діяльності на даному занятті і дати їм цільову установку?
7. Наскільки оптимальними для реалізації мети заняття виявилися вибрані форми, методи, прийоми організації навчальної діяльності?
8. Чи оптимально визначено час, який відведений на виділені частини заняття?
9. Чи вдалося правильно визначити завдання, місце, форми і прийоми контролю? Яка його ефективність?
10. Чи вдалося правильно побудувати усну мову, свою і гуртківців

(виправлення мовних помилок, наявність логічних акцентів, пауз, виразність висловів)?
11. Чи вдалося організувати роботу дітей за ознакою власної діяльності на занятті з позиції досягнення?
12. Аналіз педагогом результативності заняття. Позитивні сторони та недоліки.
13. Висновки керівника гуртка на майбутнє.

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

За джерелами знань


Словесні

Наочні

Практичнірозповідь

бесіда

пояснення

лекція

робота з літературою

спостереження

ілюстрація

демонстрація


вправи

завдання

написання звітів

експериментЗа характером пізнавальної діяльності
пояснювально-ілюстративні

репродуктивні

проблемні

частково-пошукові

дослідницькі


За дидактичною метою

вивчення нового матеріалу

закріплення

повторення

формування умінь і навичок

перевірки (застосування) знань


ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬПояснення керівником гуртка

нового матеріалуСприйняття


Участь у конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, захист наукових робітУсвідомлення


Розуміння


Процес оволодіння знаннями, уміннями, навичками


Закріплення


Застосування на практиці


Формування

умінь і навичок


РІВНІ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ
До початкового рівня відносяться гуртки, секції, студії та інші творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності.

Навчальна програма гуртків початкового рівня передбачає загальнокультурний розвиток дитини, впровадження емоційно-пізнавальних форм, методів оволодіння нею теоретичних і практичних основ творчої діяльності, створення для цього відповідних умов, також адаптацію вихованців, учнів, слухачів до позашкільної діяльності.

Навчальні програми можуть бути розроблені терміном на декілька місяців (до 1 року), або від 1 до 2-х років з урахуванням індивідуальних форм навчання. Робота гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань може організовуватись у позашкільних навчальних закладах протягом навчального року, а також у канікулярний час. Гуртки, секції, студії та інші об’єднання цього рівня можуть працювати самостійно або функціонувати як початкова ланка в структурі творчого об’єднання за процесами у різноманітних школах, клубах, студіях, ансамблях, театрах.

До основного рівня відносяться гуртки, секції, студії та інші творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації. Діяльність таких гуртків передбачає створення умов для соціальної адаптації вихованців, учнів і слухачів у суспільстві.

Примірний навчальний план гуртків секцій, клубів, творчих об'єднань цього рівня передбачає охоплення вихованців, учнів, слухачів віком від 8 до 18 років. Навчальні програми мають розробляться на термін від 1 до 4 років. Основою для створення гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань ІІ (основного) рівня можуть бути об'єднання І (початкового) рівня, вихованці, учні, слухачі, у яких виявили певні здібності, успіхи та бажання надалі навчатися за даним профілем. Крім того, основою для розвитку мережі гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань мають бути головні положення Статуту закладу, Концепції або Програми його перспективного розвитку. Набір вихованців, учнів, слухачів здійснюється відповідно до їх попиту, здібностей та побажань.

Навчальні програми гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань цього рівня передбачають створення умов для формування творчої здібності, наданні їй глибокої теоретичної та практичної підготовки, професійних вмінь та навичок.

До вищого рівня відносяться гуртки, секції, клуби, творчі об'єднання за інтересами юних талантів та обдарувань, для задоволення потреб вихованців, учнів, слухачів у допрофесійній підготовці. Для успішного розвитку цих об'єднань створюються необхідні умови: виділення більшої кількості годин для занять, обов'язкове впровадження індивідуальних форм навчання, заохочення вихованців, учнів, слухачів, які займаються науково-дослідницькою роботою або є переможцями, призерами місцевих, Всеукраїнських, міжнародних конкурсів, виставок, олімпіад.

Принциповим положенням в організації цієї роботи є забезпечення на кожному рівні максимальних умов для вихованців, учнів, слухачів, які повинні відповідати їх віку, інтелектуальним, психологічним та творчим можливостям, стану здоров'я, умовам життя, потребі соціального захисту тощо.


ОЗНАКИ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ
Обдарованими можна вважати дітей, якщо вони:

– часто «перескакують» через послідовні етапи свого розвитку;

– у них чудова пам’ять, яка базується на ранньому мовленні і абсолютному мисленні;

– рано починають класифікувати і групувати інформацію, що надходить до них, і власний досвід, з задоволенням віддаються колекціонуванню. При цьому їхня ціль – не приведення колекції в ідеальний і досить постійний порядок, а реорганізація, систематизація її на нових підставах;

– у них великий словниковий запас, вони з задоволенням читають словники, енциклопедії, придумують нові слова й поняття;

– можуть займатися кількома справами відразу, наприклад, стежити за двома чи більше подіями, що відбувається навколо них.

– вони дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять будь-яких обмежень своїх досліджень;

– у ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити правильні висновки, а також будувати альтернативні моделі і системи подій, що відбуваються;

– легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання і терпіти не можуть, коли їм нав’язують готову відповідь;

– можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі. Вони буквально занурюються в своє заняття, якщо воно їм цікаве;

– обдарованим і талановитим дітям властиво сильно реагувати на далекі проблеми, побачені по телевізору і на відчуту особисту несправедливість з боку оточуючих людей;

– добре розвинуте почуття гумору, вони дуже люблять, коли підпускають «шпильки», гру слів і часто бачать їх там, де ровесники не помічають;

– обдаровані діти постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу, і у вирішенні деяких з них домагаються успіху;

– для обдарованих дітей, як правило, характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків якої-небудь події;

– вони надзвичайно схильні до невимовних проявів почуття і емоцій оточуючих їх людей і дуже піддаються мовчазному напруженню, що виникає навколо них;

– обдаровані діти часто володіють ексенсорними здібностями;

– вони часто негативно оцінюють себе, навіть вважають ненормальними, що викликається соціальним не сприйняттям їх з боку ровесників;

– більшість обдарованих дітей сплять менше своїх ровесників і раніше відмовляються від денного сну;

– обдаровані діти інколи відчувають труднощі з тонкою руховою координацією, навичками ручної роботи, координацією між візуальним сприйняттям і механічним рухом. Особливо яскравим це може бути на фоні розвинутих пізнавальних здібностей;

– вони часто стараються доводити все до повного завершення;

– обдаровані діти відзначаються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно, або братися за надто складні задачі;

– у спілкуванні між собою обдаровані діти справляють враження, що всі вони говорять разом і ніхто нікого не слухає. Однак вони завжди можуть тут же перейти на «нормальне» спілкування і довести, що це не так;

– обдаровані діти часто роздратовують ровесників і оточуючих людей звичкою поправляти інших і завжди вважати себе такими, що мають рацію;

– у вигляді захисної реакції на нерозуміння ровесниками обдаровані діти часто використовують глузування, висміювання, збиткування, навіть над батьками і вчителями;

– якщо обдарована дитина не має друзів серед ровесників, вона починає дружити з старшими дітьми;

– обдарованим дітям бракує емоційного балансу, у ранньому віці вони не терпеливі і поривчасті.ПАСПОРТ

ТВОРЧО ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ
Прізвище, ім’я, по батькові______________________________

_______________________________________________________

Дата народження_______________________________________

Домашня адреса, телефон_______________________________

_______________________________________________________

Місце навчання________________________________________

_______________________________________________________

Назва гуртка___________________________________________

_______________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові керівника____________________

_______________________________________________________

Адреса, телефон________________________________________

Участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних виставках, фестивалях
Дата

Назва заходу

Результати участіРЕКОМЕНДОВАНА ДОКУМЕНТАЦІЯ КЕРІВНИКА ГУРТКА
1. Програма, за якою працює педагог(Затверджена або рекомендована МОН)
2. Навчально-тематичний план керівника гуртка
3. Журнал планування та обліку навчально-виховної роботи
4. Посадові обов’язки керівника гуртка
5. Правила техніки безпеки під час навчально-виховного процесу
6. Інвентарна книга обліку матеріальних цінностей гуртка
7. Тематичні розробки занять за програмою
8. Папки творчих завдань(реферати, анкети)
9. Накопичувальна папка, в якій зібрані ілюстративні, пізнавальні,

роздаткові, наочні матеріали (ігри, сценарії, вікторини, та ін.)
10. Матеріали бесід, лекцій
11. Методична папка: методичні рекомендації, методичні посібники, розробки відкритих занять, тренінги, тести, пам’ятки, буклети
12. Папка творчих надбань гуртківців за рік «Про нас пишуть», «Матеріали виставок»
13. Діагностика успішної реалізації програми (тести, контрольні запитання, заліки, білети до екзаменів)
14. Літопис гуртка
15. Перелік літератури, якою користується педагог
16. Копії грамот та нагород
17. Література для проведення занять та виховних заходів
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ «ЗРАЗКОВИЙ ХУДОЖНІЙ КОЛЕКТИВ»

1. Творча характеристика на зразковий колектив

2. Характеристика керівника гуртків

3. Навчальна програма

4.Список учасників гуртків

5. Довідка про матеріально-технічну базу

6. Друкована продукція, що висвітлює діяльність колективу та його досягнення

7.Фотоматеріали

8. Нагороди дітей та керівника

9. Відеозапис вставки, заняття, концерту

Розробка заняття гуртка паперопластики

Автор – Сичик Оксана Миколаївна,

керівник гуртків Будинку дитячої творчості

ТЕМА: Виготовлення колективної творчої роботи «Рамочка для фотографії»

МЕТА: Навчити виготовляти рамочку для фотографії. Ознайомити з поняттям «колективна робота». Закріпити вміння виготовляти аплікації з кольорового паперу рослинних форм в техніці «квілінг» з додаванням природних елементів. Розвивати дитячу фантазію, творчу активність, художні смаки, пізнавальні інтереси учнів. Виховувати вміння працювати в колективі, взаємодопомогу, почуття прекрасного, уміння пізнавати і створювати красиве.

ОБЛАДНАННЯ:

- Репродукція картини Левітана І.І. «Золота осінь»;

- аудіо запис П.Чайковського «Жовтень»;

- ілюстрований матеріал;

- виріб ( зразки рамочок ).
Інструменти і матеріали :
- кошик з осінніми дарами;

- осінні листочки ;

- папір формату А1;

- кольоровий папір, картон;

- природний матеріал;

- олівці;

- елементи декору ( бісер, бамбук , дріт , квіти тощо);

- клей, ножиці.


Основні поняття :

 • колективна робота;

 • рослинні форми ;

 • природні елементи.


Тип заняття : засвоєння нових знань, умінь та практичних навичок.
Структура заняття:
І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

– коротка інформація про тему , мету заняття ;

– обговорення попередньої теми заняття ;

– включення гуртківців у самостійне осмислення теми нового матеріалу, базуючись на практичних роботах попередньої теми ;

– оволодіння новими термінами, технікою, способом практичних умінь.

ІV. Техніка безпеки з приладами і матеріалами

V. Практична робота

VІ. Самостійна робота учнів

VІІ. Фізкультхвилинка

VІІІ. Підсумок заняття

ІX. Прибирання робочих місць


 1. Домашнє завдання

Хід заняття
І. Організаційний момент

Пролунав дзвінок –

Починаємо заняття

Працюватимемо старанно,

Щоб почути у кінці,

Що на нашому занятті

Діти просто молодці!
Звучить запис П.Чайковського «Жовтень»;

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

Цей етап заняття будується у вигляді ілюстрованого матеріалу

Осіння пора! Як заворожує вона своєю красою. Але найбільш чаруючим і гарним постає перед нами осінній ліс. Чудово, неначе в казці! Все навколо виблискує під яскравими промінчиками лагідного сонечка. Вже не почуєш веселих пісень дзвінкоголосих пташок. З дерев повільно опадає останнє листя, наче пофарбоване чарівним пензлем у жовтогарячий колір. Воно замріяно кружляє у повільному таночку, поки тихо долетить до землі. Приємно йти доріжкою, коли під ногами лагідно шарудить різнобарвний килим осені. А вітерець, пустотливо граючись, розносить по всьому лісу приємні пахощі достиглих ягід. Поважно хитають маленькі ялинки та високі сосни своїми вічнозеленими верхівками, ніби мирно розмовляючи між собою. Тільки свіжий подих вітру інколи порушує цю розмову. Аж ось у густих вітках блискавично промайнула і миттєво сховалась руденька білочка — весела сусідка всіх дерев і невпинна трудівниця.


Де-не-де з-під опалого листя виглядають маленькі боровички, лисички, підберезовики.
А високо в блакитному небі безперестанку пливуть темно-сині хмаринки, нагадуючи своїми обрисами різних казкових персонажів. Розсікаючи небесну блакить, повагом летять і зажурливо курличуть журавлі.
Як хороше, як гарно навкруги!

Спасибі тобі, осінь, за цю красу!

( демонстрація репродукції картини Левітана І.І. « Золота осінь» - додаток № 1, 2, 3).

-         Що ви бачите на цій картині? Яка пора року?

-         Яка трава восени?

-         Які дерева? Чи всі дерева в золотім вбранні?

-         Яке небо?

-         Якою здається вода в річці?

-         Що сподобалось вам в цій картині?

В народі кажуть : • Весна красна квітами, а осінь — плодами

 • Курчат восени лічать

 • Осінь усьому рахунок веде

 • Восени — багач, а навесні — прохач

 • Восени і горобець багатий

 • Осінь каже: «Берися, бо як зима прийде, хоч і схочеш узяти, то не візьмеш»

 • Осінь збирає, а весна з'їдає

 • Осінь сумна, а весело жити

 • Осінь на строкатому коні їздить

 • У доброго хазяїна восени й соломина не пропаде

 • Усякому літові кінець, а осені початок

 • Хвали літо, коли осінь прийде

 • Весною горшки порожніють, а восени – повніють

 • В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, крутить, мутить, припікає, поливає

А скажіть, чи знаєте ви прислів ‘я та приказки про осінь ?

(діти говорять приказки і прислів 'я про осінь)Прислів’я та приказки про Вересень

 • Вересень весіллями багатий

 • Садок у вересні, що кожух у січні

 • Верещить вересень, що вже осінь

 • Як вересніє, то й дощик сіє

 • Весна каже — уроджу, а осінь каже — я ще погляджу

Прислів’я та приказки про Жовтень

 • Жовтень ходить по краю та й виганяє пташок з раю

 • Вересень пахне яблуками, а жовтень — капустою

 • У жовтні гріє ціп, а не піч

 • Плаче жовтень холодними сльозами

 • Ходить жовтень по краю та й виганяє птахів із раю

 • Жовтень хоч і холодний, та листопад його перехолодить

 • В жовтні з сонцем розпрощайся, ближче до печі підбирайся

Прислів’я та приказки про Листопад

 • Листопадовий день, що заячий хвіст

 • Листопад і колесо, і полоз любить

 • Листопад — ворота землі

 • У листопаді зима з осінню бореться

 • Листопад вересню онук, жовтню син, а грудню рідний брат

 • У листападі голо в саду

 • У листопаді зима на заграді

 • Листопад зимі ворота одчиняє

 • Листопад не лютий, проте спитає, чи одягнутий та взутий

(Дякую дітям за підготовлені приказки та прислів ‘я).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

До всього треба доторкнутися душі:

Корінням – в землю, крилами – у небо.

Де вічний пошук, там нема межі,

Там вічний рух – життя потреба.

Пізнання світу починається з добра. Природа була для людини тим добро- творцем, якого вона шанувала і обожнювала в усі часи. Тому сьогодні ми поговоримо про виготовлення рамочки з додаванням природних елементів. На попередніх заняттях ми виготовляли рамочки кожен, а сьогодні я пропоную вам виготовити виріб колективно.

Отож, тема нашого заняття: Виготовлення колективної творчої роботи «Рамочка для фотографії».

Сьогоднішнє наше заняття ми присвячуємо осені. Давайте пофантазуємо який вигляд буде мати наш виріб. Зверніть увагу на матеріали, необхідні нам для роботи. Про що можна сказати побачивши ці матеріали ? Так, сьогодні ми будемо творити неповторне і дивовижне.

Наше заняття дещо незвичайне, бо ми будемо виготовляти колективно великий виріб, допомагаючи один одному. Напрямок роботи - «квілінг» з додаванням природних елементів рослинних форм. Це означає, що ми маємо гарні листочки, які подарувала осінь, та виготовимо власноруч осінньо привабливі листочки в різних техніках паперопластики.

( Демонстрація виробів виконаних різними способами. Обговорення побаченого)ІV. Техніка безпеки з приладами і матеріалами

Повторення правил техніки безпеки при роботі з : ножицями, голками, клеєм та папером.


  ( Повторення правил техніки безпеки при роботі з ножицями)
Правила при роботі з ножицями:

– класти ножиці так, щоб вони не звисали з парти;


–  не залишати ножиці в розкритому вигляді;
–     не тримати ножиці кінцями вгору;
– передавати ножиці кільцями вперед.
При роботі з клеєм:

– не брати клей до рота;


   слідкувати, щоб клей не потрапив до очей;
– на виріб багато не наносити клею;
– користуватися пензликом для клею;
– залишки клею промокати серветкою.

При роботі з голками:

– не колоти голкою себе та товариша;

– не заколювати голку в одяг;

– тримати голку у відведеному для неї місці.V. Практична робота
Сьогодні ми всі будемо художниками. На попередньому уроці ви всі почали виконувати свої роботи по групах, а сьогодні ви закінчите їх і на згадку про себе, про наш клас ми подаруємо осені одну велику картину. Ця картина буде складатися з кращих ваших листочків, квіточок, осінніх елементів декору. Ми продемонструємо осені, чому вже навчилися. Отже, осінь може бути і сумною, і радісною. Її часто звуть чудовою, замріяною, непостійною, золотою. Вона то ніжна, та лагідна, то привітна, то весела, то плаксива. Саме через це її не оминали і не оминають увагою поети, композитори, художники. Вони за допомогою своїх специфічних засобів передають красу осінньої природи.     Для художника – це фарби, природний матеріал, для поета – слово, для композитора – звуки.

-         Ви вже слухали вірші, прислів‘я та приказки про осінь. А зараз розглянемо зразки, за якими можна виготовити рамочки в техніці «квілінг» з додаванням природних елементів.

Зараз розділимось по групах і кожна група виконає свою частку роботи.

Завдання групам:І група – наклеює листочки з природного матеріалу на основу рамки (виконують рамку для панно). Щоб картина наша була достатньо красива, ми з вами виконаємо осінню рамку. Будемо формувати рамку по краю листка паперу.

ІІ група – на попередньому уроці ви виготовляли листочки в техніці «квілінг». Сьогодні зробимо ще декілька осінніх листочків і додамо до декорації в рамку.

ІІІ група – ви працюєте з різноманітними матеріалами. У вашої групи найскладніше завдання. Ми використовуємо різні матеріали: засушене листя, травичку, насіння, макаронні вироби та інші матеріали декору.
VІ. Самостійна робота учнів

Під час самостійної роботи ведеться нагляд за правильним виконанням завдання у групах, в разі потреби надається допомога тим, хто не зрозумів завдання або потребує підказки. Також вчитель слідкує за правильною поставою, правильною організацією робочих місць, економним використанням матеріалів, охайністю, дотриманням учнями правил техніки безпеки. Після закінчення роботи над рамкою, вчитель демонструє учням фото гуртківців, зроблене на попередніх заняттях, і наклеює на рамку – це є сюрприз.VІІ. Фізкультхвилинка

Гімнастика шиї, голови та рук.VІІІ. Оцінювання робіт

Склавши одну композицію, ми побачили, що працювати колективно весело, приємно і цікаво. Зверніть увагу на наш виріб. Що можна сказати про його вигляд і яку оцінку ви поставите за наше заняття?VІІІ. Підсумок заняття

     


   Діти, чи сподобалась вам наша картина? Що саме сподобалось? Який настрій викликає перегляд цієї картини?

Отже, на сьогоднішньому занятті ми з вами навчились працювати і виготовляти виріб колективно, ознайомились з поняттям «колективна робота», закріпили вміння виготовляти аплікації з кольорового паперу рослинних форм в техніці «квілінг» з додаванням природних елементів.ІХ. Прибирання робочих місць.

 

X. Домашнє завдання.Розробка заняття гуртка «Крою та шиття»

Автор – Калюк Валентина Василівна,

керівник гуртків Будинку дитячої творчості


Тема: Машини та обладнання у швейному виробництві. Класифікація швейних машин. Промислова зшивальна машина.

Мета: ознайомити учнів з історією розвитку швейних машин; повторити будову швейних машин: з ручним приводом, з ножним приводом, з електроприводом; вивчити загальні принципи будови промислової зшивальної швейної машини і роботу механізму промислової швейної машини.

Обладнання: ілюстрації промислових універсальних і спеціальних швейних машин; навчальні таблиці: заправка верхньої та нижньої ниток у машину, приводи швейних машин.

Інструменти та матеріали: робочий зошит, швейні машини з ручним, ножним і електричним приводом, нитки, шпульки, шпульні ковпачки, ножиці, тканина.

Основні поняття: технологічна класифікація, заводська класифікація, механізм побудови швейної машини.

Між предметні зв’язки: фізика, трудове навчання, креслення.

Тип заняття: засвоєння нових знань.

Структура заняття

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

( бесіда для повторення матеріалу, вивченого на попередніх заняттях)ІІІ. Пояснення нового матеріалу

1. Історія виникнення і розвитку швейних машин

2. Класифікація швейних машин та швейного устаткування на

виробництві

а) заводська класифікація;

б) технологічна класифікація;

в) поділ швейного устаткування на групи.

IV. Техніка безпеки під час роботи на швейній машині із промисловим столом

V. Побутова швейна машина: будова, заправляння ниток.

VІ. Механізми побутової швейної машини

1. Лабораторно-практична робота. Вивчення будови і роботи механізмів промислової швейної машини.VІІ. Несправності в роботі швейної машини та їх усунення

VІІІ. Підсумок заняття

ІХ. Домашнє завдання
Хід заняття

І. Організаційний момент

Звучить повільна класична музика Бетховена.

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

Проводиться бесіда для повторення матеріалу, вивченого на попередніх

заняттях.

Швейна машина з ручним приводом

– Які є побутові швейні машини?

– Яка загальна будова ручної швейної машини? (За плакатом)

– Яка будова ручного приводу? (Ручка, важіль, гніздо, стопор, велике зубчасте колесо, поводок, кронштейн.)

– Чи належить маховик до ручного приводу? (Ні.)

– У якому напрямку обертається маховик і чому? (Маховик обертається до нас. Ручкою крутимо від себе, велике зубчасте колесо теж крутиться від нас, тоді мале зубчасте колесо обертатиметься до нас. Поводок перебуває на одній осі з малим зубчастим колесом. Він встановлений у віконечко маховика. Тому коли поводок буде з малим зубчастим колесом обертатися до нас, то тягнутиме за собою маховик. Отож, маховик завжди обертається до нас.)

– Як рухається головний вал машини? (Обертається до нас.)

– Як рухається голково дій? Чому? (Рухається вгору-вниз, по прямій. Це зворотно-поступальний рух вала перетворюється у зворотно-поступальний рух голково дія.)

– Як називається механізм голки? (Механізм голки називається кривошипно-шатунний.)

Швейна машина з ножним приводом

– Яка будова ножного приводу?

– Як взаємодіють частини ножного приводу? (Гойдальні рухи педалі через шатун передаються колінчастому валу привода, на якому жорстко закріплене пускове колесо. Обертальні рухи пускового колеса через ремінь передаються шківу за рахунок тертя, яке виникає між ременем і колесом.)

– Яка передача в ножній машині? (Ремінна.)

Оскільки шків у 5-6 разів менший від пускового колеса, то за один оберт пускового колеса (за одне гойдання педалі) шків зробить стільки разів він менший від пускового колеса. Недолік ремінної передачі – витягування ременя.


Швейна машина з електроприводом

– Із чого складається електропривод швейної машини?

– Яких правил слід дотримувати під час роботи на швейній машині з електроприводом?

Слід дотримувати тих же правил безпечної роботи, що й на швейних машинах з ручним і ножним приводом. Крім того, слід:

а) бути дуже уважним;

б) стежити за справністю ізоляції проводів;

в) при чищенні і змащуванні, заміні деталей або заправлянні нитками вимикати машину з електромережі;

г) при появі запаху підгорілої ізоляції вимкнути машину з мережі;

д) при вмиканні машини штепсельна вилка повинна щільно входити у гнізда штепсельної розетки;

є) швейну машину не можна вимикати, сіпаючи за шнур. – Яка послідовність виконання робіт на електромашині?ІІІ. Пояснення нового матеріалу

1. Історія виникнення і розвиток швейних машин.

Перші спроби винайти швейну машину належать до ІІ половини ХVIII ст. У 1755 р. в Англії Ч. Ф. Вейзенталю було видано патент на швейну машину, що копіює утворення стібка вручну (машина однониткового ланцюгового стібка). У 1790 р. патент на швейну машину для пошиття чобіт одержав англієць Т. Сент. Машині надавали руху рукою, причому також вручну під голкою переміщувались і заготовки чобіт.

У 1845 р. у Сіла Е. Хоу винайшов першу швейну машину човникового стібка. Вона була дуже недосконалою: тканину під час шиття на ній укріплювали вертикально, наколюючи на шпильки, переміщувалась вона тільки у прямому напрямку завдяки спеціальній стрічці. Зігнута голка рухалася по горизонтальній площині, а човник, схожий на човник ткацького верстата, робив зворотно-поступальні рухи.

Наступні винахідники вдосконалили швейну машину. У перших машинах А. Вільсона, І. Гіббса, М. Зінгера голка рухалася вертикально, а тканина, притиснута лапкою, розміщувалася на горизонтальній платформі.

У дореволюційній Росії не було свого виробництва швейних машин, їх привозили з Англії та Німеччини. У м. Подольську американська фірма «Зі-нгер» організувала складальну майстерню, в якій машини складали з деталей, що привозились із-за кордону.

2. Класифікація швейних машин та швейного устаткування на виробництві.

Сучасне швейне виробництво характеризується високим рівнем техніки, технології та організації виробництва, наявністю спеціалізованих підприємств. Для виготовлення якісних виробів, підвищення продуктивності праці застосовують швидкісні швейні машини, які дозволяють виконувати близько 5-ти тисяч стібків за хвилину. Також швейні машини неавтоматичної дії наділені значною кількістю пристроїв для автоматизованого виконання спеціальних операцій. У технологічному процесі знайшли використання напівавтомати для обшивання комірів, манжет, клапанів, пришивання фурнітури, виготовлення петель, виконання коротких та довгих швів. Прасувальні лінії оснащені пристроями для подання пари і вакуум-відсмоктувачами та багато-позиційними пресами. Для обробки виробів із матеріалів, що містять хімічні термопластичні волокна, передбачається широке використання ультразвукового та високочастотного зварювання, термодрукування.Заводська класифікація

Для систематизації всієї різноманітності швейного устаткування заводи-виробники користуються заводською класифікацією, відповідно до якої кожна машина нової конструкції отримує своє умовне позначення або відповідний клас. Так, на Подільському механічному заводі (ПМЗ) машини поділено на групи, або класи, і кожному класу присвоєно певний порядковий номер: 28, 29…99, 100 тощо.

Під час виготовлення уже існуючих варіантів машин (зміни або доповнення їх механізмів) до номера додають цифру або літеру, наприклад, 51-А клас або 397-М клас.

Технологічна класифікація

Крім заводської, є технологічна класифікація, що ґрунтується на відмінності технологічних параметрів. Ця класифікація полягає у поділі швейних машин на чотири типи:

а) зшивальні машини, що виконують значну кількість операцій;

б) спеціалізовані машини, призначені для виконання однієї або кількох

операцій;

в) машини напівавтоматичної дії для пришивання ґудзиків, виготовлення

закріпок, зшивання округлих манжетів, обкидання петель;

г) машини напівавтоматичної дії для вузлової обробки.Поділ швейного устаткування на групи

1. Устаткування підготовчо-розкрійного виробництва.

2. Швейне технологічне устаткування.

3. Устаткування волого-теплової обробки напівфабрикатів і виробів.

4. Конвеєрні пристрої і механізми.

За характером переплетення ниток у строчці швейне устаткування поділяють на машини човникового і ланцюгового стібка.

Ці групи швейних машин відповідно мають такий поділ:

IV. Техніка безпеки під час роботи на швейній машині із промисловим столом

Машини

човникового стібкаМашини ланцюгового стібка

Прямо-строчкові


Зигзагопо-дібної строчки

Однонитко-вого стібка

Прямо-строчкові багатонит-кового стібка

Обметува-льного стібка

Потайного підшивного

стібка


Будь-яка машина має бути обладнана спеціальними захисними пристроями. Промисловий стіл повинен бути заземлений болтом. Напівавтомати для пришивання фурнітури повинні мати прозорі екрани, що оберігають працюючих від поранень уламками голок і ґудзиків.

Правила безпечної праці під час роботи

на швейній машині:

а) перед роботою потрібно прибрати робоче місце й перевірити наявність

захисту приводного паса, запобіжників від проколювання пальців голкою,

запобіжних щитків;

б) під час роботи не можна класти ножиці й нитки біля приводного паса;

в) після закінчення роботи всі інструменти потрібно прибрати у спеціальні

ящики;

г) під час роботи на машині забороняється: знімати запобіжні щитки абозалишати їх відведеними вбік; чистити і змащувати машину на ходу;

замінювати електричну лампочку на робочому місці; залишати

увімкнутим електродвигун під час перерви і після закінчення роботи;

якщо в роботі машини будуть помічені несправності, потрібно припинити

роботу, з’ясувати причини несправностей, спробувати усунути їх

самостійно, якщо це не вдається – викликати механіка.

д) усі швейні машини повинні мати місцеве освітлення з лампою

розжарювання, напругою 12-36 В, встановленою на кронштейні, який

дозволяє спрямувати світловий потік під кутом 30-45°.

V. Побутова швейна машина: будова, заправлення ниток, принципи роботи

Для виконання машинних робіт використовують машини загального призначення (зшивальні) та спеціалізовані за видом виконаних робіт або строчок.Практична робота

Заправка верхньої та нижньої ниток у швейній машині.

VІ. Механізми побутової швейної машини

Роботу кожного робочого органа швейної машини забезпечує відповідний механізм. Утворення строчки супроводжується злагодженою роботою всіх механізмів:

– механізму голки;

– механізму човника;

– механізму переміщення матеріалів;

– механізму лапки;

– механізму регулятора стібка.

На лабораторно-практичній роботі потрібно ознайомитися із загальною конструктивною схемою машини ПМЗ 2М класу і вивчити роботу механізмів голки і ниткопритягувача, механізм лапки.

VІІ. Несправності в роботі швейної машини та їх усунення

Для усунення несправностей потрібно знати будову деяких вузлів машини і способи регулювання їхньої роботи, правило встановлення голки.

У таблиці перелічено найбільш поширені найпростіші несправності в роботі швейної машини, описано способи їх усунення.

Поточний ремонт швейних машин виконує слюсар-ремонтник. Цей ремонт полягає в налагодженні та регулюванні механізмів машини, заміні дрібних деталей і перевірці правильності режимів роботи. Крім поточного, слюсар-ремонтник повинен здійснювати і плановий ремонт машин(середній і капітальний) за графіком.Вид дефекту

Причини виникнення

Способи усунення

1.Слабка строчка

Слабкий натяг верхньої та нижньої ниток.

Збільшити натяг спочатку нижньої, а потім верхньої нитки

2.Туга строчка

Сильний натяг верхньої та нижньої ниток

Ослабити натяг спочатку нижньої, а потім верхньої ниток

3.Петлі зверху матеріалу

Верхня нитка надто натягнута

Ослабити натяг верхньої нитки або збільшити натяг нижньої

4. Петлі знизу матеріалу

Нижня нитка натягнута дужче, ніж верхня

Збільшити натяг верхньої нитки або ослабити натяг нижньої нитки

5. Брудна строчка

Надмірне змащування машини

Почистити машину
Недостатнє чищення машини

Змастити машину (1-2 краплі масла в кожен отвір для змащування)

6.Обрив ниток

Надто сильний натяг ниток

Ослабити натяг ниток
Неправильне заправляння ниток

Заправити правильно
Неправильне встановлення голки, лапки, голкової пластинки

Установити правильно
Голка неправильно підібрана за номером

Замінити голку

7. Пропуск стібків

Тупа і зігнута голка

Замінити голку

8.Поломка голки

Голка неправильно підібрана за номером

Замінити голку
Голка встановлена нижче від звичайного положення або недостатньо укріплена в голкотримачі

Установити правильно голку
Неправильне встановлення човника, лапки, голкової пластини,працюючий під час шиття тягне тканину

Установити правильно голку, не прискорювати просування тканини.Розробка заняття гуртка «Юні оператори ЕОМ»

Автор – Ящук Світлана Валентинівна,

керівник гуртків Будинку дитячої творчості

Тема: Робота з об’єктами в середовищі текстового редактора Microsoft Word.

Мета: навчити та закріпити знання гуртківців вставляти малюнки у текст, форматувати і редагувати їх, створювати малюнки, фігури, автофігури самостійно за допомогою панелі інструментів «Малювання»; розвивати мислення і пам’ять, самостійність у засвоєнні навчального матеріалу; виховувати естетичність у оформлені тексту та впевненість у своїх силах, любов і повагу до історичного минулого нашого народу.

Тип заняття: засвоєння нових знань і навичок

Обладнання: Персональний комп’ютер, прикладне програмне забезпечення Microsoft Word, картки із завданнями

План заняття

І. Організаційний момент

Повідомлення теми, мети заняття

ІІ Актуалізація опорних знань

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Робота в групах. Вивчення нового матеріалу за допомогою інформаційних карток.

 2. Вставка малюнків у текстовий документ. Копіювання, переміщення, зміна розмірів малюнка.

 3. Форматування і редагування малюнка в текстовому документі.

 4. Створення фігур і автофігур за допомогою панелі інструментів Малювання (Рисование).

IV. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Виконання практичного завдання.

V. Підсумок заняття

Хід заняття

І. Організаційний момент

Повідомлення теми мети

Керівник гуртка: Діти, на вашу думку чи цікаво було вам переглядати книжки, журнали, газети в яких не має малюнків, фотографій, ілюстрацій?

Що дають творам картинки? (Керівник гуртка записує на дошці значення картинок у тексті з відповідей дітей)Керівник гуртка: Так, я з вами згідний. Малюнки в документах використовуються, щоб привернути увагу (наприклад, об’ява), ілюструвати текст у книгах, діаграмами стисло подати інформацію про фінансову діяльність підприємства. Документ з малюнками стає виразним і цікавим. (Додаток 1). І тема нашого заняття це – «Робота з об’єктами в середовищі текстового редактора». Завдання, які ми ставимо сьогодні перед собою навчитися:

(Демонстрація таблиці із завданнями на дошці, додаток № 1)

ІІ. Актуалізація опорних знань. Використання інтерактивної технології «Мозковий штурм»

Керівник гуртка: Діти, як ви вважаєте:

1. Що ми розуміємо під об’єктом в текстовому редакторі? ( Відповідь: картинки, діаграми, кадри, , фігури: прямокутник, коло, лінії).

2. Які малюнки можуть знаходитися у текстовому документі Word? (Відповідь:

малюнки одержані за допомогою сканера; • малюнки створені графічними редакторами Windows;

 • малюнки, одержані з Internet;

 • прості малюнки, створені в середовищі Word;

 • малюнки, скомбіновані з фрагментів інших малюнків;

 • малюнки, запозичені із документів Word, Excel).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Керівник гуртка: Сьогодні ви мені допоможете у розкритті цієї теми. Щоб досягти мети я пропоную об’єднатися у групи. Поділ на групи здійснюємо за жеребкуванням. Всі, хто витягує зелений листочок отримує назву команди «Весна», а кому дістався жовтий – «Осінь». Кожна команда отримує завдання та інформаційні картки, які допоможуть у вивченні нового матеріалу.

Завдання команді «Весна» вивчити :

 1. Вставка малюнків у текстовий документ.

 2. Копіювання, переміщення, зміна розмірів малюнка.

(Керівник гуртка роздає інформаційні картки, додаток №2)
Завдання команді «Осінь» вивчити:

 1. Форматування і редагування малюнка в текстовому документі.

 2. Створення фігур і автофігур за допомогою панелі інструментів Малювання (Рисование)

(Керівник гуртка роздає інформаційні картки, додаток №3)

(Керівник гуртка коригує діяльність, і надає допомогу в разі виникнення труднощів.)

Керівник гуртка: Молодці! А тепер команди повинні поділитися досвідом з протилежною командою, тобто пояснити, що ви цікавого вивчили опрацьовуючи завдання.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Керівник гуртка: Діти, зараз ми з вами попрацюємо таким чином (рольова гра «Фірма по виготовленню вітальних листівок»). Назвіть, які професії можуть бути на фірмі по виготовленню вітальних листівок?(керівник гуртка записує на дошці відповіді дітей). А зараз ви виберіть одну з цих професій. Директор має розподілити завдання кожному своєму працівнику, щоб виконати замовлення на виготовлення листівок. Одержані замовлення (листівки до свята Валентина, до Нового року, до свята 8-го Березня). Щоб вам легше було уявити кожну з картинок, я пропоную вам прочитати інформацію про кожне з цих свят. (керівник гуртка роздає інформацію про кожне з цих свят, додаток № 4 ) Але перш ніж розпочати виконувати роботу, я пропоную вам розглянути листівки, які виготовила фірма наших конкурентів (додаток № 5) наші листівки мають бути кращі, щоб знайти своїх покупців.

Перш ніж приступити до виготовлення листівки я пропоную вам дати відповідь на запитання: 1. Що потрібно висвітлити у листівці?

 2. Яке призначення листівки?

Керівник гуртка: Фірмі бажаю успіхів у виконанні замовлень. (діти приступають до виконання завдання)

V. Підсумок заняття

(Оформлення виставки готової продукції по виготовленню вітальних листівок).

Керівник гуртка: (В ролі покупця). Я як покупець можу зараз проаналізувати кожну із представлених листівок. (Аналіз, оцінювання та відзначення дитячих робіт).

Бесіда за методом «Мікрофона». Керівник гуртка задає питання, а діти передають мікрофон і по черзі відповідають.

 1. Чи цікаво було вам працювати на фірмі по виготовленні листівок ?

 2. Що було важким?

 3. Чого ви навчилися на фірмі?


Додаток № 1

Завдання заняття гуртка
 • форматувати та редагувати малюнки;

 • створювати фігури і автофігури у текстовому документі;

 • розробити вітальні листівки;

 • свідомо планувати навчальну діяльність;

 • самостійно засвоїти навчальний матеріал.

Додаток №2

Інструкційна картка

Для того, щоб в текстовому документі вставити картинку, чи фігуру необхідно скористатися у меню команди Вставка вибрати потрібну команду: Малюнок (Картинки або Автофігури чи об’єкт Word Art.)

Словничок

Об’єкт Word Art засіб для створення художніх ефектів над словами.

Готові картинки є у бібліотеці Microsoft Clip Gallery. Якщо користувача не влаштовує жодна, можна намалювати за допомогою графічного редактора Paint.Зміна розмірів малюнка. Щоб змінити розміри малюнка, необхідно:

 • активізувати малюнок – клацнути на ньому лівою кнопкою миші – у малюнка з’являться маркери (Додаток №2);

 • підвести курсор миші до потрібного маркера – з’явиться донаправлена стрілка відповідного напрямку (горизонтальна, вертикальна, діагональна);

 • розтягнути або стиснути малюнок до потрібного вигляду.

Щоб зняти активізацію, досить клацнути лівою кнопкою миші поза малюнком.

Переміщення малюнка

Для переміщення малюнка в потрібне місце необхідно: • активізувати малюнок;

 • встановити курсор на малюнок, натиснути на ліву кнопку і, не відпускаючи її, перетягувати на потрібне місце.

Копіювання малюнка

І спосіб. Використання контекстного меню:

– активізувати малюнок; • викликати контекстне меню (клацнувши ПКМ правою кнопкою миші на малюнку) вибрати команду Копировать;

 • перемістити курсор у те місце, де потрібно зробити копію, викликати контекстне меню і виконати команду Вставить.

ІІ спосіб.

 • активізувати малюнок, після цього натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, натиснути ліву кнопку миші;

 • утримуючи обидві клавіші, перетягти курсор, який має вигляд стрілочки з маленьким хрестиком у потрібне місце;

 • відпустити спочатку клавішу миші, а потім клавішу Ctrl.Додаток № 3

І
Після того, як малюнок вставляється у вибране місце текстового документа, текст розсувається і знаходиться зверху і знизу малюнка.

Щоб зробити інше, слід виконати такі дії • активізувати малюнок;

 • клацнути правою кнопкою миші на ньому, у контекстному меню вибрати команду Формат рисунка…;

 • у діалоговому вікні Формат рисунка (додаток №3) вибрати команду Положение, у якому встановити галочку у полях Поверх текста і Перемещать вместе с текстом, зняти галочку у полі Установить прив’язку;

 • у Формат рисунка… вибрати Обтекание, де встановити відповідне поле Обтекание для сумісного існування тексту й малюнка. У полі Текст вибрати потрібний варіант;

 • клацнути на кнопці ОК, щоб встановити вибрані параметри малюнка.

Нескладний малюнок можна побудувати відразу у текстовому документі, не використовуючи графічного редактора, а увімкнувши панель інструментів Малювання (Рисование). Якщо вона не включена необхідно на паненя іінструментів Стандартная натиснути на кнопці Рисование, або в меню Вигляд вибрати команду Панель інструментів, де встановити прапорець біля Малювання (Рисование). На панелі є кнопки із зображення ліній, прямокутника, еліпса тощо. Спочатку треба клацнути на кнопці потрібної фігури, потім розмістити вказівник миші у документі натиснути ліву кнопку миші і перемістити її, щоб утворити фігуру заданого розміру. Щоб отримати правильну фігуру (коло чи квадрат), потрібно натиснути під час малювання клавішу Shift.

Фігури можна переміщати, розфарбовувати, розтягувати, стискати, змінювати товщину ліній, накладати одна на одну, розміщати в них текст, створювати об’ємні ефекти чи ефекти затінювання, обертати. Ці дії виконують за допомогою панелі інструментів Малювання (Рисование).нструкційна картка


Додаток № 4

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка