Методичні рекомендації з написання дипломної роботи для студентів спеціальностей 040101 та 040101Скачати 410.22 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації06.11.2017
Розмір410.22 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

Тема дипломної роботи (проекту)_____________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Термін захисту дипломної роботи – “_____” ____________ 200_ р.
РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні кафедри

(протокол № ___ від “___” ________ 200_ р.)
Тема роботи затверджена наказом Ректора від “____”____________200____р № ______.
Продовження додатка Г

1. Об’єкт дослідження _____________________________________________

__________________________________________________________________

2. Предмет дослідження ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Мета і завдання дослідження _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Термін подання завершеної роботи ________________________________

5. Зміст дипломної роботи (перелік питань для розробки) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Продовження додатка Г

6. Календарний план виконання роботи

Зміст роботи

Граничний термін виконання

Відмітка керівника про виконання
Затвердження теми роботи і наукового керівника


Затвердження завдання на дипломну роботу


Затвердження плану дипломної роботи


Завершення роботи в цілому


Попередній захист роботи


Дата отримання завдання “____” __________________200__р.

Науковий керівник роботи_______________________________________________________

підпис прізвище, ініціали


Завдання прийняв до виконання студент ________________________________

підпис
Закінчення додатка Г


ВИТЯГ ІЗ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Дипломні (кваліфікаційні) роботи виконуються на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі і передбачають:

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих й інших завдань;

- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи.

Студенту надається право обрати тему дипломної роботи, визначену випускаючими кафедрами, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розроблення.

Керівниками дипломних робіт призначаються професори і доценти (викладачі) вищого навчального закладу, висококваліфіковані спеціалісти виробництва…

До складання державних екзаменів та до захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та успішно пройшли попередній захист…

Державній комісії перед початком захисту дипломних робіт деканом факультету подаються такі документи: … відгук керівника про дипломну роботу; рецензія на дипломну роботу спеціаліста відповідної кваліфікації…

Студенту, який отримав підсумкові оцінки “відмінно” не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки “добре”, склав державні екзамени з оцінками “відмінно”, захистив дипломну роботу з оцінкою “відмінно”, а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, видається документ про освіту з відзнакою.

Студент, який при складанні державного екзамену або при захисті дипломної роботи отримав незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і йому видається академічна довідка.

У випадках, коли захист дипломної роботи визначається незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою.

Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломну роботу, допускається до повторного складання державних екзаменів чи захисту дипломної роботи протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

Студентам, які не складали державні екзамени або не захищали дипломну роботу з поважної причини (документально підтвердженої), ректором вищого навчального закладу може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії із складанням державних екзаменів чи захисту дипломних робіт відповідно, але не більше, ніж на один рік…”Дипломна робота подана для захисту.

Підпис наукового керівника ___________________________________

Підпис студента ______________________________________________

Висновок кафедри про дипломну роботу.

Дипломну роботу переглянуто. Студент допущений до захисту дипломної роботи в державній екзаменаційній комісії.
Завідувач кафедри _____________________________________________________________

підпис ,прізвище, ініціали“___” __________________ 20___ р.

Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет

Скачати 410.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка