Методичні рекомендації з питань охорони праці та безпеки життєдіяльностіСторінка1/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.56 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Науково-методична лабораторія основ здоров’я,

безпеки життєдіяльності та охорони праці

Методичні рекомендації

з питань охорони праці

та безпеки життєдіяльності

під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх

навчальних закладахКіровоград

2013
ББК ….

Ж ….
Методичні рекомендації з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах / Укладач Л.Г. Бурлака. – Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2013. – 126 с.


У посібнику подано рекомендовані зразки інструкцій з охорони праці під час занять фізичною культурою та при проведенні спортивно-масових заходів, форми журналів, види інструктажів та порядок їх проведення, граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, акти-дозволи на проведення занять і випробування гімнастичних приладів.

Висвітлено питання лікарсько-педагогічного контролю за фізичним вихованням в школі, методику медичного спостереження, хронометражу уроку фізичної культури, проведення санітарно-освітньої роботи.

Збірник рекомендується директорам шкіл, заступникам та вчителям фізичної культури.

Рецензенти:


Дементов Є.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Колесник О.В., фахівець з охорони праці Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.
© КОІППО, 2013

Зміст
Вступ……………………………………………………………………………… 6
Перелік нормативних документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті

фізичної культури………………………………………………………………… 7


Перелік локальних документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті

фізичної культури………………………………………………………………… 8


Організація безпечного проведення занять з фізичної культури у загальноосвітньому навчальному закладі
Основні складові безпечного проведення занять……………………………. 9
Форма акта готовності спортивного залу до нового навчального року………. 10
Форма акта випробування і перевірки на надійність встановлення та

кріплення спортобладнання…………………………………………………… 11


Методи випробування гімнастичних приладів ………………………………… 12
Журнал перевірки на надійність встановлення

та кріплення спортобладнання…………………………………………………13


Правила страхування учнів. Додаткові вимоги безпеки під час проведення

занять з фізичної культури і спорту ……………………………………………. 14
Правила поведінки учнів у спортивному залі та

на спортивних майданчиках…………………………………………………….. 19
Види і порядок проведення інструктажів для учнів…………………………… 20
Журнал реєстрації інструктажів з питань безпеки життєдіяльності

для учнів…………………………………………………………………………... 21


Навчально-матеріальна база…………………………………………………… 22
Система контролю за фізичним фихованням учнів у загальноосвітньому навчальному закладі
Відповідальність за фізичне виховання………………………………………. 24
Контроль за організацією фізичного виховання

у навчальному закладі………………………………………………………….. 25

Внутрішньошкільний контроль……………………………………………….. 25
Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів
Наказ МОЗ та МоіНУ №518/674 від.20.07.2009 року

«Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним

вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»…………………. 26
Положення Про медико-педагогічний контроль за фізичним

вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах,

затверджене наказом МОЗ та МОіНУ №518/674 від.20.07.2009 року……….. 28
Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках

фізичної культури………………………………………………………………… 34


Наказ про розподіл учнів за медичними групами для

занять фізичною культурою……………………………………………………. 42


Урок фізкультури………………………………………………………………. 43
Контроль керівника закладу за професійною діяльністю вчителя

фізичного виховання…………………………………………………………….. 43


Аналіз уроку фізичного виховання…………………………………………… 44
Облік та профілактика причин дитячого травматизму

на уроках фізичної культури………………………………………………… 44
Положення про порядок розслідування нещасних випадків,

що сталися під час навчально-виховного процесу

в навчальних закладах, (витяг)……………………………………………………49
Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці

відповідно до Кримінального кодексу України………………………………... 57


Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням

здоров᾽я неповнолітньої особи відповідно

до Цівільного кодексу України………………….................................................. 59
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури

і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах. Затверджено

наказом МОіНУ від 01.06.2010 №521…………………………………………. 60


Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання

загальноосвітніх навчальних закладів та організації

навчально-виховного процесу. ДСанПіН 5.5.2.008-01 (витяг)……………… 69


Додатки:

Інструкції для працівників кабінету фізичної культури

 • посадові: старшого викладача фізичної культури………………………. 72

 • вчителя фізичної культури……………………………………………….. 78

 • з охорони праці……………………………………………………………. 83

Інструкції з охорони праці:

Інструкція з безпеки під час проведення навчальних занять

у спортивному залі та на спортивних майданчиках…………………… 93

При проведенні спортивно-масових заходів…………………………… 95

Під час занять легкою атлетикою……………………………………….. 98

Під час занять гімнастикою……………………………………………… 100

Під час занять лижною підготовкою (ковзанами)……………………… 103

Під час занять спортивними іграми……………………………………… 106

Надання першої медичної допомоги при одержанні травм…………… 112

Про заходи пожежної безпеки в спортивному залі…………………….. 119

Пам’ятка з пожежної безпеки…………………………………………….. 123

План евакуації……………………………………………………………… 124


Література……………………………………………………………………….. 125

ВСТУП

Фізичне виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів є невід'ємною складовою освіти. Воно забезпечує можливість набуття кожною дитиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров'я і засоби його зміцнення, методики організації змістовного дозвілля і спрямоване на формування фізичного, соціального та духовного здоров'я, вдосконалення фізичної та психічної підготовки до активного довготривалого життя та професійної діяльності.

Фізичне виховання забезпечується відповідними сучасними науковими досягненнями, медичним обслуговуванням, педагогічними кадрами, матеріально-технічною, правовою, нормативною, інформаційною базою та бюджетним фінансуванням.

Однією з головних вимог до початку навчально-виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах є створення належних умов праці та безпеки для проведення занять з фізичної культури та спорту.

Організація і зміст фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від типів, форм власності та підпорядкованості регламентуються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», нормативно-правовими й іншими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України тощо.

Фізичне виховання дітей та учнівської молоді реалізується через систему дидактичних компонентів, а саме: • через обов'язковий компонент (урок, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня), що формує основи фізичної культури особистості відповідно до Державних стандартів освітньої галузі «Фізичне виховання»;

 • через позаурочний компонент (заняття у секціях та гуртках спортивного спрямування навчального закладу, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах), що доповнює обов'язковий компонент з урахуванням індивідуальних мотивів, інтересів і потреб, природних здібностей та стану здоров'я особистості.

У звя᾽зку з тим, що учні на уроках фізкультури займаються в спортивних і гімнастичних залах, на спортмайданчиках, виконують різні вправи, вчителеві фізкультури необхідно звертати увагу на знання та дотриманя учнями вимог охорони праці, гігієни праці та протипожежної безпеки, а також навчити учнів надавати необхідну першу медичну допомогу потерпілому при різних видах травм. Особиста безпека учня залежить і від нього самого, а тому кожен учень повинен добре знати і дотримуватись вимог та правил з безпеки життєдіяльності. Незважаючи на те, що профілактиці дитячого травматизму приділяється значна увага, питома вага його ще поки залишається високою. Тому знання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності необхідні вчителеві не тільки для повноцінного проведення занять, позакласніх та позашкільних заходів, а й для того, щоб створити учням умови для праці, навчання та відпочинку, при яких виключалися б будь-які випадки травматизму.

Перелік нормативних документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізичної культури


 1. Конституція України.

 2. Закон України “Про охорону праці”.

 3. Закон України „Про освіту”.

 4. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 01.08.2001р. № 563 (зі змінами, затвердженими наказом від 20.11.2006 р. №782).

 5. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 18.04.2006 р. № 304.

 6. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 31.08.2001 р. № 616.

 7. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 № 458.

 8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2008р. № 1008 «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів».

 9. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

 10. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 521.

 11. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

 12. ДНАОП 0.03-3.29-96 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.

 13. ДНАОП 0.03-8.07-94 Перелік важких робіт та робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

14. Наказ МОЗ та МОіНУ від 20.07.2009 року №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

15. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОЗ та МОіНУ від 20.07.2009 року №518/674.

16. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затверджена наказом МОЗ та МОіНУ від 20.07.2009 року №518/674.
Перелік локальних документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізичної культури
Календарно-тематичний план роботи вчителя фізичного виховання.

План-конспект уроку фізичної культури.

План-роботи методичного об᾽єднання вчителів фізичного виховання.

Акт готовності спортивного залу та перевірки готовності спортивного інвентарю до нового навчального року.

Журнал перевірки на надійність встановлення та кріплення спортобладнання.

Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури.

Список учнів, які за станом здоров᾽я віднесені до основної підготовчої та спеціальної медичних груп (складається на підставі наказу по навчальному закладу).

Календарний план спортивно-масових заходів.

Розклад занять спортивних секцій та гуртків.

Накази по навчальному закладу: «Про проведення планового медичного огляду учнів», «Про розподіл учнів за медичними групами для занять фізичною культурою».Інструкції з охорони праці для вчителів та учнів
Інструкції для працівників кабінету фізичної культури:

 • посадові;

 • з охорони праці.


Інструкції з охорони праці для учнів:

1. Інструкція з безпеки під час проведення навчальних занять у спортивному залі та на спортивних майданчиках.

2. При проведенні спортивно-масових заходів.

3. Під час занять легкою атлетикою.

4. Під час занять гімнастикою.

5. Під час занять лижною підготовкою (ковзанами).

6. Під час занять спортивними іграми.

7. Правила надання першої медичної допомоги при одержанні травм.

8. Про заходи пожежної безпеки в спортивному залі.

9. Пам᾽ятка з пожежної безпеки.

10. План евакуації.

11. Схема евакуації.Організація безпечного проведення занять з фізичної культури у загальноосвітньому навчальному закладі

Основні складові безпечного проведення занять.

Проведення медичних оглядів учнів:

Розподіл учнів за групами: • список учнів основної групи;

 • список учнів підготовчої (спеціальної) групи;

 • список учнів, які звільнені від уроків фізкультури.

Наказ про розподіл учнів за медичними групами для занять фізкультурою.

Підготовка до нового н.р.спортзалу:

 • Поточний ремонт спортзалу.

 • Облаштування спортмайданчика.

 • Перевірка спортивного обладнання.

 • Акт готовності спортивного залу.


Проведення (первинного) інструктажу з учнями на першому занятті з фізкультури після канікул.

Інструктаж з правил безпеки під час проведення навчальних занять у спортивному залі фіксується в спеціальному журналі встановленого зразка (д.№2 нак.МОіНУ №563).
Безумовне виконаня вчителями правил і вимог щодо безпеки під час проведення занять з фізичної культури.

 1. Допуск учнів до занять, які :

- пройшли медогляд;

- мають спортивний одяг та спортивне взуття. 1. Заповнення спортивного залу відповідно до санітарних норм – 2,8 м.кв. на одного учня.

 2. Дотримання методики проведення уроку (підготовча, основна та заключна частина).

 3. Проведення інструктажів з безпеки перед кожним заняттям.

 4. Обов᾽язкове страхування учнів під час виконання вправ на спортивних приладах.

 5. Встановлення вчителем жорсткої дисципліни для учнів на уроках фізкультури.

 6. Фахова відповідність учителя

фізкультури.Проведення первинного (тематичного) інструктажу з учнями перед початком кожного уроку з фізичної культури .

Інструктаж з правил безпеки під час проведення навчальних занять (спортивні ігри, легка атлетика, гімнастика тощо) реєструється у журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку.

Проведення (цільового) інструктажу з учнями під час проведення позакласних і позашкільних занять з фізкультури і спорту .

Інструктаж з правил безпеки під час проведення занять в позаурочний час, у разі організації позанавчальних заходів фіксується в журналі встановленого зразка (д.№2 нак. МОіНУ №563).

Обов'язково вказується причина проведення цільового інструктажу (назва заходу, дата та номер наказу на його проведення).


Орієнтовно для зразка

АКТ

перевірки готовності спортивного залу (спортивного майданчика) до 201_ / 201_ навчального року


Складений «_____» ________ 201_ р.


ЗШ №___________________________________________________
Відповідно до наказу по закладу від «____» _____________ 201_ р. перевірку проводила комісія у складі

представник рай(міськ) відділу освіти___________________________________

представник рай(міськ)СЕС____________________________________________

директор школи _____________________________________________________

заступник директора, який відповідає

за організацію роботи з БЖД ___________________________________________

голова профкому закладу ______________________________________________

керівник фізичної культури (вчитель фізкультури) _________________________

склали цей акт в тому, що:

1. У спортивному залі школи організовані місця занять, які відповідають вимогам охорони праці, правилам безпеки, шкільної гігієни та санітарії, а також віковим особливостям учнів.2. Керівник фізичної культури, вчителі фізкультури пройшли навчання та перевірку знань з безпечної організації роботи та проведення навчальних, позаурочних (секційних) занять й масових спортивних заходів у спортивному залі та на спортивному майданчику.

3. Все нестандартне обладнання спортивного залу в справному технічному стані, випробуване, про що складено акт від ___________ 201_ р.

4. Спортивний зал укомплектовано спортивним інвентарем, медичною аптечкою, ношами, первинними засобами пожежогасіння.

5. Спортивний зал укомплектований необхідними інструкціями з правилами безпеки занять під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх школах, надання першої долікарської допомоги в разі нещасного випадку, інструкцією з пожежної безпеки.

Підписи:________________

________________

________________

________________
М. П. Дата складення акта

Орієнтовно для зразка


Каталог: arhiv -> druk
druk -> Творчий пошук сучасної школи
arhiv -> Архівування файлів
arhiv -> Одне із основних завдань школи виховати творчу особистість
arhiv -> «Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення»
arhiv -> Українська народна дерев’яна іграшка
arhiv -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
druk -> І. О. Небеленчук застосування діалогових технологій
druk -> Реалізація принципу наступності у викладанні предметів художньо-естетичного циклу з досвіду роботи вчителя образотворчого мистецтва та художньої культури нвк «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»
druk -> Уроках інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка