Методичні рекомендації з проведення виробничої практики


Зміст виробничої практикиСкачати 59.43 Kb.
Сторінка6/13
Дата конвертації23.07.2022
Розмір59.43 Kb.
#92965
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРАКТИЦІ
Зміст виробничої практики
1. Ознайомлювальна робота.
Ознайомлення з базою практики: метою, формами, методами, механізмами та основними завданнями, що виконує відповідна установа (база практики) або певний її відділ. Ознайомлення зпосадовими обов’язкамидокументознавця у цьому підрозділі,характеристикою умов та форм організації трудового процесу працівників.
2. Науково-дослідна робота.
Оволодіння основними положеннями методології проведення наукових досліджень у рамках кваліфікаційної роботи. Вивчення теоретичних джерел за обраною науковою проблемою для проведення бібліографічної роботи із залучення сучасних інформаційних технологій; систематизація та обробка матеріалівз теми кваліфікаційної роботи; репрезентувати підсумки роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, доповідей, презентацій тощо.
3.Практична робота.
Формування навичок практичної роботи в установі (відділі), виконанняпрактичних виробничих завдань під керівництвом працівників підприємства чи організації, де відбувається практика.
4. Методична робота
Збір матеріалу та підготовка необхідної документації до захисту виробничої практики.

  1. Заключна частина

Захист виробничої практики.
Форми та методи контролю
Організацію практики студентів на факультетах з кожного її виду здійснює керівник практики. Безпосереднє керівництво практикою студентів здійснюється керівником від бази практики з метою надання практичної допомоги студентам у процесі виконання програми практики та оформлення звітної документації.
Методи навчання:пояснювально-ілюстративний метод; метод індукції та дедукції; метод роботи з інформаційними джерелами;метод аналізу та синтезу; частково-пошуковий; формування умінь та навичок;
Форми контролю: усне та письмове опитування, виконання індивідуальних, самостійних робіт; виконання ситуаційних завдань; комплекси індивідуальних завдань тощо.


Звітна документація
Після завершення практики проводиться підсумкова конференція та систематизація отриманої інформації, підготовка її до включення в структуру звіту з практики. Оформлення звітної документації.
На захист звіту про проходження виробничої практики студент повинен надати наступні звітні матеріали:

  • індивідуальний план роботи студента-практиканта,

  • щоденник виробничої практики;

  • індивідуальне завдання;

  • характеристика студента-практиканта, підписана керівником базової установи, завірена гербовою печаткою закладу, подаються для врахування при оцінюванні методисту та керівнику практики на факультеті;

  • звіт про проходження виробничої практики.

Під час проходження практики кожен студент має виконати індивідуальні завдання. Метою індивідуальних завдань є придбання студентами вмінь і навичок самостійного аналізу ситуацій і рішення виробничих, наукових та організаційних задач. Виконання індивідуальних завдань активізує діяльність студентів, підвищує ініціативу і робить проходження практики більш конкретним і цілеспрямованим. Зміст індивідуальних завдань конкретизується й уточнюється для кожного студента під час проходження практики керівниками практики від бази практики та ЗВО або методистом. Зміст індивідуального завдання повинен ураховувати конкретні умови та можливості організації (установи, відділу), відповідати як потребам установи, так і цілям і завданням навчального процесу. Крім того, індивідуальне завдання повинно враховувати здатність і теоретичну підготовку студентів. Матеріали, отримані студентами при виконанні індивідуального завдання, можуть надалі використовуватися для виконання дипломних робіт, а також для підготовки доповідей, статей та з іншою метою за узгодженням з кафедрою і базою практики.
Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаних джерел тощо.
У звіті зазначаються: місце проходження практики (повна назва організації, установи, її адреса, назва структурного підрозділу), всі дані про керівника практики від бази практики, період проходження практики; основні нормативні джерела, які регулюють діяльність бази практики і з якими ознайомився студент; основні види діяльності, якими займався студент; аналіз документів, складання яких виконував студент; основні знання та навички, які здобув студент під час проходження практики, та її загальні результати, за необхідності до звіту додаються додатки. У звітах, крім питань програми, студент може висвітлювати спірні практичні, правові, теоретичні та інші питання, які виникали в процесі проходження практики, особисті зауваження і пропозиції щодо покращання роботи конкретного підрозділу (відділу) чи в цілому установи.
Студент, який не надав звітної документації в повному обсязі, вважається таким, що не пройшов виробничу практику.
Текстова частина звіту складається з вступу, основної частини і висновків.
В змісті послідовно перераховуються вступ, назви розділів і тем, висновки, додатки, список використаних джерел і номери сторінок на яких вони розміщенні.
У вступі обґрунтовується мета, завдання виробничої практики і її практичне значення.
Основна частина тексту звіту повинна бути поділена на розділи і підрозділи з виділенням окремих питань. В цій частині студент дає коротку характеристику поставленого питання і описує виконану ним роботу.
Кожний розділ і тема повинні мати назву, яка пишеться великими буквами. В кінці назви розділу і теми крапка не ставиться. Номер кожного розділу і теми ставиться безпосередньо перед назвою у відповідності до програми практики. Новий розділ пишуть з нової сторінки, незважаючи на кількість тексту на попередній сторінці.
Нумерація вказується, починаючи з другої сторінки вступу. Номер сторінки розміщується у верхньому правому куті.Скачати 59.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка